[GNOME] agafo la documentació de l'f-spot

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
dll ago 27 14:02:58 CEST 2007


Bones Jordi,

Bona feina amb l'actualització! :)

Diria que jo, amb els diffs, no m'hi entenc gaire... :P Però vaja,
alguns comentaris:

+# N.T.: Gallery no és una aplicació o servei web. És el nom genèric per
referir-se a una galeria web malgrat
+# alguns cops els autors ho escriuen en majúscula com si fos un nom
propi.

Ah no? Jo ho relacionava amb el Gallery... (http://gallery.menalto.com)

+#: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinInstallerDialog.cs:52
+msgid "Additional extensions are required to perform this operation."
+msgstr ""
+"Són necessàries alguns complements addicionals per a realitzar aquesta
"
+"operació."

*** necessaris (potser millor "Calen alguns complements..."? O és massa
"artificial"?)

 #: ../src/CDExport.cs:131 ../src/FlickrExport.cs:302
 #: ../src/FolderExport.cs:228 ../src/GalleryExport.cs:728
-#: ../src/PicasaWebExport.cs:636 ../src/SmugMugExport.cs:579
+#: ../src/PicasaWebExport.cs:640 ../src/SmugMugExport.cs:579
 msgid "Done Sending Photos"
-msgstr "Ja s'han enviat les fotografies"
+msgstr "Ha finalitzat l'enviament de les fotografies"

*** En català tendim a simplificar les frases, o sigui que, en aquest
sentit, m'agradava més com estava abans. Com és que l'has canviat?
Potser perquè queda més clar que ha finalitzat aquell procés concret...?

Més endavant he trobat la cadena:
 msgid "Upload Complete"
 msgstr "S'ha acabat la pujada"

Potser la cadena de dalt es podria traduir d'una manera semblant "S'han
acabat d'enviar les fotografies"? De fet, no m'grada gaire. Però vaja,
per proposar, que no quedi... ;)

-#: ../src/Core.cs:194
+#: ../src/Core.cs:196
 msgid ""
 "The tag F-Spot is looking for does not exist. Try\n"
 "selecting a different tag in the F-Spot preference\n"
@@ -629,7 +665,49 @@
 "L'etiqueta que F-Spot està cercant no existeix. Proveu\n"
 "de seleccionar un altra etiqueta en el diàleg preferències de
l'F-Spot."

*** una altra

-#: ../src/MainWindow.cs:844
+#: ../src/MainWindow.cs:861
 #, csharp-format
 msgid ""
 "F-Spot encountered an error while loading the photo database. The old
"
@@ -1390,12 +1500,12 @@
 "fotografies. L'antiga base de dades s'ha mogut a {0} i s'ha creat una
nova "
 "base de dades."

*** Jo posaria els adjectius darrere del nom: "base de dades antiga",
"base de dades nova".

-#: ../src/MainWindow.cs:1933
+#: ../src/MainWindow.cs:1955
 msgid "Unsharp Mask"
 msgstr "Màscara no nítida"

Màscara no nítida? Umm, em sembla poc clar... he estat buscant com es
traduïa al gimp, però no ho trobo. El més semblant que he trobat és
l'opció "Difuminat amb màscara". Potser ho podríem traduir com a
"Màscara d'enfocament"? Jo proposo...

-#: ../src/f-spot.glade.h:54
+#: ../src/f-spot.glade.h:55
 msgid ""
 "<small><i>Enable this to allow interpolation on zoomed images. You
should'nt "
 "disable this for viewing photos, but disabling the interpolation could
be "
@@ -2542,7 +2624,7 @@
 "hauríeu d'inhabilitar-ho per visualitzar fotografies, en canvi pot
ser útil "
 "en dissenyar icones.</i></small>"

*** Suposo que al davant hi hauria d'anar un "no", oi? Potser millor dir
"És recomanable que no l'inhabiliteu"?

-#: ../src/f-spot.glade.h:56
+#: ../src/f-spot.glade.h:57
 msgid ""
 "<small><i>You can choose how to display transparent parts in images.
This "
 "option has no effect on photos, but setting this as check pattern or
custom "
 "color could be usefull when viewing icons or other artworks with
transparent "
 "parts.</i></small>"
 msgstr ""
+"<small><i>Podeu escollir com es mostren les parts transparents en les
imatges. "
+"Aquesta opció no té efecte en les fotografies, però habilitant aquest
patró de "
+"verificació o color personalitzat pot ser útil en mostrar icones o
altres"
+"elements artístics amb parts transparents.</i></small>"

*** però habilitar...

-#: ../src/f-spot.glade.h:228
+#: ../src/f-spot.glade.h:231
 msgid "Visible to Family"
 msgstr "Visible per la família"

*** per a

Bona feina!

Salut,


El dv 24 de 08 del 2007 a les 19:31 +0200, en/na Jordi Mas va escriure:
> 
> En/na Sílvia Miranda ha escrit:
> > Bones,
> > 
> > Si ningú no l'està fent, agafo la documentació de l'f-spot.
> 
> Molt bé Sílvia. Estic treballant amb una actualització de l'F-Spot. He 
> arreglat algunes errades que he anat descobert en l'ús quotidià. Com sempre, 
> qualsevol comentari o suggeriment és benvingut.
> 
> Salut,
> 
> fitxer adjunt plain text document (f-spot.diff)
> Index: ca.po
> ===================================================================
> --- ca.po	(revision 3307)
> +++ ca.po	(working copy)
> @@ -4,12 +4,15 @@
> # 
> # Correccions i suggeriments: Francesc Dorca, David Gil, Anna Grau, Josep Puigdemont, Gil Forcada, Sílvia Miranda
> #
> +# N.T.: Gallery no és una aplicació o servei web. És el nom genèric per referir-se a una galeria web malgrat
> +# alguns cops els autors ho escriuen en majúscula com si fos un nom propi.
> +#
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: F-Spot\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> -"POT-Creation-Date: 2007-07-19 21:12+0200\n"
> -"PO-Revision-Date: 2007-06-02 08:00+0200\n"
> +"POT-Creation-Date: 2007-08-24 17:23+0200\n"
> +"PO-Revision-Date: 2007-08-24 18:00+0200\n"
> "Last-Translator: Jordi Mas <jmas a softcatala.org>\n"
> "Language-Team: Catalan\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> @@ -60,8 +63,8 @@
> "The selected add-ins can't be installed because there are dependency "
> "conflicts."
> msgstr ""
> -"Els complements seleccionats no poden instal·lar-se perquè hi ha "
> -"conflictes amb les dependències."
> +"Els complements seleccionats no poden instal·lar-se perquè hi ha conflictes "
> +"amb les dependències."
> 
> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinInstallDialog.cs:393
> msgid "The following packages will be installed:"
> @@ -103,6 +106,22 @@
> msgid "Repository"
> msgstr "Dipòsit"
> 
> +#
> +#
> +#: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinInstaller.cs:16
> +msgid "Installation cancelled"
> +msgstr "S'ha cancel·lat la instal·lació"
> +
> +#: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinInstallerDialog.cs:159
> +msgid "Some of the required add-ins were not found"
> +msgstr "No s'han trobat alguns dels complements necessaris"
> +
> +#
> +#
> +#: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinInstallerDialog.cs:171
> +msgid "Installation failed"
> +msgstr "La instal·lació ha fallat"
> +
> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:91
> msgid "Add-in"
> msgstr "Complement"
> @@ -132,8 +151,8 @@
> msgid "Exception occurred: {0}"
> msgstr "S'ha produït l'excepció: «{0}»"
> 
> +#
> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinInfoDialog.cs:32
> -#
> msgid "F-Spot Package"
> msgstr "Paquet F-Spot"
> 
> @@ -174,7 +193,7 @@
> msgstr "Dessele_cciona-ho tot"
> 
> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinInstallDialog.cs:256
> -#: ../src/f-spot.glade.h:191
> +#: ../src/f-spot.glade.h:194
> msgid "Select _All"
> msgstr "Selecciona-ho _tot"
> 
> @@ -191,8 +210,25 @@
> msgid "Downloading add-ins..."
> msgstr "S'estan baixant els complements..."
> 
> +#
> +#
> +#: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinInstallerDialog.cs:36
> +msgid "Add-in Manager"
> +msgstr "Gestor de complements"
> +
> +#: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinInstallerDialog.cs:52
> +msgid "Additional extensions are required to perform this operation."
> +msgstr ""
> +"Són necessàries alguns complements addicionals per a realitzar aquesta "
> +"operació."
> +
> +#
> +#: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinInstallerDialog.cs:62
> +msgid "The following add-ins will be installed:"
> +msgstr "S'instal·laran els complements següents:"
> +
> +#
> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinManagerDialog.cs:58
> -#
> msgid "F-Spot Add-in Manager"
> msgstr "Gestor de complements de l'F-Spot"
> 
> @@ -223,7 +259,7 @@
> msgstr "Inhabilita"
> 
> #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.ErrorDialog.cs:40
> -#: ../src/f-spot.glade.h:120
> +#: ../src/f-spot.glade.h:122
> msgid "F-Spot"
> msgstr "F-Spot"
> 
> @@ -500,9 +536,9 @@
> 
> #: ../src/CDExport.cs:131 ../src/FlickrExport.cs:302
> #: ../src/FolderExport.cs:228 ../src/GalleryExport.cs:728
> -#: ../src/PicasaWebExport.cs:636 ../src/SmugMugExport.cs:579
> +#: ../src/PicasaWebExport.cs:640 ../src/SmugMugExport.cs:579
> msgid "Done Sending Photos"
> -msgstr "Ja s'han enviat les fotografies"
> +msgstr "Ha finalitzat l'enviament de les fotografies"
> 
> #: ../src/CDExport.cs:133 ../src/FolderExport.cs:230
> msgid "Transfer Complete"
> @@ -538,7 +574,7 @@
> msgid "Path"
> msgstr "Camí"
> 
> -#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:66 ../src/f-spot.glade.h:123
> +#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:66 ../src/f-spot.glade.h:125
> msgid "File"
> msgstr "Fitxer"
> 
> @@ -594,17 +630,17 @@
> msgstr "S'ha produït un error en desar una fotografia retocada"
> 
> #: ../src/ColorDialog.cs:212 ../src/HigMessageDialog.cs:15 ../src/Loupe.cs:58
> -#: ../src/MainWindow.cs:1976 ../src/PhotoView.cs:265
> +#: ../src/MainWindow.cs:1998 ../src/PhotoView.cs:265
> #, csharp-format
> msgid "Received exception \"{0}\". Unable to save photo {1}"
> msgstr "S'ha rebut l'excepció «{0}». No s'ha pogut desar la fotografia «{1}»"
> 
> -#: ../src/Core.cs:188
> +#: ../src/Core.cs:190
> #, csharp-format
> msgid "No photos matching {0} found"
> msgstr "No s'ha trobat cap fotografia que coincideixi amb {0}"
> 
> -#: ../src/Core.cs:189
> +#: ../src/Core.cs:191
> #, csharp-format
> msgid ""
> "The tag \"{0}\" is not applied to any photos. Try adding\n"
> @@ -615,12 +651,12 @@
> "l'etiqueta a algunes fotografies o de seleccionar una etiqueta diferent\n"
> "en el diàleg de preferències de l'F-Spot."
> 
> -#: ../src/Core.cs:193
> +#: ../src/Core.cs:195
> msgid "Search returned no results"
> msgstr "La cerca no ha retornat cap resultat"
> 
> #
> -#: ../src/Core.cs:194
> +#: ../src/Core.cs:196
> msgid ""
> "The tag F-Spot is looking for does not exist. Try\n"
> "selecting a different tag in the F-Spot preference\n"
> @@ -629,7 +665,49 @@
> "L'etiqueta que F-Spot està cercant no existeix. Proveu\n"
> "de seleccionar un altra etiqueta en el diàleg preferències de l'F-Spot."
> 
> -#: ../src/Editors/SoftFocus.cs:25 ../src/ItemAction.cs:339
> +#: ../src/DateCommands.cs:54
> +msgid "Today"
> +msgstr "Avui"
> +
> +#: ../src/DateCommands.cs:56
> +msgid "Yesterday"
> +msgstr "Ahir"
> +
> +#: ../src/DateCommands.cs:58
> +msgid "Last 7 days"
> +msgstr "Últims 7 dies"
> +
> +#: ../src/DateCommands.cs:60
> +msgid "Last 30 days"
> +msgstr "Últims 30 dies"
> +
> +#: ../src/DateCommands.cs:62
> +msgid "Last 90 days"
> +msgstr "Últims 90 dies"
> +
> +#: ../src/DateCommands.cs:64
> +msgid "Last 360 days"
> +msgstr "Últims 360 dies"
> +
> +#: ../src/DateCommands.cs:66
> +msgid "Current Week (Mon-Sun)"
> +msgstr "Setmana actual (de dilluns a diumenge)"
> +
> +#: ../src/DateCommands.cs:68
> +msgid "Previous Week (Mon-Sun)"
> +msgstr "Setmana anterior (de dilluns a diumenge)"
> +
> +#
> +#: ../src/DateCommands.cs:84 ../src/f-spot.glade.h:74
> +msgid "All Images"
> +msgstr "Totes les imatges"
> +
> +#
> +#: ../src/DateCommands.cs:86
> +msgid "Customized Range"
> +msgstr "Rang personalitzat"
> +
> +#: ../src/Editors/SoftFocus.cs:25 ../src/ItemAction.cs:341
> msgid "Soft Focus"
> msgstr "Focus suau"
> 
> @@ -643,7 +721,7 @@
> 
> #
> #
> -#: ../src/Editors/Tilt.cs:28 ../src/ItemAction.cs:323
> +#: ../src/Editors/Tilt.cs:28 ../src/ItemAction.cs:325
> msgid "Straighten"
> msgstr "Adreça"
> 
> @@ -659,13 +737,54 @@
> msgid "An unhandled exception was thrown: "
> msgstr "S'ha produït una excepció no gestionada: "
> 
> +#: ../src/Extensions/OpenWithMenu.cs:93
> +msgid "No applications available"
> +msgstr "No hi ha aplicacions disponibles"
> +
> +#: ../src/FSpot.addin.xml.h:1
> +msgid "Attach Tag"
> +msgstr "Adjunta l'etiqueta"
> +
> +#: ../src/FSpot.addin.xml.h:2
> +msgid "Copy Photo Location"
> +msgstr "Copia la ubicació de la fotografia"
> +
> +#: ../src/FSpot.addin.xml.h:3
> #
> -#: ../src/FSpot.addin.xml.h:1
> +msgid "Delete From Drive"
> +msgstr "Suprimeix del d_isc"
> +
> +#
> +#: ../src/FSpot.addin.xml.h:4
> msgid "Export to"
> msgstr "Exporta a"
> 
> +#: ../src/FSpot.addin.xml.h:5
> +msgid "Open With"
> +msgstr "Obre amb"
> +
> +#: ../src/FSpot.addin.xml.h:6
> +msgid "Remove From Catalog"
> +msgstr "Suprimeix del catàleg"
> +
> +#: ../src/FSpot.addin.xml.h:7
> +msgid "Remove Tag"
> +msgstr "Suprimeix l'etiqueta"
> +
> #
> -#: ../src/FSpot.addin.xml.h:2
> +#: ../src/FSpot.addin.xml.h:8 ../src/ItemAction.cs:80 ../src/MainWindow.cs:252
> +#: ../src/SingleView.cs:73
> +msgid "Rotate Left"
> +msgstr "Gira a l'esquerra"
> +
> +#
> +#: ../src/FSpot.addin.xml.h:9 ../src/ItemAction.cs:92 ../src/MainWindow.cs:256
> +#: ../src/SingleView.cs:78
> +msgid "Rotate Right"
> +msgstr "Gira a la dreta"
> +
> +#
> +#: ../src/FSpot.addin.xml.h:10
> msgid "Tools"
> msgstr "Eines"
> 
> @@ -685,7 +804,7 @@
> msgid "No way to save files of type \"{0}\""
> msgstr "No hi ha cap manera de desar els fitxers de tipus «{0}»"
> 
> -#: ../src/FlickrExport.cs:73 ../src/f-spot.glade.h:80
> +#: ../src/FlickrExport.cs:73 ../src/f-spot.glade.h:81
> msgid "Authorize"
> msgstr "Autoritza"
> 
> @@ -738,7 +857,7 @@
> msgstr "S'està pujant la fotografia «{0}»"
> 
> #: ../src/FlickrExport.cs:304 ../src/GalleryExport.cs:730
> -#: ../src/PicasaWebExport.cs:638 ../src/SmugMugExport.cs:581
> +#: ../src/PicasaWebExport.cs:642 ../src/SmugMugExport.cs:581
> msgid "Upload Complete"
> msgstr "S'ha acabat la pujada"
> 
> @@ -749,7 +868,7 @@
> msgstr "S'ha produït un error en pujar a {0}: {1}"
> 
> #: ../src/FlickrExport.cs:310 ../src/FolderExport.cs:202
> -#: ../src/GalleryExport.cs:720 ../src/PicasaWebExport.cs:628
> +#: ../src/GalleryExport.cs:720 ../src/PicasaWebExport.cs:632
> #: ../src/SmugMugExport.cs:571
> msgid "Error"
> msgstr "S'ha produït un error"
> @@ -769,7 +888,7 @@
> "l'autenticació per a usar la interfície web del {0}."
> 
> #: ../src/FlickrExport.cs:392 ../src/GalleryExport.cs:653
> -#: ../src/PicasaWebExport.cs:543 ../src/SmugMugExport.cs:497
> +#: ../src/PicasaWebExport.cs:547 ../src/SmugMugExport.cs:497
> msgid "Uploading Pictures"
> msgstr "S'estan pujant les fotografies"
> 
> @@ -785,7 +904,7 @@
> #, csharp-format
> msgid "Error uploading picture \"{0}\" to Gallery:{2}{1}"
> msgstr ""
> -"S'ha produït un error en pujar la fotografia «{0}» al Gallery:\n"
> +"S'ha produït un error en pujar la fotografia «{0}» a la galeria:\n"
> "{2}{1}"
> 
> #: ../src/FolderExport.cs:709
> @@ -801,8 +920,8 @@
> msgid "Prev"
> msgstr "Anterior"
> 
> -#: ../src/FolderExport.cs:858 ../src/ItemAction.cs:101
> -#: ../src/f-spot.glade.h:153
> +#: ../src/FolderExport.cs:858 ../src/ItemAction.cs:103
> +#: ../src/f-spot.glade.h:155
> msgid "Next"
> msgstr "Següent"
> 
> @@ -814,9 +933,10 @@
> msgid "Hide Styles"
> msgstr "Amaga els estils"
> 
> +# La cadena acaba amb el nom de l'aplicació -> F-Spot
> #: ../src/FolderExport.cs:969
> msgid "Gallery generated by"
> -msgstr "Galeria generada per a"
> +msgstr "Galeria generada per l'"
> 
> #: ../src/FolderExport.cs:1014
> msgid "Page:"
> @@ -828,41 +948,41 @@
> msgstr "S'ha produït una excepció no gestionada"
> 
> #
> -#: ../src/FullScreenView.cs:43
> +#: ../src/FullScreenView.cs:51
> msgid "Hide"
> msgstr "Amaga"
> 
> #
> -#: ../src/FullScreenView.cs:45
> +#: ../src/FullScreenView.cs:53
> msgid "Hide Toolbar"
> msgstr "Amaga la barra d'eines"
> 
> -#: ../src/FullScreenView.cs:51
> +#: ../src/FullScreenView.cs:59
> msgid "Info"
> msgstr "Informació"
> 
> #
> #
> -#: ../src/FullScreenView.cs:53
> +#: ../src/FullScreenView.cs:61
> msgid "Image Information"
> msgstr "Informació de la imatge"
> 
> -#: ../src/FullScreenView.cs:58
> +#: ../src/FullScreenView.cs:66
> msgid "Exit fullscreen"
> msgstr "Surt del mode de pantalla completa"
> 
> -#: ../src/FullScreenView.cs:66 ../src/MainWindow.cs:289
> -#: ../src/SingleView.cs:92
> +#: ../src/FullScreenView.cs:76 ../src/MainWindow.cs:285
> +#: ../src/SingleView.cs:90
> msgid "Slideshow"
> msgstr "Presentació de diapositives"
> 
> #
> -#: ../src/FullScreenView.cs:67
> +#: ../src/FullScreenView.cs:77
> msgid "Start slideshow"
> msgstr "Inicia la projecció de diapositives"
> 
> #
> -#: ../src/FullScreenView.cs:102
> +#: ../src/FullScreenView.cs:142
> msgid "Slide transition: "
> msgstr "Transició de diapositives: "
> 
> @@ -876,7 +996,7 @@
> 
> #: ../src/GalleryExport.cs:387 ../src/GalleryExport.cs:402
> msgid "Error while connecting to Gallery"
> -msgstr "S'ha produït un error en connectar amb el Gallery"
> +msgstr "S'ha produït un error en connectar amb la galeria"
> 
> #: ../src/GalleryExport.cs:388 ../src/GalleryExport.cs:403
> #, csharp-format
> @@ -890,24 +1010,24 @@
> #: ../src/GalleryExport.cs:719
> #, csharp-format
> msgid "Error uploading picture \"{0}\" to Gallery: {1}"
> -msgstr "S'ha produït un error en pujar la fotografia «{0}» al Gallery: {1}"
> +msgstr "S'ha produït un error en pujar la fotografia «{0}» a la galeria: {1}"
> 
> -#: ../src/GalleryExport.cs:746 ../src/PicasaWebExport.cs:659
> +#: ../src/GalleryExport.cs:746 ../src/PicasaWebExport.cs:663
> #: ../src/SmugMugExport.cs:602
> msgid "(No Gallery)"
> msgstr "(Cap galeria)"
> 
> -#: ../src/GalleryExport.cs:833 ../src/PicasaWebExport.cs:786
> +#: ../src/GalleryExport.cs:833 ../src/PicasaWebExport.cs:790
> #: ../src/SmugMugExport.cs:700
> msgid "(Not Connected)"
> msgstr "(Sense connexió)"
> 
> -#: ../src/GalleryExport.cs:834 ../src/PicasaWebExport.cs:787
> +#: ../src/GalleryExport.cs:834 ../src/PicasaWebExport.cs:791
> #: ../src/SmugMugExport.cs:701
> msgid "(No Albums)"
> msgstr "(Cap àlbum)"
> 
> -#: ../src/GalleryExport.cs:886 ../src/PicasaWebExport.cs:831
> +#: ../src/GalleryExport.cs:886 ../src/PicasaWebExport.cs:835
> #: ../src/SmugMugExport.cs:745
> msgid "No account selected"
> msgstr "No s'ha seleccionat cap compte"
> @@ -919,7 +1039,7 @@
> #. failed to find the response
> #: ../src/GalleryRemote.cs:368
> msgid "Server returned response without Gallery content"
> -msgstr "El servidor ha retornat una resposta sense contingut del Gallery"
> +msgstr "El servidor ha retornat una resposta sense contingut de la galeria"
> 
> #: ../src/GlTransition.cs:36
> msgid "Dissolve"
> @@ -973,7 +1093,7 @@
> msgid "Arrange by _Folder"
> msgstr "Orde_na-ho per carpeta"
> 
> -#: ../src/GroupSelector.cs:523 ../src/f-spot.glade.h:285
> +#: ../src/GroupSelector.cs:523 ../src/f-spot.glade.h:288
> msgid "_Reverse Order"
> msgstr "Ordre _invers"
> 
> @@ -1151,7 +1271,7 @@
> msgid "Unknown IIM DataSet"
> msgstr "El joc de dades IIM és desconegut"
> 
> -#: ../src/ImportCommand.cs:28 ../src/SingleView.cs:326
> +#: ../src/ImportCommand.cs:28 ../src/SingleView.cs:329
> msgid "Select Folder"
> msgstr "Seleccioneu una carpeta"
> 
> @@ -1159,20 +1279,20 @@
> msgid "(No Cameras Detected)"
> msgstr "(No s'ha detectat cap càmera)"
> 
> -#: ../src/ImportCommand.cs:378
> +#: ../src/ImportCommand.cs:379
> #, csharp-format
> msgid "Loading {0} of {1}"
> msgstr "S'està carregant {0} de {1}"
> 
> -#: ../src/ImportCommand.cs:446
> +#: ../src/ImportCommand.cs:447
> msgid "Done Loading"
> msgstr "S'ha carregat"
> 
> -#: ../src/ImportCommand.cs:636
> +#: ../src/ImportCommand.cs:644
> msgid "Directory does not exist."
> msgstr "El directori no existeix."
> 
> -#: ../src/ImportCommand.cs:637
> +#: ../src/ImportCommand.cs:645
> #, csharp-format
> msgid ""
> "The directory you selected \"{0}\" does not exist. Please choose a "
> @@ -1182,7 +1302,7 @@
> 
> #
> #. Prepare the Last Import root tag
> -#: ../src/ImportCommand.cs:682 ../src/ImportCommand.cs:684
> +#: ../src/ImportCommand.cs:697 ../src/ImportCommand.cs:699
> #: ../src/XmpTagsImporter.cs:86
> msgid "Import Tags"
> msgstr "Importa les etiquetes"
> @@ -1204,7 +1324,7 @@
> msgstr "Exposició:"
> 
> #. The label for the root category is used in new and edit tag dialogs
> -#: ../src/InfoBox.cs:221 ../src/TagStore.cs:445
> +#: ../src/InfoBox.cs:221 ../src/TagStore.cs:451
> msgid "(None)"
> msgstr "(Cap)"
> 
> @@ -1212,14 +1332,14 @@
> msgid "(Unknown)"
> msgstr "(Desconegut)"
> 
> -#: ../src/InfoDisplay.cs:14 ../src/MainWindow.cs:1484
> -#: ../src/f-spot.glade.h:151
> +#: ../src/InfoDisplay.cs:14 ../src/MainWindow.cs:1502
> +#: ../src/f-spot.glade.h:153
> msgid "Metadata Browser"
> msgstr "Navegador de metadades"
> 
> #. Obsolete, remove after db rev4
> #: ../src/InfoDisplay.cs:135 ../src/InfoDisplay.cs:137
> -#: ../src/f-spot.glade.h:126
> +#: ../src/f-spot.glade.h:128
> msgid "Folder"
> msgstr "Carpeta"
> 
> @@ -1259,64 +1379,54 @@
> msgstr "No hi ha metadades disponibles"
> 
> #
> -#: ../src/ItemAction.cs:78 ../src/MainWindow.cs:256 ../src/SingleView.cs:75
> -msgid "Rotate Left"
> -msgstr "Gira a l'esquerra"
> -
> -#
> -#: ../src/ItemAction.cs:79 ../src/ItemAction.cs:91
> +#: ../src/ItemAction.cs:81 ../src/ItemAction.cs:93
> msgid "Rotate picture left"
> msgstr "Gira la fotografia cap a l'esquerra"
> 
> #
> -#: ../src/ItemAction.cs:90 ../src/MainWindow.cs:260 ../src/SingleView.cs:80
> -msgid "Rotate Right"
> -msgstr "Gira a la dreta"
> -
> #
> #
> -#
> -#: ../src/ItemAction.cs:102
> +#: ../src/ItemAction.cs:104
> msgid "Next picture"
> msgstr "Fotografia següent"
> 
> -#: ../src/ItemAction.cs:123 ../src/f-spot.glade.h:177
> +#: ../src/ItemAction.cs:125 ../src/f-spot.glade.h:180
> msgid "Previous"
> msgstr "Anterior"
> 
> #
> #
> -#: ../src/ItemAction.cs:124
> +#: ../src/ItemAction.cs:126
> msgid "Previous picture"
> msgstr "Fotografia anterior"
> 
> #
> -#: ../src/ItemAction.cs:254
> +#: ../src/ItemAction.cs:256
> msgid "Auto Color"
> msgstr "Ajusta el color automàticament"
> 
> #
> -#: ../src/ItemAction.cs:255
> +#: ../src/ItemAction.cs:257
> msgid "Automatically adjust the colors"
> msgstr "Ajusta el color automàticament"
> 
> -#: ../src/ItemAction.cs:270
> +#: ../src/ItemAction.cs:272
> msgid "Apply straightening"
> msgstr "Aplica l'adreçament"
> 
> -#: ../src/ItemAction.cs:271
> +#: ../src/ItemAction.cs:273
> msgid "Apply straightening to image"
> msgstr "Aplica l'adreçament a la imatge"
> 
> -#: ../src/ItemAction.cs:324
> +#: ../src/ItemAction.cs:326
> msgid "Adjust the angle of the image to straighten the horizon"
> msgstr "Ajusta l'angle de la imatge per a adreçar-ne l'horitzó"
> 
> -#: ../src/ItemAction.cs:340
> +#: ../src/ItemAction.cs:342
> msgid "Create a soft focus visual effect"
> msgstr "Crea un efecte visual de focus suau"
> 
> -#: ../src/Loupe.cs:57 ../src/MainWindow.cs:1975
> +#: ../src/Loupe.cs:57 ../src/MainWindow.cs:1997
> msgid "Error saving sharpened photo"
> msgstr "S'ha produït un error en desar la fotografia amb més nitidesa"
> 
> @@ -1324,63 +1434,63 @@
> msgid "Sharpen"
> msgstr "Augmenta la nitidesa"
> 
> -#: ../src/Loupe.cs:97 ../src/MainWindow.cs:1942
> +#: ../src/Loupe.cs:97 ../src/MainWindow.cs:1964
> msgid "Amount:"
> msgstr "Quantitat:"
> 
> -#: ../src/Loupe.cs:98 ../src/MainWindow.cs:1943
> +#: ../src/Loupe.cs:98 ../src/MainWindow.cs:1965
> msgid "Radius:"
> msgstr "Radi:"
> 
> -#: ../src/Loupe.cs:99 ../src/MainWindow.cs:1944
> +#: ../src/Loupe.cs:99 ../src/MainWindow.cs:1966
> msgid "Threshold:"
> msgstr "Llindar:"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:249 ../src/f-spot.glade.h:141
> +#: ../src/MainWindow.cs:245 ../src/f-spot.glade.h:143
> msgid "Import"
> msgstr "Importa"
> 
> #
> #
> -#: ../src/MainWindow.cs:251
> +#: ../src/MainWindow.cs:247
> msgid "Import new images"
> msgstr "Importa imatges noves"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:267 ../src/f-spot.glade.h:82
> +#: ../src/MainWindow.cs:263 ../src/f-spot.glade.h:83
> msgid "Browse"
> msgstr "Navega"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:271
> +#: ../src/MainWindow.cs:267
> msgid "Browse many photos simultaneously"
> msgstr "Navega per diverses fotografies simultàniament"
> 
> #
> -#: ../src/MainWindow.cs:275
> +#: ../src/MainWindow.cs:271
> msgid "Edit Image"
> msgstr "Edita la imatge"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:279
> +#: ../src/MainWindow.cs:275
> msgid "View and edit a photo"
> msgstr "Visualitza i edita una fotografia"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:284 ../src/SingleView.cs:87
> +#: ../src/MainWindow.cs:280 ../src/SingleView.cs:85
> msgid "Fullscreen"
> msgstr "Pantalla completa"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:286 ../src/SingleView.cs:89
> +#: ../src/MainWindow.cs:282 ../src/SingleView.cs:87
> msgid "View photos fullscreen"
> msgstr "Visualitza les fotografies a pantalla completa"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:291 ../src/SingleView.cs:94
> +#: ../src/MainWindow.cs:287 ../src/SingleView.cs:92
> msgid "View photos in a slideshow"
> msgstr "Projecta les fotografies com a diapositives"
> 
> #
> -#: ../src/MainWindow.cs:843
> +#: ../src/MainWindow.cs:860
> msgid "Error loading database."
> msgstr "S'ha produït un error en carregar la base de dades."
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:844
> +#: ../src/MainWindow.cs:861
> #, csharp-format
> msgid ""
> "F-Spot encountered an error while loading the photo database. The old "
> @@ -1390,12 +1500,12 @@
> "fotografies. L'antiga base de dades s'ha mogut a {0} i s'ha creat una nova "
> "base de dades."
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:1402
> +#: ../src/MainWindow.cs:1420
> msgid "No cameras detected."
> msgstr "No s'ha detectat cap càmera."
> 
> #
> -#: ../src/MainWindow.cs:1403
> +#: ../src/MainWindow.cs:1421
> msgid ""
> "F-Spot was unable to find any cameras attached to this system. Double check "
> "that the camera is connected and has power"
> @@ -1403,11 +1513,11 @@
> "L'F-Spot no ha pogut trobar cap càmera connectada a aquest sistema. "
> "Comproveu que la càmera estigui connectada i engegada"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:1443
> +#: ../src/MainWindow.cs:1461
> msgid "Error connecting to camera"
> msgstr "S'ha produït un error en connectar amb la càmera"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:1444
> +#: ../src/MainWindow.cs:1462
> #, csharp-format
> msgid "Received error \"{0}\" while connecting to camera"
> msgstr "S'ha rebut l'error «{0}» mentre es connectava amb la càmera"
> @@ -1415,25 +1525,25 @@
> #. Translators should localize the following string
> #. * which will give them credit in the About box.
> #. * E.g. "Martin Willemoes Hansen"
> -#: ../src/MainWindow.cs:1586
> +#: ../src/MainWindow.cs:1605
> msgid "translator-credits"
> msgstr "Jordi Mas i Hernàndez <jmas a softcatala.org>"
> 
> #
> #
> -#: ../src/MainWindow.cs:1593
> +#: ../src/MainWindow.cs:1613
> msgid "Copyright © 2003-2007 Novell Inc."
> msgstr "Copyright © 2003-2007 Novell Inc."
> 
> #. Translators, The singular case will never happen here.
> -#: ../src/MainWindow.cs:1855
> +#: ../src/MainWindow.cs:1877
> #, csharp-format
> msgid "Merge the selected tag"
> msgid_plural "Merge the {0} selected tags?"
> msgstr[0] "Voleu fusionar l'etiqueta seleccionada?"
> msgstr[1] "Voleu fusionar les {0} etiquetes seleccionades?"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:1882
> +#: ../src/MainWindow.cs:1904
> msgid ""
> "This operation will merge the selected tags and any sub-tags into a single "
> "tag."
> @@ -1442,60 +1552,60 @@
> "una de sola."
> 
> #
> -#: ../src/MainWindow.cs:1884
> +#: ../src/MainWindow.cs:1906
> msgid "_Merge Tags"
> msgstr "F_usiona les etiquetes"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:1933
> +#: ../src/MainWindow.cs:1955
> msgid "Unsharp Mask"
> msgstr "Màscara no nítida"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2156 ../src/SingleView.cs:468
> +#: ../src/MainWindow.cs:2158 ../src/SingleView.cs:471
> #, csharp-format
> msgid "{0} Photo"
> msgid_plural "{0} Photos"
> msgstr[0] "{0} fotografia"
> msgstr[1] "{0} fotografies"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2163
> +#: ../src/MainWindow.cs:2165
> #, csharp-format
> msgid " out of {0}"
> msgstr " de {0}"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2166
> +#: ../src/MainWindow.cs:2168
> #, csharp-format
> msgid " ({0} selected)"
> msgid_plural " ({0} selected)"
> msgstr[0] " ({0} seleccionada)"
> msgstr[1] " ({0} seleccionades)"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2253
> +#: ../src/MainWindow.cs:2255
> msgid "_Ok"
> msgstr "_D'acord"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2254
> +#: ../src/MainWindow.cs:2256
> msgid "Error Deleting Picture"
> msgstr "S'ha produït un error en suprimir la fotografia"
> 
> # , csharp-format
> -#: ../src/MainWindow.cs:2259
> +#: ../src/MainWindow.cs:2261
> #, csharp-format
> msgid "No permission to delete the file:{1}{0}"
> msgstr "No teniu permís per suprimir el fitxer:{1}{0}"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2263
> +#: ../src/MainWindow.cs:2265
> #, csharp-format
> msgid "An error of type {0} occurred while deleting the file:{2}{1}"
> msgstr "S'ha produït un error de tipus {0} en suprimir el fitxer:{2}{1}"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2289
> +#: ../src/MainWindow.cs:2291
> #, csharp-format
> msgid "Delete the selected photo permanently?"
> msgid_plural "Delete the {0} selected photos permanently?"
> msgstr[0] "Voleu suprimir permanentment la fotografia seleccionada?"
> msgstr[1] "Voleu suprimir permanentment les {0} fotografies seleccionades?"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2293
> +#: ../src/MainWindow.cs:2295
> msgid "This deletes all versions of the selected photo from your drive."
> msgid_plural ""
> "This deletes all versions of the selected photos from your drive."
> @@ -1504,20 +1614,20 @@
> msgstr[1] ""
> "Se suprimiran del disc totes les versions de les fotografies seleccionades."
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2296
> +#: ../src/MainWindow.cs:2298
> msgid "_Delete photo"
> msgid_plural "_Delete photos"
> msgstr[0] "_Suprimeix la fotografia"
> msgstr[1] "_Suprimeix les fotografies"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2327
> +#: ../src/MainWindow.cs:2329
> #, csharp-format
> msgid "Remove the selected photo from F-Spot?"
> msgid_plural "Remove the {0} selected photos from F-Spot?"
> msgstr[0] "Voleu suprimir la fotografia seleccionada de l'F-Spot?"
> msgstr[1] "Voleu suprimir les {0} fotografies seleccionades de l'F-Spot?"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2332
> +#: ../src/MainWindow.cs:2334
> msgid ""
> "If you remove photos from the F-Spot catalog all tag information will be "
> "lost. The photos remain on your computer and can be imported into F-Spot "
> @@ -1527,38 +1637,38 @@
> "etiquetes es perdrà. Les fotografies, però, es mantindran a l'ordinador i es "
> "podran tornar a importar a l'F-Spot."
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2333
> +#: ../src/MainWindow.cs:2335
> msgid "_Remove from Catalog"
> msgstr "Suprimeix del catà_leg"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2390
> +#: ../src/MainWindow.cs:2392
> #, csharp-format
> msgid "Delete tag \"{0}\"?"
> msgstr "Voleu suprimir l'etiqueta «{0}»?"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2392
> +#: ../src/MainWindow.cs:2394
> #, csharp-format
> msgid "Delete the {0} selected tags?"
> msgstr "Voleu suprimir les etiquetes {0} seleccionades?"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2395
> +#: ../src/MainWindow.cs:2397
> msgid "If you delete a tag, all associations with photos are lost."
> msgstr ""
> "Si suprimiu una etiqueta, totes les associacions amb les fotografies es "
> "perdran."
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2396
> +#: ../src/MainWindow.cs:2398
> msgid "_Delete tag"
> msgid_plural "_Delete tags"
> msgstr[0] "_Suprimeix l'etiqueta"
> msgstr[1] "_Suprimeix les etiquetes"
> 
> #. A Category is not empty. Can not delete it.
> -#: ../src/MainWindow.cs:2410
> +#: ../src/MainWindow.cs:2412
> msgid "Tag is not empty"
> msgstr "L'etiqueta no és buida"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2411
> +#: ../src/MainWindow.cs:2413
> #, csharp-format
> msgid ""
> "Can not delete tags that have tags within them. Please delete tags under "
> @@ -1567,19 +1677,19 @@
> "No es poden suprimir etiquetes que contenen altres etiquetes. Primer "
> "suprimiu les etiquetes «{0}»"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2842
> +#: ../src/MainWindow.cs:2840
> msgid "Rotate selected photo left"
> msgid_plural "Rotate selected photos left"
> msgstr[0] "Gira la fotografia seleccionada cap a l'esquerra"
> msgstr[1] "Gira les fotografies seleccionades cap a l'esquerra"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2855
> +#: ../src/MainWindow.cs:2853
> msgid "Rotate selected photo right"
> msgid_plural "Rotate selected photos right"
> msgstr[0] "Gira la fotografia seleccionada cap a la dreta"
> msgstr[1] "Gira les fotografies seleccionades cap a la dreta"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2863
> +#: ../src/MainWindow.cs:2861
> #, csharp-format
> msgid "Find Selected Tag"
> msgid_plural "Find Selected Tags"
> @@ -1587,20 +1697,20 @@
> msgstr[1] "Cerca les etiquetes seleccionades"
> 
> # csharp-format
> -#: ../src/MainWindow.cs:2867
> +#: ../src/MainWindow.cs:2865
> #, csharp-format
> msgid "Find Selected Tag With"
> msgid_plural "Find Selected Tags With"
> msgstr[0] "Cerca l'etiqueta seleccionada amb"
> msgstr[1] "Cerca les etiquetes seleccionada amb"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2884
> +#: ../src/MainWindow.cs:2882
> msgid "Create New Version?"
> msgid_plural "Create New Versions?"
> msgstr[0] "Voleu crear una versió nova?"
> msgstr[1] "Voleu crear versions noves?"
> 
> -#: ../src/MainWindow.cs:2886
> +#: ../src/MainWindow.cs:2884
> #, csharp-format
> msgid ""
> "Before launching {1}, should F-Spot create a new version of the selected "
> @@ -1719,57 +1829,14 @@
> msgid "Scene Type"
> msgstr "Tipus d'escena"
> 
> -#: ../src/OpenWithMenu.cs:80
> -msgid "No applications available"
> -msgstr "No hi ha aplicacions disponibles"
> -
> -#: ../src/OpenWithMenu.cs:95
> -msgid "Open With"
> -msgstr "Obre amb"
> -
> -#: ../src/PhotoPopup.cs:46
> -msgid "Copy Photo Location"
> -msgstr "Copia la ubicació de la fotografia"
> -
> -#: ../src/PhotoPopup.cs:51 ../src/SingleView.cs:425 ../src/f-spot.glade.h:187
> -msgid "Rotate _Left"
> -msgstr "Gira a l'_esquerra"
> -
> -#: ../src/PhotoPopup.cs:53 ../src/SingleView.cs:426 ../src/f-spot.glade.h:188
> -msgid "Rotate _Right"
> -msgstr "Gira a la _dreta"
> -
> -#: ../src/PhotoPopup.cs:62
> -msgid "Remove From Catalog"
> -msgstr "Suprimeix del catàleg"
> -
> -#: ../src/PhotoPopup.cs:64
> -msgid "Delete From Drive"
> -msgstr "Suprimeix del disc"
> -
> -#.
> -#. FIXME TagMenu is ugly.
> -#.
> -#: ../src/PhotoPopup.cs:72
> -msgid "Attach Tag"
> -msgstr "Adjunta l'etiqueta"
> -
> -#.
> -#. FIXME finish the IPhotoSelection stuff and move the activate handler into the class
> -#. this current method is way too complicated.
> -#.
> -#: ../src/PhotoPopup.cs:84
> -msgid "Remove Tag"
> -msgstr "Suprimeix l'etiqueta"
> -
> -#: ../src/PhotoStore.cs:385
> +#: ../src/PhotoStore.cs:388
> #, csharp-format
> msgid "Modified"
> msgid_plural "Modified ({0})"
> msgstr[0] "Modificat"
> msgstr[1] "Modificats ({0})"
> 
> -#: ../src/PhotoStore.cs:404
> +#: ../src/PhotoStore.cs:407
> #, csharp-format
> msgid "Modified in {1}"
> msgid_plural "Modified in {1} ({0})"
> @@ -1778,7 +1845,7 @@
> 
> #. Note that the original version is never stored in the photo_versions table in the
> #. database.
> -#: ../src/PhotoStore.cs:589 ../src/f-spot.glade.h:164
> +#: ../src/PhotoStore.cs:592 ../src/f-spot.glade.h:167
> msgid "Original"
> msgstr "Original"
> 
> @@ -1942,41 +2009,41 @@
> msgid "Convert the photo to sepia tones"
> msgstr "Compon la fotografia en tons sèpia"
> 
> -#: ../src/PhotoView.cs:537
> +#: ../src/PhotoView.cs:543
> msgid "Previous photo"
> msgstr "Fotografia anterior"
> 
> -#: ../src/PhotoView.cs:542
> +#: ../src/PhotoView.cs:548
> msgid "Next photo"
> msgstr "Fotografia següent"
> 
> #
> -#: ../src/PicasaWebExport.cs:415
> +#: ../src/PicasaWebExport.cs:419
> msgid "Error while creating Album"
> msgstr "S'ha produït un error en crear l'àlbum"
> 
> -#: ../src/PicasaWebExport.cs:416
> +#: ../src/PicasaWebExport.cs:420
> #, csharp-format
> msgid ""
> "The following error was encountered while attempting to create an album: {0}"
> msgstr "S'ha produït el següent error en intentar crear un àlbum: {0}"
> 
> -#: ../src/PicasaWebExport.cs:595 ../src/SmugMugExport.cs:540
> +#: ../src/PicasaWebExport.cs:599 ../src/SmugMugExport.cs:540
> #, csharp-format
> msgid "Uploading picture \"{0}\" ({1} of {2})"
> msgstr "S'està pujant la fotografia «{0}» ({1} de {2})"
> 
> -#: ../src/PicasaWebExport.cs:626 ../src/SmugMugExport.cs:569
> +#: ../src/PicasaWebExport.cs:630 ../src/SmugMugExport.cs:569
> #, csharp-format
> msgid "Error Uploading To Gallery: {0}"
> msgstr "S'ha produït un error en pujar a la galeria: {0}"
> 
> -#: ../src/PicasaWebExport.cs:710
> +#: ../src/PicasaWebExport.cs:714
> msgid "Available space :"
> msgstr "Espai disponible :"
> 
> #
> -#: ../src/Preferences.cs:181
> +#: ../src/Preferences.cs:191
> msgid "Photos"
> msgstr "Fotografies"
> 
> @@ -1984,15 +2051,17 @@
> msgid "Find: "
> msgstr "Cerca: "
> 
> +# N.T.: S'utilitza en la cadena "Cerca: xxx"
> #: ../src/QueryWidget.cs:42
> msgid "Untagged photos"
> -msgstr "Fotografies sense etiqueta"
> +msgstr "fotografies sense etiqueta"
> 
> #
> #
> +# N.T.: S'utilitza en la cadena "Cerca: xxx"
> #: ../src/QueryWidget.cs:50
> msgid "Import roll"
> -msgstr "Importa el rodet"
> +msgstr "rodet importat"
> 
> #: ../src/QueryWidget.cs:70
> msgid "Clear search"
> @@ -2056,37 +2125,45 @@
> msgstr "S'ha produït un error en girar la fotografia"
> 
> #
> -#: ../src/SendEmail.cs:236
> +#: ../src/SendEmail.cs:233
> msgid "Preparing email"
> msgstr "S'està preparant un correu"
> 
> -#: ../src/SendEmail.cs:288
> +#: ../src/SendEmail.cs:285
> #, csharp-format
> msgid "Exporting picture \"{0}\""
> msgstr "S'està exportant la fotografia «{0}»"
> 
> #
> -#: ../src/SingleView.cs:77
> +#: ../src/SingleView.cs:75
> msgid "Rotate photo left"
> msgstr "Gira la fotografia cap a l'esquerra"
> 
> #
> -#: ../src/SingleView.cs:82
> +#: ../src/SingleView.cs:80
> msgid "Rotate photo right"
> msgstr "Gira la fotografia cap a la dreta"
> 
> #
> -#: ../src/SingleView.cs:323
> +#: ../src/SingleView.cs:326
> msgid "Open"
> msgstr "Obre"
> 
> +#: ../src/SingleView.cs:428 ../src/f-spot.glade.h:190
> +msgid "Rotate _Left"
> +msgstr "Gira a l'_esquerra"
> +
> +#: ../src/SingleView.cs:429 ../src/f-spot.glade.h:191
> +msgid "Rotate _Right"
> +msgstr "Gira a la _dreta"
> +
> #
> -#: ../src/SingleView.cs:428
> +#: ../src/SingleView.cs:431
> msgid "Set as Background"
> msgstr "Estableix com a fons"
> 
> #: ../src/TagCommands.cs:89 ../src/TagCommands.cs:217
> -#: ../src/TagSelectionWidget.cs:505
> +#: ../src/TagSelectionWidget.cs:511
> msgid "This name is already in use"
> msgstr "Aquest nom ja s'està usant"
> 
> @@ -2178,27 +2255,27 @@
> msgid "Drag tags here to search for them"
> msgstr "Arrossegueu les etiquetes aquí per cercar-les"
> 
> -#: ../src/TagSelectionWidget.cs:504
> +#: ../src/TagSelectionWidget.cs:510
> msgid "Error renaming tag"
> msgstr "S'ha produït un error en reanomenar l'etiqueta"
> 
> -#: ../src/TagStore.cs:409
> +#: ../src/TagStore.cs:415
> msgid "Favorites"
> msgstr "Preferides"
> 
> -#: ../src/TagStore.cs:414
> +#: ../src/TagStore.cs:420
> msgid "Hidden"
> msgstr "Ocultes"
> 
> -#: ../src/TagStore.cs:422
> +#: ../src/TagStore.cs:428
> msgid "People"
> msgstr "Gent"
> 
> -#: ../src/TagStore.cs:427
> +#: ../src/TagStore.cs:433
> msgid "Places"
> msgstr "Llocs"
> 
> -#: ../src/TagStore.cs:432
> +#: ../src/TagStore.cs:438
> msgid "Events"
> msgstr "Esdeveniments"
> 
> @@ -2218,7 +2295,7 @@
> 
> #. OPS The operators we support, case insensitive
> #. private static string op_str = "(?'Ops' or | and |, | \\s+ )";
> -#: ../src/Term.cs:379 ../src/Widgets/FindBar.cs:202
> +#: ../src/Term.cs:379 ../src/Widgets/FindBar.cs:202 ../src/f-spot.glade.h:322
> msgid "or"
> msgstr "o"
> 
> @@ -2233,12 +2310,12 @@
> 
> #. The preceding text here is the second checkbutton in the Time dialog
> #. that says "Space all photos by []"
> -#: ../src/TimeDialog.cs:125 ../src/f-spot.glade.h:318
> +#: ../src/TimeDialog.cs:125 ../src/f-spot.glade.h:321
> #, csharp-format
> msgid "min. Starting at {0}"
> msgstr "min. Comença a {0}"
> 
> -#: ../src/TimeDialog.cs:130 ../src/f-spot.glade.h:204
> +#: ../src/TimeDialog.cs:130 ../src/f-spot.glade.h:207
> #, csharp-format
> msgid "Shift all photos by {0}"
> msgstr "Desplaça totes les fotografies per {0}"
> @@ -2287,7 +2364,7 @@
> msgstr "Cerca:"
> 
> #
> -#: ../src/Widgets/FindBar.cs:202 ../src/f-spot.glade.h:305
> +#: ../src/Widgets/FindBar.cs:202 ../src/f-spot.glade.h:308
> msgid "and"
> msgstr "i"
> 
> @@ -2469,53 +2546,58 @@
> 
> #
> #: ../src/f-spot.glade.h:40
> +msgid "<b>Select period</b>"
> +msgstr "<b>Seleccioneu un període</b>"
> +
> +#
> +#: ../src/f-spot.glade.h:41
> msgid "<b>Size</b>"
> msgstr "<b>Mida</b>"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:41
> +#: ../src/f-spot.glade.h:42
> msgid "<b>SmugMug Export</b>"
> msgstr "<b>Exportació a SmugMug</b>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:42
> +#: ../src/f-spot.glade.h:43
> msgid "<b>Start Date</b>"
> msgstr "<b>Data d'inici</b>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:43
> +#: ../src/f-spot.glade.h:44
> msgid "<b>Style</b>"
> msgstr "<b>Estil</b>"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:44
> +#: ../src/f-spot.glade.h:45
> msgid "<b>Summary</b>"
> msgstr "<b>Resum</b>"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:45
> +#: ../src/f-spot.glade.h:46
> msgid "<b>Transparent Parts</b>"
> msgstr "<b>Parts transparents</b>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:46
> +#: ../src/f-spot.glade.h:47
> msgid "<b>View all pictures imported</b>"
> msgstr "<b>Visualitza totes les fotografies importades</b>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:47
> +#: ../src/f-spot.glade.h:48
> msgid "<b>Viewing permissions</b>"
> msgstr "<b>Permisos de visualització</b>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:48
> +#: ../src/f-spot.glade.h:49
> msgid "<b>_White Balance</b>"
> msgstr "<b>_Balanç de blancs</b>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:49
> +#: ../src/f-spot.glade.h:50
> msgid "<small> </small>"
> msgstr "<small> </small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:50
> +#: ../src/f-spot.glade.h:51
> msgid "<small></small>"
> msgstr "<small></small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:51
> +#: ../src/f-spot.glade.h:52
> msgid ""
> "<small><i>Choose the folder where F-Spot should store newly imported photos</"
> "i></small>"
> @@ -2523,7 +2605,7 @@
> "<small><i>Escolliu el directori on l'F-Spot desarà les fotografies noves "
> "importades</i></small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:52
> +#: ../src/f-spot.glade.h:53
> msgid ""
> "<small><i>Enable this option to store tags and descriptions inside \n"
> "supported image formats.</i></small>"
> @@ -2532,7 +2614,7 @@
> "descripcions \n"
> "juntament amb les imatges de format implementat.</i></small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:54
> +#: ../src/f-spot.glade.h:55
> msgid ""
> "<small><i>Enable this to allow interpolation on zoomed images. You should'nt "
> "disable this for viewing photos, but disabling the interpolation could be "
> @@ -2542,7 +2624,7 @@
> "hauríeu d'inhabilitar-ho per visualitzar fotografies, en canvi pot ser útil "
> "en dissenyar icones.</i></small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:55
> +#: ../src/f-spot.glade.h:56
> msgid ""
> "<small><i>While acting as a screensaver, F-Spot can display all of your "
> "images, or a small subset based on tags.</i></small>"
> @@ -2550,281 +2632,284 @@
> "<small><i>Quan funciona com a estalvi de pantalla, l'F-Spot pot mostrar "
> "totes les imatges, o un grup petit definit amb etiquetes.</i></small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:56
> +#: ../src/f-spot.glade.h:57
> msgid ""
> "<small><i>You can choose how to display transparent parts in images. This "
> "option has no effect on photos, but setting this as check pattern or custom "
> "color could be usefull when viewing icons or other artworks with transparent "
> "parts.</i></small>"
> msgstr ""
> +"<small><i>Podeu escollir com es mostren les parts transparents en les imatges. "
> +"Aquesta opció no té efecte en les fotografies, però habilitant aquest patró de "
> +"verificació o color personalitzat pot ser útil en mostrar icones o altres"
> +"elements artístics amb parts transparents.</i></small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:57
> +#: ../src/f-spot.glade.h:58
> msgid "<small>C_ontrast:</small>"
> msgstr "<small>C_ontrast:</small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:58
> +#: ../src/f-spot.glade.h:59
> msgid "<small>Te_mp:</small>"
> msgstr "<small>Te_mp:</small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:59
> +#: ../src/f-spot.glade.h:60
> msgid "<small>_Brightness:</small>"
> msgstr "<small>_Lluminositat:</small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:60
> +#: ../src/f-spot.glade.h:61
> msgid "<small>_Exposure:</small>"
> msgstr "<small>_Exposició:</small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:61
> +#: ../src/f-spot.glade.h:62
> msgid "<small>_Hue:</small>"
> msgstr "<small>_Matís:</small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:62
> +#: ../src/f-spot.glade.h:63
> msgid "<small>_Saturation:</small>"
> msgstr "<small>_Saturació:</small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:63
> +#: ../src/f-spot.glade.h:64
> msgid "<small>_Tint:</small>"
> msgstr "<small>_Tint:</small>"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:64
> +#: ../src/f-spot.glade.h:65
> msgid "<span weight='bold' size='larger'>Error Connecting to Gallery</span>\n"
> msgstr ""
> -"<span weight='bold' size='larger'>S'ha produït un error en connectar amb el "
> -"Gallery</span>\n"
> +"<span weight='bold' size='larger'>S'ha produït un error en connectar amb la "
> +"galeria</span>\n"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:66
> +#: ../src/f-spot.glade.h:67
> msgid ""
> "<span weight='bold' size='larger'>Your Google Account is locked</span>\n"
> msgstr ""
> "<span weight='bold' size='larger'>El compte de Google està bloquejat</span>\n"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:68
> +#: ../src/f-spot.glade.h:69
> msgid "Ad_just Color..."
> msgstr "Ajusta el _color..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:69
> +#: ../src/f-spot.glade.h:70
> msgid "Adjust Color"
> msgstr "Ajusta el color"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:70
> +#: ../src/f-spot.glade.h:71
> msgid "Adjust Time"
> msgstr "Ajusta la data i l'hora"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:71
> +#: ../src/f-spot.glade.h:72
> msgid "Adjust _Time..."
> msgstr "Ajusta la data i l'_hora..."
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:72
> +#: ../src/f-spot.glade.h:73
> msgid "Adjusted date: "
> msgstr "Data ajustada: "
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:73
> -msgid "All Images"
> -msgstr "Totes les imatges"
> -
> -#
> -#: ../src/f-spot.glade.h:74
> +#: ../src/f-spot.glade.h:75
> msgid "Arrange _by"
> msgstr "_Ordena-ho per"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:75
> +#: ../src/f-spot.glade.h:76
> msgid "As _background"
> msgstr "Com a _fons"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:76
> +#: ../src/f-spot.glade.h:77
> msgid "As check pattern"
> msgstr "Com a patró de verificació"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:77
> +#: ../src/f-spot.glade.h:78
> msgid "As custom color: "
> msgstr "Com a color personalitzat: "
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:78
> +#: ../src/f-spot.glade.h:79
> msgid "Attach Tags:"
> msgstr "Adjunta les etiquetes:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:79
> +#: ../src/f-spot.glade.h:80
> msgid "Attach tag:"
> msgstr "Adjunta l'etiqueta:"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:81
> +#: ../src/f-spot.glade.h:82
> msgid "Autorotate"
> -msgstr "Autorotació"
> +msgstr "Rotació automàtica"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:83
> +#: ../src/f-spot.glade.h:84
> msgid "CD"
> msgstr "CD"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:84
> +#: ../src/f-spot.glade.h:85
> msgid "C_aption:"
> msgstr "Llegend_a:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:85
> +#: ../src/f-spot.glade.h:86
> msgid "C_ontrast:"
> msgstr "C_ontrast:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:86
> +#: ../src/f-spot.glade.h:87
> msgid "Camera Selection"
> msgstr "Selecció de la càmera"
> 
> +#: ../src/f-spot.glade.h:88
> +msgid "Cancel, do not change the current timeline. "
> +msgstr "Cancel·la, no canvia la línia temporal actual. "
> +
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:87
> +#: ../src/f-spot.glade.h:89
> msgid "Clea_r Date Range"
> msgstr "_Neteja el període de dates"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:88
> +#: ../src/f-spot.glade.h:90
> msgid "Clear roll filter"
> msgstr "Neteja el filtre del rodet"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:89
> +#: ../src/f-spot.glade.h:91
> msgid "Co_nfigure"
> msgstr "Co_nfigura"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:90
> +#: ../src/f-spot.glade.h:92
> msgid "Copy Locat_ion"
> msgstr "Copia la _ubicació"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:91
> +#: ../src/f-spot.glade.h:93
> msgid "Copy files to the Photos folder"
> msgstr "Copia els fitxers a la carpeta de les fotografies"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:92
> +#: ../src/f-spot.glade.h:94
> msgid "Create CD"
> msgstr "Crea un CD"
> 
> #
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:93
> +#: ../src/f-spot.glade.h:95
> msgid "Create Mail"
> msgstr "Crea un correu"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:94
> +#: ../src/f-spot.glade.h:96
> msgid "Create New _Tag..."
> msgstr "_Crea una etiqueta nova..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:95
> +#: ../src/f-spot.glade.h:97
> msgid "Create _New Version..."
> msgstr "Crea una versió _nova..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:96
> +#: ../src/f-spot.glade.h:98
> msgid "Create _gallery using \"Original\""
> msgstr "Crea una _galeria a partir de l'«Original»"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:97
> +#: ../src/f-spot.glade.h:99
> msgid "Create a mail with the selected photos (possible resized) attached"
> msgstr ""
> "Crea un correu amb les fotos seleccionades adjuntes (possiblement canviades "
> "de mida)"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:98
> +#: ../src/f-spot.glade.h:100
> msgid "Create mail..."
> msgstr "Crea un correu..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:99
> +#: ../src/f-spot.glade.h:101
> msgid "Create standalone _web gallery"
> msgstr "Crea una galeria _web independent"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:100
> +#: ../src/f-spot.glade.h:102
> msgid "Crop photo to _fit"
> msgstr "Escapça la _fotografia per a encabir-la"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:101
> +#: ../src/f-spot.glade.h:103
> msgid "Current date:"
> msgstr "Data actual:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:102
> +#: ../src/f-spot.glade.h:104
> msgid "D_escription:"
> msgstr "D_escripció:"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:103
> +#: ../src/f-spot.glade.h:105
> msgid "Display File Names"
> msgstr "Mostra el nom dels fitxers"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:104
> +#: ../src/f-spot.glade.h:106
> msgid "Display Side_bar"
> msgstr "Mostra la barra _lateral"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:105
> +#: ../src/f-spot.glade.h:107
> msgid "Display T_ags"
> msgstr "Mostra les _etiquetes"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:106
> +#: ../src/f-spot.glade.h:108
> msgid "Display Too_lbar"
> msgstr "Mostra la _barra d'eines"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:107
> +#: ../src/f-spot.glade.h:109
> msgid "Display _Dates"
> msgstr "Mostra les _dates"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:108
> +#: ../src/f-spot.glade.h:110
> msgid "Display _Timeline"
> msgstr "Mostra la línia _temporal"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:109
> +#: ../src/f-spot.glade.h:111
> msgid "Display only those photos that were imported in specified Rolls."
> msgstr ""
> "Mostra només aquelles fotografies que s'han importat de rodets específics."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:110
> +#: ../src/f-spot.glade.h:112
> msgid "Do not send a mail"
> msgstr "No enviïs un correu"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:111
> +#: ../src/f-spot.glade.h:113
> msgid "E-_Mail:"
> msgstr "Adre_ça electrònica:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:112
> +#: ../src/f-spot.glade.h:114
> msgid "E_xport titles and comments"
> msgstr "E_xporta els títols i els comentaris"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:113
> +#: ../src/f-spot.glade.h:115
> msgid "Edit"
> msgstr "Edita"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:114
> +#: ../src/f-spot.glade.h:116
> msgid "Edit Tag Icon"
> msgstr "Edita l'etiqueta de la icona"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:115
> +#: ../src/f-spot.glade.h:117
> msgid "Edit icon"
> msgstr "Edita la icona"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:116
> +#: ../src/f-spot.glade.h:118
> msgid "Estimated new size"
> msgstr "Mida nova estimada"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:117
> +#: ../src/f-spot.glade.h:119
> msgid "Export"
> msgstr "Exporta"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:118
> +#: ../src/f-spot.glade.h:120
> msgid "Export _titles and comments"
> msgstr "Exporta els _títols i els comentaris"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:119
> +#: ../src/f-spot.glade.h:121
> msgid "Extra large"
> msgstr "Molt gran"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:121
> +#: ../src/f-spot.glade.h:123
> msgid "F-Spot View"
> msgstr "Visualització de l'F-Spot"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:122
> +#: ../src/f-spot.glade.h:124
> msgid ""
> "F-Spot needs your authorization in order to upload photos to your {0} "
> "account. Press the \"Authorize\" button to open a web browser and give F-"
> @@ -2833,19 +2918,19 @@
> "Heu d'autoritzar l'F-Spot a pujar les fotografies al vostre compte de {0}. "
> "Premeu el botó «Autoritza» per a obrir el navegador i autoritzar l'F-Spot."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:124
> +#: ../src/f-spot.glade.h:126
> msgid "Filter on selected rolls"
> msgstr "Filtra pels rodetes seleccionats"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:125
> +#: ../src/f-spot.glade.h:127
> msgid "Fin_d"
> msgstr "_Cerca"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:127
> +#: ../src/f-spot.glade.h:129
> msgid "Folder Export"
> msgstr "Exporta una carpeta"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:128
> +#: ../src/f-spot.glade.h:130
> msgid ""
> "From Screen\n"
> "Standard RGB"
> @@ -2853,7 +2938,7 @@
> "De la pantalla\n"
> "RGB estàndard"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:130
> +#: ../src/f-spot.glade.h:132
> msgid ""
> "Full Page\n"
> "Standard - 4x6"
> @@ -2861,19 +2946,19 @@
> "Pàgina completa\n"
> "Estàndard - 4x6"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:132
> +#: ../src/f-spot.glade.h:134
> msgid "G_allery Name:"
> msgstr "Nom de la g_aleria:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:133
> +#: ../src/f-spot.glade.h:135
> msgid "G_allery:"
> msgstr "G_aleria:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:134
> +#: ../src/f-spot.glade.h:136
> msgid "Gallery"
> msgstr "Galeria"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:135
> +#: ../src/f-spot.glade.h:137
> msgid ""
> "Hairline\n"
> "0.25\"\n"
> @@ -2885,57 +2970,58 @@
> "0,5\"\n"
> "1\"\n"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:140
> +#: ../src/f-spot.glade.h:142
> msgid "Images tagged with:"
> msgstr "Imatges etiquetades com:"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:142
> +#: ../src/f-spot.glade.h:144
> msgid "Import Rolls"
> msgstr "Importa els rodets"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:143
> +#: ../src/f-spot.glade.h:145
> msgid "Import Source:"
> msgstr "Font d'importació:"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:144
> +#: ../src/f-spot.glade.h:146
> msgid "Include subfolders"
> msgstr "Inclou els subdirectoris"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:145
> +#: ../src/f-spot.glade.h:147
> msgid "Interpolate image on zoom"
> msgstr "Interpola la imatge en fer zoom"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:146
> +#: ../src/f-spot.glade.h:148
> msgid "Large"
> msgstr "Gran"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:147
> +#: ../src/f-spot.glade.h:149
> msgid "Last import roll"
> msgstr "Últim rodet importat"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:148
> +#: ../src/f-spot.glade.h:150
> msgid "Make F-Spot your screensaver"
> msgstr "Feu de l'F-Spot el vostre estalvi de pantalla"
> 
> +# N.T.: Malgrat parli de extensions es refereix a add-ins
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:149
> +#: ../src/f-spot.glade.h:151
> msgid "Manage _Extensions"
> -msgstr "Gestiona les e_xtensions"
> +msgstr "Gestiona els c_omplements"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:150
> +#: ../src/f-spot.glade.h:152
> msgid "Medium"
> msgstr "Mitjana"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:152
> +#: ../src/f-spot.glade.h:154
> msgid "N_umber of Copies:"
> msgstr "N_ombre de còpies:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:154
> +#: ../src/f-spot.glade.h:156
> msgid ""
> "None\n"
> "Title\n"
> @@ -2950,139 +3036,143 @@
> "Detalls de la fotografia"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:159
> +#: ../src/f-spot.glade.h:161
> msgid "Number of photos in selected rolls :"
> msgstr "Nombre de fotografies als rodets seleccionats :"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:160
> +#: ../src/f-spot.glade.h:162
> msgid "Number of pictures"
> msgstr "Nombre d'imatges"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:161
> +#: ../src/f-spot.glade.h:163
> +msgid "Only photos taken within these dates will be displayed."
> +msgstr "Només es mostraran les fotografies realitzades entre aquestes dates."
> +
> +#: ../src/f-spot.glade.h:164
> msgid "Open _Folder..."
> msgstr "Obre una _carpeta..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:162
> +#: ../src/f-spot.glade.h:165
> msgid "Open _album in browser when done uploading"
> msgstr "Obre l'àlbum en el n_avegador quan finalitzi la pujada"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:163
> +#: ../src/f-spot.glade.h:166
> msgid "Open _destination when done exporting"
> msgstr "Obre la _destinació quan finalitzi l'exportació"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:165
> +#: ../src/f-spot.glade.h:168
> msgid "Original size (possible very large file size)"
> msgstr "Mida original (possiblement un fitxer de mida molt gran)"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:166
> +#: ../src/f-spot.glade.h:169
> msgid "P_arent Tag:"
> msgstr "Etiqueta p_are:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:167
> +#: ../src/f-spot.glade.h:170
> msgid "P_hoto Source:"
> msgstr "Fo_nt de la fotografia:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:168
> +#: ../src/f-spot.glade.h:171
> msgid "Page 1 of 3"
> msgstr "Pàgina 1 de 3"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:169
> +#: ../src/f-spot.glade.h:172
> msgid "Pause"
> msgstr "Pausa"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:170
> +#: ../src/f-spot.glade.h:173
> msgid "Photo 0 of 0"
> msgstr "Fotografia 0 de 0"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:171
> +#: ../src/f-spot.glade.h:174
> msgid "Photo _Size:"
> msgstr "Mida de la _fotografia:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:172
> +#: ../src/f-spot.glade.h:175
> msgid "Please verify that the settings for this gallery are correct."
> msgstr "Verifiqueu que els paràmetres d'aquesta galeria siguin correctes."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:173
> +#: ../src/f-spot.glade.h:176
> msgid ""
> "Please verify that the settings for this gallery are correct.\n"
> "Enter the letters as they are shown in the image in\n"
> "the 'Captcha' field. <i>Letters are not case-sensitive</i>"
> msgstr ""
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:176
> +#: ../src/f-spot.glade.h:179
> msgid "Preferences"
> msgstr "Preferències"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:178
> +#: ../src/f-spot.glade.h:181
> msgid "Print"
> msgstr "Imprimeix"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:179
> +#: ../src/f-spot.glade.h:182
> msgid "Print crop _marks"
> msgstr "Imprimeix les _marques d'escapçada"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:180
> +#: ../src/f-spot.glade.h:183
> msgid "Private"
> msgstr "Privat"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:181
> +#: ../src/f-spot.glade.h:184
> msgid "Public"
> msgstr "Públic"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:182
> +#: ../src/f-spot.glade.h:185
> msgid "Public Album"
> msgstr "Àlbum públic"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:183
> +#: ../src/f-spot.glade.h:186
> msgid "Re_fresh Thumbnail"
> msgstr "Actualitza la _miniatura"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:184
> +#: ../src/f-spot.glade.h:187
> msgid "Rem_ove Tag"
> msgstr "Suprimeix l'eti_queta"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:185
> +#: ../src/f-spot.glade.h:188
> msgid "Repair"
> msgstr "Repara"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:186
> +#: ../src/f-spot.glade.h:189
> msgid "Reset"
> msgstr "Reinicialitza"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:189
> +#: ../src/f-spot.glade.h:192
> msgid "Select A Folder"
> msgstr "Seleccioneu una carpeta"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:190
> +#: ../src/f-spot.glade.h:193
> msgid "Select Photos to Copy From Camera..."
> msgstr "Seleccioneu els fitxers que s'han de copiar de la càmera..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:192
> +#: ../src/f-spot.glade.h:195
> msgid "Select _None"
> msgstr "No seleccionis _res"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:193
> +#: ../src/f-spot.glade.h:196
> msgid "Select a Tag..."
> msgstr "Selecciona una etiqueta..."
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:194
> +#: ../src/f-spot.glade.h:197
> msgid "Select import rolls..."
> msgstr "Seleccioneu els rodets a importar..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:195
> +#: ../src/f-spot.glade.h:198
> msgid "Select the camera from which you want to transfer files"
> msgstr "Seleccioneu la càmera des d'on vulgueu transferir els fitxers"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:196
> +#: ../src/f-spot.glade.h:199
> msgid "Selected Camera: "
> msgstr "Càmera seleccionada: "
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:197
> +#: ../src/f-spot.glade.h:200
> msgid ""
> "Selection\n"
> "Gallery\n"
> @@ -3092,63 +3182,64 @@
> "Galeria\n"
> "Àrea de visualització"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:200
> +#: ../src/f-spot.glade.h:203
> msgid "Send _Mail..."
> msgstr "_Envia un correu..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:201
> -msgid "Set Date Range"
> -msgstr "Establiu un període"
> -
> -#: ../src/f-spot.glade.h:202
> +#: ../src/f-spot.glade.h:204
> msgid "Set _Date Range..."
> -msgstr "Establiu _un període..."
> +msgstr "Establiu _un rang de dates..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:203
> +#: ../src/f-spot.glade.h:205
> msgid "Set as _Background"
> msgstr "Estableix com a _fons"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:205
> +#: ../src/f-spot.glade.h:206
> +msgid "Set date range"
> +msgstr "Establiu un rang de dates"
> +
> +#
> +#: ../src/f-spot.glade.h:208
> msgid "Show all photos."
> msgstr "Mostra totes les fotografies."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:206
> +#: ../src/f-spot.glade.h:209
> msgid "Show or hide the side pane"
> msgstr "Mostra o amaga la barra lateral"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:207
> +#: ../src/f-spot.glade.h:210
> msgid "Show or hide the toolbar"
> msgstr "Mostra o amaga la barra d'eines"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:208
> +#: ../src/f-spot.glade.h:211
> msgid "Side _pane"
> msgstr "Barra _lateral"
> 
> #
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:209
> +#: ../src/f-spot.glade.h:212
> msgid "Size"
> msgstr "Mida"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:210
> +#: ../src/f-spot.glade.h:213
> msgid "Size of the exported selection :"
> msgstr "Mida de la selecció exportada :"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:211
> +#: ../src/f-spot.glade.h:214
> msgid "Small"
> msgstr "Petita"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:212
> +#: ../src/f-spot.glade.h:215
> msgid "So_urce Temp"
> msgstr "Fo_nt temporal"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:213
> +#: ../src/f-spot.glade.h:216
> msgid "Space all photos by"
> msgstr "Espaia les fotografies per"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:214
> +#: ../src/f-spot.glade.h:217
> msgid ""
> "Specify if an original size picture should be rotated or not. Smaller sizes "
> "are automatically rotated."
> @@ -3156,7 +3247,7 @@
> "Indiqueu si les fotografies de mida original s'han de girar o no. Les de "
> "mida més petita es giren automàticament."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:215
> +#: ../src/f-spot.glade.h:218
> msgid ""
> "Standard RGB\n"
> "Image Profile\n"
> @@ -3166,364 +3257,364 @@
> "Perfil d'imatge\n"
> "Personalitzat\n"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:219
> +#: ../src/f-spot.glade.h:222
> msgid "Strip _metadata"
> msgstr "Suprimeix les _metadades"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:220
> +#: ../src/f-spot.glade.h:223
> msgid "Strip image _metadata"
> msgstr "Suprimeix les _metadades de la imatge"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:221
> +#: ../src/f-spot.glade.h:224
> msgid "Tag Icons"
> msgstr "Icones de l'etiqueta"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:222
> +#: ../src/f-spot.glade.h:225
> msgid "Tags: "
> msgstr "Etiquetes: "
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:223
> +#: ../src/f-spot.glade.h:226
> msgid "Tiny"
> msgstr "Minúscul"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:224
> +#: ../src/f-spot.glade.h:227
> msgid "Toolbar"
> msgstr "Barra d'eines"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:225
> +#: ../src/f-spot.glade.h:228
> msgid "Total original size"
> msgstr "Mida original total"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:226
> +#: ../src/f-spot.glade.h:229
> msgid "U_RL:"
> msgstr "U_RL:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:227
> +#: ../src/f-spot.glade.h:230
> msgid "View"
> msgstr "Visualitza"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:228
> +#: ../src/f-spot.glade.h:231
> msgid "Visible to Family"
> msgstr "Visible per la família"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:229
> +#: ../src/f-spot.glade.h:232
> msgid "Visible to Friends"
> msgstr "Visible per als amics"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:230
> +#: ../src/f-spot.glade.h:233
> msgid "Will print using: US Letter size on Generic Postscript"
> msgstr "S'imprimirà usant: mida US Letter en Postscript genèric"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:231
> +#: ../src/f-spot.glade.h:234
> msgid "Write _metadata to file"
> msgstr "Escriu les _metadades al fitxer"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:232
> +#: ../src/f-spot.glade.h:235
> msgid "Zoom _in"
> msgstr "_Amplia"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:233
> +#: ../src/f-spot.glade.h:236
> msgid "Zoom _out"
> msgstr "_Redueix"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:234
> +#: ../src/f-spot.glade.h:237
> msgid "Zoom in"
> msgstr "Amplia"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:235
> +#: ../src/f-spot.glade.h:238
> msgid "Zoom out"
> msgstr "Redueix"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:236
> +#: ../src/f-spot.glade.h:239
> msgid "_Account:"
> msgstr "_Compte:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:237
> +#: ../src/f-spot.glade.h:240
> msgid "_Album Name:"
> msgstr "_Nom de l'àlbum:"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:238
> +#: ../src/f-spot.glade.h:241
> msgid "_Album Title:"
> msgstr "_Títol de l'àlbum:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:239
> +#: ../src/f-spot.glade.h:242
> msgid "_Attach Tag"
> msgstr "Adjunta l'etiquet_a"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:240
> +#: ../src/f-spot.glade.h:243
> msgid "_Attach Tag to Selection"
> msgstr "_Adjunta l'etiqueta a la selecció"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:241
> +#: ../src/f-spot.glade.h:244
> msgid "_Border:"
> msgstr "Co_ntorn:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:242
> +#: ../src/f-spot.glade.h:245
> msgid "_Brightness:"
> msgstr "_Lluminositat:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:243
> +#: ../src/f-spot.glade.h:246
> msgid "_Browse Previously Scheduled Files"
> msgstr "N_avega pels fitxers planificats anteriorment"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:244
> +#: ../src/f-spot.glade.h:247
> msgid "_Captcha:"
> msgstr "_Captcha:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:245
> +#: ../src/f-spot.glade.h:248
> msgid "_Contents"
> msgstr "_Continguts"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:246
> +#: ../src/f-spot.glade.h:249
> msgid "_Delete From Drive"
> msgstr "Suprimeix del d_isc"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:247
> +#: ../src/f-spot.glade.h:250
> msgid "_Delete Selected Tag"
> msgstr "_Suprimeix l'etiqueta seleccionada"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:248
> +#: ../src/f-spot.glade.h:251
> msgid "_Delete Version"
> msgstr "_Suprimeix la versió"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:249
> +#: ../src/f-spot.glade.h:252
> msgid "_Description:"
> msgstr "De_scripció:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:250
> +#: ../src/f-spot.glade.h:253
> msgid "_Destination Temp"
> msgstr "De_stinació temporal"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:251
> +#: ../src/f-spot.glade.h:254
> msgid "_Display:"
> msgstr "_Mostra:"
> 
> #
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:252
> +#: ../src/f-spot.glade.h:255
> msgid "_Edit"
> msgstr "_Edita"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:253
> +#: ../src/f-spot.glade.h:256
> msgid "_Edit Selected Tag..."
> msgstr "_Edita l'etiqueta seleccionada..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:254
> +#: ../src/f-spot.glade.h:257
> msgid "_Export"
> msgstr "E_xporta"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:255
> +#: ../src/f-spot.glade.h:258
> msgid "_Export tags"
> msgstr "E_xporta les etiquetes"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:256
> +#: ../src/f-spot.glade.h:259
> msgid "_Export to Album:"
> msgstr "E_xporta a l'àlbum:"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:257
> +#: ../src/f-spot.glade.h:260
> msgid "_File"
> msgstr "_Fitxer"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:258
> +#: ../src/f-spot.glade.h:261
> msgid "_Flickr"
> msgstr "_Flickr"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:259
> +#: ../src/f-spot.glade.h:262
> msgid "_Folder"
> msgstr "_Carpeta"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:260
> +#: ../src/f-spot.glade.h:263
> msgid "_Folder:"
> msgstr "_Carpeta:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:261
> +#: ../src/f-spot.glade.h:264
> msgid "_Fullscreen"
> msgstr "Pa_ntalla completa"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:262
> +#: ../src/f-spot.glade.h:265
> msgid "_Gallery"
> msgstr "_Galeria"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:263
> +#: ../src/f-spot.glade.h:266
> msgid "_Gallery Name:"
> msgstr "_Nom de la galeria:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:264
> +#: ../src/f-spot.glade.h:267
> msgid "_Gallery:"
> msgstr "_Galeria:"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:265
> +#: ../src/f-spot.glade.h:268
> msgid "_Help"
> -msgstr "_Ajuda"
> +msgstr "A_juda"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:266
> +#: ../src/f-spot.glade.h:269
> msgid "_Hidden"
> msgstr "_Ocultes"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:267
> +#: ../src/f-spot.glade.h:270
> msgid "_Hue:"
> msgstr "_Matís:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:268
> +#: ../src/f-spot.glade.h:271
> msgid "_Icon:"
> msgstr "_Icona:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:269
> +#: ../src/f-spot.glade.h:272
> msgid "_Import..."
> msgstr "_Importa..."
> 
> #
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:270
> +#: ../src/f-spot.glade.h:273
> msgid "_Large"
> msgstr "_Gran"
> 
> #
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:271
> +#: ../src/f-spot.glade.h:274
> msgid "_Medium"
> msgstr "_Mitjana"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:272
> +#: ../src/f-spot.glade.h:275
> msgid "_Metadata Browser"
> msgstr "Navegador de _metadades"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:273
> +#: ../src/f-spot.glade.h:276
> msgid "_Month"
> msgstr "_Mes"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:274
> +#: ../src/f-spot.glade.h:277
> msgid "_New Window"
> msgstr "Finestra _nova"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:275
> +#: ../src/f-spot.glade.h:278
> msgid "_Open album in browser when done uploading"
> msgstr "O_bre l'àlbum en el navegador quan finalitzi la pujada"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:276
> +#: ../src/f-spot.glade.h:279
> msgid "_Open destination when done exporting"
> msgstr "O_bre la destinació quan finalitzi l'exportació"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:277
> +#: ../src/f-spot.glade.h:280
> msgid "_Output:"
> msgstr "_Sortida:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:278
> +#: ../src/f-spot.glade.h:281
> msgid "_Parent Album:"
> msgstr "Àlbum _pare:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:279
> +#: ../src/f-spot.glade.h:282
> msgid "_Password:"
> msgstr "_Contrasenya:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:280
> +#: ../src/f-spot.glade.h:283
> msgid "_Quit"
> msgstr "_Surt"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:281
> +#: ../src/f-spot.glade.h:284
> msgid "_Remove From Catalog"
> msgstr "Suprimeix del catà_leg"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:282
> +#: ../src/f-spot.glade.h:285
> msgid "_Remove Tag From Selection"
> msgstr "S_uprimeix l'etiqueta de la selecció"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:283
> +#: ../src/f-spot.glade.h:286
> msgid "_Rename Version"
> msgstr "_Canvia el nom de la versió"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:284
> +#: ../src/f-spot.glade.h:287
> msgid "_Resize to: "
> msgstr "_Redimensiona a: "
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:286
> +#: ../src/f-spot.glade.h:289
> msgid "_Saturation:"
> msgstr "_Saturació:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:287
> +#: ../src/f-spot.glade.h:290
> msgid "_Save the files only"
> msgstr "De_sa únicament els fitxers"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:288
> +#: ../src/f-spot.glade.h:291
> msgid "_Scale photos to no larger than: "
> msgstr "_Escala les fotografies a no més de: "
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:289
> +#: ../src/f-spot.glade.h:292
> msgid "_Sharpen..."
> msgstr "Nitide_sa..."
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:290
> +#: ../src/f-spot.glade.h:293
> msgid "_Slideshow"
> msgstr "_Projecció de diapositives"
> 
> #
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:291
> +#: ../src/f-spot.glade.h:294
> msgid "_Small"
> msgstr "_Petita"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:292
> +#: ../src/f-spot.glade.h:295
> msgid "_Strip metadata"
> msgstr "_Suprimeix les metadades"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:293
> +#: ../src/f-spot.glade.h:296
> msgid "_Tag Name:"
> msgstr "_Nom de l'etiqueta:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:294
> +#: ../src/f-spot.glade.h:297
> msgid "_Tags"
> msgstr "E_tiquetes"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:295
> +#: ../src/f-spot.glade.h:298
> msgid "_Title:"
> msgstr "_Títol:"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:296
> +#: ../src/f-spot.glade.h:299
> msgid "_Tools"
> msgstr "_Eines"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:297
> +#: ../src/f-spot.glade.h:300
> msgid "_URI:"
> msgstr "_URI:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:298
> +#: ../src/f-spot.glade.h:301
> msgid "_Untagged Photos"
> msgstr "_Fotografies sense etiqueta"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:299
> +#: ../src/f-spot.glade.h:302
> msgid "_Username:"
> msgstr "_Nom d'usuari:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:300
> +#: ../src/f-spot.glade.h:303
> msgid "_Version"
> msgstr "_Versió"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:301
> +#: ../src/f-spot.glade.h:304
> msgid "_View"
> msgstr "_Visualitza"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:302
> +#: ../src/f-spot.glade.h:305
> msgid "_View photos in browser when done uploading"
> msgstr "O_bre l'àlbum en el navegador quan finalitzi la pujada"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:303
> +#: ../src/f-spot.glade.h:306
> msgid "_Virtual Filesystem"
> msgstr "Sistema de fitxers _virtual"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:304
> +#: ../src/f-spot.glade.h:307
> msgid "_Write only these photos to CD"
> msgstr "E_scriu només aquests elements al CD-ROM"
> 
> #. at, or after a date, or between dates
> -#: ../src/f-spot.glade.h:307
> +#: ../src/f-spot.glade.h:310
> msgid ""
> "at\n"
> "after\n"
> @@ -3533,46 +3624,46 @@
> "després\n"
> "entre"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:310
> +#: ../src/f-spot.glade.h:313
> msgid "dialog1"
> msgstr "diàleg1"
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:311
> +#: ../src/f-spot.glade.h:314
> msgid "difference:"
> msgstr "diferència:"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:312
> +#: ../src/f-spot.glade.h:315
> msgid "gtk-about"
> msgstr ""
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:313
> +#: ../src/f-spot.glade.h:316
> msgid "gtk-close"
> msgstr ""
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:314
> +#: ../src/f-spot.glade.h:317
> msgid "gtk-open"
> msgstr ""
> 
> #
> -#: ../src/f-spot.glade.h:315
> +#: ../src/f-spot.glade.h:318
> msgid "gtk-preferences"
> msgstr ""
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:316
> +#: ../src/f-spot.glade.h:319
> msgid "gtk-print"
> msgstr ""
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:317
> +#: ../src/f-spot.glade.h:320
> msgid "img_000.jpg"
> msgstr "img_000.jpg"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:319
> +#: ../src/f-spot.glade.h:323
> msgid "pixels"
> msgstr "píxels"
> 
> -#: ../src/f-spot.glade.h:320
> +#: ../src/f-spot.glade.h:324
> msgid "x"
> msgstr "x"
> 
> @@ -3585,6 +3676,10 @@
> msgid "F-Spot photos"
> msgstr "Fotografies de l'F-Spot"
> 
> +#
> +#~ msgid "Remove From Drive"
> +#~ msgstr "Suprimeix del disc"
> +
> #~ msgid "Calendar"
> #~ msgstr "Calendari"
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME