[GNOME] Actualització de la traducció del Tomboy

Jordi Mas jmas a softcatala.org
dll set 17 11:07:14 CEST 2007


Hola Silvia,

Incorporades totes. Moltes gràcies!

En/na Sílvia Miranda ha escrit:
> Bones,
> 
> +#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:300
> +msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
> +msgstr "Si s'ha d'imprimir el document amb la sintaxis ressaltada"
> 
> *** sintaxi
> 
> +#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:317
> +msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
> +msgstr ""
> +"Tipus de lletra que es farà servir pel text del document (p.ej.
> «Monospace "
> +"10»)"
> 
> *** per al
> *** p.ex.
> 
> +#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:373
> +msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
> +msgstr "Tipus de lletra a utilitzar per a la capçalera i del peu de
> pàgina (p.ej. «Monospace 10»)"
> 
> *** p.ex.
> 
> +#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:89
> +msgid "Server or username field is empty."
> +msgstr "El camp servidor o nom d'usuari està buit."
> 
> *** és
> 
> +#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:167
> +msgid ""
> +"There was an error connecting to the server. This may be caused by
> using an "
> +"incorrect user name and/or password."
> +msgstr ""
> +"S'ha produït un error en connectar al servidor. Potser perquè s'està
> utilitzant "
> +"un nom d'usuari i/o contrasenya incorrecte."
> 
> *** incorrecta
> 
> +"Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following
> message:"
> +msgstr ""
> +"S'ha produït el següent error al desar la configuració a l'anell de
> claus del GNOME: "
> 
> *** l'error següent en desar
> 
> +"One of your other computers is currently synchronizing. Please wait 2
> "
> +"minutes and try again."
> msgstr ""
> -"Un dels vostres altres ordinadors s'està sincronitzant actualment.
> Espereu i "
> -"torneu-ho a provar de nou."
> +"Un dels vostres altres ordinadors s'està sincronitzant actualment.
> Espereu dos "
> +"minuts i torneu-ho a provar de nou."
> 
> -#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:284
> +#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:286
> msgid "Could not synchronize notes. Check the details below and try
> again."
> msgstr ""
> "No s'han pogut sincronitzar les notes. Comproveu els detalls a sota i
> torneu-"
> "ho a provar de nou.
> 
> -#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:317
> +#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:318
> msgid "Error connecting to the synchronization service. Please try
> again."
> msgstr ""
> "S'ha produït un error en connectar al servei de sincronització.
> Torneu-ho a "
> "provar de nou."
> 
> *** Jo diria "i torneu-ho a provar" (el "de nou" és redundant)
> 
> +#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:338
> +#
> +msgid "Deleted from server"
> +msgstr "S'ha suprimint des del servidor"
> 
> *** suprimit
> 
> msgstr ""
> "No s'ha pogut carrega el mòdul FUSE. Comproveu que es troba instal·lat
> "
> "correctament i torneu-ho a provar de nou."
> 
> *** carregar
> *** Comproveu que està instal·lat correctament
> *** torneu-ho a provar
> 
> Bona feina!
> 
> 
> El dg 16 de 09 del 2007 a les 09:47 +0200, en/na Jordi Mas va escriure:
>> Ep!
>>
>> Aquí teniu l'actualització de la traducció del Tomboy. 
>> Qualsevol comentari és benvingut.
>>
>> Salut. 
>>
>> Jordi, 
>> _______________________________________________
>> GNOME mailing list
>> GNOME a llistes.softcatala.org
>> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> ---
> 
> sílvia miranda
> 
> Bloc: http://silvia.badall.net
> 
> 

-- 

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/


Més informació sobre la llista de correu GNOME