[Fedora] Traducció mòdul virt-manager

Fernando Villa Estebaranz fvilla a alumnes.udl.cat
dim jul 15 20:16:05 CEST 2008


Hola Xavier,

Envio les correccions dels últims 3 correus.

Salutacions,
Fernando.


> Hola Fernando,
>
> 2008/7/8 Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>:
>>
>> Demà segueixo :)
>>
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:63
> msgid "Installation source:"
> msgstr "Font de l'instal·lació:"
>
> -- la instal·lació
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:65
> msgid "Involves hardware simulation, allowing for a greater range of
> operating systems (does not require OS modification). Slower than
> paravirtualized systems."
> msgstr "Implica la simulació de maquinari, el que permet un major rang
> de sistemes operatius (no necessita cap modificació del sistema
> operatiu). Mes lent que els sistemes paravirtualitzats."
>
> -- Més
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:70
> msgid "Lightweight method of virtualizing machines. Limits operating
> system choices because the OS must be specially modified to support
> paravirtualization. Better performance than fully virtualized
> systems."
> msgstr "Métode lleuger per virtualitzar màquines. Limita les opcions
> del sistema operatiu perquè el sistema operatiu ha d'estar
> especialment modificat per suportar paravirtualització. Millor
> rendiment que els sistemes completament virtualizats."
>
> -- mètode
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:78
> msgid "Media Path Select"
> msgstr "Selecciona el cami del medi"
>
> -- camí
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:94
> msgid "Please choose the type of guest operating system you will be
> installing:"
> msgstr "Si us plau esculliu el tipus de sistema operatiu visitant que
> instal·laràs:"
>
> -- instal·lareu
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:95
> msgid "Please enter the memory configuration for this VM. You can
> specify the maximum amount of memory the VM should be able to use, and
> optionally a lower amount to grab on startup. Warning: setting VM
> memory too high will cause out-of-memory errors in your host domain!"
> msgstr "Si us plau introdueix la configuració de la memòria per
> aquesta màquina virtual. Pots especificar la quantitat màxima de
> memoria que podrà utilitzar la màquina virtual, opcionalment també
> pots assignar una memòria per l'inicialització. Avís: configurar una
> memòria massa gran pot deixar sense memòria el domini de l'anfitrió!"
>
> -- introduïu, podeu especificar, podeu assignar, amfitrió
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:96
> msgid "Please enter the number of virtual CPUs this VM should start up
> with."
> msgstr "Si us plau instrodueix el nombre de UCPs virtuals amb les que
> s'inicialitzarà aquesta màquina virtual."
>
> -- introduïu
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:98
> msgid "Please indicate how you'd like to connect your new virtual
> system to the host network."
> msgstr "Si us plau indiqueu com vols connectar el vostre nou sistema
> virtual a la xarxa de l'amfitrió."
>
> -- voleu
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:99
> msgid "Please indicate where installation media is available for the
> operating system you would like to install on this <b>fully
> virtualized</b> virtual system:"
> msgstr "Si us plau indiqueu on està disponible el medi d'instal·lació
> per al sistema operati que vols instal·lar en aquest sistema virtual
> <b>completament virtualitzat</b>:"
>
> -- voleu
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:100
> msgid "Please indicate where installation media is available for the
> operating system you would like to install on this
> <b>paravirtualized</b> virtual system. Optionally you can provide the
> URL for a kickstart file that describes your system:"
> msgstr "Si us plau indiqueu on està disponible el medi d'instal·lació
> per al sistema operati que vols instal·lar en aquest sistema virtual
> <b>paravirtualitzat</b>. Opcionalment pots introduïr l'adreça del
> fitxer de kickstart on es descriu el vostre sistema."
>
> -- operatiu, voleu, podeu
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:101
> msgid "Set _fixed MAC address for your virtual system?"
> msgstr "Configura una adreça MAC _fixa pel vostre sistema virtual?"
>
> -- Voleu configurar... ?
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:104
> msgid "Startup Mem Select"
> msgstr "Selecciona la memoria d'inicialització"
>
> -- Selecció de la memòria inicial
>
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:108
> msgid "This assistant will guide you through creating a new virtual
> system. You will be asked for some information about the virtual
> system you'd like to create, such as:"
> msgstr "Aquest assistent us guiarà durant la creació de un nou sistema
> virtual. S'us preguntarà informació sobre el sistema virtual que vols
> crear, com:"
>
> -- Se us preguntarà informació quant al sistema virtual que voleu
> crear, com ara:
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:112
> msgid "VM _Max Memory (MB):"
> msgstr "_Màxim de memòria per la màquina virtual (MB):"
>
> -- Màxim de memòria de la MV (MB)
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:113
> msgid "VM _Startup Memory (MB):"
> msgstr "Memoria d'engada de la màquina virtual (MB):"
>
> -- Memòria inicial de la MV (MB)
>
> -- és convenient que la longitud de la traducció i l'original siguin
> aproximadament iguals
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:117
> msgid "Whether the system will be <b>fully virtualized</b> or
> <b>para-virtualized</b>"
> msgstr "El sistema hauria d'ésser <b>completament virtualitzat</b> o
> <b>para-virtualitzat</b>"
>
> -- Si el sistema serà...
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:118
> msgid "You will need to choose a virtualization method for your new
> system:"
> msgstr "Es necessari que sel·leccioneu un métode de virtualització pel
> vostre nou sistema:"
>
> -- Cal que sel·leccioneu un mètode de virtualització per al vostre nou
> sistema:
>
>
> #: ../src/vmm-create.glade.h:128
> msgid "_Paravirtualized:"
> msgstr "_Virtualitzat paral·lelament:"
>
> -- Paravirtualitzat
>
> Encara em queda un bon tros per corregir, per ara siusplau envia la
> traducció amb totes les correccions que t'he anat indicant.
>
> Salut!
> --
>  HAL
>
>  I am putting myself to the fullest possible use,
>  which is all I think that any conscious entity can ever hope to do.
>
> + Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
> _______________________________________________
> Fedora mailing list
> Fedora a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/fedora
>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: virt-manager.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 83473 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/fedora/attachments/20080715/f239d281/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu Fedora