[GNOME] traducció de l'Orca

gil forcada gilforcada a guifi.net
dis set 15 17:43:21 CEST 2007


bones,

ja està pujat!

http://svn.gnome.org/viewcvs/orca?view=revision&revision=2849

i aquí per la versió HEAD
http://svn.gnome.org/viewcvs/orca?view=revision&revision=2850

hi havia 26 cadenes entre dubtoses i noves, amb la Sílvia ho hem reduït
fins a 13, mireu-vos el po final (penjat al damned-lies) a veure si
podeu ajudar amb les 13 restants:

msgid "macron"
msgstr "guionet alt"

msgid "en dash"
msgstr "guió"

msgid "text|selected"
msgstr "seleccionat"

msgid "text|unselected"
msgstr "no seleccionat"

msgid "radiobutton|selected"
msgstr "seleccionat"

msgid "radiobutton|not selected"
msgstr "no seleccionat"

msgid "horizontal"
msgstr "horitzontal"

msgid "vertical"
msgstr "vertical"

msgid "listitem|selected"
msgstr "seleccionat"

msgid "listitem|unselected"
msgstr "no seleccionat"

msgid "Default Synthesizer"
msgstr "Sintetitzador predeterminat"

msgid "%s default voice"
msgstr "Veu predeterminada del %s"

msgid "Default button is %s"
msgstr "El botó predeterminat és %s"


salut!

El dj 13 de 09 del 2007 a les 11:53 +0200, en/na Sílvia Miranda va
escriure:
> Bones!
> 
> La revisió de l'Orca (sort que en Gil em va recuperar el fitxer on havia
> fet les correccions!!! sóc tan maldestre que el vaig esborrar per error)
> 
> 
> 
> # per veure els símbols als que s'ha de posar noms vegeu:
> # http://www.fileformat.info/info/unicode/char/search.htm
> # i entreu el codi (00d7 per exemple) i ja us mostrarà el símbol
> 
> *** símbols als quals
> *** introduïu el codi
> 
> 
> #: ../src/orca/app_gui_prefs.py:225
> #, python-format
> msgid "Starting Orca Preferences for %s. This may take a while."
> msgstr ""
> "S'està iniciant les preferències de l'Orca per a %s. Pot durar una
> estona."
> 
> *** S'estan
> *** (Aquest procés) pot tardar una mica ?
> 
> #. Translators: this is the spoken word for the character '`' (U+0060)
> #.
> #: ../src/orca/chnames.py:158
> #, fuzzy
> msgid "grave"
> msgstr "ombrejat"
> 
> *** accent obert / greu
> 
> #. Translators: this is the spoken word for the character '«' (U+00ab)
> #.
> #: ../src/orca/chnames.py:218
> #, fuzzy
> msgid "left double angle bracket"
> msgstr "claudàtor esquerre"
> 
> *** cometes baixes esquerres ?
> 
> #: ../src/orca/chnames.py:282
> #, fuzzy
> msgid "right double angle bracket"
> msgstr "claudàtor dret"
> 
> *** cometes baixes dretes ?
> 
> #. Translators: this is the spoken word for the character 'Ã…' (U+00c5)
> #.
> #: ../src/orca/chnames.py:326
> msgid "A RING"
> msgstr ""
> 
> *** DEMANAR AL TERMCAT
> 
> #. Translators: this is the spoken word for the character 'Ãß' (U+00df)
> #.
> #: ../src/orca/chnames.py:430
> msgid "s sharp"
> msgstr ""
> 
> *** DEMANAR AL TERMCAT
> 
> #: ../src/orca/default.py:294
> msgid "Moves flat review to the end position."
> msgstr "Mou la revisió plana a la última posició."
> 
> *** a l'última
> 
> 
> #: ../src/orca/default.py:492
> msgid "Pans the braille display to the left."
> msgstr "Balanceja la visualització braille cap a l'esquerre."
> 
> *** esquerra
> 
> #: ../src/orca/default.py:523
> msgid "Moves flat review to the bottom left."
> msgstr "Mou la revisió plana a baix de tot a l'esquerre."
> 
> *** esquerra
> 
> #: ../src/orca/default.py:553
> msgid "Enters learn mode.  Press escape to exit learn mode."
> msgstr "S'ha entrat en mode d'aprenentatge. Premeu Esc per sortir-ne."
> 
> *** Entra al mode
> 
> #: ../src/orca/default.py:565
> msgid "Exits learn mode."
> msgstr "S'ha sortit del mode d'aprenentatge."
> 
> *** Surt del
> 
> #: ../src/orca/default.py:674
> msgid "Bookmark where am I with respect to current position."
> msgstr "Marca on estic respecte la posició actual."
> 
> *** Marca on sóc respecte de la posició actual
> 
> #. Translators: "blank" is a short word to mean the
> #. user has navigated to an empty line.
> #.
> #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2236 ../src/orca/where_am_I.py:1191
> msgid "blank"
> msgstr "negre"
> 
> *** buida
> 
> #: ../src/orca/default.py:5898
> msgid "page selected to cursor position"
> msgstr "pàgina seleccionada fins la posició del cursor"
> 
> *** fins a la
> 
> #: ../src/orca/Gecko.py:1164
> #, python-format
> msgid "%d percent of document read"
> msgstr "s'ha llegit el %d del document"
> 
> *** %d per cent
> 
> #: ../src/orca/Gecko.py:1910
> msgid "Switches between Gecko native and Orca caret navigation."
> msgstr "Canvia entre la navegació de cursor del propi Gecko o la de
> l'Orca."
> 
> *** del mateix Gecko ? o fins i tot sense res: "del Gecko"
> *** i la de l'Orca
> 
> #: ../src/orca/Gecko.py:2470
> msgid "_Position cursor at start of line when navigating vertically"
> msgstr "_Posiciona el cursor a l'inici de la línia quan es navegi
> verticalment"
> 
> *** navegui
> 
> #: ../src/orca/Gecko.py:2482
> msgid "Automatically start speaking a page when it is first _loaded"
> msgstr "Comença a pronunciar automàticament una pàgina es _carregi"
> 
> *** quan es 
> *** _carregui
> 
> #: ../src/orca/Gecko.py:7978 ../src/orca/Gecko.py:7995
> msgid "Not in a table."
> msgstr "No esteu en una taula."
> 
> *** No sou 
> 
> #: ../src/orca/Gecko.py:8055
> msgid "Structural navigation keys off."
> msgstr "Les tecles de navegació estructural estan activades."
> 
> *** desactivades
> 
> #: ../src/orca/keynames.py:41
> msgid "left shift"
> msgstr "majúscula esquerre"
> 
> *** esquerra
> 
> #: ../src/orca/keynames.py:41
> msgid "left shift"
> msgstr "majúscula esquerre"
> 
> *** esquerra
> 
> #: ../src/orca/keynames.py:45
> msgid "left alt"
> msgstr "alt esquerre"
> 
> *** alternativa esquerra
> 
> #: ../src/orca/keynames.py:53
> msgid "right shift"
> msgstr "majúscula dret"
> 
> *** dreta
> 
> #: ../src/orca/keynames.py:57
> msgid "right alt"
> msgstr "alt dret"
> 
> *** alternativa dreta
> 
> #: ../src/orca/keynames.py:65
> msgid "left meta"
> msgstr "meta esquerre"
> 
> *** esquerra ? 
> 
> #: ../src/orca/keynames.py:69
> msgid "right meta"
> msgstr "meta dret"
> 
> *** dreta ?
> 
> #: ../src/orca/keynames.py:93
> msgid "left tab"
> msgstr "tab esquerre"
> 
> *** tabulació esquerra
> 
> #: ../src/orca/orca_console_prefs.py:254 ../src/orca/orca_console_prefs.py:400
> msgid "Enter choice: "
> msgstr "Entreu una opció:"
> 
> *** Introduïu
> 
> #: ../src/orca/orca_console_prefs.py:410
> msgid "Invalid choice. Selecting desktop keyboard layout.\n"
> msgstr ""
> "Opció incorrecta en seleccionar la disposició del teclat de
> l'escriptori.\n"
> 
> *** Opció incorrecta. Se selecciona la discposició...
> 
> #: ../src/orca/orca_console_prefs.py:463
> msgid "Accessibility support for GNOME has just been enabled. "
> msgstr "S'acaba d'habilitar el suport a l'accessibilitat per el GNOME. "
> 
> *** Apa.... suport!!!! :P Potser: "S'acaben d'habilitar les funcions
> d'accessibilitat del GNOME" (això ho hem comentar amb en Gil i ell ha
> proposat això). Alguna altra idea brillant?
> *** del GNOME/ per al GNOME
> 
> #: ../src/orca/orca_console_prefs.py:468
> msgid "You need to log out and log back in for the change to take
> effect. "
> msgstr "Necessiteu sortir i tornar a entrar perquè el canvi tingui
> efecte. "
> 
> *** Heu de sortir...
> 
> #: ../src/orca/orca-find.glade.h:11
> msgid "_Match case"
> msgstr "_Coincideix les majúscules i minúscules"
> 
> *** Coincidència de majúscules...
> 
> #: ../src/orca/orca-find.glade.h:14
> msgid "_Wrap around"
> msgstr "_Ajusta a"
> 
> *** _Ajusta ?
> 
> #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:322
> msgid "Accessibility support for GNOME has just been enabled."
> msgstr "El suport a l'accessibilitat al GNOME s'acaba d'habilitar ara
> mateix."
> 
> *** Igual que abans. Potser "S'acaben d'habilitar les funcions
> d'accessibilitat del GNOME / per al GNOME". Aquest "ara mateix" sobra.
> 
> #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:323
> msgid "You need to log out and log back in for the change to take
> effect."
> msgstr "Necessiteu sortir i tornar a entrar perquè el canvi tingui
> efecte."
> 
> *** Heu de
> 
> #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:992
> msgid "Present Unless"
> msgstr "Present si no"
> 
> *** Present a menys que / excepte / ... alguna idea?
> 
> #. Translators: "Actual String" here refers to a text string as it
> #. actually appears in a text document. This might be an abbreviation
> #. or a particular word that is pronounced differently then the way
> #. that it looks.
> #.
> #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1091
> msgid "Actual String"
> msgstr "Frase actual"
> 
> *** Frase 
> 
> #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2573
> msgid "The key entered is the same. Nothing changed."
> msgstr "La tecla teclejada és la mateixa. No s'ha canviat res."
> 
> *** És una mica redundant (o cacofònic), no? Potser millor "La tecla
> introduïda" o bé "La tecla que s'ha teclejat"?
> 
> #: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2945
> msgid "Starting Orca Preferences. This may take a while."
> msgstr "S'està iniciant les preferències de l'Orca. Pot trigar una
> estona."
> 
> *** S'estan
> 
> #: ../src/orca/orca.py:911
> msgid "Orca user settings reloaded."
> msgstr "S'han recarregat les configuracions de l'usuari per l'Orca."
> 
> *** per a l'Orca / de l'Orca
> 
> #: ../src/orca/orca-quit.glade.h:1
> msgid ""
> "<b><big>Quit Orca?</big></b>\n"
> "\n"
> "This will stop all speech output and screen magnification.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "<b><big>Voleu sortir de l'Orca?</big></b>\n"
> "\n"
> "Si en sortiu s'aturarà la pronunciació l'ampliació de pantalla.\n"
> "\n"
> 
> *** i l'ampliació
> 
> #: ../orca.desktop.in.h:2
> msgid ""
> "Present on-screen information as speech or braille, or magnify the
> screen"
> msgstr ""
> "Presenta informació en pantalla com a parla o braille, o augmenta la
> pantalla"
> 
> *** amplia ? (a la cadena anterior està traduït com a "ampliació";
> potser s'hauria d'homogeneitzar tot, no?)
> 
> #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:31
> msgid "Enable Braille _support"
> msgstr "Habilita el _suport per Braille"
> 
> *** suport.........
> *** per a
> 
> #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:59
> msgid "Orca Modifier Keys"
> msgstr "Modificador de tecles Orca"
> 
> *** de l'Orca
> 
> #: ../src/orca/orca-setup.glade.h:92
> msgid "_Left:"
> msgstr "_Esquerre:"
> 
> *** Esquerra 
> 
> #: ../src/orca/rolenames.py:905
> msgid "SpinButton"
> msgstr "Botó giratori"
> 
> #: ../src/orca/rolenames.py:908
> msgid "spin button"
> msgstr "botó giratori"
> 
> *** Botó de selecció de valor
> 
> #: ../src/orca/rolenames.py:1183
> msgid "EmbeddedComponent"
> msgstr "Component imbricat"
> 
> #: ../src/orca/rolenames.py:1186
> msgid "embedded component"
> msgstr "component imbricat"
> 
> *** incrustat
> 
> #. Translators: this in reference to an e-mail message status of
> #. having been read or unread.
> #.
> #: ../src/orca/scripts/Evolution.py:81
> msgid "Read"
> msgstr "Llegir"
> 
> *** Llegit
> 
> #: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1883
> msgid "Spellcheck:"
> msgstr "Comprovació de l'escriptura:"
> 
> *** Verificació de l'ortografia (segons el Recull)
> 
> #: ../src/orca/scripts/gedit.py:300
> msgid "Completed spell checking"
> msgstr "S'ha completat la comprovació de l'ortografia"
> 
> #: ../src/orca/scripts/gedit.py:301
> msgid "Spell checking is complete."
> msgstr "S'ha completat la comprovació de l'ortografia."
> 
> #. Translators: this is the name of the "Check Spelling" window
> #. in gedit and must be the same as what gedit uses.  We hate
> #. keying off stuff like this, but we're forced to do so in this
> #. case.
> #.
> #: ../src/orca/scripts/gedit.py:427 ../src/orca/scripts/gedit.py:486
> msgid "Check Spelling"
> msgstr "S'està comprovant l'ortografia"
> 
> *** Comprova l'ortografia (això és el que diu al gedit. segons el
> recull, hauria de ser verifica l'ortografia, no?)
> 
> Em sembla que no es va perdre res :)
> 
> Salut!
> 
> El dl 27 de 08 del 2007 a les 19:42 +0200, en/na gil forcada va
> escriure:
> > bones,
> > 
> > aquí va una traducció de l'Orca
> > 
> > falten algunes cadenes per traduir/corregir, així que qualsevol
> > suggeriment és benvingut
> > 
> > l'envio tal qual està, no l'he revisat al 100% però si més no, si polim
> > aquesta versió almenys ja estarà força traduïda i ens podem concentrar
> > en els altres mòduls que els falten cadenes, encara que siguin poques,
> > però que són molt més visibles (i mai millor dit si l'Orca és per la
> > gent cega)
> > 
> > salut!
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> ---
> 
> sílvia miranda
> 
> Bloc: http://silvia.badall.net
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME