[GNOME] vino per revisar

gil forcada gilforcada a guifi.net
dim ago 14 00:40:19 CEST 2007


bones,

#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:11
msgid "_Require the user to enter this password:"
msgstr "Demana la següent cont_rasenya:"

-- la contrasenya següent ?

#: ../server/vino-prompt.c:343
#, c-format
msgid ""
"A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
"desktop."
msgstr ""
"Un usuari de l'ordinador «%s» està intentant visualitzar o controlar el "
"vostre escriptori remotament."

-- ... o controlar l'escriptori remotament (o sigui sense el «vostre», si et 
decideixes a canviar-ho hi ha altres cadenes amb el «vostre»


#: ../server/vino-server.schemas.in.h:3
msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
msgstr ""
"Adreces de correu a les quals s'hauria d'enviar l'URL de l'escriptori remot"

-- diria que és singular

#: ../server/vino-server.schemas.in.h:5
msgid ""
"If true, allows remote access to the desktop via the RFB protocol. Users on "
"remote machines may then connect to the desktop using a vncviewer."
msgstr ""
"Si s'habilita, permet l'accés remot a l'escriptori a través del protocol "
"RFB. Els usuaris en màquines remotes es poden connectar a l'escriptori fent "
"servir vncviewer."

-- «fent servir vncviewer» → «si utilitzen el vncviewer»

#: ../server/vino-server.schemas.in.h:9
msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
msgstr ""
"Si s'habilita, la pantalla es blocarà quan es desconnecti el darrer client "
"remot."

-- «darrer» → «últim» ? (n'hi ha alguna altra si et decideixes a canviar-ho)

#: ../server/vino-server.schemas.in.h:10
msgid ""
"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
"(5900). The port must be specified in the 'alternative_port' key."
msgstr ""
"Si s'habilita, el servidor escoltarà en un port diferent del detrminat "
"(5900). S'ha d'especificar el nou port en la clau «alternative_port»."

-- determinat → predeterminat
-- nou port → port nou

#: ../server/vino-server.schemas.in.h:11
msgid ""
"If true, the server will only accept connections from localhost and network "
"connections will be rejected. Set this option to true if you wish to "
"exclusively use a tunneling mechanism to access the server, such as ssh."
msgstr ""
"Si s'habilita, el servidor només acceptarà connexions de l'ordinador local, "
"i se'n refusaran les externes. Habiliteu aquesta opció si voleu que només es "
"pugui accedir al servidor a través d'un túnel, com ara ssh."

-- fa falta la coma en la primera frase? ... de l'ordinador local, i se'n  ...

#: ../server/vino-server.schemas.in.h:16
msgid "Only allow remote users to view the desktop"
msgstr "Només permet que els usuaris remots visualitzin l'escriptori"

-- permet només (així ho tens a la cadena anterior)


#: ../server/vino-server.schemas.in.h:22
msgid ""
"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
"be sent if the user clicks on the URL in the Remote Desktop preferences "
"dialog."
msgstr ""
"Aquesta clau especifica les adreces de correu a les que s'hauria d'enviar la "
"URL de l'escriptori remot, si l'usuari fa clic a la URL en el quadre de "
"diàleg de preferències de l'escriptori remot"

-- singular o plural?

#: ../server/vino-status-icon.c:583
#, c-format
msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
msgstr ""
"Un usuari de l'ordinador «%s» està controlant el vostre escriptori "
"remotament."

-- està controlant → controla (n'hi ha de semblants si les vols canviar totes o
deixar-ho així ...)

#: ../server/vino-status-icon.c:605
#, c-format
msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en mostrar el núvol de notificació: %s\n"

-- no hi posaria «el núvol de» simplement «... en mostra la notificació: %s»


#: ../session/vino-session.c:154
#, c-format
msgid "Activation of %s failed: %s\n"
msgstr "L'activació de %s ha fallat: %s\n"

-- Ha fallat l'activació de %s (el mateix per la cadena següent)bona feina!!

salut!

El dg 12 de 08 del 2007 a les 02:28 +0200, en/na Josep Puigdemont va
escriure:
> Hola,
> 
> us passo el vino per revisar, gràcies.
> 
> Salut!
> 
> /Josep
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME