Re: [GNOME] traducció del gnome-system-monitor

David Planella david.planella a googlemail.com
dis set 8 20:04:19 CEST 2007


Bones Gil,

El 30/08/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> bones,
>
> quan us mireu la traducció algunes coses:
> - em podeu recordar com va quedar la discussió de com fer referència al
> servidor gràfic (jo ho posava com a «de les X»)

Jo només puc tornar-te a dir la meva opinió, segons la qual «X server»
s'hauria de traduir com a «servidor X» i no pas com a «servidor de les
X». En el yelp [1] ho vas deixar com a «per a X».

Mira't http://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System. Allí fan servir
la X com a nom del servidor. A més, a la secció d'història mencionen
que el nom X prové del fet de ser el successor del sistema de
finestres W (de la mateixa manera que el llenguatge de programació C
fou el successor del llenguatge B).

Així doncs, segons això X no es refereix a finestres, sinó al nom del servidor.

> - veureu que he marcat cadenes que ja estaven traduïdes com a dubtoses,
> no es gens entenedora la frase (i no ajuda gaire l'original) alguna idea
> brillant?
>

No acabo d'entendre a què et refereixes. Les cadenes marcades com a
dubtoses crec que són clares tant a l'original com a la traducció. En
quin sentit són poc entenedores?

De totes maneres, a la cadena següent:

#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:7
#, fuzzy
msgid "Default graph outgoing network traffic color"
msgstr "Color predeterminat de la xarxa d'entrada a la gràfica"

-- «del tràfic de sortida de la xarxa» o quelcom per l'estil.

Altres coses que he vist:

#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:11
msgid "Enable/Disable smooth refresh"
msgstr "Habilita/Inhabilita l'actualització suau"

-- «Inhabilita» en minúscula.

#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:24
msgid "Show process 'X server memory' column on startup"
msgstr ""
"Mostra la columna de «memòria del servidor de les X» en iniciar"

-- «servidor X»

#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:12
msgid ""
"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's cpu usage "
"is divided by the total number of CPUs. Else it operates in 'Irix mode'."
msgstr ""
"Si és cert, el monitor del sistema funciona en el «mode Solaris» en el qual "
"la utilització de la cpu per part d'una tasca es divideix pel nombre total "
"de CPUs. Si no actua en el «mode Irix»."

-- Crec que aquí s'hauria de ser consistent i posar CPU en majúscules
en ambdós casos, encara que a l'original no ho facin.

#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:32
msgid "Show process 'start time' column on startup"
msgstr "Mostra la columna del «temps d'engegada» en iniciar"

#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:57
msgid "Width of process 'start time' column"
msgstr "Amplada de la columna «temps d'engegada»"

-- «temps d'inici»?

#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:42
msgid "Whether information about all filesystems should be displayed"
msgstr "Si s'hauria de mostrar informació de tots els sistemes de fitxers"

-- «Si s'ha» (encara que a l'original facin servir el condicional)

#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:43
msgid ""
"Whether to display information about all filesystems (including types like "
"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
"filesystems."
msgstr ""
"Si s'hauria de mostrar informació de tots els sistemes de fitxers, "
"incloent-hi els de tipus com ara «autofs» i «procfs». Pot ser útil per a "
"obtenir una llista de tots els sistemes de fitxers muntats actualment."

-- «Si s'ha»

#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:49
msgid "Width of process 'X server memory' column"
msgstr "Amplada de la columna «memòria del servidor d'X»"

-- Servidor X

#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:37
msgid "Show warning dialog when killing processes"
msgstr "Mostra un diàleg d'advertència en finalitzar els processos"

-- «en matar», per ser conseqüent amb la cadena següent:

#: ../src/interface.cpp:67 ../src/procdialogs.cpp:75
msgid "_Kill Process"
msgstr "_Mata el procés"

-- Jo proposaria escriure un petit glossari a l'inici del fitxer per a
deixar clares les traduccions de «stop», «end» i «kill»

#. translators: virtual memory start
#: ../src/memmaps.cpp:480
msgid "VM Start"
msgstr "Inici de la VM"

#. translators: virtual memory end
#: ../src/memmaps.cpp:482
msgid "VM End"
msgstr "Fi de la VM"

#. translators: virtual memory syze
#: ../src/memmaps.cpp:484
msgid "VM Size"
msgstr "Mida de la VM"

#. translators: virtual memory offset
#: ../src/memmaps.cpp:487
msgid "VM Offset"
msgstr "Desplaçament de la VM"

-- Jo proposaria fer servir MV o directament «Memòria virtual» si hi ha espai.

#. translators: secondary alert message
#: ../src/procdialogs.cpp:72
msgid ""
"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
"security risk. Only unresponding processes should be killed."
msgstr ""
"Si mateu un procés, podeu destruir-ne les dades, trencar la sessió, o "
"crear un problema de seguretat. Només s'haurien de matar els processos "
"que no responguin."

#. translators: secondary alert message
#: ../src/procdialogs.cpp:81
msgid ""
"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
"risk. Only unresponding processes should be ended."
msgstr ""
"Si finalitzeu un procés, podeu destruir-ne les dades, trencar la sessió "
"o crear un problema de seguretat. Només s'haurien de finalitzar els "
"processos que no responguin."

-- jo posaria «corrompre», «malmetre» o quelcom per l'estil en lloc de
«trencar», que sona massa a traducció directa.

#: ../src/procdialogs.cpp:232
msgid ""
"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
"corresponds to a higher priority."
msgstr ""
"La prioritat d'un procés ve donada pel seu valor de prioritat. Un valor de "
"prioritat més baix es correspon amb una prioritat més alta."

-- jo afegiria («nice») després del primer «valor de prioritat», ja
que si no la frase queda un pèl estranya i a més es perd informació
respecte a l'original.

Crec que això és tot. Bona feina!

Salut,
David.

[1] El fil de la discussió és a
http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/2007-August/000618.html


Més informació sobre la llista de correu GNOME