Re: [GNOME] Fwd: Traducció de l'xchat-gnome per revisar

David Planella david.planella a googlemail.com
dic ago 1 21:54:02 CEST 2007


Bones Gil,

merci per les correccions. Comentaris en línia:

2007/8/1, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:

>
> #: ../data/preferences-dialog.glade.h:10
> msgid "<span weight=\"bold\">Throttling</span>"
> msgstr "<span weight=\"bold\">Limits de transferència</span>"
>
> -- límits
>

Fet!
>
> #: ../data/preferences-dialog.glade.h:36
> msgid ""
> "To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new "
> "accelerator, or press backspace to clear."
> msgstr ""
> "Per a editar una tecla de drecera cliqueu a la fila corresponent i
> teclegeu "
> "una nova drecera, o bé premeu la tecla de retrocés per a esborrar la
> drecera."
>
> -- feu clic
>

Recorda que clicar ja és normatiu
(http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/pivot/entry.php?id=274) i
(http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=clicar&operEntrada=0). No
ho he canviat.

> #: ../data/preferences-dialog.glade.h:37
> msgid "Use _system terminal font"
> msgstr "Utilitza el tipus de lletra de t_erminal del sistema"
>
> -- del
>

Crec que es refereix al tipus de lletra de terminal (monospace?) del
sistema, no pas la que utilitza el terminal. No ho he canviat.

> #: ../data/preferences-dialog.glade.h:53
> msgid "spell checking"
> msgstr "comprovació ortogràfica"
>
> -- en el gedit per exemple hi ha "verificació ortogràfica" no se si
> seria millor seguir (tan per comprovació com per verificació) una
> mateixa traducció unificada
>

D'acord, fet. També he corregit la resta d'aparicions. Personalment
prefereixo «comprovació», però per ser més homogenis ho he canviat a
«verificació», que he vist que també fan servir l'Evolution i el
Tomboy. D'altra banda, veig que el Gossip i l'Empathy fan servir
«correcció». Potser s'hauria de canviar allí també.

>
> #: ../data/setup-dialog.glade.h:1
> msgid ""
> "Welcome to XChat-GNOME! Since this is your first time using this "
> "application, there are a couple things you'll need to configure before
> you "
> "can get started.\n"
> "\n"
> "These are the names by which you'll be recognized on IRC. Your nick
> name is "
> "the name by which you'll be known, whereas the real name is useful for
> "
> "things such as registering with services. You do not have to use your
> real "
> "name if you do not want to."
> msgstr ""
> "Benvingut a l'Xchat-GNOME. Atès que aquesta és la primera vegada que
> feu "
> "servir aquesta aplicació, haureu de configurar uns quants paràmetres
> abans "
> "de començar.\n"
> "\n"
> "Aquests són els noms pels quals sereu reconegut en els xats IRC. En un
> xat "
> "sereu reconegut pel sobrenom, mentre que el nom real s'utilitzarà per a
> "
> "altres finalitats, com per exemple, per al registre a determinats
> serveis. "
> "No cal que utilitzeu el vostre nom real si és que no ho desitgeu."
>
> -- miraria de treure algunes de les redundàncies, per exemple:
> -- en la primera frase del 2n paràgraf es podria deixar com «Com els
> noms pels quals ...»
> -- en la segona frase del 2n paràgraf: «On sereu reconegut pel
> sobrenom,»
>

Sí, tens raó, ho he canviat d'una altra manera però:

#: ../data/setup-dialog.glade.h:1
msgid ""
"Welcome to XChat-GNOME! Since this is your first time using this "
"application, there are a couple things you'll need to configure before you "
"can get started.\n"
"\n"
"These are the names by which you'll be recognized on IRC. Your nick name is "
"the name by which you'll be known, whereas the real name is useful for "
"things such as registering with services. You do not have to use your real "
"name if you do not want to."
msgstr ""
"Us donem la benvinguda a l'Xchat-GNOME. Atès que aquesta és la
primera vegada que feu "
"servir aquesta aplicació, haureu de configurar uns quants paràmetres abans "
"de començar.\n"
"\n"
"Aquests són els noms pels quals sereu reconegut en els xats IRC. Allí "
"sereu reconegut pel sobrenom, mentre que el nom real s'utilitzarà per a "
"altres finalitats, com per exemple, per al registre a determinats serveis. "
"No cal que utilitzeu el vostre nom real si és que no ho desitgeu."

També he modificat el «benvingut» per «us donem la benvinguda» per no
ser discriminatoris.

>
> #: ../plugins/sound-notification/sound-notification.c:56
> msgid ""
> "Play a sound when you receive a private message or your nick is
> highlighted."
> msgstr ""
> "Reprodueix un so en rebre un missatge privat o bé en ésser realçat el
> vostre "
> "sobrenom."
>
> -- no seria correcte «ser» enlloc de «ésser» ?
>

Pel que sé tan l'un com l'altre són correctes. No ho he canviat.

> # FIXME Pot ser que això sigui una cadena msgid errònia? (dpm)
>
> -- davant de dubtes sobre els msgid, com va comentar l'Andre en el seu
> bloc, el que s'ha de fer és crear un informe en el bugzilla i demanar
> que els desenvolupadors posin un comentari o s'arregli si realment és
> una errada
>

Ja ho sé, i ho solc fer (en el gnome-power-manager 2.18 vaig haver
d'enviar-ne uns quants), el que passa és que no sempre hi ha temps per
a tot. També havia llegit el bloc de l'André Klapper.

> #: ../src/common/dcc.c:67
> msgid "Waiting"
> msgstr "Esperant"
>
> -- S'està esperant
>

Aquesta ja és correcta. És un estat, no pas una acció. No l'he canviada.

> #: ../src/common/dcc.c:71 ../src/fe-gnome/connect-dialog.c:182
> msgid "Connect"
> msgstr "Connecta"
>
> -- si et mires les cadenes del seu voltant tenen una conjugació diferent
>

Fet! -> «Connectat»

>
> #: ../src/common/outbound.c:3511
> msgid "ALLCHANL <cmd>, sends a command to all channels you're in"
> msgstr "ALLCHAN <cmd>, envia una ordre a tots els canals on sigueu"
>
> -- et falta una L (ALLCHANL)
>

Fet! (era un copy&paste del msgid anterior)

> #: ../src/common/outbound.c:3517
> msgid ""
> "BAN <mask> [<bantype>], bans everyone matching the mask from the
> current "
> "channel. If they are already on the channel this doesn't kick them
> (needs "
> "chanop)"
> msgstr ""
> "BAN <màscara> [<tipus>], bandeja tots els usuaris que coincideixin amb
> la "
> "màscara. Si ja es troben el canal amb això no els fareu fora
> (necessiteu ser "
> "operador del canal)"
>
> -- substituiria «prohibeix» per «bandeja» em fa pensar en bandejas (en
> castellà)

«Bandejar» és el que proposa el recull, i si no recordo malament
altres aplicacions també ho fan servir (ara mateix no em demanis
quines, però). No ho he canviat.

> -- «Si ja es troben EN el canal» (et falta l'en)
>

Fet!

>
> #: ../src/common/outbound.c:3519
> msgid ""
> "Set per channel options\n"
> "CHANOPT CONFMODE ON|OFF - Toggle conf mode/showing of join and part "
> "messages\n"
> "CHANOPT COLORPASTE ON|OFF - Toggle color paste\n"
> "CHANOPT BEEP ON|OFF - Toggle beep on message\n"
> "CHANOPT TRAY ON|OFF - Toggle tray blink on message"
> msgstr ""
> "Estableix les opcions per a cada canal individual\n"
> "CHANOPT CONFMODE ON|OFF - Mostra o oculta els missatges d'entrada i de
> "
> "sortida\n"
> "CHANOPT COLORPASTE ON|OFF - Commuta poder enganxar amb colors\n"
> "CHANOPT BEEP ON|OFF - Commuta la reproducció del to del sistema en
> rebre un "
> "missatge\n"
> "CHANOPT TRAY ON|OFF - Commuta el parpelleig a la safata del sistema en
> rebre "
> "un missatge"
>
> -- l'«individual» de la primera línia queda redundant (almenys al meu
> entendre)

Sí, tens raó. M'he carregat l'«individual».

>
> #: ../src/common/outbound.c:3530
> msgid "COUNTRY [-s] <code|wildcard>, finds a country code, eg: au =
> australia"
> msgstr "COUNTRY <codi|comodí>, cerca un codi de país, p.ex: au =
> Austràlia"
>
> -- falta el [-s]
>

Fet! Bona vista.

> #: ../src/common/outbound.c:3532
> msgid ""
> "CTCP <nick> <message>, send the CTCP message to nick, common messages
> are "
> "VERSION and USERINFO"
> msgstr ""
> "CTCP <sobrenom> <missatge>, envia el missatge CTCP a l'usuari indicat,
> els "
> "missatges més comuns són VERSION i USERINFO"
>
> -- a vegades amb els literals que no es poden traduir (en aquest cas
> VERSION i USERINFO es posa entre parèntesis el que signifiquen) com et
> sembli, es un comentari i prou ;)
>

Hi estic d'acord. Fet.

>
> #: ../src/common/outbound.c:3536
> msgid ""
> "\n"
> "DCC GET <nick>           - accept an offered file\n"
> "DCC SEND [-maxcps=#] <nick> [file] - send a file to someone\n"
> "DCC PSEND [-maxcps=#] <nick> [file] - send a file using passive mode\n"
> "DCC LIST              - show DCC list\n"
> "DCC CHAT <nick>           - offer DCC CHAT to someone\n"
> "DCC PCHAT <nick>          - offer DCC CHAT using passive mode
> \n"
> "DCC CLOSE <type> <nick> <file>     example:\n"
> "     /dcc close send johnsmith file.tar.gz"
> msgstr ""
> "\n"
> "DCC GET <sobrenom>            - accepta un fitxer ofert\n"
> "DCC SEND [-maxcps=#] <sobrenom> [fitxer] - envia un fitxer\n"
> "DCC LIST                 - mostra la llista de
> connexions "
> "DCC\n"
> "DCC CHAT <sobrenom>           - proposa un XAT DCC a algú\n"
> "DCC CLOSE <tipus> <sobrenom> <fitxer>    exemple:\n"
> "     /dcc close send albanoguer fitxer.tar.gz"
>
> -- falten ordres a la traducció i l'última cadena hi ha paraules no
> traduïdes
>

Fet! Buf, aquesta cadena era una mica desastre.

>
> #: ../src/common/outbound.c:3548
> msgid ""
> "DEHOP <nick>, removes chanhalf-op status from the nick on the current "
> "channel (needs chanop)"
> msgstr ""
> "DEHOP <sobrenom>, treu l'estatus de semi-operador del canal al sobrenom
> "
> "indicat (necessiteu ser operador del canal)"
>
> -- per gust personal ho deixaria com: «... treu l'estatus de
> semi-operador del canal al sobrenom (heu de ser operador del canal)»

Jo també ho prefereixo. Fet!

> -- i si ho fas al mateix a les cadenes de després (n'hi ha un parell)
>

Fet! N'hi havia bastantes més.

>
> #: ../src/common/outbound.c:3572
> msgid "FLUSHQ, flushes the current server's send queue"
> msgstr "FLUSHQ, neteja la cua d'enviaments al servidor actual"
>
> -- ...del servidor actual
>

Fet.

> #: ../src/common/outbound.c:3574
> msgid "GATE <host> [<port>], proxies through a host, port defaults to
> 23"
> msgstr ""
> "GATE <màquina> [<port>], fa servir el servidor intermedi indicat, el
> port "
> "per defecte és el 23"
>
> -- per defecte → predeterminat (sembla que diguis que és un defecte - es
> gust personal, així que fes el que et sembli)
>

En el recull ambdós hi són, i «per defecte» sembla ser la primera
opció. No ho he canviat.

> #: ../src/common/outbound.c:3578
> msgid "GHOST <nick> <password>, Kills a ghosted nickname"
> msgstr ""
> "GHOST <sobrenom> <contrasenya>, termina una sessió fantasma per a
> aquest "
> "sobrenom"
>
> -- termina → finalitza
>

De moment no ho he canviat perquè no n'estic segur que sigui
incorrecte. Algun dia hauríem de parlar de com traduir «kill»,
«terminate», «close», etc. A vegades no és tan fàcil. Fixa't en el
menú contextual de la versió del gnome-monitor a l'Ubuntu Feisty: en
clicar amb el botó dret sobre un procés, hi ha dues opcions anomenades
«Finalitza el procés», una de les quals crec que hauria de ser
«Termina el procés». No he mirat si això ja està corregit al Gnome
HEAD encara.

>
> #: ../src/common/outbound.c:3584
> msgid "ID <password>, identifies yourself to nickserv"
> msgstr "ID <contrasenya>, us identificarà al servidor de sobrenoms
> nickserv"
>
> -- en totes les altres explicacions d'ordres utilitzes una altra forma
> verbal (seria «us identifica»)
>

Fet!

>
> -- hi ha força "necessiteu ser operador" jo els passaria a "heu de ser"
> però és gust personal

Ja ho he comentat abans, ja els he canviat

> -- també hi ha uns quants bandeja que personalment tampoc m'agrada
>

També comentat abans, sense canvis.
>
> #: ../src/common/outbound.c:3603
> msgid "LASTLOG <string>, searches for a string in the buffer"
> msgstr "LASTLOG <cadena>, cerca una cadena de text en el buffer"
>
> -- buffer → memòria intermèdia (segons el recull)
>

M'havia passat per alt, en el seu dia ja havia canviat tots els altres. Fet.

>
> #: ../src/common/outbound.c:3636
> msgid ""
> "PART [<channel>] [<reason>], leaves the channel, by default the current
> one"
> msgstr "PART [<canal>] [<motiu>], deixa el canal, per omissió l'actual"
>
> -- si a tot arreu tens «per defecte» no ho variïs ;)
>

Traductor anterior. Fet, les altres aparicions també.

> #: ../src/common/outbound.c:3640
> msgid "QUERY [-nofocus] <nick>, opens up a new privmsg window to
> someone"
> msgstr ""
> "QUERY [-nofocus] <sobrenom>, obre una finestra de xat privat amb
> <sobrenom>"
>
> -- ..de xat privat amb algú
>

Fet.

> #: ../src/common/outbound.c:3652
> msgid ""
> "RECV <text>, send raw data to xchat, as if it was received from the irc
> "
> "server"
> msgstr ""
> "RECV <text>, envia dades «en cru» a l'X-Chat, com si foren rebudes des
> del "
> "servidor IRC"
>
> -- xchat està en minúscules (com que he vist que normalment segueixes la
> capitalització de la cadena anglesa)
>

De fet he canviat tota la cadena, no m'agradava el «foren»:

"RECV <text>, envia dades «en cru» a l'xchat, com si s'haguessin rebut des del "
"servidor IRC"

>
> #: ../src/common/outbound.c:3655
> msgid "SAY <text>, sends the text to the object in the current window"
> msgstr "SAY <text>, envia el text a l'objecte a la finestra actual"
>
> -- ...en la finestra actual
>

Sí, correcte. Però al final hi he posat un «de» per a fer-ho més entenedor.

> --veig que fas servir més vegades el «omissió» millor si ho deixes tot
> amb omissió, per defecte o predeterminat així serà més coherent la
> traducció

Comentat abans. Tots «per defecte»

>
> #: ../src/common/outbound.c:3689
> msgid "URL <url>, opens a URL in your browser"
> msgstr "URL <url>, obre una URL en el navegador"
>
> -- URL és masculí
>

Fet.

>
> #: ../src/common/servlist.c:643
> #, c-format
> msgid "Cycling to next server in %s...\n"
> msgstr "Passant al següent servidor de %s...\n"
>
> -- "Es passarà al següent ...
>

Fet.

> #: ../src/common/servlist.c:1074
> #, c-format
> msgid ""
> "Warning: \"%s\" character set is unknown. No conversion will be applied
> for "
> "network %s."
> msgstr ""
> "Atenció: el joc de caràcters «%s» és desconegut. No es farà cap
> conversió "
> "per la xarxa %s."
>
> -- ...Es desconeix el joc de caràcters «%s» ...
>

Sí, fet.

> #: ../src/common/text.c:533
> #, c-format
> msgid ""
> "* Can't open log file(s) for writing. Check the\n"
> " permissions on %s/xchatlogs"
> msgstr ""
> "* No s'han pogut obrir els fitxers de registre amb permís\n"
> " d'escriptura. Reviseu els permisos de %s/xchatlogs"
>
> -- Proposta: "No es pot escriure en els fitxers de registre.
> Reviseu ..."

Sí, fet.

>
> #: ../src/common/text.c:883
> msgid "The action"
> msgstr "Acció"
>
> -- L'acció
>
> #: ../src/common/text.c:889
> msgid "The text"
> msgstr "Text"
>
> -- El text (n'hi ha algun més, entenc que si posen l'article és perquè
> hi surti també a la traducció)
>

Corregit (tots).

>
> #: ../src/common/text.c:1160
> msgid "Nick being tried"
> msgstr "Provant el sobrenom escollit"
>
> -- S'està provant ...
>

«Sobrenom que s'està provant». Corregit.

> #: ../src/common/textevents.h:6
> msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 added to notify list."
> msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 ha estat afegit a la llista de notificació."
>
> -- .... s'ha afegit a la llista ...
>
> #: ../src/common/textevents.h:18
> msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 is now known as $2"
> msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 ara és conegut com a $2"
>
> --... ara es coneix com a ...
>
> #: ../src/common/textevents.h:21
> msgid "%C13*%O$t$1 $2%O"
> msgstr "%C13*%O$t$1 $2%O"
>
> #: ../src/common/textevents.h:24
> msgid "%C13*%O$t%C8%B$1%B%O $2%O"
> msgstr "%C13*%O$t%C8%B$1%B%O $2%O"
>
> -- si fas un informe al bugzilla sobre les cadenes que requereixen
> comentaris, posa-hi aquest parell també (i les de sobre i sota del
> mateix estil ja de pas)
>
>
> #: ../src/common/util.c:301
> msgid "Connection refused"
> msgstr "Connexió refusada"
>
> -- s'ha rebutjat la connexió
>

Fet.

> #: ../src/common/util.c:304
> msgid "No route to host"
> msgstr "No hi ha cap ruta cap a la màquina"
>
> -- fins a la màquina?
>

Crec que ambdós són més o menys correctes. No ho he canviat.

>
> #: ../src/common/util.c:306
> msgid "Connection timed out"
> msgstr "S'ha excedit el temps d'esperta"
>
> -- espera
>

Fet.

>
> #: ../src/common/util.c:854
> msgid "Nato Fiel"
> msgstr "Camp de l'OTAN"
>
> -- per posar-hi "camp" hauria de ser "field" si envies l'informe
> d'errades posa-hi aquesta també
>

Quan tingui un moment.

>
> #: ../src/common/util.c:918
> msgid "Faroe Islands"
> msgstr "Illes Faroe"
>
> -- Fèroe ( http://ca.wikipedia.org/wiki/Illes_F%C3%A8roe )
>

Fet.

> #: ../src/common/util.c:1037
> msgid "Reunion"
> msgstr "Reunion"
>
> -- ( http://ca.wikipedia.org/wiki/Illa_de_la_Reuni%C3%B3 )
>

L'he canviat, però a la guia de Softcatalà és «Reunion». Potser
s'hauria de canviar allí també.

>
> #: ../src/common/xchat.c:776
> msgid "Operator Actions"
> msgstr "Opcions"
>
> -- accions de l'operador ?
>

Corregit.

> #: ../src/fe-gnome/apps_xchat.schemas.in.h:1
> msgid "Automatically display the channel list dialog"
> msgstr "Mostra el diàleg amb la llista de canals de manera automàtica"
>
> -- ... «de forma automàtica» o «automàticament»
>

Crec que les tres formes són correctes, no ho he canviat.

> #: ../src/fe-gnome/apps_xchat.schemas.in.h:2
> msgid "Background image filename"
> msgstr "Imatge de fons"
>
> -- Nom del fitxer de la ...

Fet.

>
> #: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:168
> msgid "_Copy Address"
> msgstr "La vostra adreça"
>
> -- suposo que és una errada
>

Corregit.

>
> #: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:1208
> msgid "Search buffer is empty.\n"
> msgstr "La memòria intermèdia de cerca és buida.\n"
>
> -- està?
>

«és» és correcte (valgui la redundància).

>
> #: ../src/fe-gnome/dcc-window.c:294
> msgid "queued"
> msgstr "s'ha posat a la cua"
>
> -- afegit?
>

Crec que «posar a la cua» és millor que «afegir a la cua» per a «to queue»

> #: ../src/fe-gnome/fe-gnome.c:66
> msgid "Open an irc:// url"
> msgstr "Obre una url de tipus irc://"
>
> -- URL masculí

Fet.

>
> #: ../src/fe-gnome/fe-gnome.c:110
> #, c-format
> msgid ""
> "xchat-gnome: %s\n"
> "Try `xchat-gnome --help' for more information\n"
> msgstr ""
> "xchat-gnome: %s\n"
> "Proveu `xchat-gnome --help' per a més informació\n"
>
> -- m'agrada més: «Per a més informació proveu `xchat-gnome --help`\n»
>

Qüestió de gustos, no ho he canviat.

