Re: [GNOME] traducció de la documentació del GFloppy

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dll abr 30 17:26:24 CEST 2007


#: C/gfloppy.xml:17(para)
msgid "Floppy Formatter, also known as Gfloppy, formats floppy disks
for use in Linux."
msgstr "Formatador de disquets, també conegut com a Gfloppy, formata
disquets per a utilitzar-los en Linux."

-- El <<Formatador de disquets>> ...

#: C/gfloppy.xml:162(para)
msgid "<application>GFloppy</application> formats floppy disks for
Linux. New floppy disks might need to be formatted before they can be
used."
msgstr "El <application>GFloppy</application> formata disquets per a
Linux. Els disquets nous segurament s'han de formatar abans de
poder-se utilitzar."

-- Hauríeu de formatar els disquets nous abans de fer-los servir

#: C/gfloppy.xml:218(para)
msgid "GFloppy will destroy all files on your floppy disk. Do not
format floppies containing files you wish to keep."
msgstr "El GFloppy destruirà tots els fitxers del vostre disquet. No
formateu disquets que contenen fitxers que voleu mantenir."

-- mantenir -> conservar

#: C/gfloppy.xml:228(para)
msgid "Select your file system type. If you need to use your floppy
under DOS or Windows, choose <guibutton>DOS (FAT)</guibutton>.
Otherwise, choose <guibutton>Linux Native (ext2)</guibutton>. Linux
Native cannot be read on most non-Linux machines."
msgstr "Seleccioneu el tipus de sistema de fitxers. Si heu d'utilitzar
el disquet a DOS o Windows, escolliu <guibutton>DOS (FAT)</guibutton>.
Sinó, escolliu <guibutton>Natiu de Linux (ext2)</guibutton>. El format
Natiu de Linux no es pot llegir en la majoria d'ordinadors que no
siguin Linux."

-- Habitualment, només podreu llegir el format Natiu de Linux en
ordinadors amb Linux.

#: C/gfloppy.xml:245(para)
msgid "Quick format is fastest but does not check your floppy for bad
\"blocks\". It just deletes the file table so your data is
theoretically recoverable."
msgstr "El formatat ràpid és ràpid però no comprova si hi ha «blocs»
dolent en el disquet. Només suprimeix la taula de fitxers de manera
que, en teoria, les vostres dades són recuperables."

-- blocs dolents
-- Aquest formatat és més ràpid, però...

#: C/gfloppy.xml:253(para)
msgid "Standard format is a low-level format, but it does not check
bad blocks. Thus if you have a faulty floppy it will fail to format."
msgstr "El formatat estàndard és un format de nivell baix, però no
comprova si hi ha blocs dolents. De manera que si teniu un disquet
espatllat no es formatarà bé."

-- baix nivell

#: C/gfloppy.xml:261(para)
msgid "Thorough format checks floppy for bad blocks and low-level format it."
msgstr "El formatat exhaustiu comprova que el disquet no tingui blocs
dolents i el formata a nivell baix."

-- baix nivell

#: C/gfloppy.xml:301(para)
msgid "When no floppy disk is inserted, GFloppy displays a dialog
informing you that there's no media to be formated."
msgstr "Quan no hi ha inserit cap disquet, el GFloppy mostra un diàleg
informant de que no hi ha cap medi a formatar."

-- Quan no hi hagi cap disquet inserit, el GFloppy mostrarà un diàleg ...

#: C/gfloppy.xml:305(para)
msgid "If your disk is write protected, GFloppy will warn you as well.
To un-write protect your floppy, eject it and turn it over. Standard
3.5 inch floppies have a small black tab in the upper-left corner.
Slide it down so it covers the hole. If the floppy does not have a
black tab, it is permanently write protected."
msgstr "El GFloppy també us avisarà si el vostre disquet està protegit
contra escriptura. Per desprotegir-lo, extreieu-lo i gireu-lo. Els
disquets estàndards de 3,5 polzades tenen una pestanya petita en la
cantonada de dalt a l'esquerra. Baixeu-la de manera que tapi el forat.
Si el disquet no té una pestanya negre, és que està protegit contra
escriptura permanentment."

extreieu -> extraieu

El 26/04/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> bones,
>
> deia que no la faria, però al final l'he fet, així que si algú se la vol
> mirar ...
>
> salut!
> --
> gil forcada
>
> guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>


-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME