[Fedora] Fitxers traduïts

Àsef Eïd asef a catalanopalestina.org
diu set 16 21:11:00 CEST 2007


A Dissabte 15 Setembre 2007, Àsef Eïd va escriure:
> > Has tingut temps de traduir els fitxer .4 i .5 ? És important
> > acabar-ho aquest cap de setmana perquè el 25 de setembre és el
> > translation freeze de Fedora.
>
> Abans de dilluns enviaré tots dos fitxers traduïts.

Aquí envio els dos fitxers traduïts. Espero que no hi hagi (massa) errades. En 
quant a canviar l'ordre de les variables, jo he traduït:

line %d: Bad %%setup option %s: %s\n

per:

línia %d: L'opció %s de %%setup és incorrecta: %s\n

És correcta?

També tinc problemes traduint la paraula "versioned" a:

line %d: Versioned file name not permitted: %s\n

Salut!

Nota: Fins a la setmana del 24 no podré traduir més fitxers. En cas de 
disposar de temps, us ho faria saber. Això no treu que pugui fer correccions 
a aquests dos fitxers de traduccions.
-------------- part següent --------------
# translation of rpm.tip.pot.4.po to Catalan
# Header entry was created by KBabel!
#
#: ../build/pack.c:122
#, c-format
# Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Mime-Version: 1.0\n"
"Last-Translator: Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-16 18:49+0200\n"
"Project-Id-Version: rpm.tip.pot.4\n"
"Language-Team: Catalan <fedora a softcatala.net>\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"MIME-Version: 1.0\n"

#: ../build/pack.c:122
#, c-format
msgid "cpio_copy read failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat la lectura de «cpio_copy»: %s\n"

#: ../build/pack.c:221 ../build/pack.c:235
#, c-format
msgid "Could not open PreIn file: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer PreIn: %s\n"

#: ../build/pack.c:228
#, c-format
msgid "Could not open PreUn file: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer PreUn: %s\n"

#: ../build/pack.c:242
#, c-format
msgid "Could not open PostIn file: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer PostIn: %s\n"

#: ../build/pack.c:249 ../build/pack.c:256
#, c-format
msgid "Could not open PostUn file: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer PostUn: %s\n"

#: ../build/pack.c:264
#, c-format
msgid "Could not open VerifyScript file: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de l'script de verificació: %s\n"

#: ../build/pack.c:279
#, c-format
msgid "Could not open Trigger script file: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de l'script d'activació: %s\n"

#: ../build/pack.c:308
#, c-format
msgid "readRPM: open %s: %s\n"
msgstr "llegeixRPM: obre %s: %s\n"

#: ../build/pack.c:318
#, c-format
msgid "readRPM: read %s: %s\n"
msgstr "llegeixRPM: llegeix %s: %s\n"

#: ../build/pack.c:327 ../build/pack.c:556
#, c-format
msgid "%s: Fseek failed: %s\n"
msgstr ""

#: ../build/pack.c:359
#, c-format
msgid "readRPM: %s is not an RPM package\n"
msgstr "llegeixRPM: %s no és un paquet RPM\n"

#: ../build/pack.c:364
#, c-format
msgid "readRPM: reading header from %s\n"
msgstr "llegeixRPM: s'està llegint la capçalera de %s\n"

#: ../build/pack.c:498
msgid "Unable to create immutable header region.\n"
msgstr "No s'ha pogut crear la regió immutable de la capçalera.\n"

#: ../build/pack.c:517
msgid "Unable to write temp header\n"
msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera temporal\n"

#: ../build/pack.c:527
msgid "Bad CSA data\n"
msgstr "Les dades CSA són incorrectes\n"

#: ../build/pack.c:563
msgid "Unable to write final header\n"
msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera final\n"

#: ../build/pack.c:583
#, c-format
msgid "Generating signature: %d\n"
msgstr "S'està generant la signatura: %d\n"

#: ../build/pack.c:601
msgid "Unable to reload signature header.\n"
msgstr "No s'ha pogut tornar a carregar la capçalera de la signatura.\n"

#: ../build/pack.c:609
#, c-format
msgid "Could not open %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir %s: %s\n"

#: ../build/pack.c:645 ../lib/psm.c:1646
#, c-format
msgid "Unable to write package: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut escriure el paquet: %s\n"

#: ../build/pack.c:660
#, c-format
msgid "Unable to open sigtarget %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir «sigtarget» %s: %s\n"

#: ../build/pack.c:671
#, c-format
msgid "Unable to read header from %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut llegir la capçalera de %s: %s\n"

#: ../build/pack.c:685
#, c-format
msgid "Unable to write header to %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut escriure la capçalera a %s: %s\n"

#: ../build/pack.c:695
#, c-format
msgid "Unable to read payload from %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut llegir la càrrega de dades de %s: %s\n"

#: ../build/pack.c:701
#, c-format
msgid "Unable to write payload to %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut escriure la càrrega de dades a %s: %s\n"

#: ../build/pack.c:738 ../lib/psm.c:1915
#, c-format
msgid "Wrote: %s\n"
msgstr "S'ha escrit: %s\n"

#: ../build/pack.c:811
#, c-format
msgid "Could not generate output filename for package %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut generar el nom del fitxer de sortida per al paquet %s: %s\n"

#: ../build/pack.c:828
#, c-format
msgid "cannot create %s: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut crear %s: %s\n"

#: ../build/parseBuildInstallClean.c:36
#, c-format
msgid "line %d: second %s\n"
msgstr "línia %d: segon %s\n"

#: ../build/parseChangelog.c:128
#, c-format
msgid "%%changelog entries must start with *\n"
msgstr "les entrades de %%changelog han de començar per *\n"

#: ../build/parseChangelog.c:136
#, c-format
msgid "incomplete %%changelog entry\n"
msgstr "l'entrada de %%changelog és incompleta\n"

#: ../build/parseChangelog.c:153
#, c-format
msgid "bad date in %%changelog: %s\n"
msgstr "la data a %%changelog és incorrecta: %s\n"

#: ../build/parseChangelog.c:158
#, c-format
msgid "%%changelog not in descending chronological order\n"
msgstr "%%changelog no està en ordre cronològic descendent\n"

#: ../build/parseChangelog.c:166 ../build/parseChangelog.c:177
#, c-format
msgid "missing name in %%changelog\n"
msgstr "manca el nom a %%changelog\n"

#: ../build/parseChangelog.c:184
#, c-format
msgid "no description in %%changelog\n"
msgstr "manca la descripció a %%changelog\n"

#: ../build/parseDescription.c:47
#, c-format
msgid "line %d: Error parsing %%description: %s\n"
msgstr "línia %d: S'ha produït un error analitzant %%description: %s\n"

#: ../build/parseDescription.c:60 ../build/parseFiles.c:56
#: ../build/parseScript.c:222
#, c-format
msgid "line %d: Bad option %s: %s\n"
msgstr "línia %d: Opció %s incorrecta: %s\n"

#: ../build/parseDescription.c:71 ../build/parseFiles.c:70
#: ../build/parseScript.c:236
#, c-format
msgid "line %d: Too many names: %s\n"
msgstr "línia %d: Massa noms: %s\n"

#: ../build/parseDescription.c:79 ../build/parseFiles.c:79
#: ../build/parseScript.c:245
#, c-format
msgid "line %d: Package does not exist: %s\n"
msgstr "línia %d: El paquet no existeix: %s\n"

#: ../build/parseDescription.c:89
#, c-format
msgid "line %d: Second description\n"
msgstr "línia %d: Segona descripció\n"

#: ../build/parseFiles.c:42
#, c-format
msgid "line %d: Error parsing %%files: %s\n"
msgstr "línia %d: S'ha produït un error analitzant %%files: %s\n"

#: ../build/parseFiles.c:86
#, c-format
msgid "line %d: Second %%files list\n"
msgstr "línia %d: Segona llista %%files\n"

#: ../build/parsePreamble.c:245
#, c-format
msgid "Architecture is excluded: %s\n"
msgstr "S'ha exclòs l'arquitectura: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:250
#, c-format
msgid "Architecture is not included: %s\n"
msgstr "No s'ha inclòs l'arquitectura: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:255
#, c-format
msgid "OS is excluded: %s\n"
msgstr "S'ha exclòs el SO: %s\n"

-------------- part següent --------------
# translation of rpm.tip.pot.5.po to Catalan
# Header entry was created by KBabel!
#
#: ../build/parsePreamble.c:260
#, c-format
# Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Mime-Version: 1.0\n"
"Last-Translator: Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-16 21:09+0200\n"
"Project-Id-Version: rpm.tip.pot.5\n"
"Language-Team: Catalan <fedora a softcatala.net>\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"MIME-Version: 1.0\n"

#: ../build/parsePreamble.c:260
#, c-format
msgid "OS is not included: %s\n"
msgstr "No s'ha inclòs el SO: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:283
#, c-format
msgid "%s field must be present in package: %s\n"
msgstr "El camp %s ha de ser present al paquet: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:312
#, c-format
msgid "Duplicate %s entries in package: %s\n"
msgstr "L'entrada %s és duplicada al paquet: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:375
#, c-format
msgid "Unable to open icon %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir la icona %s: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:393
#, c-format
msgid "Unable to read icon %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut llegir la icona %s: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:406
#, c-format
msgid "Unknown icon type: %s\n"
msgstr "El tipus d'icona és desconegut: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:451
#, c-format
msgid "line %d: Tag takes single token only: %s\n"
msgstr "línia %d:  L'etiqueta pren un únic testimoni: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:491
#, c-format
msgid "line %d: Malformed tag: %s\n"
msgstr "línia %d: L'etiqueta és malament formada: %s\n"

#. Empty field
#: ../build/parsePreamble.c:499
#, c-format
msgid "line %d: Empty tag: %s\n"
msgstr "línia %d: L'etiqueta és buida: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:524 ../build/parsePreamble.c:531
#, c-format
msgid "line %d: Illegal char '-' in %s: %s\n"
msgstr "línia %d: Caràcter «-» no permÚs a %s: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:592 ../build/parseSpec.c:472
#, c-format
msgid "BuildRoot can not be \"/\": %s\n"
msgstr "«BuildRoot» no pot ser <«/»: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:605
#, c-format
msgid "line %d: Prefixes must not end with \"/\": %s\n"
msgstr "línia %d: Els prefixos no poden acabar en «/»: %s \n"

#: ../build/parsePreamble.c:617
#, c-format
msgid "line %d: Docdir must begin with '/': %s\n"
msgstr "línia %d: «Docdir» ha de començar per «/»: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:629
#, c-format
msgid "line %d: Epoch/Serial field must be a number: %s\n"
msgstr "línia %d: El camp Epoch/Serial ha d'ésser un nombre: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:669 ../build/parsePreamble.c:680
#, c-format
msgid "line %d: Bad %s: qualifiers: %s\n"
msgstr "línia %d: %s és incorrecte: qualificador: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:706
#, c-format
msgid "line %d: Bad BuildArchitecture format: %s\n"
msgstr "línia %d: El format de «BuildArchitecture» és incorrecte: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:715
#, c-format
msgid "Internal error: Bogus tag %d\n"
msgstr "S'ha produït un error intern: L'etiqueta %d és falsa\n"

#: ../build/parsePreamble.c:819
#, c-format
msgid "Legacy syntax is unsupported: %s\n"
msgstr "La sintaxi heretada no és disponible: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:886
#, c-format
msgid "Bad package specification: %s\n"
msgstr "L'especificació del paquet és incorrecta: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:892
#, c-format
msgid "Package already exists: %s\n"
msgstr "El paquet ja existeix: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:921
#, c-format
msgid "line %d: Unknown tag: %s\n"
msgstr "línia %d: L'etiqueta és desconeguda: %s\n"

#: ../build/parsePreamble.c:943
msgid "Spec file can't use BuildRoot\n"
msgstr "El fitxer d'especificació no pot utilitzar «BuildRoot»\n"

#: ../build/parsePrep.c:45
#, c-format
msgid "Bad source: %s: %s\n"
msgstr "La font és incorrecta: %s: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:88
#, c-format
msgid "No patch number %d\n"
msgstr "Ni hi ha cap número de pedaç %d\n"

#: ../build/parsePrep.c:187
#, c-format
msgid "No source number %d\n"
msgstr "No hi ha cap número de font %d\n"

#: ../build/parsePrep.c:209
#, c-format
msgid "Couldn't download nosource %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut baixar «nosource» %s: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:315
#, c-format
msgid "Error parsing %%setup: %s\n"
msgstr "Hi ha hagut un error analitzant %%setup: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:330
#, c-format
msgid "line %d: Bad arg to %%setup: %s\n"
msgstr "línia %d: L'argument a %%setup és incorrecte: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:348
#, c-format
msgid "line %d: Bad %%setup option %s: %s\n"
msgstr "línia %d: L'opció %s de %%setup és incorrecta: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:490
#, c-format
msgid "line %d: Need arg to %%patch -b: %s\n"
msgstr "línia %d: És necessita un argument per a %%patch -b: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:499
#, c-format
msgid "line %d: Need arg to %%patch -z: %s\n"
msgstr "línia %d: És necessita un argument per a %%patch -z: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:516
#, c-format
msgid "line %d: Bad arg to %%patch -F: %s\n"
msgstr "línia %d: L'argument a %%patch -F és incorrecte: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:528
#, c-format
msgid "line %d: Need arg to %%patch -p: %s\n"
msgstr "línia %d: És necessita un argument per a %%patch -p: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:535
#, c-format
msgid "line %d: Bad arg to %%patch -p: %s\n"
msgstr "línia %d: L'argument a %%patch -p és incorrecte: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:542
msgid "Too many patches!\n"
msgstr "Hi ha massa pedaços!\n"

#: ../build/parsePrep.c:546
#, c-format
msgid "line %d: Bad arg to %%patch: %s\n"
msgstr "línia %d: L'argument a %%patch és incorrecte: %s\n"

#: ../build/parsePrep.c:582
#, c-format
msgid "line %d: second %%prep\n"
msgstr "línia %d: segon %%prep\n"

#: ../build/parseReqs.c:102
#, c-format
msgid "line %d: Dependency tokens must begin with alpha-numeric, '_' or '/': %s\n"
msgstr "línia %d: Els testimonis de dependÚncia han de començar per un caràcter alfanumÚric, «_» o «/»: %s\n"

#: ../build/parseReqs.c:130
#, c-format
msgid "line %d: Versioned file name not permitted: %s\n"
msgstr "línia %d: El nom de fitxer versionat no és permÚs: %s\n"

#: ../build/parseReqs.c:161
#, c-format
msgid "line %d: Version required: %s\n"
msgstr "línia %d: Es requereix la versió: %s\n"

#: ../build/parseScript.c:180
#, c-format
msgid "line %d: triggers must have --: %s\n"
msgstr "línia %d: els activadors han de tenir --: %s\n"

#: ../build/parseScript.c:190 ../build/parseScript.c:261
#, c-format
msgid "line %d: Error parsing %s: %s\n"
msgstr "línia %d: S'ha produït un error analitzant %s: %s\n"

#: ../build/parseScript.c:202
#, c-format
msgid "line %d: internal script must end with '>': %s\n"
msgstr "línia %d: l'script intern ha d'acabar en «>»: %s\n"

#: ../build/parseScript.c:209
#, c-format
msgid "line %d: script program must begin with '/': %s\n"
msgstr "línia %d: el programa d'script ha de començar per «/»: %s\n"

#: ../build/parseScript.c:253
#, c-format
msgid "line %d: Second %s\n"
msgstr "línia %d: Segon %s\n"Més informació sobre la llista de correu Fedora