[GNOME]gdm2

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
dic set 19 01:53:26 CEST 2007


Bones,

Ja he pujat el gdm2:

http://svn.gnome.org/viewcvs/gdm2?view=revision&revision=5285

Només l'he revisat per sobre, o sigui que l'haurem de revisar a fons un
dia d'aquests. Envio com a adjunció el diff i el .po corregit.

Bona feina!

Salut,

El dl 17 de 09 del 2007 a les 21:11 +0200, en/na Xavi salvat lozano va
escriure:
> Sento la inectivitat, problemas amb internet. Torno a enviar el gdm tal com 
> em va dir el gil amb la versió acabada sense correguir i la versio que vaig 
> agafar.
> 
> Sento no haber-te respós Silivia ^^u. Però m'aniria molt bé que algú 
> m'ajudes amb la correcció. Gràcies ^^
> 
> He donat una ullada al gdm2 i per acabar conté 39 cadenes inacabaes i 9 
> sense traduïr, primer de tot m'agradaria finalitzar les inacabaes. Aquesta 
> es la forma com jo les acabaría, sispalu doneu-me la vostra opinió:
> 
> (He adjuntat l'arxiu gdm2.po però encara no estan fetes aquestes correcions, 
> mes abaix hi han apuntades les cadenes que faltaven per traduïr, aquestes 
> estan modificades al arxiu.)
> 
> #: ../config/gettextfoo.h:15
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "System has no Xclients file, so starting a failsafe xterm session. Windows 
> "
> 
> "will have focus only if the mouse pointer is above them. To get out of 
> this "
> 
> "mode type 'exit' in the window."
> 
> msgstr ""
> 
> "No s'ha pogut iniciar la sessió i per tant s'ha iniciat la sessió xterm a "
> 
> "prova de fallades. Les finestres només tenen el focus si hi poseu el cursor 
> "
> 
> "a sobre. Per a sortir d'aquest mode, introduïu «exit» a la finestra del "
> 
> "cantó superior esquerre"
> 
> ---> No s'ha pogut iniciar la sessió ja que el sistema no te cap fitxer 
> Xclients, per tant s'ha iniciat la sessió xterm a prova d'errors. Les 
> finestres només tindran focus si hi poseu el ratolí a sobre. Per a sortir 
> d'aquest mode, introduïu 'exit' a la finestra del cantó superior esquerre.
> 
> (No m'agrada molt el terme focus, algun altre?)
> 
> #: ../config/gettextfoo.h:16
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "Failed to start the session, so starting a failsafe xterm session. Windows 
> "
> 
> "will have focus only if the mouse pointer is above them. To get out of 
> this "
> 
> "mode type 'exit' in the window."
> 
> msgstr ""
> 
> "No s'ha pogut iniciar la sessió i per tant s'ha iniciat la sessió xterm a "
> 
> "prova de fallades. Les finestres només tenen el focus si hi poseu el cursor 
> "
> 
> "a sobre. Per a sortir d'aquest mode, introduïu «exit» a la finestra del "
> 
> "cantó superior esquerre"
> 
> No s'a pogut iniciar... -> S'ha fallat al iniciar...
> a prova de fallades -> a prova d'errors
> cursor -> ratolí
> «exit» -> 'exit'
> 
> #: ../daemon/gdm-daemon-config.c:1558
> 
> #, fuzzy, c-format
> 
> msgid "%s: BaseXsession empty; using %s"
> 
> msgstr "%s: BaseXsession és buit; s'està utilitzant %s/gdm/Xsession"
> 
> %s/gdm/Xsession -> és correcte?
> 
> 
> #: ../daemon/gdm-daemon-config.c:1436
> 
> #, c-format
> 
> msgid ""
> 
> "Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
> 
> "does not exist. Please correct GDM configuration and restart GDM."
> 
> msgstr ""
> 
> "El directori d'autorització del servidor (daemon/ServAuthDir) està definit 
> "
> 
> "com a %s, però no existeix. Corregiu la configuració del GDM i 
> reinicieu-lo."
> 
> 
> però no existeix - > però aquest no existeix
> Corregiu la... -> Sisplau corregiu la ....
> 
> 
> #: ../daemon/gdm-daemon-config.c:1447
> 
> #, c-format
> 
> msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
> 
> msgstr "%s: el directori d'autenticació %s no existeix. S'està 
> interrompent."
> 
> El directori...
> d'autenticació -> autentificació?
> 
> #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:565
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Could not create socket!"
> 
> msgstr "%s: no s'ha pogut crear el sòcol"
> 
> No s'ha...
> segur que s'ha de posar %s:?
> -> Si es que si jo la donaria per bona
> 
> #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:939 ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:1004
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Could not extract authlist from packet"
> 
> msgstr "%s: no s'ha pogut extreure la llista d'autenticació del paquet"
> 
> No s'ha...
> segur que s'ha de posar %s:?
> d'autenticació -> autentificació?
> 
> #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:952 ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:1068
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Error in checksum"
> 
> msgstr "%s: s'ha produït un error en la suma de comprovació"
> 
> S'ha produït...
> segur que s'ha de posar %s:?
> -> Si es que si jo la donaria per bona
> 
> #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:1256
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Bad address"
> 
> msgstr "%s: l'adreça no és vàlida"
> 
> L'adreça, en majúscules?
> segur que s'ha de posar %s:?
> -> Si es que si jo la donaria per bona
> 
> #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2476
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
> 
> msgstr "%s: no s'ha pogut crear la memòria intermèdia de l'XDMCP"
> 
> -> Podirem posar el '!' del final, no?
> %s?
> 
> #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2482
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
> 
> msgstr "%s: no s'ha pogut llegir la capçalera de l'XDMCP"
> 
> -> Podirem posar el '!' del final, no?
> %s?
> 
> #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2488
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
> 
> msgstr "%s: versió incorrecta de l'XDMCP"
> 
> -> Podirem posar el '!' del final, no?
> %s?
> 
> #: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2875
> 
> #, fuzzy, c-format
> 
> msgid "Could not get server hostname: %s!"
> 
> msgstr "%s: no s'ha pogut obtenir el nom del servidor central: %s"
> 
> No s'ha...?Ho posem amb majúscules?
> -> '!'?
> Servidor central –> Ordinador central o adreça.
> 
> #: ../daemon/gdm.c:1415
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Alternative GDM System Defaults configuration file"
> 
> msgstr "Fitxer de configuració de valors per defecte alternatiu"
> 
> Fitxer GDM...
> 
> #: ../daemon/server.c:401
> 
> #, fuzzy, c-format
> 
> msgid "Display '%s' cannot be opened by nested display"
> 
> msgstr "L'Xnest no pot obrir la pantalla '%s'"
> 
> ->Em sembla correcte.
> 
> #: ../daemon/slave.c:4047 ../daemon/slave.c:4049
> 
> #, fuzzy, c-format
> 
> msgid "%s: Could not exec %s"
> 
> msgstr "%s: no s'ha pogut executar %s %s %s"
> 
> No s'ha...?Ho posem amb majúscules?
> Al final només un %s, no?
> 
> #: ../gui/gdmcomm.c:628
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "GDM (GNOME Display Manager) is not running."
> 
> msgstr "El GDM (el gestor de pantalla del GNOME) no s'està executant."
> 
> -> La donaria per bona.
> 
> #: ../gui/gdmcomm.c:630
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "You might be using a different display manager, such as KDM (KDE Display "
> 
> "Manager), CDE login (dtlogin), or xdm. If you wish to use this feature, 
> then "
> 
> "your system will need to be configured to use GDM instead."
> 
> msgstr ""
> 
> "També podeu fer servir un gestor de pantalla diferent, com ara el KDM "
> 
> "(gestor de pantalla del KDE) o l'xdm. Si encara voleu utilitzar aquesta "
> 
> "característica, inicieu el GDM vós mateix, o demaneu a l'administrador del 
> "
> 
> "sistema que l'iniciï."
> 
> Es possible que estigueu utilitzant un gestor de pantalla diferent, com 
> ara...
> 
> 
> #: ../gui/gdmcomm.c:687
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "The nested X server cannot connect to your current X server. You may be "
> 
> "missing an X authorization file."
> 
> msgstr ""
> 
> "El servidor imbricat d'X (Xnest) no pot connectar amb el vostre servidor 
> d'X "
> 
> "actual. Potser us falta un fitxer d'autorització d'X."
> 
> -> La donaria per correcte
> 
> #: ../gui/gdmcomm.c:692
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "The nested X server is not available, or GDM is badly configured.\n"
> 
> "Please install the Xnest package in order to use the nested login."
> 
> msgstr ""
> 
> "El servidor imbricat d'X (Xnest) no està disponible, o el GDM està mal "
> 
> "configurat.\n"
> 
> "Instal·leu el paquet Xnest per poder utilitzar l'entrada imbricada."
> 
> està mal configurat - > està configurat de forma incorrecte
> (No m'agrada molt lu de “mal”)
> Sisplau instal.leu...
> 
> #: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.in.h:1
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Login as another user in a window"
> 
> msgstr "Entreu com a un usuari diferent dins d'una finestra imbricada"
> 
> ->La donaria per correcte
> 
> 
> #: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.in.h:2
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "New Login in a Window"
> 
> msgstr "Nova entrada a una finestra imbricada"
> 
> -> La donaria per correcte
> 
> #: ../gui/gdmflexiserver.c:774
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Error: GDM (GNOME Display Manager) is not running."
> 
> msgstr "El GDM (el gestor de pantalla del GNOME) no s'està executant."
> 
> La donaria per correcte, però en tot cas posaria:
> 
> S'ha porduït un error: El GDM...
> 
> #: ../gui/gdmflexiserver.c:775
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "You might be using a different display manager."
> 
> msgstr ""
> 
> "Potser esteu utilitzant un gestor de pantalla diferent, com KDM (Gestor de 
> "
> 
> "pantalla de KDE) o xdm."
> 
> -> La donaria per correcte
> 
> #: ../gui/gdmlanguages.c:931
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "the login screen"
> 
> msgstr "No es pot blocar la pantalla"
> 
> -> ¿? segur que la traducció és correcte?
> 
> #: ../gui/gdmsetup.c:1209 ../gui/gdmsetup.c:1235
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Themed with face browser"
> 
> msgstr "Normal amb navegador de cares"
> 
> -La donaria per correcte
> 
> #: ../gui/gdmsetup.c:5589
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Theme archives"
> 
> msgstr "No és un arxiu de tema"
> 
> 
> ->Arxius de tema
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:59
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "Full path and arguments for the command to be executed. If the value is "
> 
> "missing, the command will not be available."
> 
> msgstr ""
> 
> "Camí complet i arguments per a l'ordre que s'ha d'executar. Si manca el "
> 
> "valor, l'ordre no estarà disponible."
> 
> -La donaria per correcte.
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:77
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "LRla_bel:"
> 
> msgstr "   Lrla_bel:"
> 
> L'espai és correcte?
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Messa_ge:"
> 
> msgstr "   Missat_ge:"
> 
> El mateix l'espai és correcte?
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:98
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "Pa_th:"
> 
> msgstr "   Ca_mí:"
> 
> El mateix, l'espai?
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:103
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "Plain\n"
> 
> "Plain with face browser\n"
> 
> "Themed\n"
> 
> "Themed with face browser"
> 
> msgstr ""
> 
> "Simple\n"
> 
> "Simple amb navegador de cares\n"
> 
> "Amb temes"
> 
> Falta per traduïr "Themed with face browser"
> , ho deixem com l'altre 'Normal amb navegador de cares'?
> 
> 
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:126
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "Sends debug output to the syslog. This can be useful for tracking down "
> 
> "problems with GDM. This output tends to be verbose so should not be turned 
> "
> 
> "on for general use."
> 
> msgstr ""
> 
> "Envia la sortida de depuració al syslog. Això pot ser útil per a trobar "
> 
> "problemes amb el GDM. Sol generar una sortida força extensa, per tant no "
> 
> "convé activar-ho en general."
> 
> -La donaria per correcte.
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:134
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "Show visual feedback in the password entry. Turning this option on can be a 
> "
> 
> "security hazard as the length of your password can be guessed."
> 
> msgstr ""
> 
> "Mostra informació visual a l'entrada de la contrasenya. Activar aquesta "
> 
> "opció pot ser un risc de seguretat atès que es pot endevinar la longitud de 
> "
> 
> "la vostra contrasenya."
> 
> -La donaria per correcte.
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:143
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "T_ooltip:"
> 
> msgstr "   C_onsell flotant:"
> 
> -Espai?
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:170
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "When GDM is ready to manage a remote display, an ACCEPT packet is sent to 
> it "
> 
> "containing a unique session id which will be used in future XDMCP "
> 
> "conversations. GDM will then place the session id in the pending queue "
> 
> "waiting for the display to respond with a MANAGE request. If no response is 
> "
> 
> "received within maximum wait time, GDM will declare the display dead and "
> 
> "erase it from the pending queue freeing up the slot for other displays."
> 
> msgstr ""
> 
> "Quan el GDM està llest per a gestionar una pantalla, s'hi envia un paquet "
> 
> "ACCEPT que conté un id de sessió únic que es farà servir en futures "
> 
> "converses XDMCP. El GDM posarà l'id de sessió a la cua de pendents, a "
> 
> "l'espera de que la pantalla respongui amb una petició MANAGE. Si no es rep 
> "
> 
> "una resposta en el temps màxim d'espera, el GDM declararà la pantalla morta 
> "
> 
> "i l'esborrarà de la cua de pendents, alliberant-ne la ranura per a altres "
> 
> "pantalles."
> 
> -La donaria per correcte.
> 
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:171
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid ""
> 
> "When the user logs in and already has an existing session, they are "
> 
> "connected to that session rather than starting a new session. This only "
> 
> "works for sessions running on Virtual Terminals started with 
> gdmflexiserver, "
> 
> "and not with XDMCP."
> 
> msgstr ""
> 
> "Quan els usuaris entrin i ja existeixi una sessió, s'hi connecten en 
> comptes "
> 
> "de crear-ne una de nova. Això només funciona per als servidors que executen 
> "
> 
> "terminals virtuals arrencats amb el gdmflexiserver, no amb XDMCP."
> 
> 
> -La donaria per correcte.
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:190
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "_Label:"
> 
> msgstr "   E_tiqueta:"
> 
> _Etiqueta:
> Espai?
> 
> #: ../gui/gdmsetup.glade.h:196
> 
> #, fuzzy
> 
> msgid "_Path:    "
> 
> msgstr "   _Camí:    "
> 
> Espai?
> 
> Cadenes que faltaven per traduïr:
> 
> -Didn't understand `%s' (expected integer)
> -Integer `%s' is too large or small
> -Didn't understand `%s' (expected true or false)
> -Text contains invalid UTF-8
> -Do you wish to restart %s with the chosen language?
> -_Yes
> -_No
> -You will restart %s with the %s locale.
> 
> Per acabar un petit apunt
> 
> Common Desktop Environment (CDE) ho he traduït com:
> 
> Entorn d'Escriptori Comú (EEC)
> 
> és correcte?
> 
> _________________________________________________________________
> Acepta el reto MSN Premium: Protección para tus hijos en internet. 
> Descárgalo y pruébalo 2 meses gratis. 
> http://join.msn.com?XAPID=1697&DI=1055&HL=Footer_mailsenviados_proteccioninfantil
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.net
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gdm2-correccions_sílvia.tar.bz2
Type: application/x-bzip-compressed-tar
Size: 40208 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070919/3370c1c1/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME