<div dir="ltr">Ei, Jordi! Diria que sí que ho he fet com m'has dit. El proper cop em fixaré bé que estiguin tots els detalls emplenats.<br><br>Moltes gràcies per la paciència!<br></div><div class="gmail_extra"><br><br>
<div class="gmail_quote">El dia 27 abril de 2014 16.46, Jordi Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep Anna,<br>
    Això sembla que ja ha anat a missa:<br>
    <a href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1001999" target="_blank"><https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1001999></a><br>
    <br>
    <div>El 27/04/2014 15:59, Jordi Serratosa ha
      escrit:<br>
    </div><div><div class="h5">
    <blockquote type="cite">
      
      Ep Anna,<br>
      <br>
      Segur que has aprofitat l'enllaç d'un altre fitxer per obrir el
      bug?<br>
      Ho dic perquè si faig clic a l'opció "Attach your updated file to
      Bugzilla", s'emplenen camps que NO veig emplenats al teu bug, com
      per exemple:<br>
      <b>Asignee: <a href="mailto:pascalc@gmail.com" target="_blank">pascalc@gmail.com</a></b><b><br>
      </b><b>QA Contact: </b><b><a href="mailto:pascalc@gmail.com" target="_blank">pascalc@gmail.com</a></b><br>
      [que de fet, són importants per tal que li arribi a la persona
      indicada]<br>
      <br>
      Tranquil·la: ja canvio jo els dos camps de dalt, no cal que facis
      res ;-)<br>
      <br>
      Well done!<br>
      <br>
      salut<br>
      jordi s<br>
      <br>
      <div>El 27/04/2014 13:52, Anna Rosich
        Soler ha escrit:<br>
      </div>
      <blockquote type="cite">
        <div dir="ltr">Ai, aquest enllaç noooooooooooooo ^^'<br>
          <br>
          Aquest: <a href="https://bug1001999.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=8413352" target="_blank">https://bug1001999.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=8413352</a><br>
        </div>
        <div class="gmail_extra"><br>
          <br>
          <div class="gmail_quote">El dia 27 abril de 2014 13.50, Anna
            Rosich Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
            ha escrit:<br>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
              <div dir="ltr">
                <div>En principi ho he fet bé :-)<br>
                  <br>
                  <a href="https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/firefox/desktop/trust.lang" target="_blank">https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/firefox/desktop/trust.lang</a><br>

                  <br>
                </div>
                Que tingueu un bon diumenge!<br>
              </div>
              <div class="gmail_extra"><br>
                <br>
                <div class="gmail_quote">El dia 27 abril de 2014 13.40,
                  Anna Rosich Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                  ha escrit:
                  <div>
                    <div><br>
                      <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                        <p dir="ltr">Ara ho provo! Suposo que sí que
                          me'n sortiré... hehehe</p>
                        <p dir="ltr">Ara us dic el què!</p>
                        <div>
                          <div>
                            <div class="gmail_quote">On 27 Apr 2014
                              12:45, "Jordi Serratosa" <<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>>

                              wrote:<br type="attribution">
                              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
                                  Ep<br>
                                  Es veu que algú el deu haver pujar,
                                  però NO és correcte.<br>
                                  He anat a buscar el trust.lang més
                                  recent (amb l'enllaç:<br>
                                  <a href="https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/firefox/desktop/trust.lang" target="_blank">https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/firefox/desktop/trust.lang</a><br>

                                  <br>
                                  I a la cadena que estava pendent, hi
                                  veig:<br>
                                  <pre>;Do Not Track
Do Not Track {ok}

</pre>
                                  L'"{ok}" del darrere indica que la
                                  cadena és normal que sigui idèntica a
                                  l'anglès.<br>
                                  Això és un error, perque, com vèiem en
                                  alguns missatges anteriors (vegeu més
                                  avall en aquest missatge), la funció
                                  "Do Not Track" sí que es va traduir en
                                  català. Per tant, caldria corregir-ho
                                  (i a d'altres lloscs del mateix
                                  fitxer) i tornar-ho a enviar.<br>
                                  <br>
                                  Una cosa: Clar, com que el fitxert
                                  trust.lang ara compta que està
                                  traduït, ja no t'ofereix l'opció de
                                  baixar el més recent ni l'enllaç per
                                  obrir un bug directament. Pots
                                  aprofitar l'enllaç "Attach your
                                  updated file to Bugzilla" de qualsevol
                                  altre fitxer. Els camps preemplenats
                                  són els mateixos per a tots els
                                  fitxers, i només caldrà que canviïs el
                                  nom del fitxer que estem pujant (a
                                  Summary i Description)<br>
                                  firefox/desktop/trust.lang<br>
                                  <br>
                                  Anna, t'hi veus en cor?<br>
                                  <br>
                                  salut<br>
                                  jordi s<br>
                                  <br>
                                  <div>El 27/04/2014 11:05, Anna Rosich
                                    Soler ha escrit:<br>
                                  </div>
                                  <blockquote type="cite">
                                    <div dir="ltr">Iep! Ahir al vespre
                                      no era a casa i no ho vaig poder
                                      fer. Algú ja el va enviar
                                      arreglat, oi? Perquè ja no
                                      m'apareix al Dashboard.<br>
                                      <br>
                                      <br>
                                      Moltes gràcies!<br>
                                    </div>
                                    <div class="gmail_extra"><br>
                                      <br>
                                      <div class="gmail_quote"> El dia
                                        26 abril de 2014 21.59, Jordi
                                        Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
                                        ha escrit:<br>
                                        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                          <p dir="ltr">Uf, vés a saber.
                                            Posa qualsevol dels dos, que
                                            jo diria que li arribarà a
                                            la mateixa persona. També
                                            pots posar un comentari al
                                            bug demanant per al futur
                                            quina és l'opció correcta.<br>
                                            Gràcies, Anna!</p>
                                          <p dir="ltr">salut,<br>
                                            jordi s</p>
                                          <div class="gmail_quote">El
                                            dia 26/04/2014 21.15, "Anna
                                            Rosich Soler" <<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>>


                                            va escriure:
                                            <div>
                                              <div><br type="attribution">
                                                <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                  <div dir="ltr">
                                                    <div>Ohhh, perfecte!
                                                      Moltes gràcies!
                                                      :-D<br>
                                                      <br>
                                                      Ho estava fent,
                                                      però un dels camps
                                                      necessaris no el
                                                      tinc marcat per
                                                      defecte i no puc
                                                      enviar el bug.<br>
                                                      <br>
                                                    </div>
                                                    Version:
                                                    Development/Staging
                                                    o bé Production.<br>
                                                    <br>
                                                    Quan em digueu quina
                                                    versió he de
                                                    seleccionar, envio
                                                    el bug.<br>
                                                    <br>
                                                    Moooooooooooltes
                                                    mercès!<br>
                                                  </div>
                                                  <div class="gmail_extra"><br>
                                                    <br>
                                                    <div class="gmail_quote">El

                                                      dia 26 abril de
                                                      2014 20.39, Jordi
                                                      Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
                                                      ha escrit:<br>
                                                      <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                        <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> Ep Anna<br>
                                                          Tranquil·la,
                                                          no big deal!<br>
                                                          <br>
                                                          Per enviar els
                                                          fitxers .lang
                                                          actualitzats
                                                          tu mateixa, es
                                                          pot fer així:<br>
                                                          <br>
                                                          Vés al
                                                          "dashboard"
                                                          per al català:<br>
                                                          <a href="http://l10n.mozilla-community.org/webdashboard/?locale=ca" target="_blank">http://l10n.mozilla-community.org/webdashboard/?locale=ca</a><br>
                                                          Aquí ens diu
                                                          quins fitxers
                                                          estan
                                                          complets, en
                                                          quins falten
                                                          cadenes, etc.<br>
                                                          Ara mateix,
                                                          diu que al
                                                          fitxer
                                                          trust.lang hi
                                                          ha 1 cadena
                                                          idèntica a
                                                          l'anglès (de
                                                          fet, la forma
                                                          en què aquesta
                                                          pàgina
                                                          determina si
                                                          un fitxer està
                                                          acabat o no és
                                                          mirant si hi
                                                          ha cadenes
                                                          iguals que
                                                          l'anglès):<br>
                                                          <img src="cid:part13.07080503.01090309@gmail.com" alt=""><br>
                                                          <br>
                                                          Si fem clic al
                                                          fitxer
                                                          trust.lang,
                                                          ens porta
                                                          aquí:<br>
                                                          <img src="cid:part14.01080102.08000404@gmail.com" alt=""><br>
                                                          Aquí ens
                                                          indica les
                                                          cadenes que
                                                          són idèntiques
                                                          a l'anglès
                                                          (=sense
                                                          traduir)<br>
                                                          Ens dóna
                                                          l'opció de
                                                          baixar el
                                                          fitxer
                                                          original
                                                          angles
                                                          ("Original
                                                          English source
                                                          file"), el
                                                          fitxer en
                                                          català més
                                                          recent ("Your
                                                          translated
                                                          file") i la
                                                          que ens
                                                          interessa:<br>
                                                          <b>Attach your
                                                          updated file
                                                          to Bugzilla</b>
                                                          --> Si fem
                                                          clic aquí, ens
                                                          obrirà un bug
                                                          al bugzilla
                                                          amb els camps
                                                          principals ja
                                                          emplenats
                                                          automàticament.<br>
                                                          Només cal que
                                                          hi adjuntem el
                                                          fitxer .lang
                                                          actualitzat (<b>Add

                                                          an attachment</b>)
                                                          i enviem el
                                                          bug (<b>Submit
                                                          Bug</b>).<br>
                                                          A partir
                                                          d'aquí algú
                                                          altre ja
                                                          s'encarregarà
                                                          que el fitxer
                                                          .lang que heu
                                                          adjuntat vagi
                                                          "a missa".<br>
                                                          Òbviament, cal
                                                          que tingueu un
                                                          usuari al
                                                          bugzilla. Si
                                                          no en teniu,
                                                          creeu-vos-en
                                                          un.<br>
                                                          <br>
                                                          Aquesta és la
                                                          forma en què
                                                          els usuaris
                                                          "normals i
                                                          corrents" :-)
                                                          podem enviar
                                                          els fitxers
                                                          .lang perquè
                                                          es posin en
                                                          producció.<br>
                                                          <br>
                                                          salut<br>
                                                          jordi s<br>
                                                          <br>
                                                          <div>El
                                                          26/04/2014
                                                          19:59, Anna
                                                          Rosich Soler
                                                          ha escrit:<br>
                                                          </div>
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <blockquote type="cite">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>Ostres,
                                                          Jordi, tens
                                                          raó!
                                                          Perdoneu...<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Ja he arreglat
                                                          el document.
                                                          L'Eduard i en
                                                          Toni ara no el
                                                          poden enviar.
                                                          Algú em pot
                                                          explicar com
                                                          es fa? O si
                                                          algú el vol
                                                          enviar, que
                                                          m'avisi i li
                                                          envio el
                                                          fitxer.<br>
                                                          <br>
                                                          Gràcies!<br>
                                                          </div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">El

                                                          dia 26 abril
                                                          de 2014 17.00,
                                                          Jordi
                                                          Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:<br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <p dir="ltr">Ep<br>
                                                          A mi si que em
                                                          surt el do not
                                                          track:<br>
                                                          <a href="http://transvision.mozfr.org/?recherche=track&repo=aurora&sourcelocale=en-US&locale=ca&search_type=strings" target="_blank">http://transvision.mozfr.org/?recherche=track&repo=aurora&sourcelocale=en-US&locale=ca&search_type=strings</a><br>

                                                          A vegades
                                                          millor cercar
                                                          una sola
                                                          paraula</p>
                                                          <p dir="ltr">salut,<br>
                                                          jordi s</p>
                                                          <div class="gmail_quote">El

                                                          dia 26/04/2014
                                                          15.12, "Anna
                                                          Rosich Soler"
                                                          <<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>>                                                          va escriure:
                                                          <div>
                                                          <div><br type="attribution">
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <div>Iep!<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Ja el tinc
                                                          traduït. Us
                                                          l'adjunto.
                                                          Però tinc un
                                                          dubte:<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Quan es parla
                                                          de la
                                                          característica
                                                          "Do Not
                                                          Track". En
                                                          català es
                                                          deixa així o
                                                          hi ha alguna
                                                          traducció? Al
                                                          Transvision no
                                                          ho he trobat.<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          La resta,
                                                          diria que tot
                                                          correcte.
                                                          L'Eduard m'ha
                                                          dit que ara a
                                                          la tarda
                                                          segurament no
                                                          ho podria
                                                          enviar. Si
                                                          algú ho pot
                                                          fer o
                                                          explicar-me
                                                          com es fa,
                                                          perfecte :-)<br>
                                                          </div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">
                                                          El dia 26
                                                          abril de 2014
                                                          13.14, Anna
                                                          Rosich Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:<br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">Agafo


                                                          el <a href="http://l10n.mozilla-community.org/%7Epascalc/langchecker/?locale=ca#firefox/desktop/trust.lang" target="_blank">firefox/desktop/trust.lang</a>!<br>
                                                          </div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">
                                                          El dia 24
                                                          abril de 2014
                                                          23.22, Anna
                                                          Rosich Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">Perfecte,


                                                          Jordi! :-)<br>
                                                          </div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">El


                                                          dia 24 abril
                                                          de 2014 22.57,
                                                          Jordi
                                                          Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> Ep Anna<br>
                                                          Tens raó. La
                                                          bona notícia
                                                          és que això ja
                                                          ho vaig
                                                          arreglar al
                                                          Pootle i
                                                          espero que ho
                                                          veiem
                                                          arreglant
                                                          aviat :-)<br>
                                                          <br>
                                                          <div>El
                                                          24/04/2014
                                                          20:21, Anna
                                                          Rosich Soler
                                                          ha escrit:<br>
                                                          </div>
                                                          <blockquote type="cite">
                                                          <div>
                                                          <div dir="ltr">Ara                                                          que he arribat
                                                          a casa ho he
                                                          comprovat.
                                                          Recordo que
                                                          vaig posar "a
                                                          Sync" perquè
                                                          ho vaig veure
                                                          així posat a
                                                          la versió nova
                                                          del Firefox
                                                          (adjunto còpia
                                                          de pantalla).
                                                          Suposo que són
                                                          coses que es
                                                          poden anar
                                                          modificant i
                                                          tal. Només us
                                                          ho ensenyo
                                                          perquè
                                                          sapigueu que
                                                          surt així. ;-)</div>
                                                          </div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <div class="gmail_quote">El                                                          dia 24 abril
                                                          de 2014 16.02,
                                                          Anna Rosich
                                                          Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:<br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">Jordi,                                                          apuntat això
                                                          de "el Sync"
                                                          :-) Gràcies
                                                          per
                                                          l'observació!<br>
                                                          </div>
                                                          <div class="gmail_extra">
                                                          <br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">El                                                          dia 24 abril
                                                          de 2014 14.01,
                                                          Jordi
                                                          Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:
                                                          <div>
                                                          <div> <br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> Ep Edu,<br>
                                                          Els enllaços
                                                          van a petar a
                                                          un "Forbidden"
                                                          com una
                                                          casa... :-/<br>
                                                          <br>
                                                          <div>El
                                                          24/04/2014
                                                          0:17, Eduard
                                                          Gamonal ha
                                                          escrit:<br>
                                                          </div>
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <blockquote type="cite">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div><a href="http://viewvc.svn.mozilla.org/vc?view=revision&revision=127065" target="_blank">http://viewvc.svn.mozilla.org/vc?view=revision&revision=127065</a><br>

                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          altres
                                                          traduccions
                                                          fetes aquesta
                                                          setmana en <a href="http://viewvc.svn.mozilla.org/vc/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/?pathrev=127065" target="_blank">http://viewvc.svn.mozilla.org/vc/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/?pathrev=127065</a>
                                                          <br>
                                                          <div><br>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">On                                                          Thu, Apr 24,
                                                          2014 at 12:08
                                                          AM, Anna
                                                          Rosich Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          wrote:<br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>
                                                          <div>També he
                                                          traduït el
                                                          fitxer "<a href="http://l10n.mozilla-community.org/%7Epascalc/langchecker/?locale=ca#firefox/sync.lang" target="_blank">firefox/sync.lang</a>"<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Us l'envio
                                                          perquè el
                                                          reviseu.<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Bona nit!<br>
                                                          </div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">El                                                          dia 23 abril
                                                          de 2014 23.12,
                                                          Anna Rosich
                                                          Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>He
                                                          traduït el
                                                          fitxer
                                                          firefox/desktop/index.lang<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Us l'adjunto
                                                          perquè el
                                                          pugueu
                                                          revisar. :-)<br>
                                                          </div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">2014-04-22
                                                          9:56 GMT+02:00
                                                          Eduard Gamonal
                                                          <span dir="ltr"><<a href="mailto:egamonal@softcatala.cat" target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span>:
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">recordeu
                                                          que hem
                                                          d'haver acabat
                                                          això per la
                                                          setmana que ve</div>
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">On
                                                          Tue, Apr 15,
                                                          2014 at 11:12
                                                          PM, Anna
                                                          Rosich Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          wrote:<br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">Jo
                                                          també m'hi
                                                          posaré!<br>
                                                          </div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">El

                                                          dia 14 abril
                                                          de 2014 23.28,
                                                          Eduard Gamonal
                                                          <span dir="ltr"><<a href="mailto:egamonal@softcatala.cat" target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span>
                                                          ha escrit:
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>se'ns
                                                          acumula la
                                                          feina<br>
                                                          </div>
                                                          ara faig algun
                                                          fitxer jo
                                                          també<br>
                                                          </div>
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <div class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div class="gmail_quote">On

                                                          Mon, Apr 14,
                                                          2014 at 11:17
                                                          PM, Toni
                                                          Hermoso Pulido
                                                          <span dir="ltr"><<a href="mailto:toniher@softcatala.cat" target="_blank">toniher@softcatala.cat</a>></span>
                                                          wrote:<br>
                                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hola,<br>
                                                          <br>
                                                          en Pascal
                                                          Chevrel em
                                                          comenta pel
                                                          xat que hi ha
                                                          coses pendents
                                                          de traduir per
                                                          a components
                                                          web.<br>
                                                          Detalls a:<br>
                                                          <a href="http://l10n.mozilla-community.org/webdashboard/?locale=ca" target="_blank">http://l10n.mozilla-community.org/webdashboard/?locale=ca</a><br>
                                                          <br>
                                                          <a href="https://groups.google.com/forum/#%21forum/mozilla.dev.l10n.web" target="_blank">https://groups.google.com/forum/#!forum/mozilla.dev.l10n.web</a><br>
                                                          <br>
                                                          Salut,<br>
                                                          <br>
                                                          -- <br>
                                                          Toni Hermoso
                                                          Pulido<br>
                                                          <a href="http://www.cau.cat" target="_blank">http://www.cau.cat</a><br>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                        </div>
                                                        <br>
____________________________________________________<br>
                                                        Estigueu al dia
                                                        de Mozilla des
                                                        de:<br>
                                                        <a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
                                                        Si voleu
                                                        col·laborar en
                                                        la traducció:<br>
                                                        <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
                                                        Podeu demanar
                                                        ajuda i consell
                                                        des de:<br>
                                                        <a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
                                                        <a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
                                                        <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
                                                        Codi de
                                                        conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                                                        <br>
                                                      </blockquote>
                                                    </div>
                                                    <br>
                                                  </div>
                                                  <br>
____________________________________________________<br>
                                                  Estigueu al dia de
                                                  Mozilla des de:<br>
                                                  <a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
                                                  Si voleu col·laborar
                                                  en la traducció:<br>
                                                  <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
                                                  Podeu demanar ajuda i
                                                  consell des de:<br>
                                                  <a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
                                                  <a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
                                                  <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
                                                  Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                                                  <br>
                                                </blockquote>
                                              </div>
                                            </div>
                                          </div>
                                          <br>
____________________________________________________<br>
                                          Estigueu al dia de Mozilla des
                                          de:<br>
                                          <a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
                                          Si voleu col·laborar en la
                                          traducció:<br>
                                          <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
                                          Podeu demanar ajuda i consell
                                          des de:<br>
                                          <a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
                                          <a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
                                          <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
                                          Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                                          <br>
                                        </blockquote>
                                      </div>
                                      <br>
                                    </div>
                                    <br>
                                    <fieldset></fieldset>
                                    <br>
                                    <pre>____________________________________________________
Estigueu al dia de Mozilla des de:
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a>
Si voleu col·laborar en la traducció:
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a>
Podeu demanar ajuda i consell des de:
<a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a>
___________________________________________________
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a>
</pre>
                                  </blockquote>
                                  <br>
                                </div>
                                <br>
____________________________________________________<br>
                                Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
                                <a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
                                Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
                                <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
                                Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
                                <a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
                                <a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
                                <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
                                Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                                <br>
                              </blockquote>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </blockquote>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <br>
              </div>
            </blockquote>
          </div>
          <br>
        </div>
        <br>
        <fieldset></fieldset>
        <br>
        <pre>____________________________________________________
Estigueu al dia de Mozilla des de:
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a>
Si voleu col·laborar en la traducció:
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a>
Podeu demanar ajuda i consell des de:
<a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a>
___________________________________________________
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a>
</pre>
      </blockquote>
      <br>
    </blockquote>
    <br>
  </div></div></div>

<br>____________________________________________________<br>
Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
<a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>