>
> #: ../src/fe-gnome/find-bar.c:208
> msgid "<span foreground=\"dark grey\">Reached end, continuing from
> top</span>"
> msgstr ""
> "<span foreground=\"dark grey\">S'ha arribat al capdavall, es continuarà
> des "
> "del capdamunt</span>"
>
> -- capdavall → final i capdamunt → principi/inici/a dalt ?
>

D'acord, «final» i «inici». Adjudicat.

> #: ../src/fe-gnome/main-window.c:406 ../src/fe-gnome/main-window.c:428
> msgid "Ex-Chat"
> msgstr "Surto del xat"
>
> -- es correcte? jo en demanaria una explicació en el bugzilla (juntament
> amb la resta)
>

És correcte. De fet, encara que no ho fos, això és el missatge per
defecte en sortir, per la qual cosa la traducció també és relativament
lliure. I de fet l'usuari el pot canviar.

>
> #: ../src/fe-gnome/migration.c:115
> #, c-format
> msgid ""
> "The way the D-Bus plugin works has changed.\n"
> "To avoid problems, you should remove the old plugin file.\n"
> "\n"
> "<b>Please delete %s</b>"
> msgstr ""
> "El funcionament del connector del D-Bus ha canviat.\n"
> "És recomanable que suprimiu el fitxer del connector antic.\n"
> "\n"
> "<b>Si us plau, suprimiu %s</b>"
>
> -- normalment no es posen els "si us plau"
>

Sí, fet.

>
> #: ../src/fe-gnome/migration.c:117
> msgid "D-Bus plugin is still installed"
> msgstr "El connector del D-Bus encara està instal·lat"
>
> -- encara està instal·lat el connector del d-bus
>

Em sona més bé l'original, no ho he canviat.

>
> #: ../src/fe-gnome/preferences-page-plugins.c:100
> #: ../src/fe-gnome/preferences-page-plugins.c:101
> msgid "unknown"
> msgstr "Desconegut"
>
> -- minúscula
>

Fet.

> #: ../src/fe-gnome/status-bar.c:107
> #, c-format
> msgid "%d bytes buffered"
> msgstr "%d octets a la memòria intermèdia"a
>
> -- no es tradueix bytes (recull)

De moment no ho he canviat, creia que fins ara ho havíem traduït. En
el recull a (http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm)
no hi surt, i en el termcat ambdós hi són, tot i que «byte» és la
primera entrada. Comentaris?

>
> # FIXME (dpm) Què fa op exactament? (menú contextual de la llista
> d'usuaris)
> #: ../src/fe-gnome/userlist-gui.c:62
> msgid "_Op"
> msgstr "Fes-lo _operador"
>
> -- cap al bugzilla! :)

M'he carregat el FIXME, al cap d'un temps ja vaig esbrinar què era.

>
> #~ msgid "Maximum Users:"
> #~ msgstr "Màxim d'usuaris:"
>
> #~ msgid "Minimum Users:"
> #~ msgstr "Mínim d'usuaris:"
>
> -- usuaris màxims/mínims
>
> #~ msgid "Close this discussion"
> #~ msgstr "Tanca aquesta pestanya/finestra"
>
> -- discussió / conversa
>
> #~ msgid "_Information"
> #~ msgstr "Informatiu"
>
> -- _Informació
>
> #~ msgid "_Find..."
> #~ msgstr "Fitxer enviats..."
>
> -- _Cerca (no en poso més dels ~ però seria interessant que es
> revisessin, d'aquesta manera si tornen a aparèixer només hauràs de
> marcar-los com a ben traduïts i com que s'utilitzen per fer la memòria
> de traducció va bé tenir-ho tot correcte :)
>

Tens raó, però avui no tinc més temps, o sigui que ho deixo per la
propera vegada (tranquil, no me'n descuido), atès que són missatges de
molt baixa prioritat.

El que he fet també és incloure de nou el glossari de l'xchat a
l'inici del fitxer, que sembla que va desaparèixer en l'xchat-gnome
(sospito que fou el Rosetta que el va suprimir, quan les traduccions
es portaven des del Launchpad).

>
> P.D. espero que no em facis budú!!!
>

I ara! Ben al contrari, t'agraeixo molt que et miris tot el fitxer, és
per això que sempre l'incloc a més del pedaç. Jo també em solc mirar
els fitxers complets quan algú els envia per revisar (bé, si és que
tinc temps, és clar!).

Torno a adjuntar el fitxer amb les correccions. Si ningú no hi veu res
més, ja es podria pujar.


Gràcies de nou i salut!,
David.
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: xchat-gnome.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 39673 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070801/d9ad777d/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME