Re: [GNOME] Documentació gnome-panel

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
div jul 6 19:13:47 CEST 2007


* clock.HEAD.ca.po:

#: C/clock.xml:222(para)
msgid "Double-click a day in the calendar to launch the
<application>Evolution</application> groupware application."
msgstr "Feu un doble clic en un dia del calendari per a executar
l'aplicació de programari en grup
<application>Evolution</application>."

-- groupware: aplicació de treball en grup

#: C/clock.xml:275(para)
msgid "Type the <literal>root</literal> password, then click
<guibutton>OK</guibutton>."
msgstr "Introduïu la contrasenya de l'<literal>usuari
primari</literal> i cliqueu <guibutton>D'acord</guibutton>."

-- root: superusuari, usuari root

#: C/clock.xml:279(para)
msgid "The <application>Clock</application> applet starts the system
tool that sets the system date and time. Use the tool to adjust the
date and time."
msgstr "La miniaplicació <application>Rellotge</application> inicia
l'eina del sistema per a establir la data i l'hora del sistema.
Utilitzeu l'eina per a ajusta la data i l'hora."

-- ajusta -> ajustar

#: C/clock.xml:316(para)
msgid "Display Internet time in the applet. Internet time is the same
all over the world, which enables Internet users to synchronize to a
common time. The day is divided into 1000 parts called \".beats\"."
msgstr "Mostra l'hora d'Internet en la miniaplicació. L'hora
d'Internet és la mateixa a tot el mon, això permet als usuaris
d'Internet sincronitzar-se a la mateixa hora. El dia es divideix en
1000 parts conegudes com a «.beats»."

-- mon -> món

* fish:

#: C/fish.xml:162(para)
msgid "You can customize the image shown and the command that is run
when it is clicked."
msgstr "Podeu personalitzar la imatge mostrada i l'ordre que s'executa
quan aquest és clicat."

-- quan s'hi clica

* window-list:

#: C/window-list.xml:11(title) C/window-list.xml:44(title)
msgid "Problem showing document"
msgstr "S'ha produït un problema al mostrar el document"

-- en mostrar

#: C/window-list.xml:40(remark)
msgid "One day we should remove it completely, say in a couple of
release cyles."
msgstr "Un dia s'hauria d'eliminar completament, això podria ser un
parell de cicles de llançament."

-- dintre d'ún parell

#: C/window-list.xml:61(para)
msgid "Please take the time to <ulink type=\"help\"
url=\"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-user-docs\">
report a bug </ulink>. Select the general component of gnome-user-docs
and be sure to indicate how you came upon this depreciated document."
msgstr "Si teniu temps, podríeu <ulink type=\"help\"
url=\"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-user-docs\">informar
d'un error</"
"ulink>. Seleccioneu el component general del gnome-user-docs i
assegureu-vos d'indicar com heu arribat en aquest document obsolet."

-- a aquest document obsolet

* workspace-switcher:

#: C/workspace-switcher.xml:12(title) C/workspace-switcher.xml:45(title)
msgid "Problem showing document"
msgstr "S'ha produït un problema al mostrar el document"

-- en mostrar el document

#: C/workspace-switcher.xml:41(remark)
msgid "One day we should remove it completely, say in a couple of
release cyles."
msgstr "Un dia s'hauria d'eliminar completament, això podria ser un
parell de cicles de llançament."

-- en un parell

#: C/workspace-switcher.xml:60(para)
msgid "Please take the time to <ulink type=\"help\"
url=\"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-user-docs\">
report a bug </ulink>. Select the general component of gnome-user-docs
and be sure to indicate how you came upon this depreciated document."
msgstr "Si teniu temps, podríeu <ulink type=\"help\"
url=\"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-user-docs\">informar
d'un error</"
"ulink>. Seleccioneu el component general del gnome-user-docs i
assegureu-vos d'indicar com heu arribat en aquest document obsolet."

-- a aquest document

Bona feina!

El 06/07/07, Joan <jodufi a gmail.com> ha escrit:
> Hola de nou,
>
> Envio la traducció de la documentació gnome-panel.
> També agafo la traducció de la documentació del gnome-system-monitor i del
> gnome-power-manager si ningú més els està traduïnt.
>

Perfecte, m'ho apunto!

-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME