Re: [GNOME] Traducció del banter

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dis jul 28 12:22:46 CEST 2007


Benvingut Marc,

aquí tens unes quantes correccions i suggeriments:

#: ../Banter/ActionManager.cs:85
msgid "About Banter"
msgstr "Quant al Banter"

#: ../Banter/Application.cs:266
msgid "New Group Window ..."
msgstr "Nova Finestra de Grup ..."

-- les regles de capitalització en les traduccions són les mateixes
que quan escrivim un text en català: la inicial de la primera paraula
en majúscula, i les inicials de noms propis també en majúscula, la
resta d'inicials en minúscules. Per això, "Quant al Banter" es
correcta (Banter és nom propi), però "Nova Finestra de Grup" no, ha de
ser "Nova finestra de grup".

#: ../Banter/PreferencesDialog.cs:143
msgid ""
"In this alpha-phase of the project, this is the only IM account type we "
"support (so stop your worryin'!)."
msgstr "En aquesta alpha del projecte, aquest és l' únic tipus de
compte que suportem (aixi que no es preocupi)"

-- en general, jo prefereixo eliminar de les traduccions els
comentaris tipus "so stop your worryin!". Si vols deixar-lo, ho has de
traduir com a "així que no us preocupeu per ara", ja que fem servir la
2ª persona del plural, no del singular
-- suportar és incorrecte: has de fer servir una forma alternativa,
com ara "és l'únic tipus de compte disponible"
-- alpha: alfa

#: ../Banter/GroupWindow.cs:601
msgid "Add Person..."
msgstr "Afegir Persona..."

-- "Afegeix" en comptes d'afegir, les ordres de menú s'escriuen en
temps imperatiu, no infinitiu. Ja t'hi acostumaràs.

#: ../Banter/GroupWindow.cs:845
msgid "Enter the name of the new group you'd like to create."
msgstr "Entreu el nom del grup que voldrieu crear "

-- Manca el punt final
-- vodríeu

#: ../data/banter.schemas.in.h:1
msgid "Auto Login"
msgstr "Auto Connecta't"

-- Entrada automàtica

#: ../data/banter.schemas.in.h:2
msgid "Automatically login this account when rtc starts up"
msgstr "Connecta automàticament a aquest compte quan s'inicïi l' rtc"

-- Entra automàticament ...
-- l'rtc (sense espai enmig)

#: ../data/banter.schemas.in.h:5
msgid "Jabber server port"
msgstr "Port del dervidor de Jabber"

-- servidor Jabber

#: ../data/banter.schemas.in.h:6
msgid "List containing the GUIDs of the currently saved group windows."
msgstr "Llista que conté els GUIDs de les finetres de grup desades actualment."

-- finestres

#: ../data/banter.schemas.in.h:7
msgid ""
"List containing the custom status messages indicating the user is available."
msgstr ""
"Llista que conté els missatges d' estat personalitzats que indiquen
si l' usuari està disponible."

-- d'estat, l'usuari

#: ../data/banter.schemas.in.h:9
msgid ""
"List containing the name and paths of valid app styles that are installed "
"onto this system. This should never be empty."
msgstr "Llista que conté el nom i el camí del estils d'aplicacó vàlids
que estan instal·lats en aquest sistema. Aquesta llista mai hauria d'
estar buida."

-- aplicació

#: ../data/banter.schemas.in.h:11
msgid ""
"List containing the name and paths of valid message styles that are "
"installed onto this system. This should never be empty."
msgstr "Llista que conté el nom i els camins dels estils de missatge
vàlids que estan instal·lats en aquest sistema. Aquesta llista mai
hauria d' estar buida."

-- d'estar

#: ../data/banter.schemas.in.h:21
msgid "Selected App Style"
msgstr "Esil d' Aplicació Triat"

-- Estil d'aplicació triat

#: ../data/banter.schemas.in.h:22
msgid "Selected Contact Style"
msgstr "Estil de Contacte Triat"

-- Estil de contacte triat

#: ../data/banter.schemas.in.h:24
msgid "Selected Message Style Name"
msgstr "Nom de l' Estil de Missatge Triat"

-- l'estil
-- la capitalització de la frase és incorrecta

#: ../data/banter.schemas.in.h:25
msgid "Selected Message Style Variant"
msgstr "Variant de l' Estil de Missatge Sel·lecionada"

-- l'estil
-- la capitalització de la frase és incorrecta

#: ../data/banter.schemas.in.h:30
msgid ""
"Telepathy connection manager with IM or Text capability for this account"
msgstr "Gestor de connexions Telepathy amb capaciats de MI o Text per
aquest compte"

-- Text -> text


#: ../data/banter.schemas.in.h:31
msgid "The name and path of the app style that is currently selected."
msgstr "El nom i el camí de l'estil d' aplicació triat actualment."

-- d'aplicació

#: ../data/banter.schemas.in.h:34
msgid "The name and path of the theme that should be used."
msgstr "El nom i el camí del tema que s' hauria d' utilitzar."

-- s'hauria

#: ../data/banter.schemas.in.h:35
msgid ""
"The name of the Message Style Variant that should be used. Set this to an "
"empty string to not use a variant. The variant name depends on the selected "
"message style."
msgstr "El nom de la Variant de l' Estil de Missatge que s' hauria
d'utilitzar. Definiu una cadena buida per no utilizar cap variant. El
nom de la variant depen de l' estil de missatge triat."

-- variant de l'estil
-- depèn de l'estil

#: ../data/banter.schemas.in.h:36
msgid "The name of the Message Style that should be used for the chat window."
msgstr "El nom de l'estil de missatge que s' hauiria d' utilitzar per
a la finestra de xat."

-- s'hauria

#: ../data/banter.schemas.in.h:38
msgid "Use old style ssl"
msgstr "Utilitza l' estil antic d' ssl"

-- l'estil ... d'ssl

Bona feina! Siusplau revisa de nou les cadenes, i tingues en compte
les regles de capitalització i que no s'ha de deixar espai després
d'apostrofs.

Salut!
-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME