[GNOME] traducció del gnome-screensaver

gil forcada gilforcada a guifi.net
dic ago 8 23:40:27 CEST 2007


gràcies pels comentaris ho he aplicat tot menys l'últim que l'he deixat
així (he vist que n'eren dues de iguales):

#: ../src/gs-auth-pam.c:471
msgid "Not permitted to gain access at this time."
msgstr "No podeu accedir-hi ara mateix."

#: ../src/gs-auth-pam.c:477
msgid "No longer permitted to access the system."
msgstr "Ja no podeu accedir al sistema."

envio po i diff

El dc 08 de 08 del 2007 a les 18:24 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones Gil,
> 
> el que he vist:
> 
> #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
> msgid ""
> "The command to invoke when the logout button is clicked. This command should "
> "simply log the user out without any interaction. This key has effect only if "
> "the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
> msgstr ""
> "La comanda a invocar quan el botó de sortir es premi. Aquesta comanda "
> "simplement hauria de tancar la sessió de l'usuari sense cap interacció. "
> "Aquesta clau només te efecte si la clau «logout_enable» està a cert."
> 
> -- l'ordre a invocar en prémer el botó de sortida
> -- Hi ha una altra «comanda» que hauria de ser «ordre»
> 
> #: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:2
> msgid "Floating Feet"
> msgstr "Peu flotant"
> 
> -- Peus flotants (plural)
> 
> #: ../savers/floaters.c:87
> msgid "Occasionally rotate images as they move"
> msgstr "Ocasionalment gireu les imatges mentre es mouen"
> 
> -- de tant en tant en comptes d'ocasionalment?
> 
> #: ../savers/floaters.c:90
> msgid "Print out frame rate and other statistics"
> msgstr "Mostra la dada de les imatges per segon i altres estadístiques"
> 
> -- «la dada de» sobra
> 
> #: ../savers/floaters.c:1200
> #, c-format
> msgid "%s. See --help for usage information.\n"
> msgstr "%s. Vegeu --help per a informació quant a l'ús.\n"
> 
> -- sobre la forma d'ús
> 
> #: ../src/gnome-screensaver-command.c:70
> msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
> msgstr ""
> "Si l'estalvi de pantalla està actiu llavors canvia a un altre demostració de "
> "gràfics"
> 
> -- una altra
> 
> #: ../src/gnome-screensaver-command.c:72
> msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
> msgstr "Activa l'estalvi de pantalla (pantalla en negre)"
> 
> -- «enfosqueix la pantalla» en comptes de «pantalla en negre»?
> 
> #: ../src/gnome-screensaver-command.c:74
> msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
> msgstr ""
> "Si l'estalvi de pantalla està actiu llavors desactiva'l (restableix la "
> "pantalla)"
> 
> -- el «llavors» sobra. Jo simplement posaria una coma després d'«actiu».
> 
> #: ../src/gnome-screensaver-command.c:76
> msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
> msgstr "Estreny l'estalvi de pantalla actual per simular activitat de l'usuari"
> 
> -- «Estreny» és incorrecte. No se m'acudeix res més que «Burxa», tot i
> que no soni molt bé.
> -- «actiu» en lloc d'«actual».
> 
> #: ../src/gnome-screensaver-command.c:78
> msgid ""
> "Inhibit the screensaver from activating.  Command blocks while inhibit is "
> "active."
> msgstr ""
> "Inhibeix que l'estalvi de pantalla s'activi. L'orde bloqueja mentre la "
> "inhibició està activa."
> 
> -- Inhibeix l'activació de l'estalvi de pantalla.
> -- L'ordre
> 
> #: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
> #, c-format
> msgid "The screensaver is %s\n"
> msgstr "L'estalvi de pantalla és %s\n"
> 
> -- Això hauria de ser «està» en lloc d'«és». Si no m'equivoco, es
> refereix a si està activat o si està desactivat.
> 
> #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:53
> msgid "Show debugging output"
> msgstr "Mostra la sortida de depuració"
> 
> -- Mostra missatges de depuració?
> 
> #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:191
> msgid "Sorry, passwords do not match"
> msgstr "Disculpeu, les contrasenyes no coincideixen"
> 
> -- Jo ometria el «disculpeu».
> 
> #: ../src/gs-auth-pam.c:471
> msgid "Not permitted to gain access at this time."
> msgstr "No se us permet accedir en aquest moment."
> 
> -- No se us permet l'accés.
> 
> Bona feina!
> 
> Salut,
> David.
> 
> 2007/8/4, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
> > bones,
> >
> > envio diff i po, ja comentareu les errades
> >
> > he fet alguns comentaris sobre la traducció a:
> > http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=463462
> >
> > 7ena :)
> >
> > salut!
> > --
> > gil forcada
> >
> > [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> > [en] guifi.net - a non-stopping free network
> > bloc: http://gil.badall.net
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
> >
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gnome-screensaver.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip-compressed-tar
Size: 10183 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070808/7f7a39ba/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME