[gnome] traducció de la documentació del Totem

gil forcada gilforcada a guifi.net
dic abr 25 02:17:21 CEST 2007


tot corregit!

El dv 20 de 04 del 2007 a les 19:54 +0200, en/na Xavier Conde Rueda va
escriure:
> Bones,
> 
> us passo les meves correccions i suggeriments
> 
> -- seek: jo faria servir desplaçar-se en comptes de cercar
> 
> #: C/totem.xml:95(revnumber)
> msgid "Totem Movie Player Manual V2.0"
> msgstr "2a versió del manual del reproductor de pel·lícules Totem"
> 
> -- 2a versió: versió 2.0
> 
> #: C/totem.xml:131(para)
> msgid "The <application>Totem Movie Player</application> application
> is a movie player for the GNOME desktop based on Gstreamer framework
> and xine library, it enables you to play movies or songs."
> msgstr "L'aplicació del <application>reproductor de pel·lícules
> Totem</application> és un reproductor per a l'escriptori GNOME basat
> en l'entorn de treball Gstreamer i la biblioteca xine, us permet
> reproduir pel·lícules o cançons."
> 
> -- L'aplicació <>reproductor de pel·lícules Totem</> ...
> 
> #: C/totem.xml:140(para)
> msgid "Provide a variety of zoom levels and aspect ratios, and a full
> screen view."
> msgstr "Proporciona una varietat de nivells de zoom i de relacions
> d'aspecte a més de visualització a pantalla completa."
> 
> -- Proporciona varis nivells ...
> 
> #: C/totem.xml:154(para)
> msgid "<application>Totem Movie Player</application> also comes with
> additional functionalities such as:"
> msgstr "El <application>reproductor de pel·lícules Totem</application>
> també incorpora funcionalitats addicionals tals com:"
> 
> -- such as: com ara
> 
> #: C/totem.xml:216(para)
> msgid "When you start <application>Totem Movie Player</application>,
> the following window is displayed."
> msgstr "Quan inicieu el <application>reproductor de pel·lícules
> Totem</application>, es mostra la finestra següent."
> 
> -- es mostrarà
> 
> #: C/totem.xml:268(para)
> msgid "The time elapsed slider displays the elapsed time of movie or
> song that is playing. It also enables you to skip forward or backward
> a movie or song."
> msgstr "El lliscador del temps transcorregut mostra el temps
> transcorregut de la pel·lícula o cançó que s'està reproduïnt. També us
> permet avançar avançar o retrocedir una pel·lícula o cançó."
> 
> -- avançar avançar
> 
> #: C/totem.xml:452(term)
> msgid "To skip to time"
> msgstr "Per saltar a un temps"
> 
> -- temps: moment, instant
> 
> #: C/totem.xml:492(phrase)
> msgid "Shows a seek previous button"
> msgstr "Mostra un botó de cerca l'anterior"
> 
> -- botó per a cercar enrere
> 
> #: C/totem.xml:817(para)
> msgid "<guilabel>TV-out in fullscreen by Nvidia (NTSC)</guilabel>:
> select this option if you want TV-out connection in NTSC."
> msgstr "<guilabel>Sortida de TV a pantalla completa per Nvidia
> (NTSC)</guilabel>: seleccioneu aquesta opció si voleu sortida de TV en
> NTSC."
> 
> #: C/totem.xml:821(para)
> msgid "<guilabel>TV-out in fullscreen by Nvidia (PAL)</guilabel>:
> select this option if you want TV-out connection in PAL."
> msgstr "<guilabel>Sortida de TV a pantalla completa per Nvidia
> (PAL)</guilabel>: seleccioneu aquesta opció si voleu sortida de TV en
> PAL."
> 
> -- d'Nvidia
> 
> #: C/totem.xml:906(para)
> msgid "Select audio output type from the <guilabel>Audio output
> type</guilabel> drop-down list."
> msgstr "Seleccioneu un tipus de sortida d'àudio de la llista
> desplegable <guilabel>tipus de sortida d'àudio</guilabel>"
> 
> -- punt final
> 
> #: C/totem.xml:935(para)
> msgid "<application>Totem Movie Player</application> is written by
> Bastien Nocera (<email>hadess a hadess.net</email>), Julien Moutte
> (<email>julien a moutte.net</email>) for GStreamer backend, and Guenter
> Bartsch (<email>guenter a users.sourceforge.net</email>). To find more
> information about <application>Totem Movie Player</application>,
> please visit the <ulink url=\"http://www.hadess.net/totem.php3\"
> type=\"http\"><application>Totem Movie Player</application> Home
> Page</ulink>."
> msgstr "El <application>reproductor de pel·lícules Totem</application>
> està escrit per en Bastien Nocera (<email>hadess a hadess.net</email>),
> Julien Moutte (<email>julien a moutte.net</email>) el rerefons de
> GStreamer, i en Guenter Bartsch
> (<email>guenter a users.sourceforge.net</email>). Per trobar més
> informació en quan al <application>reproductor de pel·lícules
> Totem</application>, visiteu la <ulink
> url=\"http://www.hadess.net/totem.php3\" type=\"http\">Pàgina d'inici
> del <application>reproductor de pel·lícules
> Totem</application></ulink>."
> 
> -- ha estat escrit
> -- en quan al: quant al
> 
> Bona feina!
> 
-- 
gil forcada

guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: totem.doc.HEAD.po.bz2
Type: application/x-bzip
Size: 10399 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070425/fdcdb6e2/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME