[GNOME] traducció del gnome-session

gil forcada gilforcada a guifi.net
div set 14 14:52:39 CEST 2007


corregit i fet!

http://svn.gnome.org/viewcvs/gnome-session?view=revision&revision=4448

salut!

El dc 12 de 09 del 2007 a les 21:08 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones Gil,
> 
> El que he vist:
> 
> #: ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
> msgid ""
> "For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() "
> "(XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP "
> "ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. "
> "gnome-session must be restarted for this to take effect."
> msgstr ""
> "Per raons de seguretat, en les plataformes que tenen _IceTcpTransNoListen() "
> "(sistemes XFree86), el gnome-session no escolta connexions en ports TCP. "
> "Aquesta opció permetrà connexions des de màquines remotes (autoritzades). "
> "S'ha de reiniciar el gnome-session per a què tingui efecte."
> 
> -- l'últim «per a què» ha de ser «perquè»
> 
> #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:53
> msgid "State not reported within timeout."
> msgstr "L'estat no s'ha informat # temps establert"
> 
> -- «No ha informat de l'estat dins el temps establert»
> 
> #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:66
> msgid "Always started on every login."
> msgstr "S'inicia sempre en cada entrada."
> 
> -- «a» en lloc d'«en»?
> 
> #: ../gnome-session/gsm-gsd.c:62
> msgid ""
> "\n"
> "\n"
> "GNOME will still try to restart the Settings Daemon next time you log in."
> msgstr ""
> "\n"
> "\n"
> "El GNOME encara tractarà d'arrencar el dimoni de configuracions la propera "
> "vegada que entreu."
> 
> -- «intentarà reiniciar» en lloc de «encara tractarà d'arrencar»
> 
> #: ../gnome-session/ice.c:511
> #, c-format
> msgid ""
> "The GNOME session manager was unable to lock the file '%s'.  Please report "
> "this as a GNOME bug.  Sometimes this error may occur if the file's directory "
> "is unwritable, you could try logging in via the failsafe session and "
> "ensuring that it is."
> msgstr ""
> "El gestor de sessions del GNOME no ha pogut blocar el fitxer «%s». Informeu-"
> "ne com una errada del GNOME. A vegades aquest error es produeix si no es pot "
> "escriure al directori on és el fitxer, podeu mirar d'entrar mitjançant la "
> "sessió a prova de fallades i assegurar-vos-en."
> 
> -- l'última coma hauria de ser punt i coma o bé un punt
> 
> #: ../gnome-session/ice.c:538
> #, c-format
> msgid ""
> "The GNOME session manager was unable to read the file: '%s'.  If this file "
> "exists it must be readable by you for GNOME to work properly.  Try logging "
> "in with the failsafe session and removing this file."
> msgstr ""
> "El gestor de sessions del GNOME no ha pogut llegir el fitxer: «%s». Aquest "
> "fitxer ha d'existir i s'ha de poder llegir per a què el GNOME funcioni "
> "correctament. Mireu d'entrar mitjançant la sessió a prova de fallades i "
> "suprimir aquest fitxer."
> 
> -- «perquè» en lloc de «per a què»
> 
> #: ../gnome-session/logout.c:372
> msgid "Are you sure you want to log out?"
> msgstr "N'esteu segur que voleu sortir?"
> 
> -- Esteu segur
> 
> #: ../gnome-session/gnome-session-save.c:50
> msgid "Use dialog boxes for errors"
> msgstr "Empra caixes de diàleg per als errors"
> 
> -- quadres de diàleg
> 
> #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:341
> msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
> msgstr ""
> "Recorda _automàticament les aplicacions que s'estan executant quan sortiu"
> 
> -- «en sortir» en lloc de «quan sortiu», ja que si no la primera part
> de la frase es dirigeix a l'ordinador i la segona a l'usuari, cosa que
> la fa bastant confusa.
> 
> #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:356
> msgid "_Remember currently running applications"
> msgstr "_Recorda les aplicacions que s'està executant actualment"
> 
> -- s'estan (estem parlant de les aplicacions)
> 
> #: ../gnome-session/startup-programs.c:545
> msgid "The name of the startup program cannot be empty"
> msgstr "El nom del programa d'inici no pot estar buit"
> 
> #: ../gnome-session/startup-programs.c:547
> msgid "The startup command cannot be empty"
> msgstr "L'ordre d'inici no pot estar buida"
> 
> -- ser?
> 
> Això és tot. Bona feina!
> 
> Salut,
> David.
> 
> 
> El 12/09/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> > bones,
> >
> > adjunto la traducció i diff del gnome-session
> >
> > ja direu què hi ha de malament :)
> >
> > salut!
> >
> >
> > --
> > gil forcada
> >
> > guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> > guifi.net - a non-stopping free network
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
> >
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME