[GNOME] traducció de l'Orca

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
dij set 13 11:53:58 CEST 2007


Bones!

La revisió de l'Orca (sort que en Gil em va recuperar el fitxer on havia
fet les correccions!!! sóc tan maldestre que el vaig esborrar per error)# per veure els símbols als que s'ha de posar noms vegeu:
# http://www.fileformat.info/info/unicode/char/search.htm
# i entreu el codi (00d7 per exemple) i ja us mostrarà el símbol

*** símbols als quals
*** introduïu el codi


#: ../src/orca/app_gui_prefs.py:225
#, python-format
msgid "Starting Orca Preferences for %s. This may take a while."
msgstr ""
"S'està iniciant les preferències de l'Orca per a %s. Pot durar una
estona."

*** S'estan
*** (Aquest procés) pot tardar una mica ?

#. Translators: this is the spoken word for the character '`' (U+0060)
#.
#: ../src/orca/chnames.py:158
#, fuzzy
msgid "grave"
msgstr "ombrejat"

*** accent obert / greu

#. Translators: this is the spoken word for the character '«' (U+00ab)
#.
#: ../src/orca/chnames.py:218
#, fuzzy
msgid "left double angle bracket"
msgstr "claudàtor esquerre"

*** cometes baixes esquerres ?

#: ../src/orca/chnames.py:282
#, fuzzy
msgid "right double angle bracket"
msgstr "claudàtor dret"

*** cometes baixes dretes ?

#. Translators: this is the spoken word for the character 'Å' (U+00c5)
#.
#: ../src/orca/chnames.py:326
msgid "A RING"
msgstr ""

*** DEMANAR AL TERMCAT

#. Translators: this is the spoken word for the character 'Ãß' (U+00df)
#.
#: ../src/orca/chnames.py:430
msgid "s sharp"
msgstr ""

*** DEMANAR AL TERMCAT

#: ../src/orca/default.py:294
msgid "Moves flat review to the end position."
msgstr "Mou la revisió plana a la última posició."

*** a l'última


#: ../src/orca/default.py:492
msgid "Pans the braille display to the left."
msgstr "Balanceja la visualització braille cap a l'esquerre."

*** esquerra

#: ../src/orca/default.py:523
msgid "Moves flat review to the bottom left."
msgstr "Mou la revisió plana a baix de tot a l'esquerre."

*** esquerra

#: ../src/orca/default.py:553
msgid "Enters learn mode.  Press escape to exit learn mode."
msgstr "S'ha entrat en mode d'aprenentatge. Premeu Esc per sortir-ne."

*** Entra al mode

#: ../src/orca/default.py:565
msgid "Exits learn mode."
msgstr "S'ha sortit del mode d'aprenentatge."

*** Surt del

#: ../src/orca/default.py:674
msgid "Bookmark where am I with respect to current position."
msgstr "Marca on estic respecte la posició actual."

*** Marca on sóc respecte de la posició actual

#. Translators: "blank" is a short word to mean the
#. user has navigated to an empty line.
#.
#: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:2236 ../src/orca/where_am_I.py:1191
msgid "blank"
msgstr "negre"

*** buida

#: ../src/orca/default.py:5898
msgid "page selected to cursor position"
msgstr "pàgina seleccionada fins la posició del cursor"

*** fins a la

#: ../src/orca/Gecko.py:1164
#, python-format
msgid "%d percent of document read"
msgstr "s'ha llegit el %d del document"

*** %d per cent

#: ../src/orca/Gecko.py:1910
msgid "Switches between Gecko native and Orca caret navigation."
msgstr "Canvia entre la navegació de cursor del propi Gecko o la de
l'Orca."

*** del mateix Gecko ? o fins i tot sense res: "del Gecko"
*** i la de l'Orca

#: ../src/orca/Gecko.py:2470
msgid "_Position cursor at start of line when navigating vertically"
msgstr "_Posiciona el cursor a l'inici de la línia quan es navegi
verticalment"

*** navegui

#: ../src/orca/Gecko.py:2482
msgid "Automatically start speaking a page when it is first _loaded"
msgstr "Comença a pronunciar automàticament una pàgina es _carregi"

*** quan es 
*** _carregui

#: ../src/orca/Gecko.py:7978 ../src/orca/Gecko.py:7995
msgid "Not in a table."
msgstr "No esteu en una taula."

*** No sou 

#: ../src/orca/Gecko.py:8055
msgid "Structural navigation keys off."
msgstr "Les tecles de navegació estructural estan activades."

*** desactivades

#: ../src/orca/keynames.py:41
msgid "left shift"
msgstr "majúscula esquerre"

*** esquerra

#: ../src/orca/keynames.py:41
msgid "left shift"
msgstr "majúscula esquerre"

*** esquerra

#: ../src/orca/keynames.py:45
msgid "left alt"
msgstr "alt esquerre"

*** alternativa esquerra

#: ../src/orca/keynames.py:53
msgid "right shift"
msgstr "majúscula dret"

*** dreta

#: ../src/orca/keynames.py:57
msgid "right alt"
msgstr "alt dret"

*** alternativa dreta

#: ../src/orca/keynames.py:65
msgid "left meta"
msgstr "meta esquerre"

*** esquerra ? 

#: ../src/orca/keynames.py:69
msgid "right meta"
msgstr "meta dret"

*** dreta ?

#: ../src/orca/keynames.py:93
msgid "left tab"
msgstr "tab esquerre"

*** tabulació esquerra

#: ../src/orca/orca_console_prefs.py:254 ../src/orca/orca_console_prefs.py:400
msgid "Enter choice: "
msgstr "Entreu una opció:"

*** Introduïu

#: ../src/orca/orca_console_prefs.py:410
msgid "Invalid choice. Selecting desktop keyboard layout.\n"
msgstr ""
"Opció incorrecta en seleccionar la disposició del teclat de
l'escriptori.\n"

*** Opció incorrecta. Se selecciona la discposició...

#: ../src/orca/orca_console_prefs.py:463
msgid "Accessibility support for GNOME has just been enabled. "
msgstr "S'acaba d'habilitar el suport a l'accessibilitat per el GNOME. "

*** Apa.... suport!!!! :P Potser: "S'acaben d'habilitar les funcions
d'accessibilitat del GNOME" (això ho hem comentar amb en Gil i ell ha
proposat això). Alguna altra idea brillant?
*** del GNOME/ per al GNOME

#: ../src/orca/orca_console_prefs.py:468
msgid "You need to log out and log back in for the change to take
effect. "
msgstr "Necessiteu sortir i tornar a entrar perquè el canvi tingui
efecte. "

*** Heu de sortir...

#: ../src/orca/orca-find.glade.h:11
msgid "_Match case"
msgstr "_Coincideix les majúscules i minúscules"

*** Coincidència de majúscules...

#: ../src/orca/orca-find.glade.h:14
msgid "_Wrap around"
msgstr "_Ajusta a"

*** _Ajusta ?

#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:322
msgid "Accessibility support for GNOME has just been enabled."
msgstr "El suport a l'accessibilitat al GNOME s'acaba d'habilitar ara
mateix."

*** Igual que abans. Potser "S'acaben d'habilitar les funcions
d'accessibilitat del GNOME / per al GNOME". Aquest "ara mateix" sobra.

#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:323
msgid "You need to log out and log back in for the change to take
effect."
msgstr "Necessiteu sortir i tornar a entrar perquè el canvi tingui
efecte."

*** Heu de

#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:992
msgid "Present Unless"
msgstr "Present si no"

*** Present a menys que / excepte / ... alguna idea?

#. Translators: "Actual String" here refers to a text string as it
#. actually appears in a text document. This might be an abbreviation
#. or a particular word that is pronounced differently then the way
#. that it looks.
#.
#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:1091
msgid "Actual String"
msgstr "Frase actual"

*** Frase 

#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2573
msgid "The key entered is the same. Nothing changed."
msgstr "La tecla teclejada és la mateixa. No s'ha canviat res."

*** És una mica redundant (o cacofònic), no? Potser millor "La tecla
introduïda" o bé "La tecla que s'ha teclejat"?

#: ../src/orca/orca_gui_prefs.py:2945
msgid "Starting Orca Preferences. This may take a while."
msgstr "S'està iniciant les preferències de l'Orca. Pot trigar una
estona."

*** S'estan

#: ../src/orca/orca.py:911
msgid "Orca user settings reloaded."
msgstr "S'han recarregat les configuracions de l'usuari per l'Orca."

*** per a l'Orca / de l'Orca

#: ../src/orca/orca-quit.glade.h:1
msgid ""
"<b><big>Quit Orca?</big></b>\n"
"\n"
"This will stop all speech output and screen magnification.\n"
"\n"
msgstr ""
"<b><big>Voleu sortir de l'Orca?</big></b>\n"
"\n"
"Si en sortiu s'aturarà la pronunciació l'ampliació de pantalla.\n"
"\n"

*** i l'ampliació

#: ../orca.desktop.in.h:2
msgid ""
"Present on-screen information as speech or braille, or magnify the
screen"
msgstr ""
"Presenta informació en pantalla com a parla o braille, o augmenta la
pantalla"

*** amplia ? (a la cadena anterior està traduït com a "ampliació";
potser s'hauria d'homogeneitzar tot, no?)

#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:31
msgid "Enable Braille _support"
msgstr "Habilita el _suport per Braille"

*** suport.........
*** per a

#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:59
msgid "Orca Modifier Keys"
msgstr "Modificador de tecles Orca"

*** de l'Orca

#: ../src/orca/orca-setup.glade.h:92
msgid "_Left:"
msgstr "_Esquerre:"

*** Esquerra 

#: ../src/orca/rolenames.py:905
msgid "SpinButton"
msgstr "Botó giratori"

#: ../src/orca/rolenames.py:908
msgid "spin button"
msgstr "botó giratori"

*** Botó de selecció de valor

#: ../src/orca/rolenames.py:1183
msgid "EmbeddedComponent"
msgstr "Component imbricat"

#: ../src/orca/rolenames.py:1186
msgid "embedded component"
msgstr "component imbricat"

*** incrustat

#. Translators: this in reference to an e-mail message status of
#. having been read or unread.
#.
#: ../src/orca/scripts/Evolution.py:81
msgid "Read"
msgstr "Llegir"

*** Llegit

#: ../src/orca/scripts/StarOffice.py:1883
msgid "Spellcheck:"
msgstr "Comprovació de l'escriptura:"

*** Verificació de l'ortografia (segons el Recull)

#: ../src/orca/scripts/gedit.py:300
msgid "Completed spell checking"
msgstr "S'ha completat la comprovació de l'ortografia"

#: ../src/orca/scripts/gedit.py:301
msgid "Spell checking is complete."
msgstr "S'ha completat la comprovació de l'ortografia."

#. Translators: this is the name of the "Check Spelling" window
#. in gedit and must be the same as what gedit uses.  We hate
#. keying off stuff like this, but we're forced to do so in this
#. case.
#.
#: ../src/orca/scripts/gedit.py:427 ../src/orca/scripts/gedit.py:486
msgid "Check Spelling"
msgstr "S'està comprovant l'ortografia"

*** Comprova l'ortografia (això és el que diu al gedit. segons el
recull, hauria de ser verifica l'ortografia, no?)

Em sembla que no es va perdre res :)

Salut!

El dl 27 de 08 del 2007 a les 19:42 +0200, en/na gil forcada va
escriure:
> bones,
> 
> aquí va una traducció de l'Orca
> 
> falten algunes cadenes per traduir/corregir, així que qualsevol
> suggeriment és benvingut
> 
> l'envio tal qual està, no l'he revisat al 100% però si més no, si polim
> aquesta versió almenys ja estarà força traduïda i ens podem concentrar
> en els altres mòduls que els falten cadenes, encara que siguin poques,
> però que són molt més visibles (i mai millor dit si l'Orca és per la
> gent cega)
> 
> salut!
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME