Re: [Fedora] Traducció fedora rpm.tip.pot.8

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
diu set 9 13:33:59 CEST 2007


El 09/09/07, Abel Plana <aplanap a gmail.com> ha escrit:
> Hola,
>
> us envio el tros 8, aquesta tarda us enviaré el tros 9,
>
>  són pendents de revisió,
>
>  Abel
>

Abel,

el fitxer no té codificació utf-8. Assegura't que fas servir aquesta
codificació amb el teu editor.

#: ../lib/fs.c:355
#, c-format
msgid "file %s is on an unknown device\n"
msgstr "l'arxiu %s és en un dispositiu desconegut\n"

-- file -> fitxer

#: ../lib/fsm.c:352
msgid "========== Directories not explicitly included in package:\n"
msgstr "========== Els directoris no explicits s'inclouen dins del paquet:\n"

-- Directoris no inclosos explícitament en el paquet

#: ../lib/fsm.c:773
#, c-format
msgid "user %s does not exist - using root\n"
msgstr "l'usuari %s no existeix - usant el root\n"

#: ../lib/fsm.c:781
#, c-format
msgid "group %s does not exist - using root\n"
msgstr "el grup %s no existeix - s'està usant el root\n"

-- using és futur: s'emprarà ...

#: ../lib/fsm.c:1656
#, c-format
msgid "archive file %s was not found in header file list\n"
msgstr "guarda l'arxiu %s no s'ha trobat en la llista d'arxius de capçalera\n"

-- no s'ha trobat el fitxer d'arxiu %s a la llista de fitxers de capçalera

#: ../lib/fsm.c:1783
#: ../lib/fsm.c:1919
#, c-format
msgid "%s saved as %s\n"
msgstr "%s guardat com a %s\n"

-- save: desar


#: ../lib/fsm.c:1946
#, c-format
msgid "%s rmdir of %s failed: Directory not empty\n"
msgstr "%s rmdir de %s ha fallat:  el directori no és buit\n"

#: ../lib/fsm.c:1952
#, c-format
msgid "%s rmdir of %s failed: %s\n"
msgstr "%s rmdir de %s ha fallat: %s\n"

-- rmdir es refereix a l'ordre per a suprimir directoris. "%s ha
fallat la supressió del directori %s

#: ../lib/fsm.c:1967
#, c-format
msgid "%s unlink of %s failed: %s\n"
msgstr "%s no lligat amb %s ha fallat: %s\n"

-- unlink es refereix a l'ordre per a suprimir fitxers: "%s la
supressió de %s ha fallat..."


#: ../lib/misc.c:191
#: ../lib/misc.c:196
#: ../lib/misc.c:202
#, c-format
msgid "error creating temporary file %s\n"
msgstr "S'ha produït un error creant l'arxiu temporal %s\n"

-- file: fitxer


#: ../lib/package.c:372
#: ../lib/package.c:436
#: ../lib/package.c:513
#: ../lib/signature.c:233
#, c-format
msgid "tag[%d]: BAD, tag %d type %d offset %d count %d\n"
msgstr "etiqueta[%d]: dolent, etiqueta %d tipus %d offset %d compta %d\n"

-- compte

#: ../lib/package.c:392
#: ../lib/signature.c:249
#, c-format
msgid "region offset: BAD, tag %d type %d offset %d count %d\n"
msgstr "offset de regió: dolent, etiqueta %d tipus %d offset %d compta %d\n"

-- offset: desplaçament,
-- compte

#: ../lib/package.c:413
#: ../lib/signature.c:276
#, c-format
msgid "region trailer: BAD, tag %d type %d offset %d count %d\n"
msgstr "tros de regió: dolenta, etiqueta %d tipus %d offset %d compta %d\n"

-- compte, desplaçament

#: ../lib/package.c:455
#, c-format
msgid "hdr SHA1: BAD, not hex\n"
msgstr "El hdr SHA1: dolent, no és hexadecimal \n"

#: ../lib/package.c:470
#, c-format
msgid "hdr RSA: BAD, not binary\n"
msgstr "hdr RSA: dolent, no és binari\n"

#: ../lib/package.c:482
#, c-format
msgid "hdr DSA: BAD, not binary\n"
msgstr "El hdr DSA: dolent, no és binari\n"

-- hdr és l'abreviatura de header

#: ../lib/package.c:546
#: ../lib/package.c:587
#, c-format
msgid "skipping header with unverifiable V%u signature\n"
msgstr "S'està evitant la capçalera sense verificar la signatura V%u \n"

-- la capçalera amb signatura no verificable

#: ../lib/package.c:792
msgid "packaging version 1 is not supported by this version of RPM\n"
msgstr "per aquesta versió de RPM no se suporta l'empacatament de la versió 1\n"

-- aquesta versió d'RPM...
-- empaquetament

#: ../lib/package.c:801
msgid "only packaging with major numbers <= 4 is supported by this
version of RPM\n"
msgstr "només s'empaqueta amb el major número <= per aquetsa versió de
RPM se suporten 4 \n"

-- siusplau, revisa les cadenes que envies 2 cops. Aquesta cadena no
és comprensible, si no l'entens és millor que la deixis sense traduir
o que ho demanis a la llista.

-- aquesta versió d'RPM només permet empaquetar amb valors <=4

#, c-format
msgid "skipping package %s with unverifiable V%u signature\n"
msgstr "evitant package %s with unverifiable V%u signature\n"

-- no està traduïda

#: ../lib/package.c:1099
#, c-format
msgid "Unsupported payload (%s) in package %s\n"
msgstr "No se suporten ka càrrega (%s) dins el paquet %s\n"

-- La càrrega de dades %s no és disponible al paquet %s\n
-- també es poden reordenar els %s a la traducció:
-- El paquet %$1s no permet la càrrega de dades (%$2s)


#: ../lib/poptALL.c:230
msgid "FTS_COMFOLLOW: follow command line symlinks"
msgstr "FTS_COMFOLLOW: segueix la línia de comanes symlinks"

-- command: ordre, no comanda. Això és un "false friend", és a dir una
traducció que sembla directa però que en realitat no ho és.
-- segueix els enllaços simbòlics de la línia d'ordres

#: ../lib/poptALL.c:234
msgid "FTS_NOCHDIR: don't change directories"
msgstr "FTS_NOCHDIR: no canviïs els directoris"

-- no canviïs als directoris

Envia el fitxer amb aquests correccions. Assegura't també que les
corregeixes a l'altre fitxer.

Salut!
-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu Fedora