Re: [GNOME] traducció de l'epiphany

David Planella david.planella a googlemail.com
dll ago 6 17:05:13 CEST 2007


Hola Gil,

El 06/08/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> bones,
>
> he fet el merge perquè no estaven aplicats els canvis:
> http://l10n.gnome.org/POT/epiphany.HEAD/epiphany.HEAD.ca.po
>
>
> he aplicat el teu diff però he canviat:
>
> #: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:29
> msgid "Set to Current _Page"
> -msgstr "Defineix la _pàgina actual"
> +msgstr "Estableix-la a la _pàgina actual"
>
> -- Estableix-la com a la _pàgina actual
>
> #: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:30
> msgid "Set to _Blank Page"
> -msgstr "De_fineix una pàgina buida"
> +msgstr "Estableix-la a una pà_gina en blanc"
>
> -- Estableix-la com a pà_gina en blanc
>
> #: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
> msgid "_Download folder:"
> -msgstr "Carpeta per a _baixar:"
> +msgstr "Carpeta de _baixades:"
>
> -- de les
>
> #: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:319
> msgid "Download this file?"
> @@ -1431,7 +1431,7 @@
> msgid ""
> "Supported protocols are "http", "https", "ftp", "file", "smb" and
> "sftp"."
> msgstr ""
> -"Els protocols disponibles són "http", "https", "ftp", "file", "smb" i
> "sftp"."
> +"Els protocols implementats són «http», «https», «ftp», «file», «smb» i
> «sftp»."
>
> en aquest context si ho mires com a usuari crec que amb la meva versió
> s'entén millor que ara mateix pot fer servir aquells protocols .. la
> majoria de gent no entendrà que coi vol dir amb que estan implementats
> (almenys aquest és la meva opinió, no l'he aplicat aquest tros del diff)
>

D'acord.

>
> #: ../lib/egg/egg-editable-toolbar.c:1397
> msgid "_Move on Toolbar"
> -msgstr "_Mou a la barra d'eines"
> +msgstr "_Mou en la barra d'eines"
>
> en aquest cas tampoc el veig molt clar ... normalment «et mous a un
> costat" per dir-ne algun cas, no l'he aplicat
>

Aquesta és un pèl complicada. Vaig posar «en» perquè es refereix al
fet de canviar de posició les icones dins de la barra d'eines. Si es
deixa com a «a» sembla que es refereixi a moure cap a la barra d'eines
quelcom que ja és dins la barra d'eines, la qual cosa pot portar a
confusions. Però d'altra banda, aquesta cadena tampoc és tant
important i no és pas que «a» sigui incorrecte...

> #: ../src/ephy-main.c:92
> msgid "Profile directory to use in the private instance"
> -msgstr "Perfil de directori per a utilitzar en la instància privada"
> +msgstr "Perfil de directori a utilitzar en la instància privada"
>
> diria que aquí es refereix a que si et mires el .mozilla/firefox hi ha
> una carpeta XXXXXX.default que és on hi tens totes les teves dades, de
> manera que en aquest cas estàs fent servir un directori de perfil
> diferent
> ho he deixat com a «Directori del perfil a ...»
>

Sí, tens raó, hauria de ser «perfil de directori», no m'hi havia fixat.

> gràcies per esmenar TANTS errors!!
>
> envio diff i po amb tots els canvis que has enviat en el teu diff menys
> els que he comentat aquí sobre
>

Salut i bona feina!,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME