<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Ep,</p>
    <p>Ja me n'encarrego. Es tracta d'aquesta aplicació:<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://itunes.apple.com/app/firefox-focus-the-privacy-browser/id1055677337">https://itunes.apple.com/app/firefox-focus-the-privacy-browser/id1055677337</a></p>
    <p>Eren molt poques cadenes i vaig demanar que l'activessin per al
      català i ja les vaig traduir.<br>
    </p>
    <p>El testing es fa a partir de captures de pantalla, que són a:<br>
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://people-mozilla.org/~sarentz/focus/screenshots/latest/">https://people-mozilla.org/~sarentz/focus/screenshots/latest/</a></p>
    <p>Ja miraré com ha quedat i donaré el sign-off al bigzulla.</p>
    <p>Merci!<br>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 20/02/2017 a les 12:54, Eduard
      Gamonal ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CADHW9ad_b9U=sOTY+-frSGTBmD_a4Bst=ovs7MxhfjkJMXr6LA@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div>Bon dia,<br>
              <br>
            </div>
            Tenim una petició de si Focus està a punt en català. No hi
            he treballat i ho desconc absolutament.<br>
          </div>
          En sabeu res?<br>
          <br>
        </div>
        Fins ara<br>
        <br>
        <div>
          <div>
            <div>
              <div>
                <div class="gmail_quote">---------- Forwarded message
                  ----------<br>
                  From: <b class="gmail_sendername">Bugzilla@Mozilla</b>
                  <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:bugzilla-daemon@mozilla.org">bugzilla-daemon@mozilla.org</a>></span><br>
                  Date: Fri, Feb 17, 2017 at 3:51 AM<br>
                  Subject: [Bug 1340369] [ca][3.1] Sign-off for Catalan
                  on Focus<br>
                  To: <a moz-do-not-send="true"
                    href="mailto:egamonal@softcatala.cat">egamonal@softcatala.cat</a><br>
                  <br>
                  <br>
                  <div style="font-family:sans-serif">
                    <b><span class="m_-2406148189425450205vcard
                        m_-2406148189425450205vcard_314838"><a
                          moz-do-not-send="true"
                          class="m_-2406148189425450205email"
                          href="mailto:lebedel.delphine@gmail.com"
                          title="Delphine Lebédel [:delphine - use Need
                          Info] <lebedel.delphine@gmail.com>"
                          target="_blank"> <span
                            class="m_-2406148189425450205fn">Delphine
                            Lebédel [:delphine - use Need Info]</span></a>
                      </span> changed <a moz-do-not-send="true"
                        class="m_-2406148189425450205bz_bug_link
                        m_-2406148189425450205bz_status_NEW" title="NEW
                        - [ca][3.1] Sign-off for Catalan on Focus"
                        href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1340369"
                        target="_blank">Bug 1340369</a> at 2017-02-16
                      18:51:18 PST</b>:<br>
                    <br>
                    <div class="m_-2406148189425450205diffs">
                      <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
                        <tbody>
                          <tr class="m_-2406148189425450205head">
                            <td class="m_-2406148189425450205c1"
                              style="border-bottom:1px solid
                              #969696;border-right:1px solid #969696"><b>What</b></td>
                            <td class="m_-2406148189425450205c2"
                              style="border-bottom:1px solid
                              #969696;border-right:1px solid #969696"><b>Removed</b></td>
                            <td class="m_-2406148189425450205c3"
                              style="border-bottom:1px solid #969696"><b>Added</b></td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td class="m_-2406148189425450205c1"
                              style="border-right:1px solid #969696"
                              nowrap="nowrap">Summary</td>
                            <td class="m_-2406148189425450205c2"
                              style="border-right:1px solid #969696">[ca][3.1]
                              Sign-off for Breton on Focus </td>
                            <td>[ca][3.1] Sign-off for Catalan on Focus
                            </td>
                          </tr>
                        </tbody>
                      </table>
                    </div>
                    <br>
                    <div id="m_-2406148189425450205bug_details"
                      style="font-size:90%;color:#666666">
                      <hr style="border:1px dashed #969696">
                      Product/Component: Mozilla Localizations :: ca /
                      Catalan<br>
                    </div>
                    <div id="m_-2406148189425450205reason"
                      style="font-size:90%;color:#666666">
                      <hr style="border:1px dashed #969696"> <b>You are
                        receiving this mail because:</b>
                      <ul>
                        <li>You are the assignee for the bug.</li>
                      </ul>
                    </div>
                    <div>
                      <div> </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <br>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">____________________________________________________
Estigueu al dia de Mozilla des de:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.mozilla.cat">http://www.mozilla.cat</a>
Si voleu col·laborar en la traducció:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a>
Podeu demanar ajuda i consell des de:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a>
___________________________________________________
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla">https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>