Re: [GNOME] traducció del libgnomedb

David Planella david.planella a googlemail.com
diu oct 7 13:45:22 CEST 2007


Bones Gil,

el que he vist:

#: ../control-center/dsn-config.c:249
msgid ""
"Data sources are the means by which database connections are identified in "
"GNOME-DB. All information needed to open a connection to a specific provider/"
"database combo is stored using a unique name. It is by use of this unique "
"name you identify the connections in the applications that make use of GNOME-"
"DB for database access."
msgstr ""
"Les fonts de dades són la manera amb la que s'identifica les connexions a "
"bases de dades en el GNOME-DB. Tota la informació necessària per a obrir una "
"connexió a una base de dades d'un proveïdor s'emmagatzema en un nom "
"únic. A través d'aquest nom únic es poden identificar les connexions en les "
"aplicacions que fan servir el GNOME-DB per a accedir a bases de dades."

-- «són la manera amb la que s'identifica les connexions» -> amb la
qual, amb què, (o millor) com. «Identifica» ha d'anar en plural,
també.

#: ../extra/gnome-db-browser.c:1012
msgid "NULL allowed:"
msgstr "Permetre NULL:"

-- Permet el

#: ../libgnomedb-goo/gnome-db-goo-print.c:286
msgid "<b>Page numbers</b>"
msgstr "<b>Nombres de pàgina</b>"

#: ../libgnomedb-goo/gnome-db-goo-print.c:299
msgid "Print page numbers"
msgstr "Imprimeix els nombres de pàgina"

-- «Números» en tots dos casos.

#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-number.xml.in.h:2
msgid "Afghani"
msgstr "Afgani"

-- Afganès?

#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-number.xml.in.h:4
msgid "Argentine Peso"
msgstr "Peso argentí"

-- Pes

#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-number.xml.in.h:19
msgid "Boliviano"
msgstr "Boliviano"

-- Bolivià?

#: ../libgnomedb/data-entries/gnome-db-entry-string-number.xml.in.h:38
msgid "Costa Rican Colon"
msgstr "Colón costa riqueny"

-- És correcte això?

#: ../libgnomedb-extra/gnome-db-selector.c:592
#: ../libgnomedb-extra/sel-onetable.c:207
msgid "Not NULL?"
msgstr "No NULL?"

-- No és NULL?

#. set to NULL item
#: ../libgnomedb/utility.c:78
msgid "Unset"
msgstr "Desestableix"

-- No se m'acudeix res ara mateix, però no tenim res millor per a aquests casos?

#: ../libgnomedb/utility.c:407
msgid ""
"You may now choose to correct it, or to discard\n"
"the modifications.\n"
"\n"
"What do you wan to do?"
msgstr ""
"Hauríeu de corregir-les ara, o descartar \n"
"les modificacions.\n"
"\n"
"Què voleu fer?"

-- Crec que «les modificacions» haurien d'anar després de «corregir»,
i el «les» després de «descartar».

#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:136
msgid "Change the data source properties (the name can't be modified)."
msgstr ""
"Canvieu les propietats de la font de dades (no es pot modificar el nom)."

-- suggeriment: «no se li pot modificar el nom»?

#: ../control-center/dsn-properties-dialog.c:140
msgid ""
"For information only, this data source is a system wide data source\n"
"and you don't have the permission change it."
msgstr ""
"Nota informativa: aquesta font de dades és una font de dades de\n"
"sistema i no teniu permís per a canviar-la."

-- del sistema

#: ../control-center/provider-config.c:150
msgid ""
"Providers are external plugins that provide access to a specific data "
"source. The default provider is always installed, which allows access to "
"databases stored in files (using the SQLite embedded database).  Other "
"providers usually distributed along with libgda/gnome-db include PostgreSQL, "
"MySQL, Oracle, Sybase, Interbase, etc."
msgstr ""
"Els proveïdors són connectors externs que proporcionen accés a fonts de "
"dades específiques. El proveïdor predeterminat sempre està instal·lat, el "
"qual permet l'accés a bases de dades desades en fitxers (emprant les bases "
"de dades incrustades de SQLite). Altres proveïdors que normalment es "
"distribueixen amb el libgda/gnome-db inclouen: PostgreSQL, MySQL, Oracle, "
"Sybase, Interbase, etc."

-- «i» en lloc d'«el qual»
-- de l'SQLite
-- «són» en lloc d'«inclouen»

Bona feina!

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME