<div dir="ltr">En els propers dies s'està fent proves intensives del Gaia 1.4<div><br></div><div>En Jordi Serratosa n'és l'expert però hi ha coses que podem anar solucionant al pootle entre tots.</div><div><br>

</div><div>Hi ha una <b>llista de bug</b>s a <a href="https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?field0-0-0=component;type0-0-0=regexp;value0-0-0=">https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?field0-0-0=component;type0-0-0=regexp;value0-0-0=</a>^ca%20/%20;field0-0-1=cf_locale;type0-0-1=regexp;value0-0-1=^ca%20/%20;resolution=---</div>

<div><br></div><div>aprofitem ara que només n'h iha 5 d'oberts pel Gaia. en altres ocasions n'hem tingut dotzenes.</div><div><br></div><div>i han enviat un correu dient que<b> les variables, és clar, no s'han de traduir</b>. A nosaltres se'ns han qudat algunes fuzzies per allà sense actualitzar: <a href="http://transvision.mozfr.org/variables/?locale=ca&repo=gaia">http://transvision.mozfr.org/variables/?locale=ca&repo=gaia</a></div>

</div>