Re: [GNOME] traducció del glom

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
div set 21 20:08:29 CEST 2007


2007/9/20, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
> bones,
>
> envio la traducció del glom (po i diff)
>
> salut!
> --

#: ../glom/glom.glade.h:116
 msgid ""
 "Clicking the row button takes the user to the table specified by this "
 "relationship:"
 msgstr ""
-"Fer clic al botó de fila porta l'usuari a la taula especificada per aquesta "
-"relació:"
+"En fer clic al botó de fila porta l'usuari a la taula especificada per a "
+"aquesta relació:"

-- Quan es cliqui el botó de fila, l'usuari anirà a la taula especificada ...

 #: ../glom/glom.glade.h:158
 msgid ""
 "If the text is not actually in this language, please choose the correct "
 "language."
-msgstr "Si el text no és en aquesta llengua, escolliu la que sigui correcta."
+msgstr "Si el text no és en aquest idioma, escolliu el correcte."

 #: ../glom/glom.glade.h:159
 msgid ""
@@ -1223,8 +1224,8 @@
 "separator will be used only if your locale normally uses one."
 msgstr ""
 "Si no se selecciona, no es farà servir el separador de milers, encara que la "
-"vostra localització normalment el faci servir. En canvi, si se selecciona es "
-"farà servir el separador de miler d'acord amb la localització, sempre i quan "
+"vostra localització l'utilitzi normalment. En canvi, si se selecciona es "
+"farà servir el separador de milers d'acord amb la localització,
sempre i quan "
 "aquesta en faci servir cap."

-- sempre i quan aquesta en faci servir cap -> excepte si no se'n fa servir cap

-"Aquests mòduls estaran disponibles per a els seus scripts de botó i càlculs "
-"de camp a través de la paraula clau d'importació de python."
+"Aquests mòduls estaran disponibles per als seus scripts de botó i càlculs "
+"de camp a través de la paraula clau d'importació de Python."

-- la paraula clau "import" de Python

-"Trieu un títol llegible per humans per a la base de dades nova. El podreu "
-"canviar després en les propietats de la base de dades. Pot tenir qualsevol "
-"caràcter."
+"Escolliu un títol llegible per a humans per a la base de dades nova. El "
+"podreu canviar després en les propietats de la base de dades. Pot tenir "
+"qualsevol caràcter."

-- human readable -> entenedor

Salut!

-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME