[GNOME]gdm2

gil forcada gilforcada a guifi.net
dic set 19 11:17:52 CEST 2007


te n'has deixat una de dubtosa :P

El dc 19 de 09 del 2007 a les 01:53 +0200, en/na Sílvia Miranda va
escriure:
> Bones,
> 
> Ja he pujat el gdm2:
> 
> http://svn.gnome.org/viewcvs/gdm2?view=revision&revision=5285
> 
> Només l'he revisat per sobre, o sigui que l'haurem de revisar a fons un
> dia d'aquests. Envio com a adjunció el diff i el .po corregit.
> 
> Bona feina!
> 
> Salut,
> 
> El dl 17 de 09 del 2007 a les 21:11 +0200, en/na Xavi salvat lozano va
> escriure:
> > Sento la inectivitat, problemas amb internet. Torno a enviar el gdm tal com 
> > em va dir el gil amb la versió acabada sense correguir i la versio que vaig 
> > agafar.
> > 
> > Sento no haber-te respós Silivia ^^u. Però m'aniria molt bé que algú 
> > m'ajudes amb la correcció. Gràcies ^^
> > 
> > He donat una ullada al gdm2 i per acabar conté 39 cadenes inacabaes i 9 
> > sense traduïr, primer de tot m'agradaria finalitzar les inacabaes. Aquesta 
> > es la forma com jo les acabaría, sispalu doneu-me la vostra opinió:
> > 
> > (He adjuntat l'arxiu gdm2.po però encara no estan fetes aquestes correcions, 
> > mes abaix hi han apuntades les cadenes que faltaven per traduïr, aquestes 
> > estan modificades al arxiu.)
> > 
> > #: ../config/gettextfoo.h:15
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "System has no Xclients file, so starting a failsafe xterm session. Windows 
> > "
> > 
> > "will have focus only if the mouse pointer is above them. To get out of 
> > this "
> > 
> > "mode type 'exit' in the window."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "No s'ha pogut iniciar la sessió i per tant s'ha iniciat la sessió xterm a "
> > 
> > "prova de fallades. Les finestres només tenen el focus si hi poseu el cursor 
> > "
> > 
> > "a sobre. Per a sortir d'aquest mode, introduïu «exit» a la finestra del "
> > 
> > "cantó superior esquerre"
> > 
> > ---> No s'ha pogut iniciar la sessió ja que el sistema no te cap fitxer 
> > Xclients, per tant s'ha iniciat la sessió xterm a prova d'errors. Les 
> > finestres només tindran focus si hi poseu el ratolí a sobre. Per a sortir 
> > d'aquest mode, introduïu 'exit' a la finestra del cantó superior esquerre.
> > 
> > (No m'agrada molt el terme focus, algun altre?)
> > 
> > #: ../config/gettextfoo.h:16
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "Failed to start the session, so starting a failsafe xterm session. Windows 
> > "
> > 
> > "will have focus only if the mouse pointer is above them. To get out of 
> > this "
> > 
> > "mode type 'exit' in the window."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "No s'ha pogut iniciar la sessió i per tant s'ha iniciat la sessió xterm a "
> > 
> > "prova de fallades. Les finestres només tenen el focus si hi poseu el cursor 
> > "
> > 
> > "a sobre. Per a sortir d'aquest mode, introduïu «exit» a la finestra del "
> > 
> > "cantó superior esquerre"
> > 
> > No s'a pogut iniciar... -> S'ha fallat al iniciar...
> > a prova de fallades -> a prova d'errors
> > cursor -> ratolí
> > «exit» -> 'exit'
> > 
> > #: ../daemon/gdm-daemon-config.c:1558
> > 
> > #, fuzzy, c-format
> > 
> > msgid "%s: BaseXsession empty; using %s"
> > 
> > msgstr "%s: BaseXsession és buit; s'està utilitzant %s/gdm/Xsession"
> > 
> > %s/gdm/Xsession -> és correcte?
> > 
> > 
> > #: ../daemon/gdm-daemon-config.c:1436
> > 
> > #, c-format
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
> > 
> > "does not exist. Please correct GDM configuration and restart GDM."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "El directori d'autorització del servidor (daemon/ServAuthDir) està definit 
> > "
> > 
> > "com a %s, però no existeix. Corregiu la configuració del GDM i 
> > reinicieu-lo."
> > 
> > 
> > però no existeix - > però aquest no existeix
> > Corregiu la... -> Sisplau corregiu la ....
> > 
> > 
> > #: ../daemon/gdm-daemon-config.c:1447
> > 
> > #, c-format
> > 
> > msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
> > 
> > msgstr "%s: el directori d'autenticació %s no existeix. S'està 
> > interrompent."
> > 
> > El directori...
> > d'autenticació -> autentificació?
> > 
> > #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:565
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Could not create socket!"
> > 
> > msgstr "%s: no s'ha pogut crear el sòcol"
> > 
> > No s'ha...
> > segur que s'ha de posar %s:?
> > -> Si es que si jo la donaria per bona
> > 
> > #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:939 ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:1004
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Could not extract authlist from packet"
> > 
> > msgstr "%s: no s'ha pogut extreure la llista d'autenticació del paquet"
> > 
> > No s'ha...
> > segur que s'ha de posar %s:?
> > d'autenticació -> autentificació?
> > 
> > #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:952 ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:1068
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Error in checksum"
> > 
> > msgstr "%s: s'ha produït un error en la suma de comprovació"
> > 
> > S'ha produït...
> > segur que s'ha de posar %s:?
> > -> Si es que si jo la donaria per bona
> > 
> > #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:1256
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Bad address"
> > 
> > msgstr "%s: l'adreça no és vàlida"
> > 
> > L'adreça, en majúscules?
> > segur que s'ha de posar %s:?
> > -> Si es que si jo la donaria per bona
> > 
> > #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2476
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
> > 
> > msgstr "%s: no s'ha pogut crear la memòria intermèdia de l'XDMCP"
> > 
> > -> Podirem posar el '!' del final, no?
> > %s?
> > 
> > #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2482
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
> > 
> > msgstr "%s: no s'ha pogut llegir la capçalera de l'XDMCP"
> > 
> > -> Podirem posar el '!' del final, no?
> > %s?
> > 
> > #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2488
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
> > 
> > msgstr "%s: versió incorrecta de l'XDMCP"
> > 
> > -> Podirem posar el '!' del final, no?
> > %s?
> > 
> > #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2875
> > 
> > #, fuzzy, c-format
> > 
> > msgid "Could not get server hostname: %s!"
> > 
> > msgstr "%s: no s'ha pogut obtenir el nom del servidor central: %s"
> > 
> > No s'ha...?Ho posem amb majúscules?
> > -> '!'?
> > Servidor central –> Ordinador central o adreça.
> > 
> > #: ../daemon/gdm.c:1415
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Alternative GDM System Defaults configuration file"
> > 
> > msgstr "Fitxer de configuració de valors per defecte alternatiu"
> > 
> > Fitxer GDM...
> > 
> > #: ../daemon/server.c:401
> > 
> > #, fuzzy, c-format
> > 
> > msgid "Display '%s' cannot be opened by nested display"
> > 
> > msgstr "L'Xnest no pot obrir la pantalla '%s'"
> > 
> > ->Em sembla correcte.
> > 
> > #: ../daemon/slave.c:4047 ../daemon/slave.c:4049
> > 
> > #, fuzzy, c-format
> > 
> > msgid "%s: Could not exec %s"
> > 
> > msgstr "%s: no s'ha pogut executar %s %s %s"
> > 
> > No s'ha...?Ho posem amb majúscules?
> > Al final només un %s, no?
> > 
> > #: ../gui/gdmcomm.c:628
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "GDM (GNOME Display Manager) is not running."
> > 
> > msgstr "El GDM (el gestor de pantalla del GNOME) no s'està executant."
> > 
> > -> La donaria per bona.
> > 
> > #: ../gui/gdmcomm.c:630
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "You might be using a different display manager, such as KDM (KDE Display "
> > 
> > "Manager), CDE login (dtlogin), or xdm. If you wish to use this feature, 
> > then "
> > 
> > "your system will need to be configured to use GDM instead."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "També podeu fer servir un gestor de pantalla diferent, com ara el KDM "
> > 
> > "(gestor de pantalla del KDE) o l'xdm. Si encara voleu utilitzar aquesta "
> > 
> > "característica, inicieu el GDM vós mateix, o demaneu a l'administrador del 
> > "
> > 
> > "sistema que l'iniciï."
> > 
> > Es possible que estigueu utilitzant un gestor de pantalla diferent, com 
> > ara...
> > 
> > 
> > #: ../gui/gdmcomm.c:687
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "The nested X server cannot connect to your current X server. You may be "
> > 
> > "missing an X authorization file."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "El servidor imbricat d'X (Xnest) no pot connectar amb el vostre servidor 
> > d'X "
> > 
> > "actual. Potser us falta un fitxer d'autorització d'X."
> > 
> > -> La donaria per correcte
> > 
> > #: ../gui/gdmcomm.c:692
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "The nested X server is not available, or GDM is badly configured.\n"
> > 
> > "Please install the Xnest package in order to use the nested login."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "El servidor imbricat d'X (Xnest) no està disponible, o el GDM està mal "
> > 
> > "configurat.\n"
> > 
> > "Instal·leu el paquet Xnest per poder utilitzar l'entrada imbricada."
> > 
> > està mal configurat - > està configurat de forma incorrecte
> > (No m'agrada molt lu de “mal”)
> > Sisplau instal.leu...
> > 
> > #: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.in.h:1
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Login as another user in a window"
> > 
> > msgstr "Entreu com a un usuari diferent dins d'una finestra imbricada"
> > 
> > ->La donaria per correcte
> > 
> > 
> > #: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.in.h:2
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "New Login in a Window"
> > 
> > msgstr "Nova entrada a una finestra imbricada"
> > 
> > -> La donaria per correcte
> > 
> > #: ../gui/gdmflexiserver.c:774
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Error: GDM (GNOME Display Manager) is not running."
> > 
> > msgstr "El GDM (el gestor de pantalla del GNOME) no s'està executant."
> > 
> > La donaria per correcte, però en tot cas posaria:
> > 
> > S'ha porduït un error: El GDM...
> > 
> > #: ../gui/gdmflexiserver.c:775
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "You might be using a different display manager."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "Potser esteu utilitzant un gestor de pantalla diferent, com KDM (Gestor de 
> > "
> > 
> > "pantalla de KDE) o xdm."
> > 
> > -> La donaria per correcte
> > 
> > #: ../gui/gdmlanguages.c:931
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "the login screen"
> > 
> > msgstr "No es pot blocar la pantalla"
> > 
> > -> ¿? segur que la traducció és correcte?
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.c:1209 ../gui/gdmsetup.c:1235
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Themed with face browser"
> > 
> > msgstr "Normal amb navegador de cares"
> > 
> > -La donaria per correcte
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.c:5589
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Theme archives"
> > 
> > msgstr "No és un arxiu de tema"
> > 
> > 
> > ->Arxius de tema
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:59
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "Full path and arguments for the command to be executed. If the value is "
> > 
> > "missing, the command will not be available."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "Camí complet i arguments per a l'ordre que s'ha d'executar. Si manca el "
> > 
> > "valor, l'ordre no estarà disponible."
> > 
> > -La donaria per correcte.
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:77
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "LRla_bel:"
> > 
> > msgstr "   Lrla_bel:"
> > 
> > L'espai és correcte?
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Messa_ge:"
> > 
> > msgstr "   Missat_ge:"
> > 
> > El mateix l'espai és correcte?
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:98
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "Pa_th:"
> > 
> > msgstr "   Ca_mí:"
> > 
> > El mateix, l'espai?
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:103
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "Plain\n"
> > 
> > "Plain with face browser\n"
> > 
> > "Themed\n"
> > 
> > "Themed with face browser"
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "Simple\n"
> > 
> > "Simple amb navegador de cares\n"
> > 
> > "Amb temes"
> > 
> > Falta per traduïr "Themed with face browser"
> > , ho deixem com l'altre 'Normal amb navegador de cares'?
> > 
> > 
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:126
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "Sends debug output to the syslog. This can be useful for tracking down "
> > 
> > "problems with GDM. This output tends to be verbose so should not be turned 
> > "
> > 
> > "on for general use."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "Envia la sortida de depuració al syslog. Això pot ser útil per a trobar "
> > 
> > "problemes amb el GDM. Sol generar una sortida força extensa, per tant no "
> > 
> > "convé activar-ho en general."
> > 
> > -La donaria per correcte.
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:134
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "Show visual feedback in the password entry. Turning this option on can be a 
> > "
> > 
> > "security hazard as the length of your password can be guessed."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "Mostra informació visual a l'entrada de la contrasenya. Activar aquesta "
> > 
> > "opció pot ser un risc de seguretat atès que es pot endevinar la longitud de 
> > "
> > 
> > "la vostra contrasenya."
> > 
> > -La donaria per correcte.
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:143
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "T_ooltip:"
> > 
> > msgstr "   C_onsell flotant:"
> > 
> > -Espai?
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:170
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "When GDM is ready to manage a remote display, an ACCEPT packet is sent to 
> > it "
> > 
> > "containing a unique session id which will be used in future XDMCP "
> > 
> > "conversations. GDM will then place the session id in the pending queue "
> > 
> > "waiting for the display to respond with a MANAGE request. If no response is 
> > "
> > 
> > "received within maximum wait time, GDM will declare the display dead and "
> > 
> > "erase it from the pending queue freeing up the slot for other displays."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "Quan el GDM està llest per a gestionar una pantalla, s'hi envia un paquet "
> > 
> > "ACCEPT que conté un id de sessió únic que es farà servir en futures "
> > 
> > "converses XDMCP. El GDM posarà l'id de sessió a la cua de pendents, a "
> > 
> > "l'espera de que la pantalla respongui amb una petició MANAGE. Si no es rep 
> > "
> > 
> > "una resposta en el temps màxim d'espera, el GDM declararà la pantalla morta 
> > "
> > 
> > "i l'esborrarà de la cua de pendents, alliberant-ne la ranura per a altres "
> > 
> > "pantalles."
> > 
> > -La donaria per correcte.
> > 
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:171
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid ""
> > 
> > "When the user logs in and already has an existing session, they are "
> > 
> > "connected to that session rather than starting a new session. This only "
> > 
> > "works for sessions running on Virtual Terminals started with 
> > gdmflexiserver, "
> > 
> > "and not with XDMCP."
> > 
> > msgstr ""
> > 
> > "Quan els usuaris entrin i ja existeixi una sessió, s'hi connecten en 
> > comptes "
> > 
> > "de crear-ne una de nova. Això només funciona per als servidors que executen 
> > "
> > 
> > "terminals virtuals arrencats amb el gdmflexiserver, no amb XDMCP."
> > 
> > 
> > -La donaria per correcte.
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:190
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "_Label:"
> > 
> > msgstr "   E_tiqueta:"
> > 
> > _Etiqueta:
> > Espai?
> > 
> > #: ../gui/gdmsetup.glade.h:196
> > 
> > #, fuzzy
> > 
> > msgid "_Path:    "
> > 
> > msgstr "   _Camí:    "
> > 
> > Espai?
> > 
> > Cadenes que faltaven per traduïr:
> > 
> > -Didn't understand `%s' (expected integer)
> > -Integer `%s' is too large or small
> > -Didn't understand `%s' (expected true or false)
> > -Text contains invalid UTF-8
> > -Do you wish to restart %s with the chosen language?
> > -_Yes
> > -_No
> > -You will restart %s with the %s locale.
> > 
> > Per acabar un petit apunt
> > 
> > Common Desktop Environment (CDE) ho he traduït com:
> > 
> > Entorn d'Escriptori Comú (EEC)
> > 
> > és correcte?
> > 
> > _________________________________________________________________
> > Acepta el reto MSN Premium: Protección para tus hijos en internet. 
> > Descárgalo y pruébalo 2 meses gratis. 
> > http://join.msn.com?XAPID=1697&DI=1055&HL=Footer_mailsenviados_proteccioninfantil
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> ---
> 
> sílvia miranda
> 
> Bloc: http://silvia.badall.net
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME