[GNOME]gdm2

Xavi salvat lozano dj_radikal7 a hotmail.com
dll set 17 21:11:09 CEST 2007


Sento la inectivitat, problemas amb internet. Torno a enviar el gdm tal com 
em va dir el gil amb la versió acabada sense correguir i la versio que vaig 
agafar.

Sento no haber-te respós Silivia ^^u. Però m'aniria molt bé que algú 
m'ajudes amb la correcció. Gràcies ^^

He donat una ullada al gdm2 i per acabar conté 39 cadenes inacabaes i 9 
sense traduïr, primer de tot m'agradaria finalitzar les inacabaes. Aquesta 
es la forma com jo les acabaría, sispalu doneu-me la vostra opinió:

(He adjuntat l'arxiu gdm2.po però encara no estan fetes aquestes correcions, 
mes abaix hi han apuntades les cadenes que faltaven per traduïr, aquestes 
estan modificades al arxiu.)

#: ../config/gettextfoo.h:15

#, fuzzy

msgid ""

"System has no Xclients file, so starting a failsafe xterm session. Windows 
"

"will have focus only if the mouse pointer is above them. To get out of 
this "

"mode type 'exit' in the window."

msgstr ""

"No s'ha pogut iniciar la sessió i per tant s'ha iniciat la sessió xterm a "

"prova de fallades. Les finestres només tenen el focus si hi poseu el cursor 
"

"a sobre. Per a sortir d'aquest mode, introduïu «exit» a la finestra del "

"cantó superior esquerre"

---> No s'ha pogut iniciar la sessió ja que el sistema no te cap fitxer 
Xclients, per tant s'ha iniciat la sessió xterm a prova d'errors. Les 
finestres només tindran focus si hi poseu el ratolí a sobre. Per a sortir 
d'aquest mode, introduïu 'exit' a la finestra del cantó superior esquerre.

(No m'agrada molt el terme focus, algun altre?)

#: ../config/gettextfoo.h:16

#, fuzzy

msgid ""

"Failed to start the session, so starting a failsafe xterm session. Windows 
"

"will have focus only if the mouse pointer is above them. To get out of 
this "

"mode type 'exit' in the window."

msgstr ""

"No s'ha pogut iniciar la sessió i per tant s'ha iniciat la sessió xterm a "

"prova de fallades. Les finestres només tenen el focus si hi poseu el cursor 
"

"a sobre. Per a sortir d'aquest mode, introduïu «exit» a la finestra del "

"cantó superior esquerre"

No s'a pogut iniciar... -> S'ha fallat al iniciar...
a prova de fallades -> a prova d'errors
cursor -> ratolí
«exit» -> 'exit'

#: ../daemon/gdm-daemon-config.c:1558

#, fuzzy, c-format

msgid "%s: BaseXsession empty; using %s"

msgstr "%s: BaseXsession és buit; s'està utilitzant %s/gdm/Xsession"

%s/gdm/Xsession -> és correcte?


#: ../daemon/gdm-daemon-config.c:1436

#, c-format

msgid ""

"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "

"does not exist. Please correct GDM configuration and restart GDM."

msgstr ""

"El directori d'autorització del servidor (daemon/ServAuthDir) està definit 
"

"com a %s, però no existeix. Corregiu la configuració del GDM i 
reinicieu-lo."


però no existeix - > però aquest no existeix
Corregiu la... -> Sisplau corregiu la ....


#: ../daemon/gdm-daemon-config.c:1447

#, c-format

msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."

msgstr "%s: el directori d'autenticació %s no existeix. S'està 
interrompent."

El directori...
d'autenticació -> autentificació?

#: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:565

#, fuzzy

msgid "Could not create socket!"

msgstr "%s: no s'ha pogut crear el sòcol"

No s'ha...
segur que s'ha de posar %s:?
-> Si es que si jo la donaria per bona

#: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:939 ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:1004

#, fuzzy

msgid "Could not extract authlist from packet"

msgstr "%s: no s'ha pogut extreure la llista d'autenticació del paquet"

No s'ha...
segur que s'ha de posar %s:?
d'autenticació -> autentificació?

#: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:952 ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:1068

#, fuzzy

msgid "Error in checksum"

msgstr "%s: s'ha produït un error en la suma de comprovació"

S'ha produït...
segur que s'ha de posar %s:?
-> Si es que si jo la donaria per bona

#: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:1256

#, fuzzy

msgid "Bad address"

msgstr "%s: l'adreça no és vàlida"

L'adreça, en majúscules?
segur que s'ha de posar %s:?
-> Si es que si jo la donaria per bona

#: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2476

#, fuzzy

msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"

msgstr "%s: no s'ha pogut crear la memòria intermèdia de l'XDMCP"

-> Podirem posar el '!' del final, no?
%s?

#: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2482

#, fuzzy

msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"

msgstr "%s: no s'ha pogut llegir la capçalera de l'XDMCP"

-> Podirem posar el '!' del final, no?
%s?

#: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2488

#, fuzzy

msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"

msgstr "%s: versió incorrecta de l'XDMCP"

-> Podirem posar el '!' del final, no?
%s?

#: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2875

#, fuzzy, c-format

msgid "Could not get server hostname: %s!"

msgstr "%s: no s'ha pogut obtenir el nom del servidor central: %s"

No s'ha...?Ho posem amb majúscules?
-> '!'?
Servidor central –> Ordinador central o adreça.

#: ../daemon/gdm.c:1415

#, fuzzy

msgid "Alternative GDM System Defaults configuration file"

msgstr "Fitxer de configuració de valors per defecte alternatiu"

Fitxer GDM...

#: ../daemon/server.c:401

#, fuzzy, c-format

msgid "Display '%s' cannot be opened by nested display"

msgstr "L'Xnest no pot obrir la pantalla '%s'"

->Em sembla correcte.

#: ../daemon/slave.c:4047 ../daemon/slave.c:4049

#, fuzzy, c-format

msgid "%s: Could not exec %s"

msgstr "%s: no s'ha pogut executar %s %s %s"

No s'ha...?Ho posem amb majúscules?
Al final només un %s, no?

#: ../gui/gdmcomm.c:628

#, fuzzy

msgid "GDM (GNOME Display Manager) is not running."

msgstr "El GDM (el gestor de pantalla del GNOME) no s'està executant."

-> La donaria per bona.

#: ../gui/gdmcomm.c:630

#, fuzzy

msgid ""

"You might be using a different display manager, such as KDM (KDE Display "

"Manager), CDE login (dtlogin), or xdm. If you wish to use this feature, 
then "

"your system will need to be configured to use GDM instead."

msgstr ""

"També podeu fer servir un gestor de pantalla diferent, com ara el KDM "

"(gestor de pantalla del KDE) o l'xdm. Si encara voleu utilitzar aquesta "

"característica, inicieu el GDM vós mateix, o demaneu a l'administrador del 
"

"sistema que l'iniciï."

Es possible que estigueu utilitzant un gestor de pantalla diferent, com 
ara...


#: ../gui/gdmcomm.c:687

#, fuzzy

msgid ""

"The nested X server cannot connect to your current X server. You may be "

"missing an X authorization file."

msgstr ""

"El servidor imbricat d'X (Xnest) no pot connectar amb el vostre servidor 
d'X "

"actual. Potser us falta un fitxer d'autorització d'X."

-> La donaria per correcte

#: ../gui/gdmcomm.c:692

#, fuzzy

msgid ""

"The nested X server is not available, or GDM is badly configured.\n"

"Please install the Xnest package in order to use the nested login."

msgstr ""

"El servidor imbricat d'X (Xnest) no està disponible, o el GDM està mal "

"configurat.\n"

"Instal·leu el paquet Xnest per poder utilitzar l'entrada imbricada."

està mal configurat - > està configurat de forma incorrecte
(No m'agrada molt lu de “mal”)
Sisplau instal.leu...

#: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.in.h:1

#, fuzzy

msgid "Login as another user in a window"

msgstr "Entreu com a un usuari diferent dins d'una finestra imbricada"

->La donaria per correcte


#: ../gui/gdmflexiserver-xnest.desktop.in.in.h:2

#, fuzzy

msgid "New Login in a Window"

msgstr "Nova entrada a una finestra imbricada"

-> La donaria per correcte

#: ../gui/gdmflexiserver.c:774

#, fuzzy

msgid "Error: GDM (GNOME Display Manager) is not running."

msgstr "El GDM (el gestor de pantalla del GNOME) no s'està executant."

La donaria per correcte, però en tot cas posaria:

S'ha porduït un error: El GDM...

#: ../gui/gdmflexiserver.c:775

#, fuzzy

msgid "You might be using a different display manager."

msgstr ""

"Potser esteu utilitzant un gestor de pantalla diferent, com KDM (Gestor de 
"

"pantalla de KDE) o xdm."

-> La donaria per correcte

#: ../gui/gdmlanguages.c:931

#, fuzzy

msgid "the login screen"

msgstr "No es pot blocar la pantalla"

-> ¿? segur que la traducció és correcte?

#: ../gui/gdmsetup.c:1209 ../gui/gdmsetup.c:1235

#, fuzzy

msgid "Themed with face browser"

msgstr "Normal amb navegador de cares"

-La donaria per correcte

#: ../gui/gdmsetup.c:5589

#, fuzzy

msgid "Theme archives"

msgstr "No és un arxiu de tema"


->Arxius de tema

#: ../gui/gdmsetup.glade.h:59

#, fuzzy

msgid ""

"Full path and arguments for the command to be executed. If the value is "

"missing, the command will not be available."

msgstr ""

"Camí complet i arguments per a l'ordre que s'ha d'executar. Si manca el "

"valor, l'ordre no estarà disponible."

-La donaria per correcte.

#: ../gui/gdmsetup.glade.h:77

#, fuzzy

msgid "LRla_bel:"

msgstr "   Lrla_bel:"

L'espai és correcte?

#: ../gui/gdmsetup.glade.h:92

#, fuzzy

msgid "Messa_ge:"

msgstr "   Missat_ge:"

El mateix l'espai és correcte?

#: ../gui/gdmsetup.glade.h:98

#, fuzzy

msgid "Pa_th:"

msgstr "   Ca_mí:"

El mateix, l'espai?

#: ../gui/gdmsetup.glade.h:103

#, fuzzy

msgid ""

"Plain\n"

"Plain with face browser\n"

"Themed\n"

"Themed with face browser"

msgstr ""

"Simple\n"

"Simple amb navegador de cares\n"

"Amb temes"

Falta per traduïr "Themed with face browser"
, ho deixem com l'altre 'Normal amb navegador de cares'?#: ../gui/gdmsetup.glade.h:126

#, fuzzy

msgid ""

"Sends debug output to the syslog. This can be useful for tracking down "

"problems with GDM. This output tends to be verbose so should not be turned 
"

"on for general use."

msgstr ""

"Envia la sortida de depuració al syslog. Això pot ser útil per a trobar "

"problemes amb el GDM. Sol generar una sortida força extensa, per tant no "

"convé activar-ho en general."

-La donaria per correcte.

#: ../gui/gdmsetup.glade.h:134

#, fuzzy

msgid ""

"Show visual feedback in the password entry. Turning this option on can be a 
"

"security hazard as the length of your password can be guessed."

msgstr ""

"Mostra informació visual a l'entrada de la contrasenya. Activar aquesta "

"opció pot ser un risc de seguretat atès que es pot endevinar la longitud de 
"

"la vostra contrasenya."

-La donaria per correcte.

#: ../gui/gdmsetup.glade.h:143

#, fuzzy

msgid "T_ooltip:"

msgstr "   C_onsell flotant:"

-Espai?

#: ../gui/gdmsetup.glade.h:170

#, fuzzy

msgid ""

"When GDM is ready to manage a remote display, an ACCEPT packet is sent to 
it "

"containing a unique session id which will be used in future XDMCP "

"conversations. GDM will then place the session id in the pending queue "

"waiting for the display to respond with a MANAGE request. If no response is 
"

"received within maximum wait time, GDM will declare the display dead and "

"erase it from the pending queue freeing up the slot for other displays."

msgstr ""

"Quan el GDM està llest per a gestionar una pantalla, s'hi envia un paquet "

"ACCEPT que conté un id de sessió únic que es farà servir en futures "

"converses XDMCP. El GDM posarà l'id de sessió a la cua de pendents, a "

"l'espera de que la pantalla respongui amb una petició MANAGE. Si no es rep 
"

"una resposta en el temps màxim d'espera, el GDM declararà la pantalla morta 
"

"i l'esborrarà de la cua de pendents, alliberant-ne la ranura per a altres "

"pantalles."

-La donaria per correcte.


#: ../gui/gdmsetup.glade.h:171

#, fuzzy

msgid ""

"When the user logs in and already has an existing session, they are "

"connected to that session rather than starting a new session. This only "

"works for sessions running on Virtual Terminals started with 
gdmflexiserver, "

"and not with XDMCP."

msgstr ""

"Quan els usuaris entrin i ja existeixi una sessió, s'hi connecten en 
comptes "

"de crear-ne una de nova. Això només funciona per als servidors que executen 
"

"terminals virtuals arrencats amb el gdmflexiserver, no amb XDMCP."


-La donaria per correcte.

#: ../gui/gdmsetup.glade.h:190

#, fuzzy

msgid "_Label:"

msgstr "   E_tiqueta:"

_Etiqueta:
Espai?

#: ../gui/gdmsetup.glade.h:196

#, fuzzy

msgid "_Path:    "

msgstr "   _Camí:    "

Espai?

Cadenes que faltaven per traduïr:

-Didn't understand `%s' (expected integer)
-Integer `%s' is too large or small
-Didn't understand `%s' (expected true or false)
-Text contains invalid UTF-8
-Do you wish to restart %s with the chosen language?
-_Yes
-_No
-You will restart %s with the %s locale.

Per acabar un petit apunt

Common Desktop Environment (CDE) ho he traduït com:

Entorn d'Escriptori Comú (EEC)

és correcte?

_________________________________________________________________
Acepta el reto MSN Premium: Protección para tus hijos en internet. 
Descárgalo y pruébalo 2 meses gratis. 
http://join.msn.com?XAPID=1697&DI=1055&HL=Footer_mailsenviados_proteccioninfantil
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gdm2.HEAD.ca(Inacabat).po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 173310 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070917/62e6f612/attachment-0002.bin>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gdm2.HEAD.ca(acabat).po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 173543 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070917/62e6f612/attachment-0003.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME