Re: [GNOME] traducció del gnome-screensaver

David Planella david.planella a googlemail.com
dic ago 8 18:24:13 CEST 2007


Bones Gil,

el que he vist:

#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
msgid ""
"The command to invoke when the logout button is clicked. This command should "
"simply log the user out without any interaction. This key has effect only if "
"the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
msgstr ""
"La comanda a invocar quan el botó de sortir es premi. Aquesta comanda "
"simplement hauria de tancar la sessió de l'usuari sense cap interacció. "
"Aquesta clau només te efecte si la clau «logout_enable» està a cert."

-- l'ordre a invocar en prémer el botó de sortida
-- Hi ha una altra «comanda» que hauria de ser «ordre»

#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:2
msgid "Floating Feet"
msgstr "Peu flotant"

-- Peus flotants (plural)

#: ../savers/floaters.c:87
msgid "Occasionally rotate images as they move"
msgstr "Ocasionalment gireu les imatges mentre es mouen"

-- de tant en tant en comptes d'ocasionalment?

#: ../savers/floaters.c:90
msgid "Print out frame rate and other statistics"
msgstr "Mostra la dada de les imatges per segon i altres estadístiques"

-- «la dada de» sobra

#: ../savers/floaters.c:1200
#, c-format
msgid "%s. See --help for usage information.\n"
msgstr "%s. Vegeu --help per a informació quant a l'ús.\n"

-- sobre la forma d'ús

#: ../src/gnome-screensaver-command.c:70
msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
msgstr ""
"Si l'estalvi de pantalla està actiu llavors canvia a un altre demostració de "
"gràfics"

-- una altra

#: ../src/gnome-screensaver-command.c:72
msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
msgstr "Activa l'estalvi de pantalla (pantalla en negre)"

-- «enfosqueix la pantalla» en comptes de «pantalla en negre»?

#: ../src/gnome-screensaver-command.c:74
msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
msgstr ""
"Si l'estalvi de pantalla està actiu llavors desactiva'l (restableix la "
"pantalla)"

-- el «llavors» sobra. Jo simplement posaria una coma després d'«actiu».

#: ../src/gnome-screensaver-command.c:76
msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
msgstr "Estreny l'estalvi de pantalla actual per simular activitat de l'usuari"

-- «Estreny» és incorrecte. No se m'acudeix res més que «Burxa», tot i
que no soni molt bé.
-- «actiu» en lloc d'«actual».

#: ../src/gnome-screensaver-command.c:78
msgid ""
"Inhibit the screensaver from activating.  Command blocks while inhibit is "
"active."
msgstr ""
"Inhibeix que l'estalvi de pantalla s'activi. L'orde bloqueja mentre la "
"inhibició està activa."

-- Inhibeix l'activació de l'estalvi de pantalla.
-- L'ordre

#: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
#, c-format
msgid "The screensaver is %s\n"
msgstr "L'estalvi de pantalla és %s\n"

-- Això hauria de ser «està» en lloc d'«és». Si no m'equivoco, es
refereix a si està activat o si està desactivat.

#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:53
msgid "Show debugging output"
msgstr "Mostra la sortida de depuració"

-- Mostra missatges de depuració?

#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:191
msgid "Sorry, passwords do not match"
msgstr "Disculpeu, les contrasenyes no coincideixen"

-- Jo ometria el «disculpeu».

#: ../src/gs-auth-pam.c:471
msgid "Not permitted to gain access at this time."
msgstr "No se us permet accedir en aquest moment."

-- No se us permet l'accés.

Bona feina!

Salut,
David.

2007/8/4, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
> bones,
>
> envio diff i po, ja comentareu les errades
>
> he fet alguns comentaris sobre la traducció a:
> http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=463462
>
> 7ena :)
>
> salut!
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>


Més informació sobre la llista de correu GNOME