<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep Anna,<br>
    <br>
    Segur que has aprofitat l'enllaç d'un altre fitxer per obrir el bug?<br>
    Ho dic perquè si faig clic a l'opció "Attach your updated file to
    Bugzilla", s'emplenen camps que NO veig emplenats al teu bug, com
    per exemple:<br>
    <b>Asignee: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:pascalc@gmail.com">pascalc@gmail.com</a></b><b><br>
    </b><b>QA Contact: </b><b><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:pascalc@gmail.com">pascalc@gmail.com</a></b><br>
    [que de fet, són importants per tal que li arribi a la persona
    indicada]<br>
    <br>
    Tranquil·la: ja canvio jo els dos camps de dalt, no cal que facis
    res ;-)<br>
    <br>
    Well done!<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 27/04/2014 13:52, Anna Rosich Soler
      ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAGDoofYfcZ1h-ZoGPj-kecm0EW4Nn0PwEpP5ghi=q9ZpA4FRVQ@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">Ai, aquest enllaç noooooooooooooo ^^'<br>
        <br>
        Aquest: <a moz-do-not-send="true"
          href="https://bug1001999.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=8413352">https://bug1001999.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=8413352</a><br>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <br>
        <div class="gmail_quote">El dia 27 abril de 2014 13.50, Anna
          Rosich Soler <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
          ha escrit:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div dir="ltr">
              <div>En principi ho he fet bé :-)<br>
                <br>
                <a moz-do-not-send="true"
href="https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/firefox/desktop/trust.lang"
                  target="_blank">https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/firefox/desktop/trust.lang</a><br>
                <br>
              </div>
              Que tingueu un bon diumenge!<br>
            </div>
            <div class="gmail_extra"><br>
              <br>
              <div class="gmail_quote">El dia 27 abril de 2014 13.40,
                Anna Rosich Soler <span dir="ltr"><<a
                    moz-do-not-send="true"
                    href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                ha escrit:
                <div>
                  <div class="h5"><br>
                    <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                      .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                      <p dir="ltr">Ara ho provo! Suposo que sí que me'n
                        sortiré... hehehe</p>
                      <p dir="ltr">Ara us dic el què!</p>
                      <div>
                        <div>
                          <div class="gmail_quote">On 27 Apr 2014 12:45,
                            "Jordi Serratosa" <<a
                              moz-do-not-send="true"
                              href="mailto:jordis.lists@gmail.com"
                              target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>>
                            wrote:<br type="attribution">
                            <blockquote class="gmail_quote"
                              style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px
                              #ccc solid;padding-left:1ex">
                              <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> Ep<br>
                                Es veu que algú el deu haver pujar, però
                                NO és correcte.<br>
                                He anat a buscar el trust.lang més
                                recent (amb l'enllaç:<br>
                                <a moz-do-not-send="true"
href="https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/firefox/desktop/trust.lang"
                                  target="_blank">https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/firefox/desktop/trust.lang</a><br>
                                <br>
                                I a la cadena que estava pendent, hi
                                veig:<br>
                                <pre>;Do Not Track
Do Not Track {ok}

