Re: [GNOME] Traducció del gnome-subtitles

David Planella david.planella a googlemail.com
dis jun 2 12:01:16 CEST 2007


Bones,

Els meus comentaris i suggeriments. Primer un parell de coses:

2007/6/1, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
>
> msgid "Search _backwards"
> msgstr "Cerca cap _enrere"
>
> -- enrera
>

-- «enrere» ja és correcte.

> #: ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:8
> msgid "_Wrap around"
> msgstr "Cerca a t_ot el text"
>
> -- es refereix a que si arriba al final continuï al principi o al revés
>

-- «Continua des de l'_inici»

> msgid ""
> "An unknown error has occured. Please report a bug and include this error "
> "name:"
> msgstr ""
> "S'ha produït un error desconegut. Informeu d'un error tot incloent el "
> "nom de l'error:"

> -- «incloent aquest nom d'error»

-- [...] «Envieu un informe d'error amb el nom següent:»

I aquí les meves correccions/comentaris a més del que ha comentat en Gil:

#: ../src/Glade/FilePropertiesDialog.glade.h:5
msgid "<b>Timing Mode:</b>"
msgstr "<b>Mode temporització:</b>"

-- Crec que hauria de ser «<b>Mode d'ajust:</b>». Ho pots comprovar al
termcat. La traducció al català en el camp audiovisual és «ajust». En
tot cas, si ho vols deixar com a «temporització», manca un «de» entre
«Mode» i «temporització».

#: ../src/Glade/FileSaveAsDialog.glade.h:4
msgid "Subtitle Format:"
msgstr "Format del subtítol"

-- Manquen els dos punts finals.

#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:17
msgid "Original Script Checking:"
msgstr "Correcció d'scripts original:"

#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:18
msgid "Original Script:"
msgstr "Script original:"

-- Aquí crec que «script» no es refereix a un «script» en el sentit de
programació, sinó que més aviat a un guió cinematogràfic.

#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:19
msgid "Original Timing:"
msgstr "Temporització original:"

-- «Ajust original:», com en el comentari anterior.

#: ../src/Glade/HeadersDialog.glade.h:25
msgid "Script Updated By:"
msgstr "Script actualitzat per:"

-- «Guió», com abans.

#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:11
msgid "Seek _To Selection"
msgstr "Cerca _a la selecció"

-- No hauria de ser «fins _a» ?

#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:21
msgid "_Contents"
msgstr "_Continguts"

-- «_Contingut»

#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:24
msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"

#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:25
msgid "_Format"
msgstr "_Format"

#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:26
msgid "_Frames"
msgstr "_Fotogrames"

-- Has comprovat que aquestes tres entrades no estiguin al mateix
menú? Ho dic perquè totes tres provenen del mateix fitxer i tenen el
mateix accelerador.

#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:37
msgid "_Timings"
msgstr "_Temporització"

-- «Ajustos», com abans.

#: ../src/Glade/ReportBugWindow.glade.h:1
msgid ""
"An Error has occured.\n"
"\n"
"To report this bug, please <b>Open the Bugzilla</b> and paste the following "
"<b>log</b> into the bug description.\n"
"\n"
"If the bug is related to a <b>subtitle file</b>, please attach it if "
"possible."
msgstr ""
"S'ha produït un error.\n"
"\n"
"Per a informar d'aquest error <b>obriu el Bugzilla</b> i enganxeu el següent "
"<b>registre</b> a la informació de l'error.\n"
"\n"
"Si l'error està relacionat a un <b>fitxer de subtítol</b>, adjunteu-lo si és "
"possible."

-- «relacionat amb»

#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:3
msgid "<b>Last Subtitle</b>"
msgstr "<b>Últim subtítol</b>"

-- Darrer?

#: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:6
msgid "New Start:"
msgstr "Nou començament:"

-- Començament nou:

#. This means to apply the shift command from the selected subtitle to
the first subtitle.
#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:5
msgid "Selected subtitle to first"
msgstr "Del subtítol seleccionat al primer"

-- a l'inicial?

#. This means to apply the shift command from the selected subtitle to
the last subtitle.
#: ../src/Glade/TimingsShiftDialog.glade.h:7
msgid "Selected subtitle to last"

-- al darrer?

#: ../src/GnomeSubtitles/Commands/ChangeStyleCommand.cs:55
msgid "Toggling Bold"
msgstr "Commuta la negreta"

#: ../src/GnomeSubtitles/Commands/ChangeStyleCommand.cs:66
msgid "Toggling Italic"
msgstr "Commuta la cursiva"

#: ../src/GnomeSubtitles/Commands/ChangeStyleCommand.cs:77
msgid "Toggling Underline"
msgstr "Commuta el subratllat"

-- Commutació en tots tres casos.

#: ../src/GnomeSubtitles/Commands/ShiftTimingsCommand.cs:28
msgid "Shifting timings"
msgstr "S'estan desplaçant els temps"

-- ajustos

#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Encodings.cs:61
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Ciríl·lic/Rus"

-- «rus» en minúscula.

#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Encodings.cs:93
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Ciríl·lic/Ucraïnès"

-- «ucraïnès» en minúscula.

#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialogs/FileOpenErrorDialog.cs:29
msgid "Could not open the file"
msgstr "No es pot obrir el fitxer"

#. Strings
#: ../src/GnomeSubtitles/Dialogs/FileOpenErrorDialog.cs:29
msgid "Could not open the file"
msgstr "No es pot obrir el fitxer"

-- «No s'ha pogut» en ambdós casos.

#: ../src/GnomeSubtitles/Dialogs/FileSaveErrorDialog.cs:33
msgid "Save to another file"
msgstr "Desa a un altre fitxer"

-- en?

#: ../src/GnomeSubtitles/Dialogs/SaveConfirmationDialog.cs:32
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr "Si no ho deseu es perdran permanentment tots els canvis."

-- «permanentment» al final?

#: ../src/GnomeSubtitles/Dialogs/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:37
msgid ""
"Unable to detect the subtitle format. Please check that the file type is "
"supported."
msgstr ""
"No s'ha pogut detectar el format del subtítol. Comproveu que el tipus de "
"fitxer està disponible."

-- «que el tipus de fitxer estigui implementat.»

Bona feina!

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME