[Fedora] Fitxers traduïts

Àsef Eïd asef a catalanopalestina.org
diu set 9 11:22:06 CEST 2007


A Dissabte 08 Setembre 2007, Xavier Conde Rueda va escriure:
> Bones,
>
> > Disculpa, els havia desat amb Poedit i pensava que estava seleccionada
> > UTF-8. Ara ho he fet amb KBabel, espero que aquest cop els rebeu bé.
>
> has enviat dos fitxers amb les mateixes cadenes. A més, la codificació
> segueix sent ISO-8859-1, com diu a la capçalera del fitxer. Siusplau,
> envia el fitxer que manca correctament. Per assegurar-te que la
> codificació és la correcta, obre'l en un navegador i selecciona
> manualment entre utf-8 i ISO-8859-1.

Ja està solucionat, a la tercera va la vençuda :-)

> Quant al fitxer que has enviat, he aplicat els següents canvis (no cal
> que els enviïs corregits):

Els he corregit de totes formes. El primer error és degut a que vaig fer 
servir la MT de SoftCatalà i així és com apareixia, però ja ho he canviat 
també.

> #: ../build.c:249
> #, c-format
> msgid "failed to stat %s: %m\n"
> msgstr "No s'ha pogut fer «stat» sobre %s: %m\n"
>
> -- No s'ha pogut obtenir l'estat de %s:
>
> Bona feina! T'adjunto dos nous trossos de la traducció.

OK.

Salut!

PD: Tinc entès que "per a obrir" és incorrecte i hauria de ser "per obrir", és 
cert això? Ja que davant d'un infinitiu no es posa "per a" sinó "per".
-------------- part següent --------------
# translation of rpm.tip.pot.1.po to Catalan
# Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rpm.tip.pot.1\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-09 11:14+0200\n"
"Last-Translator: Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora a softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: ../build.c:40
msgid "Failed build dependencies:\n"
msgstr "Han fallat les dependÚncies de muntatge:\n"

#: ../build.c:71
#, c-format
msgid "Unable to open spec file %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'especificacions %s: %s\n"

#: ../build.c:155
#: ../build.c:167
#, c-format
msgid "Failed to open tar pipe: %m\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir un conducte tar: %m\n"

#. Give up
#: ../build.c:174
#, c-format
msgid "Failed to read spec file from %s\n"
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer d'especificacions des de %s\n"

#: ../build.c:202
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s: %m\n"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de %s per %s: %m\n"

#: ../build.c:249
#, c-format
msgid "failed to stat %s: %m\n"
msgstr "No s'ha pogut obtenir l'estat de %s: %m\n"

#: ../build.c:254
#, c-format
msgid "File %s is not a regular file.\n"
msgstr "El fitxer %s no és un fitxer regular.\n"

#: ../build.c:263
#, c-format
msgid "File %s does not appear to be a specfile.\n"
msgstr "El fitxer %s no sembla ser un fitxer d'especificacions.\n"

#. parse up the build operators
#: ../build.c:334
#, c-format
msgid "Building target platforms: %s\n"
msgstr "S'estan muntant les plataformes de destí: %s\n"

#: ../build.c:349
#, c-format
msgid "Building for target %s\n"
msgstr "S'està muntant per a l'objectiu %s\n"

#: ../rpm2cpio.c:56
#, c-format
msgid "argument is not an RPM package\n"
msgstr "l'argument no és un paquet RPM\n"

#: ../rpm2cpio.c:61
#, c-format
msgid "error reading header from package\n"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la capçalera del paquet\n"

#: ../rpm2cpio.c:83
#, c-format
msgid "cannot re-open payload: %s\n"
msgstr ""
"no s'ha pogut tornar a obrir la"
"càrrega de dades: %s\n"

#: ../rpmqv.c:73
msgid "Query options (with -q or --query):"
msgstr "Opcions de consulta (amb -q o --query):"

#: ../rpmqv.c:76
msgid "Verify options (with -V or --verify):"
msgstr "Opcions de verificació (amb -V o --verify):"

#: ../rpmqv.c:80
msgid "Source options (with --query or --verify):"
msgstr "Opcions d'origen (amb --query o --verify):"

#: ../rpmqv.c:84
msgid "File tree walk options (with --ftswalk):"
msgstr "Opcions per recórrer l'arbre de fitxers (amb --ftswalk):"

#: ../rpmqv.c:90
msgid "Signature options:"
msgstr "Opcions de la signatura:"

#: ../rpmqv.c:96
msgid "Database options:"
msgstr "Opcions de la base de dades:"

#: ../rpmqv.c:102
msgid "Build options with [ <specfile> | <tarball> | <source package> ]:"
msgstr "Opcions de muntatge amb [ <fitxer d'especificacions> | <arxiu tar> | <paquet font> ]:"

#: ../rpmqv.c:108
msgid "Install/Upgrade/Erase options:"
msgstr "Opcions d'instal·lació/actualització/supressió:"

#: ../rpmqv.c:113
#: ../tools/rpmcache.c:526
#: ../tools/rpmdeps.c:35
#: ../tools/rpmgraph.c:275
msgid "Common options for all rpm modes and executables:"
msgstr "Opcions comunes per a tots els modes d'rpm i executables:"

#. @-modfilesys -globs @
#: ../rpmqv.c:130
#: ../lib/poptI.c:42
#, c-format
msgid "%s: %s\n"
msgstr "%s: %s\n"

#: ../rpmqv.c:138
#: ../lib/poptALL.c:128
#, c-format
msgid "RPM version %s\n"
msgstr "Versió de l'RPM %s\n"

#: ../rpmqv.c:145
#, c-format
msgid "Copyright (C) 1998-2002 - Red Hat, Inc.\n"
msgstr "Copyright (c) 1998 - 2002 Red Hat, Inc.\n"

#: ../rpmqv.c:146
#, c-format
msgid "This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL\n"
msgstr "Aquest programari es pot distribuir lliurement d'acord amb els termes de la LlicÚncia Pública General GNU\n"

#: ../rpmqv.c:304
#, c-format
msgid "Internal error in argument processing (%d) :-(\n"
msgstr "S'ha produït un error intern en el processament d'arguments (%d) :-(\n"

#: ../rpmqv.c:342
#: ../rpmqv.c:348
#: ../rpmqv.c:354
#: ../rpmqv.c:391
msgid "only one major mode may be specified"
msgstr "només es pot especificar un mode principal"

#: ../rpmqv.c:370
msgid "one type of query/verify may be performed at a time"
msgstr "només es pot realitzar un tipus de consulta/verificació cada vegada"

#: ../rpmqv.c:374
msgid "unexpected query flags"
msgstr "indicadors inesperats de la consulta"

#: ../rpmqv.c:377
msgid "unexpected query format"
msgstr "format inesperat de la consulta"

#: ../rpmqv.c:380
msgid "unexpected query source"
msgstr "font inesperada de la consulta"

#: ../rpmqv.c:423
msgid "only installation, upgrading, rmsource and rmspec may be forced"
msgstr "només es poden imposar la instal·lació, l'actualització, l'rmsource i l'rmspec"

#: ../rpmqv.c:425
msgid "files may only be relocated during package installation"
msgstr "només es poden reubicar els fitxers durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:428
msgid "cannot use --prefix with --relocate or --excludepath"
msgstr "no es pot utilitzar l'opció --prefix amb --relocate o --excludepath"

#: ../rpmqv.c:431
msgid "--relocate and --excludepath may only be used when installing new packages"
msgstr "només es poden utilitzar les opcions --relocate i --excludepath quan s'estiguin instal·lant paquets nous"

#: ../rpmqv.c:434
msgid "--prefix may only be used when installing new packages"
msgstr "només es pot utilitzar l'opció --prefix quan s'estiguin instal·lant paquets nous"

#: ../rpmqv.c:437
msgid "arguments to --prefix must begin with a /"
msgstr "els arguments a --prefix han de començar amb una /"

#: ../rpmqv.c:440
msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --hash (-h) durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:444
msgid "--percent may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --percent durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:448
msgid "--replacepkgs may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --replacepkgs durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:452
msgid "--excludedocs may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --excludedocs durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:456
msgid "--includedocs may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --includedocs durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:460
msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
msgstr "només es pot especificar una opció entre --excludedocs i --includedocs"

#: ../rpmqv.c:464
msgid "--ignorearch may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --ignorearch durant la instal·lació d'un paquet"

-------------- part següent --------------
# translation of rpm.tip.pot.2.po to Catalan
# Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rpm.tip.pot.2\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-09 11:16+0200\n"
"Last-Translator: Asef Eid <asef a catalanopalestina.org>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora a softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: ../rpmqv.c:468
msgid "--ignoreos may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --ignoreos durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:473
msgid "--ignoresize may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --ignoresize durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:477
msgid "--allmatches may only be specified during package erasure"
msgstr "només es pot especificar l'opció --allmatches durant la supressió d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:481
msgid "--allfiles may only be specified during package installation"
msgstr "només es pot especificar l'opció --allfiles durant la instal·lació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:486
msgid "--justdb may only be specified during package installation and erasure"
msgstr "només es pot especificar l'opció --justdb durant la instal·lació i supressió d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:491
msgid "script disabling options may only be specified during package installation and erasure"
msgstr "només es poden especificar les opcions d'inhabilitació d'scripts durant la instal·lació i supressió d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:496
msgid "trigger disabling options may only be specified during package installation and erasure"
msgstr "només es poden especificar les opcions d'inhabilitació de l'activador durant la instal·lació i supressió d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:500
msgid "--nodeps may only be specified during package building, rebuilding, recompilation, installation,erasure, and verification"
msgstr "només es pot especificar l'opció --nodeps durant el muntatge, la reconstrucció, la recompilació, la instal·lació, la supressió i la verificació d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:505
msgid "--test may only be specified during package installation, erasure, and building"
msgstr "només es pot especificar l'opció --test durant la instal·lació, la supressió i el muntatge d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:510
msgid "--root (-r) may only be specified during installation, erasure, querying, and database rebuilds"
msgstr "només es pot especificar l'opció --root (-r) durant la instal·lació, supressió, consulta i reconstrucció d'una base de dades"

#: ../rpmqv.c:522
msgid "arguments to --root (-r) must begin with a /"
msgstr "els arguments a --root (-r) han de començar per /"

#: ../rpmqv.c:546
#, c-format
msgid "no files to sign\n"
msgstr "cap fitxer per signar\n"

#: ../rpmqv.c:551
#, c-format
msgid "cannot access file %s\n"
msgstr "no s'ha pogut accedir al fitxer %s\n"

#: ../rpmqv.c:571
#, c-format
msgid "pgp not found: "
msgstr "no s'ha trobat pgp:"

#: ../rpmqv.c:579
msgid "Enter pass phrase: "
msgstr "Introdueix la contrasenya:"

#: ../rpmqv.c:581
#, c-format
msgid "Pass phrase check failed\n"
msgstr "La verificació de la contrasenya ha fallat\n"

#: ../rpmqv.c:585
#, c-format
msgid "Pass phrase is good.\n"
msgstr "La contrasenya és correcte.\n"

#: ../rpmqv.c:590
#, c-format
msgid "Invalid %%_signature spec in macro file.\n"
msgstr "L'especificació de la signatura_%% al fitxer macro no és vàlida.\n"

#: ../rpmqv.c:597
msgid "--sign may only be used during package building"
msgstr "només es pot utilitzar l'opció --sign durant el muntatge d'un paquet"

#: ../rpmqv.c:614
#, c-format
msgid "exec failed\n"
msgstr "ha fallat l'execució\n"

#: ../rpmqv.c:650
msgid "no packages files given for rebuild"
msgstr "no s'han donat fitxers de paquets per reconstruir"

#: ../rpmqv.c:720
msgid "no spec files given for build"
msgstr "no s'han donat fitxers d'especificacions per muntar"

#: ../rpmqv.c:722
msgid "no tar files given for build"
msgstr "no s'han donat fitxers tar per muntar"

#: ../rpmqv.c:744
msgid "no packages given for erase"
msgstr "no s'han donat paquets per suprimir"

#: ../rpmqv.c:784
msgid "no packages given for install"
msgstr "no s'han donat paquets per instal·lar"

#: ../rpmqv.c:801
msgid "no arguments given for query"
msgstr "no s'han donat arguments per consultar"

#: ../rpmqv.c:816
msgid "no arguments given for verify"
msgstr "no s'han donat arguments per verificar"

#: ../rpmqv.c:831
msgid "no arguments given"
msgstr "no s'han donat arguments"

#: ../build/build.c:140
#: ../build/pack.c:510
msgid "Unable to open temp file.\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal.\n"

#: ../build/build.c:233
#, c-format
msgid "Executing(%s): %s\n"
msgstr "Executant(%s): %s\n"

#. @=boundsread@
#: ../build/build.c:243
#, c-format
msgid "Exec of %s failed (%s): %s\n"
msgstr "Ha fallat l'execució de %s (%s): %s\n"

#: ../build/build.c:252
#, c-format
msgid "Bad exit status from %s (%s)\n"
msgstr "L'estat de sortida de %s (%s) ha estat erroni\n"

#: ../build/build.c:363
msgid ""
"\n"
"\n"
"RPM build errors:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Errors del muntatge de l'RPM:\n"

#: ../build/expression.c:228
msgid "syntax error while parsing ==\n"
msgstr "error de sintaxi mentre s'analitzava ==\n"

#: ../build/expression.c:258
msgid "syntax error while parsing &&\n"
msgstr "error de sintaxi mentre s'analitzava &&\n"

#: ../build/expression.c:267
msgid "syntax error while parsing ||\n"
msgstr "error de sintaxi mentre s'analitzava ||\n"

#: ../build/expression.c:310
msgid "parse error in expression\n"
msgstr "error d'anàlisi a l'expressió\n"

#: ../build/expression.c:352
msgid "unmatched (\n"
msgstr "no hi ha hagut coincidÚncies (\n"

#: ../build/expression.c:384
msgid "- only on numbers\n"
msgstr "- només als nombres\n"

#: ../build/expression.c:400
msgid "! only on numbers\n"
msgstr "! només als nombres\n"

#: ../build/expression.c:448
#: ../build/expression.c:503
#: ../build/expression.c:568
#: ../build/expression.c:665
msgid "types must match\n"
msgstr "els tipus han de coincidir\n"

#: ../build/expression.c:461
msgid "* / not suported for strings\n"
msgstr "* / no és suportat per a les cadenes\n"

#: ../build/expression.c:519
msgid "- not suported for strings\n"
msgstr "- no és suportat per a les cadenes\n"

#: ../build/expression.c:678
msgid "&& and || not suported for strings\n"
msgstr "&& i || no són suportats per a les cadenes\n"

#: ../build/expression.c:712
#: ../build/expression.c:761
msgid "syntax error in expression\n"
msgstr "error de sintaxi a l'expressió\n"Més informació sobre la llista de correu Fedora