[Fedora] rpm.tip.pot.2 corregit

Àsef Eïd asef a catalanopalestina.org
diu set 9 23:58:00 CEST 2007


A Diumenge 09 Setembre 2007, Xavier Conde Rueda va escriure:
> Ep,
>
> s'han de fer les següents correccions al fitxer:

Fet, aquí tens el fitxer definitiu.

> Bona feina!

Gràcies!
-------------- part següent --------------
# translation of rpm.tip.po to Catalan
# Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rpm.tip\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-09 23:55+0200\n"
"Last-Translator: Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora a softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: ../rpmqv.c:468
msgid "--ignoreos may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --ignoreos durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:473
msgid "--ignoresize may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --ignoresize durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:477
msgid "--allmatches may only be specified during package erasure"
msgstr "només es pot especificar l'opció --allmatches durant la supressió d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:481
msgid "--allfiles may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --allfiles durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:486
msgid "--justdb may only be specified during package installation and erasure"
msgstr "només es pot especificar l'opció --justdb durant la instal·lació i supressió d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:491
msgid "script disabling options may only be specified during package installation and erasure"
msgstr "només es poden especificar les opcions d'inhabilitació d'scripts durant la instal·lació i supressió d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:496
msgid "trigger disabling options may only be specified during package installation and erasure"
msgstr "només es poden especificar les opcions d'inhabilitació de l'activador durant la instal·lació i supressió d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:500
msgid "--nodeps may only be specified during package building, rebuilding, recompilation, installation,erasure, and verification"
msgstr "només es pot especificar l'opció --nodeps durant el muntatge, la reconstrucció, la recompilació, la instal·lació, la supressió i la verificació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:505
msgid "--test may only be specified during package installation, erasure, and building"
msgstr "només es pot especificar l'opció --test durant la instal·lació, la supressió i el muntatge d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:510
msgid "--root (-r) may only be specified during installation, erasure, querying, and database rebuilds"
msgstr "només es pot especificar l'opció --root (-r) durant la instal·lació, supressió, consulta i reconstrucció d'una base de dades"

#: ../rpmqv.c:522
msgid "arguments to --root (-r) must begin with a /"
msgstr "els arguments a --root (-r) han de començar per /"

#: ../rpmqv.c:546
#, c-format
msgid "no files to sign\n"
msgstr "cap fitxer per signar\n"

#: ../rpmqv.c:551
#, c-format
msgid "cannot access file %s\n"
msgstr "no s'ha pogut accedir al fitxer %s\n"

#: ../rpmqv.c:571
#, c-format
msgid "pgp not found: "
msgstr "no s'ha trobat pgp:"

#: ../rpmqv.c:579
msgid "Enter pass phrase: "
msgstr "Introduïu la contrasenya:"

#: ../rpmqv.c:581
#, c-format
msgid "Pass phrase check failed\n"
msgstr "La verificació de la contrasenya ha fallat\n"

#: ../rpmqv.c:585
#, c-format
msgid "Pass phrase is good.\n"
msgstr "La contrasenya és correcta.\n"

#: ../rpmqv.c:590
#, c-format
msgid "Invalid %%_signature spec in macro file.\n"
msgstr "L'especificació de la %%_signature al fitxer macro no és vàlida.\n"

#: ../rpmqv.c:597
msgid "--sign may only be used during package building"
msgstr "només es pot utilitzar l'opció --sign durant el muntatge d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:614
#, c-format
msgid "exec failed\n"
msgstr "ha fallat l'execució\n"

#: ../rpmqv.c:650
msgid "no packages files given for rebuild"
msgstr "no s'han donat fitxers de paquets per reconstruir"

#: ../rpmqv.c:720
msgid "no spec files given for build"
msgstr "no s'han donat fitxers d'especificacions per muntar"

#: ../rpmqv.c:722
msgid "no tar files given for build"
msgstr "no s'han donat fitxers tar per muntar"

#: ../rpmqv.c:744
msgid "no packages given for erase"
msgstr "no s'han donat paquets per suprimir"

#: ../rpmqv.c:784
msgid "no packages given for install"
msgstr "no s'han donat paquets per instal·lar"

#: ../rpmqv.c:801
msgid "no arguments given for query"
msgstr "no s'han donat arguments per consultar"

#: ../rpmqv.c:816
msgid "no arguments given for verify"
msgstr "no s'han donat arguments per verificar"

#: ../rpmqv.c:831
msgid "no arguments given"
msgstr "no s'han donat arguments"

#: ../build/build.c:140
#: ../build/pack.c:510
msgid "Unable to open temp file.\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal.\n"

#: ../build/build.c:233
#, c-format
msgid "Executing(%s): %s\n"
msgstr "Executant(%s): %s\n"

#. @=boundsread@
#: ../build/build.c:243
#, c-format
msgid "Exec of %s failed (%s): %s\n"
msgstr "Ha fallat l'execució de %s (%s): %s\n"

#: ../build/build.c:252
#, c-format
msgid "Bad exit status from %s (%s)\n"
msgstr "L'estat de sortida de %s (%s) és erroni\n"

#: ../build/build.c:363
msgid ""
"\n"
"\n"
"RPM build errors:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Errors del muntatge de l'RPM:\n"

#: ../build/expression.c:228
msgid "syntax error while parsing ==\n"
msgstr "error de sintaxi mentre s'analitzava ==\n"

#: ../build/expression.c:258
msgid "syntax error while parsing &&\n"
msgstr "error de sintaxi mentre s'analitzava &&\n"

#: ../build/expression.c:267
msgid "syntax error while parsing ||\n"
msgstr "error de sintaxi mentre s'analitzava ||\n"

#: ../build/expression.c:310
msgid "parse error in expression\n"
msgstr "error d'anàlisi a l'expressió\n"

#: ../build/expression.c:352
msgid "unmatched (\n"
msgstr "no hi ha hagut coincidÚncies (\n"

#: ../build/expression.c:384
msgid "- only on numbers\n"
msgstr "- només als nombres\n"

#: ../build/expression.c:400
msgid "! only on numbers\n"
msgstr "! només als nombres\n"

#: ../build/expression.c:448
#: ../build/expression.c:503
#: ../build/expression.c:568
#: ../build/expression.c:665
msgid "types must match\n"
msgstr "els tipus han de coincidir\n"

#: ../build/expression.c:461
msgid "* / not suported for strings\n"
msgstr "* / no és disponible per a les cadenes\n"

#: ../build/expression.c:519
msgid "- not suported for strings\n"
msgstr "- no és disponible per a les cadenes\n"

#: ../build/expression.c:678
msgid "&& and || not suported for strings\n"
msgstr "&& i || no són disponibles per a les cadenes\n"

#: ../build/expression.c:712
#: ../build/expression.c:761
msgid "syntax error in expression\n"
msgstr "error de sintaxi a l'expressió\n"Més informació sobre la llista de correu Fedora