Re: [GNOME] Actualització de l'Anjuta

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
div set 21 20:26:57 CEST 2007


Bones,

El 17/09/07, Joan <jodufi a gmail.com> ha escrit:
> Hola de nou,
>
> Us adjunto l'actualització de la traducció de l'Anjuta.
> Ja em direu què us sembla.
>

 #: ../libanjuta/anjuta-profile.c:754
 #, c-format
 msgid "%s: Install it from '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: Instal·la-ho des de «%s»\n"

-- instal·leu-ho

 #: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:42
 msgid "Project root directory:"
@@ -1851,7 +1848,7 @@
 #: ../plugins/debug-manager/debugger.c:1460
 #, c-format
 msgid "Unable to find one debugger plugin acception %s mime type"
-msgstr ""
+msgstr "No es pot trobar l'acceptació d'un connector de depuració amb
tipus de mime %s"

-- tipus mime

 #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:11
 msgid ""
 "Comma separated, other plugins that this plugin depends on. It could be "
 "either primary interface name or plugin location (library:class)"
 msgstr ""
+"Separat per una coma, els altres connectors dels quals depèn aquest
connector. "
+"Pot ser el nom de l'interfície primària o la ubicació del connector "
+"(llibreria:classe)"

-- Separats per una coma, ...

+"Introduïu el nom del paquet que necessita el projecte necessita. Podeu "
+"mencionar quina és la versió necessària del paquet. Per exemple, "
+"'libgnomeui-2.0' o 'libgnomeui-2.0 >= 2.2.0'"

-- que necessita el projecte

 #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:26
-#, fuzzy
 msgid "Icon File:"
-msgstr "Ignora els fitxers:"
+msgstr "Fitxer de l'icona:"

 #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:27
 msgid "Icon file for the plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Fitxer de l'icona per al connector"

-- la icona

 #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:35
 msgid "Mininum SDL version required"
-msgstr ""
+msgstr "Versió mínima necessària del SDL"

-- de l'SDL

 #: ../plugins/project-wizard/templates/translatable-strings.h:44
 msgid "Plugin has menus or/and toolbars"
-msgstr ""
+msgstr "El connector té menús o/i barres d'eines"

-- i/o

 #: ../plugins/valgrind/vgactions.c:241 ../plugins/valgrind/vgactions.c:248
@@ -7896,8 +7872,8 @@
 "Invalid syntax in settings '%s'.\n"
 "Please enter a value of the form \"<integer>,<integer>,<integer>\"."
 msgstr ""
-"La sintaxi en la configuració '%s' no és vàlida.\n"
-"Introduïu un valor enter en forma \"<enter>,<enter>,<enter>\"."
+"La sintaxi en la configuració «%s» no és vàlida.\n"
+"Introduïu un valor enter en forma «<enter>,<enter>,<enter>»."

-- introduïu un valor en la forma ...

Salut!
-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME