[GNOME] manual del cerca fitxers (gsearchtool)

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dis jun 9 13:23:48 CEST 2007


Hola!

Gil, repassa aquestes correccions, siusplau:

#: C/gnome-search-tool.xml:23(title) C/gnome-search-tool.xml:169(revnumber)
msgid "Search for Files Manual"
msgstr "Manual del cerca fitxers"

#: C/gnome-search-tool.xml:64(orgname)
C/gnome-search-tool.xml:115(para) C/gnome-search-tool.xml:125(para)
msgid "Search for Files Maintainer"
msgstr "Mantenidor del cerca fitxers"

-- cercador. S'ha de corregir en altres cadenes.

#: C/gnome-search-tool.xml:132(para) C/gnome-search-tool.xml:140(para)
C/gnome-search-tool.xml:148(para) C/gnome-search-tool.xml:156(para)
C/gnome-search-tool.xml:164(para)
msgid "Sun GNOME Documentation Team"
msgstr "Equip de Sun de documentació del GNOME"

-- Equip de documentació del Gnome de Sun

#: C/gnome-search-tool.xml:272(para)
msgid "Name Contains Text"
msgstr "Text de El nom conté"

-- text d'«el nom conté»

#: C/gnome-search-tool.xml:321(para)
msgid "By default, <application>Search for Files</application> will
perform a quick search using the <command>locate</command> command
followed by a more thorough second search using the
<command>find</command> command. The <command>locate</command> command
is faster because it uses a database of information about files. If
this database is more than a week old, <application>Search for
Files</application> could warn you that the search results may be out
of date and give you the option of disabling the quick search. To
update the database, run the command <command>updatedb</command> as
the root user."
msgstr "Per defecte, el <application>cerca fitxers</application> farà
una cerca ràpida amb l'ordre <command>locate</command> seguida d'una
segona cerca més precisa amb l'ordre <command>find</command>. L'ordre
<command>locate</command> és més ràpida perquè utilitza una base de
dades d'informació dels fitxers. Si la base de dades te més d'una
setmana, s'ús avisarà que els resultats poden estar desfasats i us
donarà l'opció de deshabilitar la cerca ràpida. Per a actualitzar la
base de dades, executeu l'ordre <command>updatedb</command> com a
superusuari."

-- s'ús ->se us
-- desfasats -> massa antics

#: C/gnome-search-tool.xml:356(para)
msgid "Search for files of type plain text that contain the specified text."
msgstr "Cerca fitxers de tipus fitxer pla de text que contingui el
text especificat."

-- Cerca a fitxers de text que contiguin el text especificat

#: C/gnome-search-tool.xml:360(para)
msgid "Date modified less than"
msgstr "La data de modificació és menys de"

#: C/gnome-search-tool.xml:366(para)
msgid "Date modified more than"
msgstr "La data de modificació és més de"

-- és menys de -> anterior a
-- és més de -> posterior a

#: C/gnome-search-tool.xml:404(para)
msgid "Search for files that are owned by a user or group that is
unknown to the system."
msgstr "Cerca fitxers el propietari o grup del qual no reconegui el sistema."

-- Cerca aquells fitxers que pertanyin a usuaris o grups no reconeguts
pel sistema.

#: C/gnome-search-tool.xml:410(para)
msgid "Search for filenames that do not contain the string that you
enter. Enter a full filename or a partial filename with wildcards in
the field provided. Use * to indicate a sequence of characters. Use ?
to indicate a single character. The search is case sensitive."
msgstr "Cerca noms de fitxers que no contenen el text que entreu.
Entreu en el camp proporcionat un nom de fitxer complet, o parcial amb
comodins. Utilitzeu l'* per indicar uns quants caràcters. Utilitzeu el
? per indicar un sol caràcter. La cerca te en compte les majúscules i
minúscules."

-- complet o parcial (sense coma)
-- utilitzeu «*»,«?»
-- te en compte les majúscules i minúscules -> diferencia entre...

Bona feina!

El 06/06/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> bones,
>
> com ja he dit en l'altre correu, aquí adjunto el manual del cerca
> fitxers
>
> si algú li vol canviar el nom per alguna cosa menys índia que ho digui i
> ho canvio amb un moment, sinó ho he deixat com a «cerca fitxers»
>
> P.D. amb aquesta traducció ja estarà acabada la documentació del
> gnome-utils :)
>
> salut!
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>


-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME