[GNOME] manual del cerca fitxers (gsearchtool)

gil forcada gilforcada a guifi.net
dll jun 11 11:41:25 CEST 2007


alguns comentaris en línia (qui pugui el fitxer que es miri els
comentaris també)

El ds 09 de 06 del 2007 a les 13:23 +0200, en/na Xavier Conde Rueda va
escriure:
> Hola!
> 
> Gil, repassa aquestes correccions, siusplau:
> 
> #: C/gnome-search-tool.xml:23(title) C/gnome-search-tool.xml:169(revnumber)
> msgid "Search for Files Manual"
> msgstr "Manual del cerca fitxers"
> 
> #: C/gnome-search-tool.xml:64(orgname)
> C/gnome-search-tool.xml:115(para) C/gnome-search-tool.xml:125(para)
> msgid "Search for Files Maintainer"
> msgstr "Mantenidor del cerca fitxers"
> 
> -- cercador. S'ha de corregir en altres cadenes.

fet menys quan es refereix a que vagis a Llocs → Cerca fitxers


> #: C/gnome-search-tool.xml:132(para) C/gnome-search-tool.xml:140(para)
> C/gnome-search-tool.xml:148(para) C/gnome-search-tool.xml:156(para)
> C/gnome-search-tool.xml:164(para)
> msgid "Sun GNOME Documentation Team"
> msgstr "Equip de Sun de documentació del GNOME"
> 
> -- Equip de documentació del Gnome de Sun

d'acord, s'haurà de canviar a tota la documentació que ja he enviat i
que estava així

> #: C/gnome-search-tool.xml:272(para)
> msgid "Name Contains Text"
> msgstr "Text de El nom conté"
> 
> -- text d'«el nom conté»
> 
> #: C/gnome-search-tool.xml:321(para)
> msgid "By default, <application>Search for Files</application> will
> perform a quick search using the <command>locate</command> command
> followed by a more thorough second search using the
> <command>find</command> command. The <command>locate</command> command
> is faster because it uses a database of information about files. If
> this database is more than a week old, <application>Search for
> Files</application> could warn you that the search results may be out
> of date and give you the option of disabling the quick search. To
> update the database, run the command <command>updatedb</command> as
> the root user."
> msgstr "Per defecte, el <application>cerca fitxers</application> farà
> una cerca ràpida amb l'ordre <command>locate</command> seguida d'una
> segona cerca més precisa amb l'ordre <command>find</command>. L'ordre
> <command>locate</command> és més ràpida perquè utilitza una base de
> dades d'informació dels fitxers. Si la base de dades te més d'una
> setmana, s'ús avisarà que els resultats poden estar desfasats i us
> donarà l'opció de deshabilitar la cerca ràpida. Per a actualitzar la
> base de dades, executeu l'ordre <command>updatedb</command> com a
> superusuari."
> 
> -- s'ús ->se us
> -- desfasats -> massa antics
> 
> #: C/gnome-search-tool.xml:356(para)
> msgid "Search for files of type plain text that contain the specified text."
> msgstr "Cerca fitxers de tipus fitxer pla de text que contingui el
> text especificat."
> 
> -- Cerca a fitxers de text que contiguin el text especificat
> 
> #: C/gnome-search-tool.xml:360(para)
> msgid "Date modified less than"
> msgstr "La data de modificació és menys de"
> 
> #: C/gnome-search-tool.xml:366(para)
> msgid "Date modified more than"
> msgstr "La data de modificació és més de"
> 
> -- és menys de -> anterior a
> -- és més de -> posterior a

ho he canviat, si ho vaig deixar així és perquè estava així a
l'interfície gràfica, s'hauria de canviar al gnome-utils

> #: C/gnome-search-tool.xml:404(para)
> msgid "Search for files that are owned by a user or group that is
> unknown to the system."
> msgstr "Cerca fitxers el propietari o grup del qual no reconegui el sistema."
> 
> -- Cerca aquells fitxers que pertanyin a usuaris o grups no reconeguts
> pel sistema.
> 
> #: C/gnome-search-tool.xml:410(para)
> msgid "Search for filenames that do not contain the string that you
> enter. Enter a full filename or a partial filename with wildcards in
> the field provided. Use * to indicate a sequence of characters. Use ?
> to indicate a single character. The search is case sensitive."
> msgstr "Cerca noms de fitxers que no contenen el text que entreu.
> Entreu en el camp proporcionat un nom de fitxer complet, o parcial amb
> comodins. Utilitzeu l'* per indicar uns quants caràcters. Utilitzeu el
> ? per indicar un sol caràcter. La cerca te en compte les majúscules i
> minúscules."
> 
> -- complet o parcial (sense coma)
> -- utilitzeu «*»,«?»
> -- te en compte les majúscules i minúscules -> diferencia entre...
> 
> Bona feina!
> 
> El 06/06/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> > bones,
> >
> > com ja he dit en l'altre correu, aquí adjunto el manual del cerca
> > fitxers
> >
> > si algú li vol canviar el nom per alguna cosa menys índia que ho digui i
> > ho canvio amb un moment, sinó ho he deixat com a «cerca fitxers»
> >
> > P.D. amb aquesta traducció ja estarà acabada la documentació del
> > gnome-utils :)
> >
> > salut!
> > --
> > gil forcada
> >
> > [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> > [en] guifi.net - a non-stopping free network
> > bloc: http://gil.badall.net
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
> >
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gsearchtool.help.HEAD.po.bz2
Type: application/x-bzip
Size: 9282 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070611/39a03612/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME