[GNOME] traducció del Totem

gil forcada gilforcada a guifi.net
diu set 2 11:12:18 CEST 2007


pujat a la branca 2.20 i a trunk:

2.20: http://svn.gnome.org/viewcvs/totem?view=revision&revision=4649

trunk: http://svn.gnome.org/viewcvs/totem?view=revision&revision=4651


hi havia algunes cadenes noves i dubtoses (2.20):

msgid "Color Balance"
msgstr "Balanç del color"

msgid "Could not launch URL \"%s\": %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir l'URL «%s»: %s"

msgid "S_idebar"
msgstr "_Barra lateral"

msgid ""
"Totem cannot play this type of media (%s) because it does not have the
"
"appropriate plugins to be able to read from the disc."
msgstr ""
"El Totem no pot reproduir aquest tipus de medi (%s) perquè no té els "
"connectors adequats per a poder llegir-lo del disc."

msgid "The Totem plugin could not be started."
msgstr "No s'ha pogut iniciar el connector del Totem."

msgid "Comment:"
msgstr "Comentari:"

msgid "Default browser not configured"
msgstr "El navegador predeterminat no està configurat"

msgid "Error launching URI"
msgstr "S'ha produït un error en obrir l'URI"

msgid "More information about media plugins"
msgstr "Més informació sobre els connectors de medi"

msgid "Digital Television"
msgstr "Televisió digital"


pel que fa al trunk (a mes de les de sobre):

msgid "Authentication is required to access this file."
msgstr "Es requereix autenticació per a accedir a aquest fitxer."

msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Es requereix autenticació per a accedir a aquest fitxer o flux."

msgid "Totem does not support playback of Audio CDs"
msgstr "El Totem no sap reproduir els cd d'àudio"

msgid "Please consider using a music player or a CD extractor to play
this CD"
msgstr ""
"Podeu utilitzar un reproductor de música o un extractor de cd per"
"reproduir-lo"

msgid "MythTV Recordings"
msgstr "Enregistraments del MythTV"


salut!

El ds 11 de 08 del 2007 a les 21:10 +0200, en/na gil forcada va
escriure: 
> us contesto als dos alhora i així ja estarà:
> 
> David:
> 
> > -- Punt i coma o bé punt, en lloc de la coma?
> he deixat ;
> 
> 
> #: ../data/totem.schemas.in.h:33
> msgid "Whether the main window should stay on top"
> msgstr "Si la finestra principal ha d'estar per damunt"
> 
> -- Al nivell superior? A sobre de tot.
> 
> si et mires el metacity (o fas clic a la vora de la finestra i et mires
> les opcions) veuràs que hi posa «sempre per damunt» així que ho he
> deixat igual :)
> 
> #: ../src/totem-fullscreen.c:401
> msgid "No File"
> msgstr "Cap fitxer"
> 
> -- No és un fitxer?
> 
> entenc que aquí es refereix a que no hi ha cap fitxer, perquè  si et
> mires on és la cadena (/src/totem-fullscreen.c) més aviat sembla que
> sigui un missatge que et surti quan estàs a pantalla completa però no
> tens cap fitxer obert
> 
> si no ho veus clar: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=464453
> 
> 
> 
> -- de propietat (termcat)
> 
> ho he canviat tot i que si es plural ..
> tot i així una consulta ràpida a la memòria de traducció hi ha la tira
> de traduccions diferents, s'hauria de posar al recull
> 
> 
> #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:237
> #, c-format
> msgid "%d frames per second"
> msgstr "%d quadres per segon"
> 
> -- imatges per segon
> 
> si vas al termcat veuràs que et diu «quadres per segon»
> 
> 
> 
> Jordi:
> 
> #: ../src/totem-options.c:52
> msgid "Print playing movie"
> msgstr "S'està reproduint una pel·lícula"
> 
> S'ha de revisar mirant on surt a l'interfície (a les preferències sembla
> ser).
> 
> si et mires: http://l10n.gnome.org/POT/totem.HEAD/totem.HEAD.ca.po
> veuràs que en Bastien hi ha posat un comentari:
> http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=464453
> 
> ho he deixat amb:
> msgstr "Imprimeix el títol de la pel·lícula que s'està reproduint"
> 
> salut!
> 
> El dj 09 de 08 del 2007 a les 18:45 +0200, en/na David Planella va
> escriure:
> > Bones Gil,
> > 
> > El que he vist:
> > 
> > "Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
> > "stream (in seconds)"
> > msgstr ""
> > "Quantitat de dades a emmagatzemar a la memòria intermèdia per als fluxos de "
> > "xarxa abans de començar a mostrar el flux (en segons)"
> > 
> > -- Jo ho canviaria una mica: «Quantitat de dades (en segons) a
> > emmagatzemar a la memòria intermèdia per als fluxos de la xarxa abans
> > de començar-los a mostrar.» (o potser fins i tot «reproduir», en
> > comptes de «mostrar»).
> > 
> > #: ../data/totem.schemas.in.h:4
> > msgid ""
> > "Default location for the \"Open...\" dialogues, default is the current "
> > "directory"
> > msgstr ""
> > "Ubicació predeterminada per als diàlegs «Obre...», la predeterminada és el "
> > "directori actual"
> > 
> > #: ../data/totem.schemas.in.h:6
> > msgid ""
> > "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogues, default is the "
> > "Pictures directory"
> > msgstr ""
> > "Ubicació predeterminada per als diàlegs «Feu una captura de pantalla», "
> > "la predeterminada és el directori d'imatges"
> > 
> > -- Punt i coma o bé punt, en lloc de la coma?
> > 
> > #: ../data/totem.schemas.in.h:11
> > msgid "Network buffering threshold"
> > msgstr "Llindar de la memòria intermèdia de xarxa"
> > 
> > -- Llindar d'utilització.
> > 
> > #: ../data/totem.schemas.in.h:33
> > msgid "Whether the main window should stay on top"
> > msgstr "Si la finestra principal ha d'estar per damunt"
> > 
> > -- Al nivell superior? A sobre de tot.
> > 
> > #: ../src/totem-fullscreen.c:401
> > msgid "No File"
> > msgstr "Cap fitxer"
> > 
> > -- No és un fitxer?
> > 
> > #: ../src/totem-interface.c:245
> > msgid ""
> > "Totem contains an exception to allow the use of proprietary GStreamer "
> > "plugins."
> > msgstr ""
> > "El Totem conté una excepció per permetre l'ús de connectors GStreamer "
> > "propietaris."
> > 
> > -- de propietat (termcat)
> > 
> > #: ../src/totem-menu.c:1234
> > msgid "Resize to half the video size"
> > msgstr "Redimensiona el vídeo a la meitat"
> > 
> > -- «a la meitat de la mida original», per ser consistent amb les altres de sota.
> > 
> > #: ../src/totem-menu.c:1277
> > msgid "Set the repeat mode"
> > msgstr "Estableix el mode de repetició"
> > 
> > #: ../src/totem-menu.c:1278
> > msgid "Set the shuffle mode"
> > msgstr "Estableix el mode aleatori"
> > 
> > -- Activa?
> > 
> > #: ../src/totem-menu.c:1285
> > msgid "Sets automatic aspect ratio"
> > msgstr "Estableix la relació d'aspecte automàticament"
> > 
> > -- «automàtica»
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2618
> > msgid "Media file could not be played."
> > msgstr "No s'ha pogut reproduir el fitxer de medi."
> > 
> > -- Jo sóc partidari d'utilitzar «fitxer multimèdia» en aquests casos.
> > Això ja ho vam comentar al fil de l'última traducció del Totem.
> > Malauradament no puc enviar un enllaç, perquè sembla que entre el 10 i
> > el 13 d'abril (les dates del fil) hi devia haver la transició al
> > servidor nou de Softcatalà i al mailman, i per tant els missatges no
> > són ni al mail archive ni a l'arxiu del mailman.
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4248
> > msgid "Surround"
> > msgstr "Envolvent"
> > 
> > -- segons el termcat això és (so) «envoltant».
> > 
> > #: ../src/plugins/gromit/totem-gromit.c:283
> > msgid "The gromit binary was not found."
> > msgstr "No s'ha trobat el binari del gromit."
> > 
> > -- Jo afegiria «fitxer» abans de «binari» per a fer-ho més entenedor.
> > 
> > #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:237
> > #, c-format
> > msgid "%d frames per second"
> > msgstr "%d quadres per segon"
> > 
> > -- imatges per segon
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2521
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "The playback of this movie requires the following decoders which are not "
> > "installed:\n"
> > "\n"
> > "%s"
> > msgstr ""
> > "Per poder reproduir aquesta pel·lícula us calen els següents "
> > "descodificadors:\n"
> > "\n"
> > "%s"
> > 
> > -- «cal que instal·leu»?
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2546
> > msgid ""
> > "Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
> > msgstr ""
> > "No es pot reproduir aquest fitxer a través de la xarxa. Proveu a baixar-lo "
> > "al disc primer."
> > 
> > -- Proveu de?
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4826
> > msgid ""
> > "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
> > "installation."
> > msgstr ""
> > "No s'ha pogut crear un objecte de reproducció del GStreamer. Comproveu la "
> > "instal·lació de GStreamer."
> > 
> > -- del
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4970
> > msgid ""
> > "Could not find the video output. You may need to install additional "
> > "GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems "
> > "Selector."
> > msgstr ""
> > "No s'ha trobat la sortida de vídeo. Potser heu d'instal·lar connectors del "
> > "GStreamer, o seleccioneu una altra sortida de vídeo al selector de sistemes "
> > "multimèdia."
> > 
> > -- Pot ser que hàgiu d'instal·lar [...], o bé seleccionar [...]
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5005
> > msgid ""
> > "Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
> > "device, or the sound server may not be running. Please select another audio "
> > "output in the Multimedia Systems Selector."
> > msgstr ""
> > "No s'ha pogut obrir la sortida d'àudio. Potser no teniu permís per a obrir "
> > "el dispositiu d'àudio, o que el servidor de so no s'estigui executant. "
> > "Seleccioneu una altra sortida de so al selector de sistemes multimèdia."
> > 
> > -- Pot ser que no tingueu permís [...]
> > -- D'aquesta manera concorda amb el «, o que  el servidor ...»
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5025
> > msgid ""
> > "Could not find the audio output. You may need to install additional "
> > "GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems "
> > "Selector."
> > msgstr ""
> > "No s'ha trobat la sortida d'àudio demanada. Potser necessiteu instal·lar "
> > "connectors de GStreamer addicionals, o seleccioneu una altra sortida d'àudio "
> > "al selector de sistemes multimèdia."
> > 
> > -- Pot ser que hàgiu d'instal·lar [...], o bé seleccionar [...]
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1346
> > msgid "The server you are trying to connect to is not known."
> > msgstr "Es desconeix el servidor al que esteu intentant connectar."
> > 
> > -- al qual
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1350
> > #, c-format
> > msgid "The device name you specified (%s) seems to be invalid."
> > msgstr "Sembla que el nom del dispositiu que heu especificat (%s) és invàlid."
> > 
> > -- El «Sembla que» sobra.
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1354
> > #, c-format
> > msgid "The server you are trying to connect to (%s) is unreachable."
> > msgstr "No es pot arribar al servidor al que esteu intentant connectar (%s)."
> > 
> > -- No es pot contactar?
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1397
> > msgid "The audio device is busy. Is another application using it?"
> > msgstr ""
> > "El dispositiu d'àudio està ocupat. L'està utilitzant una altra aplicació?"
> > 
> > -- Pot ser que una altra aplicació l'estigui utilitzant.
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1402
> > msgid "You are not allowed to open this file."
> > msgstr "No podeu obrir aquest fitxer."
> > 
> > -- No teniu permís?
> > 
> > #: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2402
> > msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
> > msgstr ""
> > "És un fitxer d'àudio i no hi ha cap sortida d'àudio disponible."
> > 
> > -- «Aquest és un fitxer ...» ?
> > 
> > #: ../src/plugins/gromit/gromit.totem-plugin.in.h:1
> > msgid "Gromit Annotations"
> > msgstr "Anotacions Gromit"
> > 
> > -- del Gromit
> > 
> > #: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1689
> > msgid "No playlist or playlist empty"
> > msgstr "No hi ha cap llista de reproducció o està buida"
> > 
> > -- o bé és buida.
> > 
> > Crec que això és tot. Per cert, em sembla molt bona la traducció següent:
> > 
> > #: ../src/totem-statusbar.c:210
> > msgid "Buffering"
> > msgstr "S'està omplint la memòria intermèdia"
> > 
> > La faré servir en el futur.
> > 
> > Bona feina, la traducció està molt bé.
> > 
> > Salut,
> > David.
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME