[gnome] documentació del system log viewer

gil forcada gilforcada a guifi.net
div abr 27 19:40:49 CEST 2007


no ajusto a 80 caràcters perquè tampoc ho fan en la cadena original ...
amb el gedit com que pots ajustar les línies que no continuiin fins a
l'infinit i més enllà sinó que saltin de línia tot i no ser línia nova
(ja m'entens suposo) es fa més fàcil de llegir/traduir

per la resta, canvis fets!

i he canviat root -> superusuari

salut!

El dv 27 de 04 del 2007 a les 10:15 +0200, en/na Xavier Conde Rueda va
escriure:
> Hola Gil!
> 
> Siusplau, pots ajustar la longitud de les línies a 80 caràcters? Es fa
> una mica difícil de llegir amb línies tan llargues. Em penso que ho
> pots fer facilment amb l'eina msgconv del gettext:
> 
> msgconv -w=80 -o fitxer.po fitxer.po
> 
> #: C/gnome-system-log.xml:26(para)
> msgid "System Log Viewer is a graphical, menu-driven viewer that you
> can use to view and monitor your system log files."
> msgstr "El visualitzador de registres del sistema és un visualitzador
> gràfic controlat a través del menú que podeu utilitzar per a
> visualitzar i monitoritzar els vostres fitxers de registre del
> sistema."
> 
> -- menu-driven: aplicació gràfica
> 
> #: C/gnome-system-log.xml:179(para)
> msgid "<application>System Log Viewer</application> is a graphical,
> menu-driven viewer that you can use to view and monitor your system
> logs. <application>System Log Viewer</application> comes with a few
> functions that can help you manage your logs, including a calendar,
> log monitor and log statistics display."
> msgstr "El <application>Visualitzador de registres del
> sistema</application> és un visualitzador gràfic controlat a través
> del menú que podeu fer servir per visualitzar i monitoritzar els
> vostres registres del sistema. El <application>Visualitzador de
> registres del sistema</application> incorpora algunes funcions que us
> poden ajudar a gestionar els vostres registres, com un calendari, un
> monitoritzador de registres i una pantalla d'estadístiques de
> registres."
> 
> -- menu-driven
> 
> #: C/gnome-system-log.xml:187(para)
> msgid "<application>System Log Viewer</application> is useful if you
> are new to system administration because it provides an easier, more
> user-friendly display of your logs than a text display of the log
> file. It is also useful for more experienced administrators, as it
> contains a calendar to help you locate trends and track problems, as
> well as a monitor to enable you to continuously monitor crucial logs."
> msgstr "El <application>Visualitzador de registres del
> sistema</application> és útil si sou nou en l'administració de
> sistemes ja que proporciona una visualització més fàcil i amigable
> dels vostres registres que no pas una visualització de text pla
> d'aquests registres. També és útil per als administradors
> experimentats, ja que conté un calendari que ajuda a trobar tendències
> i a traçar problemes, així com també un monitoritzador per permetre
> que pugueu monitoritzar constantment els registres més importants."
> 
> -- ja que: atès que
> 
> #: C/gnome-system-log.xml:197(para)
> msgid "<application>System Log Viewer</application> is useful only to
> those who have access to the system log files, which generally
> requires root access."
> msgstr "El <application>Visualitzador de registres del
> sistema</application> només és útil als que tenen accés als fitxers de
> registre del sistema, que normalment requereix accés de root."
> 
> -- per als que tenen accés
> 
> #: C/gnome-system-log.xml:263(para)
> msgid "To view a log, choose
> <menuchoice><guimenu>Log</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>.
> In the <guilabel>Open Log</guilabel> dialog, select the log that you
> want to open, then click <guibutton>Open</guibutton>. Use the
> scrollbars to scroll through the log."
> msgstr "Per visualitzar un registre, escolliu
> <menuchoice><guimenu>Registre</guimenu><guimenuitem>Obre</guimenuitem></menuchoice>.
> En el diàleg de <guilabel>Obre un registre</guilabel>, seleccioneu el
> registre que voleu obrir i després feu un clic a
> <guibutton>D'acord</guibutton>. Utilitzeu les barres de desplaçament
> per desplaçar-vos per el registre."
> 
> -- per el registre -> pel
> 
> #: C/gnome-system-log.xml:304(para)
> msgid "You can use <application>System Log Viewer</application> to
> monitor logs. By default, all logs opened in <application>System Log
> Viewer</application> are monitored for changes. If new lines are added
> to a log monitored by <application>System Log Viewer</application>,
> the log name will appear in bold in the log list. If the log is
> currently displayed in the main area, the new lines will appear
> automatically at the end of the log and, after five seconds, the log
> name will turn back to normal in the list."
> msgstr "Podeu fer servir el <application>Visualitzador de registres
> del sistema</application> per monitoritzar els registres. Per defecte,
> es monitoritzen tots els canvis de tots els registres oberts amb el
> <application>Visualitzador de registres del sistema</application>. Si
> s'afegeix una línia nova a un registre monitoritzat per el
> <application>Visualitzador de registres del sistema</application>,
> apareixerà el nom del registre en negreta a la llista de registres. Si
> el registre s'està visualitzant en l'àrea principal, apareixeran
> automàticament les línies noves al final del registre, i després de
> cinc segons el nom del registre tornarà al seu estat anterior en la
> llista."
> 
> -- per el visualitzador ... > pel visualitzador
> 
> Bona feina!
> 
> El 16/04/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> > bones,
> >
> > una altra traducció de la documentació del gnome-utils :)
> >
> > salut
> > --
> > gil forcada
> >
> > guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> > guifi.net - a non-stopping free network
> > bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
> >
> >
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: logview.help.HEAD.ca.po.bz2
Type: application/x-bzip
Size: 5932 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070427/901d1141/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME