Re: [GNOME] traducció del gnome-session

David Planella david.planella a googlemail.com
dic set 12 21:08:00 CEST 2007


Bones Gil,

El que he vist:

#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
msgid ""
"For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() "
"(XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP "
"ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. "
"gnome-session must be restarted for this to take effect."
msgstr ""
"Per raons de seguretat, en les plataformes que tenen _IceTcpTransNoListen() "
"(sistemes XFree86), el gnome-session no escolta connexions en ports TCP. "
"Aquesta opció permetrà connexions des de màquines remotes (autoritzades). "
"S'ha de reiniciar el gnome-session per a què tingui efecte."

-- l'últim «per a què» ha de ser «perquè»

#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:53
msgid "State not reported within timeout."
msgstr "L'estat no s'ha informat # temps establert"

-- «No ha informat de l'estat dins el temps establert»

#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:66
msgid "Always started on every login."
msgstr "S'inicia sempre en cada entrada."

-- «a» en lloc d'«en»?

#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:62
msgid ""
"\n"
"\n"
"GNOME will still try to restart the Settings Daemon next time you log in."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"El GNOME encara tractarà d'arrencar el dimoni de configuracions la propera "
"vegada que entreu."

-- «intentarà reiniciar» en lloc de «encara tractarà d'arrencar»

#: ../gnome-session/ice.c:511
#, c-format
msgid ""
"The GNOME session manager was unable to lock the file '%s'.  Please report "
"this as a GNOME bug.  Sometimes this error may occur if the file's directory "
"is unwritable, you could try logging in via the failsafe session and "
"ensuring that it is."
msgstr ""
"El gestor de sessions del GNOME no ha pogut blocar el fitxer «%s». Informeu-"
"ne com una errada del GNOME. A vegades aquest error es produeix si no es pot "
"escriure al directori on és el fitxer, podeu mirar d'entrar mitjançant la "
"sessió a prova de fallades i assegurar-vos-en."

-- l'última coma hauria de ser punt i coma o bé un punt

#: ../gnome-session/ice.c:538
#, c-format
msgid ""
"The GNOME session manager was unable to read the file: '%s'.  If this file "
"exists it must be readable by you for GNOME to work properly.  Try logging "
"in with the failsafe session and removing this file."
msgstr ""
"El gestor de sessions del GNOME no ha pogut llegir el fitxer: «%s». Aquest "
"fitxer ha d'existir i s'ha de poder llegir per a què el GNOME funcioni "
"correctament. Mireu d'entrar mitjançant la sessió a prova de fallades i "
"suprimir aquest fitxer."

-- «perquè» en lloc de «per a què»

#: ../gnome-session/logout.c:372
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "N'esteu segur que voleu sortir?"

-- Esteu segur

#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:50
msgid "Use dialog boxes for errors"
msgstr "Empra caixes de diàleg per als errors"

-- quadres de diàleg

#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:341
msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
msgstr ""
"Recorda _automàticament les aplicacions que s'estan executant quan sortiu"

-- «en sortir» en lloc de «quan sortiu», ja que si no la primera part
de la frase es dirigeix a l'ordinador i la segona a l'usuari, cosa que
la fa bastant confusa.

#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:356
msgid "_Remember currently running applications"
msgstr "_Recorda les aplicacions que s'està executant actualment"

-- s'estan (estem parlant de les aplicacions)

#: ../gnome-session/startup-programs.c:545
msgid "The name of the startup program cannot be empty"
msgstr "El nom del programa d'inici no pot estar buit"

#: ../gnome-session/startup-programs.c:547
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "L'ordre d'inici no pot estar buida"

-- ser?

Això és tot. Bona feina!

Salut,
David.


El 12/09/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> bones,
>
> adjunto la traducció i diff del gnome-session
>
> ja direu què hi ha de malament :)
>
> salut!
>
>
> --
> gil forcada
>
> guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> guifi.net - a non-stopping free network
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>


Més informació sobre la llista de correu GNOME