Re: [Fedora] Traducció mòdul virt-manager

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dll jul 7 18:49:48 CEST 2008


Bones,

perdona que no m'hagi mirat encara sencer el virt-manager. T'adjunto
algunes correccions:

#: ../src/vmm-create-net.glade.h:13
msgid "<b>Hint:</b> The network should be choosen from one of the IPv4
private address ranges. eg 10.0.0.0/8,  172.16.0.0/12, or
192.168.0.0/16"
msgstr "<b>Pista:</b> La xarxa ha de ser escollida del rang d'adreces
privades IPv4. Ex 10.0.0.0/8,  172.16.0.0/12, o 192.168.0.0/16"

-- hint: consell

#: ../src/vmm-create-net.glade.h:16
msgid "<b>Tip:</b> Unless you wish to reserve some addresses to allow
static network configuration in virtual machines, these parameters can
be left with their default values."
msgstr "<b>Pista:</b> tret que vulgueu reservar algunes adreces per
permetre una configuració de xarxa estàtica en les màquines virtuals,
aquests paràmetres poden deixar-se amb els seus valors per defecte."

-- tip: consell

#: ../src/vmm-create-net.glade.h:19
msgid "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\"
foreground=\"#FFF\">Creating a new virtual network </span>"
msgstr "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\"
foreground=\"#FFF\">S'està crean una nova xarxa virtual </span>"

-- creant

#: ../src/vmm-create-net.glade.h:21
msgid "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\"
foreground=\"#FFF\">Ready to create network</span>"
msgstr "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\"
foreground=\"#FFF\">Preparat para crear la xarxa</span>"

-- per

#: ../src/vmm-create-net.glade.h:48
msgid "Please choose a name for your virtual network:"
msgstr "Si us plau esculliu un nom per la teva xarxa virtual:"

-- per a la vostra

#: ../src/vmm-create-net.glade.h:56
msgid "The <b>address range</b> from which the <b>DHCP</b> server will
allocate addresses for virtual machines"
msgstr "El <b>rang d'adreces</b> des d'on el servidor <b>DHCP</b>
assignarà adreces per les màquines virtuals"

-- per a les màquines
-- for -> per a, by -> per. En castellà queda més clar: para -> per a,
por -> per

#: ../src/vmm-create-net.glade.h:58
msgid "This assistant will guide you through creating a new virtual
network. You will be asked for some information about the virtual
network you'd like to create, such as:"
msgstr "Aquest assistent us guiarà per crear una nova xarxa virtual.
Durant aquest procès us preguntarà informació sobre la xarxa virtual
que vols crear, com:"

-- voleu crear
-- procés?

#: ../src/vmm-create-net.glade.h:60
msgid "Whether to <b>forward</b> traffic to the physical network"
msgstr "<b>Reenviar</b> el trafic a la xarxa física o no"

-- S' s'ha de reenviar el trànsit a la xarxa física

#: ../src/vmm-host.glade.h:20
#: ../src/vmm-open-connection.glade.h:7
msgid "Hypervisor:"
msgstr "Hypervisor:"

-- hipervisor

#: ../src/vmm-modify-file-storage.glade.h:1
msgid " free"
msgstr "lliure"

-- manca un espai en blanc al començament

#: ../src/vmm-modify-file-storage.glade.h:5
msgid "<b>Tip:</b> You may only increase the size of file-based
storage; you can't decrease its size."
msgstr "<b>Consell:</b> solament es pot aumentar el tamany de
l'emmagatzemanent basat en fixer; no es pot fer més petit."

-- només podeu augmentar la mida de l'emmagatzematge basat en fitxers;
no podeu fer-lo més petit

#: ../src/vmm-modify-file-storage.glade.h:10
msgid "Size Type"
msgstr "Tamany tipus"

-- mida

#: ../src/vmm-modify-file-storage.glade.h:11
msgid "Storage Size Select"
msgstr "Tamany d'emmagatzematge sel·leccionat"

-- selecció de la mida d'emmagatzematge
-- tamany és un barbarisme, la traducció és mida

Siusplau, aplica aquests canvis per ara.

Salut!

-- 
 HAL

 I am putting myself to the fullest possible use,
 which is all I think that any conscious entity can ever hope to do.

+ Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu Fedora