</pre>
                                L'"{ok}" del darrere indica que la
                                cadena és normal que sigui idèntica a
                                l'anglès.<br>
                                Això és un error, perque, com vèiem en
                                alguns missatges anteriors (vegeu més
                                avall en aquest missatge), la funció "Do
                                Not Track" sí que es va traduir en
                                català. Per tant, caldria corregir-ho (i
                                a d'altres lloscs del mateix fitxer) i
                                tornar-ho a enviar.<br>
                                <br>
                                Una cosa: Clar, com que el fitxert
                                trust.lang ara compta que està traduït,
                                ja no t'ofereix l'opció de baixar el més
                                recent ni l'enllaç per obrir un bug
                                directament. Pots aprofitar l'enllaç
                                "Attach your updated file to Bugzilla"
                                de qualsevol altre fitxer. Els camps
                                preemplenats són els mateixos per a tots
                                els fitxers, i només caldrà que canviïs
                                el nom del fitxer que estem pujant (a
                                Summary i Description)<br>
                                firefox/desktop/trust.lang<br>
                                <br>
                                Anna, t'hi veus en cor?<br>
                                <br>
                                salut<br>
                                jordi s<br>
                                <br>
                                <div>El 27/04/2014 11:05, Anna Rosich
                                  Soler ha escrit:<br>
                                </div>
                                <blockquote type="cite">
                                  <div dir="ltr">Iep! Ahir al vespre no
                                    era a casa i no ho vaig poder fer.
                                    Algú ja el va enviar arreglat, oi?
                                    Perquè ja no m'apareix al Dashboard.<br>
                                    <br>
                                    <br>
                                    Moltes gràcies!<br>
                                  </div>
                                  <div class="gmail_extra"><br>
                                    <br>
                                    <div class="gmail_quote"> El dia 26
                                      abril de 2014 21.59, Jordi
                                      Serratosa <span dir="ltr"><<a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="mailto:jordis.lists@gmail.com"
                                          target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
                                      ha escrit:<br>
                                      <blockquote class="gmail_quote"
                                        style="margin:0 0 0
                                        .8ex;border-left:1px #ccc
                                        solid;padding-left:1ex">
                                        <p dir="ltr">Uf, vés a saber.
                                          Posa qualsevol dels dos, que
                                          jo diria que li arribarà a la
                                          mateixa persona. També pots
                                          posar un comentari al bug
                                          demanant per al futur quina és
                                          l'opció correcta.<br>
                                          Gràcies, Anna!</p>
                                        <p dir="ltr">salut,<br>
                                          jordi s</p>
                                        <div class="gmail_quote">El dia
                                          26/04/2014 21.15, "Anna Rosich
                                          Soler" <<a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="mailto:arosichsoler@gmail.com"
                                            target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>>

                                          va escriure:
                                          <div>
                                            <div><br type="attribution">
                                              <blockquote
                                                class="gmail_quote"
                                                style="margin:0 0 0
                                                .8ex;border-left:1px
                                                #ccc
                                                solid;padding-left:1ex">
                                                <div dir="ltr">
                                                  <div>Ohhh, perfecte!
                                                    Moltes gràcies! :-D<br>
                                                    <br>
                                                    Ho estava fent, però
                                                    un dels camps
                                                    necessaris no el
                                                    tinc marcat per
                                                    defecte i no puc
                                                    enviar el bug.<br>
                                                    <br>
                                                  </div>
                                                  Version:
                                                  Development/Staging o
                                                  bé Production.<br>
                                                  <br>
                                                  Quan em digueu quina
                                                  versió he de
                                                  seleccionar, envio el
                                                  bug.<br>
                                                  <br>
                                                  Moooooooooooltes
                                                  mercès!<br>
                                                </div>
                                                <div class="gmail_extra"><br>
                                                  <br>
                                                  <div
                                                    class="gmail_quote">El
                                                    dia 26 abril de 2014
                                                    20.39, Jordi
                                                    Serratosa <span
                                                      dir="ltr"><<a
                                                        moz-do-not-send="true"
href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
                                                    ha escrit:<br>
                                                    <blockquote
                                                      class="gmail_quote"
                                                      style="margin:0 0
                                                      0
                                                      .8ex;border-left:1px
                                                      #ccc
                                                      solid;padding-left:1ex">
                                                      <div
                                                        text="#000000"
                                                        bgcolor="#FFFFFF">
                                                        Ep Anna<br>
                                                        Tranquil·la, no
                                                        big deal!<br>
                                                        <br>
                                                        Per enviar els
                                                        fitxers .lang
                                                        actualitzats tu
                                                        mateixa, es pot
                                                        fer així:<br>
                                                        <br>
                                                        Vés al
                                                        "dashboard" per
                                                        al català:<br>
                                                        <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="http://l10n.mozilla-community.org/webdashboard/?locale=ca"
                                                          target="_blank">http://l10n.mozilla-community.org/webdashboard/?locale=ca</a><br>
                                                        Aquí ens diu
                                                        quins fitxers
                                                        estan complets,
                                                        en quins falten
                                                        cadenes, etc.<br>
                                                        Ara mateix, diu
                                                        que al fitxer
                                                        trust.lang hi ha
                                                        1 cadena
                                                        idèntica a
                                                        l'anglès (de
                                                        fet, la forma en
                                                        què aquesta
                                                        pàgina determina
                                                        si un fitxer
                                                        està acabat o no
                                                        és mirant si hi
                                                        ha cadenes
                                                        iguals que
                                                        l'anglès):<br>
                                                        <img
                                                          src="cid:part11.04070903.02060201@gmail.com"
                                                          alt=""><br>
                                                        <br>
                                                        Si fem clic al
                                                        fitxer
                                                        trust.lang, ens
                                                        porta aquí:<br>
                                                        <img
                                                          src="cid:part12.09020406.06060605@gmail.com"
                                                          alt=""><br>
                                                        Aquí ens indica
                                                        les cadenes que
                                                        són idèntiques a
                                                        l'anglès (=sense
                                                        traduir)<br>
                                                        Ens dóna l'opció
                                                        de baixar el
                                                        fitxer original
                                                        angles
                                                        ("Original
                                                        English source
                                                        file"), el
                                                        fitxer en català
                                                        més recent
                                                        ("Your
                                                        translated
                                                        file") i la que
                                                        ens interessa:<br>
                                                        <b>Attach your
                                                          updated file
                                                          to Bugzilla</b>
                                                        --> Si fem
                                                        clic aquí, ens
                                                        obrirà un bug al
                                                        bugzilla amb els
                                                        camps principals
                                                        ja emplenats
                                                        automàticament.<br>
                                                        Només cal que hi
                                                        adjuntem el
                                                        fitxer .lang
                                                        actualitzat (<b>Add
                                                          an attachment</b>)
                                                        i enviem el bug
                                                        (<b>Submit Bug</b>).<br>
                                                        A partir d'aquí
                                                        algú altre ja
                                                        s'encarregarà
                                                        que el fitxer
                                                        .lang que heu
                                                        adjuntat vagi "a
                                                        missa".<br>
                                                        Òbviament, cal
                                                        que tingueu un
                                                        usuari al
                                                        bugzilla. Si no
                                                        en teniu,
                                                        creeu-vos-en un.<br>
                                                        <br>
                                                        Aquesta és la
                                                        forma en què els
                                                        usuaris "normals
                                                        i corrents" :-)
                                                        podem enviar els
                                                        fitxers .lang
                                                        perquè es posin
                                                        en producció.<br>
                                                        <br>
                                                        salut<br>
                                                        jordi s<br>
                                                        <br>
                                                        <div>El
                                                          26/04/2014
                                                          19:59, Anna
                                                          Rosich Soler
                                                          ha escrit:<br>
                                                        </div>
                                                        <div>
                                                          <div>
                                                          <blockquote
                                                          type="cite">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>Ostres,
                                                          Jordi, tens
                                                          raó!
                                                          Perdoneu...<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Ja he arreglat
                                                          el document.
                                                          L'Eduard i en
                                                          Toni ara no el
                                                          poden enviar.
                                                          Algú em pot
                                                          explicar com
                                                          es fa? O si
                                                          algú el vol
                                                          enviar, que
                                                          m'avisi i li
                                                          envio el
                                                          fitxer.<br>
                                                          <br>
                                                          Gràcies!<br>
                                                          </div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">El
                                                          dia 26 abril
                                                          de 2014 17.00,
                                                          Jordi
                                                          Serratosa <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:jordis.lists@gmail.com"
                                                          target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:<br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <p dir="ltr">Ep<br>
                                                          A mi si que em
                                                          surt el do not
                                                          track:<br>
                                                          <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="http://transvision.mozfr.org/?recherche=track&repo=aurora&sourcelocale=en-US&locale=ca&search_type=strings"
target="_blank">http://transvision.mozfr.org/?recherche=track&repo=aurora&sourcelocale=en-US&locale=ca&search_type=strings</a><br>
                                                          A vegades
                                                          millor cercar
                                                          una sola
                                                          paraula</p>
                                                          <p dir="ltr">salut,<br>
                                                          jordi s</p>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">El
                                                          dia 26/04/2014
                                                          15.12, "Anna
                                                          Rosich Soler"
                                                          <<a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>>


                                                          va escriure:
                                                          <div>
                                                          <div><br
                                                          type="attribution">
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <div>Iep!<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Ja el tinc
                                                          traduït. Us
                                                          l'adjunto.
                                                          Però tinc un
                                                          dubte:<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Quan es parla
                                                          de la
                                                          característica
                                                          "Do Not
                                                          Track". En
                                                          català es
                                                          deixa així o
                                                          hi ha alguna
                                                          traducció? Al
                                                          Transvision no
                                                          ho he trobat.<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          La resta,
                                                          diria que tot
                                                          correcte.
                                                          L'Eduard m'ha
                                                          dit que ara a
                                                          la tarda
                                                          segurament no
                                                          ho podria
                                                          enviar. Si
                                                          algú ho pot
                                                          fer o
                                                          explicar-me
                                                          com es fa,
                                                          perfecte :-)<br>
                                                          </div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">
                                                          El dia 26
                                                          abril de 2014
                                                          13.14, Anna
                                                          Rosich Soler <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:arosichsoler@gmail.com"
                                                          target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:<br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">Agafo

                                                          el <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="http://l10n.mozilla-community.org/%7Epascalc/langchecker/?locale=ca#firefox/desktop/trust.lang"
target="_blank">firefox/desktop/trust.lang</a>!<br>
                                                          </div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">
                                                          El dia 24
                                                          abril de 2014
                                                          23.22, Anna
                                                          Rosich Soler <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:arosichsoler@gmail.com"
                                                          target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">Perfecte,

                                                          Jordi! :-)<br>
                                                          </div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">El

                                                          dia 24 abril
                                                          de 2014 22.57,
                                                          Jordi
                                                          Serratosa <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:jordis.lists@gmail.com"
                                                          target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div
                                                          text="#000000"
bgcolor="#FFFFFF"> Ep Anna<br>
                                                          Tens raó. La
                                                          bona notícia
                                                          és que això ja
                                                          ho vaig
                                                          arreglar al
                                                          Pootle i
                                                          espero que ho
                                                          veiem
                                                          arreglant
                                                          aviat :-)<br>
                                                          <br>
                                                          <div>El
                                                          24/04/2014
                                                          20:21, Anna
                                                          Rosich Soler
                                                          ha escrit:<br>
                                                          </div>
                                                          <blockquote
                                                          type="cite">
                                                          <div>
                                                          <div dir="ltr">Ara


                                                          que he arribat
                                                          a casa ho he
                                                          comprovat.
                                                          Recordo que
                                                          vaig posar "a
                                                          Sync" perquè
                                                          ho vaig veure
                                                          així posat a
                                                          la versió nova
                                                          del Firefox
                                                          (adjunto còpia
                                                          de pantalla).
                                                          Suposo que són
                                                          coses que es
                                                          poden anar
                                                          modificant i
                                                          tal. Només us
                                                          ho ensenyo
                                                          perquè
                                                          sapigueu que
                                                          surt així. ;-)</div>
                                                          </div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">El


                                                          dia 24 abril
                                                          de 2014 16.02,
                                                          Anna Rosich
                                                          Soler <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:arosichsoler@gmail.com"
                                                          target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:<br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">Jordi,


                                                          apuntat això
                                                          de "el Sync"
                                                          :-) Gràcies
                                                          per
                                                          l'observació!<br>
                                                          </div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra">
                                                          <br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">El


                                                          dia 24 abril
                                                          de 2014 14.01,
                                                          Jordi
                                                          Serratosa <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:jordis.lists@gmail.com"
                                                          target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:
                                                          <div>
                                                          <div> <br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div
                                                          text="#000000"
bgcolor="#FFFFFF"> Ep Edu,<br>
                                                          Els enllaços
                                                          van a petar a
                                                          un "Forbidden"
                                                          com una
                                                          casa... :-/<br>
                                                          <br>
                                                          <div>El
                                                          24/04/2014
                                                          0:17, Eduard
                                                          Gamonal ha
                                                          escrit:<br>
                                                          </div>
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <blockquote
                                                          type="cite">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div><a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="http://viewvc.svn.mozilla.org/vc?view=revision&revision=127065"
target="_blank">http://viewvc.svn.mozilla.org/vc?view=revision&revision=127065</a><br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          altres
                                                          traduccions
                                                          fetes aquesta
                                                          setmana en <a
moz-do-not-send="true"
href="http://viewvc.svn.mozilla.org/vc/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/?pathrev=127065"
target="_blank">http://viewvc.svn.mozilla.org/vc/projects/mozilla.com/trunk/locales/ca/?pathrev=127065</a>
                                                          <br>
                                                          <div><br>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">On


                                                          Thu, Apr 24,
                                                          2014 at 12:08
                                                          AM, Anna
                                                          Rosich Soler <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:arosichsoler@gmail.com"
                                                          target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          wrote:<br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>
                                                          <div>També he
                                                          traduït el
                                                          fitxer "<a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="http://l10n.mozilla-community.org/%7Epascalc/langchecker/?locale=ca#firefox/sync.lang"
target="_blank">firefox/sync.lang</a>"<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Us l'envio
                                                          perquè el
                                                          reviseu.<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Bona nit!<br>
                                                          </div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">El


                                                          dia 23 abril
                                                          de 2014 23.12,
                                                          Anna Rosich
                                                          Soler <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:arosichsoler@gmail.com"
                                                          target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          ha escrit:
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>He
                                                          traduït el
                                                          fitxer
                                                          firefox/desktop/index.lang<br>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                          Us l'adjunto
                                                          perquè el
                                                          pugueu
                                                          revisar. :-)<br>
                                                          </div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">2014-04-22                                                          9:56 GMT+02:00
                                                          Eduard Gamonal
                                                          <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:egamonal@softcatala.cat"
                                                          target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span>:
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">recordeu                                                          que hem
                                                          d'haver acabat
                                                          això per la
                                                          setmana que ve</div>
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">On                                                          Tue, Apr 15,
                                                          2014 at 11:12
                                                          PM, Anna
                                                          Rosich Soler <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:arosichsoler@gmail.com"
                                                          target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span>
                                                          wrote:<br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">Jo                                                          també m'hi
                                                          posaré!<br>
                                                          </div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">El
                                                          dia 14 abril
                                                          de 2014 23.28,
                                                          Eduard Gamonal
                                                          <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:egamonal@softcatala.cat"
                                                          target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span>
                                                          ha escrit:
                                                          <div>
                                                          <div><br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">
                                                          <div dir="ltr">
                                                          <div>se'ns
                                                          acumula la
                                                          feina<br>
                                                          </div>
                                                          ara faig algun
                                                          fitxer jo
                                                          també<br>
                                                          </div>
                                                          <div>
                                                          <div>
                                                          <div
                                                          class="gmail_extra"><br>
                                                          <br>
                                                          <div
                                                          class="gmail_quote">On
                                                          Mon, Apr 14,
                                                          2014 at 11:17
                                                          PM, Toni
                                                          Hermoso Pulido
                                                          <span
                                                          dir="ltr"><<a
moz-do-not-send="true" href="mailto:toniher@softcatala.cat"
                                                          target="_blank">toniher@softcatala.cat</a>></span>
                                                          wrote:<br>
                                                          <blockquote
                                                          class="gmail_quote"
                                                          style="margin:0
                                                          0 0
                                                          .8ex;border-left:1px
                                                          #ccc
                                                          solid;padding-left:1ex">Hola,<br>
                                                          <br>
                                                          en Pascal
                                                          Chevrel em
                                                          comenta pel
                                                          xat que hi ha
                                                          coses pendents
                                                          de traduir per
                                                          a components
                                                          web.<br>
                                                          Detalls a:<br>
                                                          <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="http://l10n.mozilla-community.org/webdashboard/?locale=ca"
                                                          target="_blank">http://l10n.mozilla-community.org/webdashboard/?locale=ca</a><br>
                                                          <br>
                                                          <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="https://groups.google.com/forum/#%21forum/mozilla.dev.l10n.web"
                                                          target="_blank">https://groups.google.com/forum/#!forum/mozilla.dev.l10n.web</a><br>
                                                          <br>
                                                          Salut,<br>
                                                          <br>
                                                          -- <br>
                                                          Toni Hermoso
                                                          Pulido<br>
                                                          <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="http://www.cau.cat" target="_blank">http://www.cau.cat</a><br>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </blockquote>
                                                          <br>
                                                          </div>
                                                        </div>
                                                      </div>
                                                      <br>
____________________________________________________<br>
                                                      Estigueu al dia de
                                                      Mozilla des de:<br>
                                                      <a
                                                        moz-do-not-send="true"
href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
                                                      Si voleu
                                                      col·laborar en la
                                                      traducció:<br>
                                                      <a
                                                        moz-do-not-send="true"
href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
                                                      Podeu demanar
                                                      ajuda i consell
                                                      des de:<br>
                                                      <a
                                                        moz-do-not-send="true"
href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org"
                                                        target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
                                                      <a
                                                        moz-do-not-send="true"
href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
                                                      <a
                                                        moz-do-not-send="true"
href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla"
                                                        target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
                                                      Codi de conducta:
                                                      <a
                                                        moz-do-not-send="true"
href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                                                      <br>
                                                    </blockquote>
                                                  </div>
                                                  <br>
                                                </div>
                                                <br>
____________________________________________________<br>
                                                Estigueu al dia de
                                                Mozilla des de:<br>
                                                <a
                                                  moz-do-not-send="true"
href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
                                                Si voleu col·laborar en
                                                la traducció:<br>
                                                <a
                                                  moz-do-not-send="true"
href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
                                                Podeu demanar ajuda i
                                                consell des de:<br>
                                                <a
                                                  moz-do-not-send="true"
href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org"
                                                  target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
                                                <a
                                                  moz-do-not-send="true"
href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
                                                <a
                                                  moz-do-not-send="true"
href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla"
                                                  target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
                                                Codi de conducta: <a
                                                  moz-do-not-send="true"
href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                                                <br>
                                              </blockquote>
                                            </div>
                                          </div>
                                        </div>
                                        <br>
____________________________________________________<br>
                                        Estigueu al dia de Mozilla des
                                        de:<br>
                                        <a moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.mozilla.cat"
                                          target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
                                        Si voleu col·laborar en la
                                        traducció:<br>
                                        <a moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla"
                                          target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
                                        Podeu demanar ajuda i consell
                                        des de:<br>
                                        <a moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org"
                                          target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
                                        <a moz-do-not-send="true"
                                          href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org"
                                          target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
                                        <a moz-do-not-send="true"
                                          href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla"
                                          target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
                                        Codi de conducta: <a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
                                          target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                                        <br>
                                      </blockquote>
                                    </div>
                                    <br>
                                  </div>
                                  <br>
                                  <fieldset></fieldset>
                                  <br>
                                  <pre>____________________________________________________
Estigueu al dia de Mozilla des de:
<a moz-do-not-send="true" href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a>
Si voleu col·laborar en la traducció:
<a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a>
Podeu demanar ajuda i consell des de:
<a moz-do-not-send="true" href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a>
___________________________________________________
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a>
</pre>
                                </blockquote>
                                <br>
                              </div>
                              <br>
____________________________________________________<br>
                              Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="http://www.mozilla.cat"
                                target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
                              Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla"
                                target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
                              Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org"
                                target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org"
                                target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla"
                                target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
                              Codi de conducta: <a
                                moz-do-not-send="true"
                                href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
                                target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                              <br>
                            </blockquote>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </blockquote>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <br>
            </div>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">____________________________________________________
Estigueu al dia de Mozilla des de:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.mozilla.cat">http://www.mozilla.cat</a>
Si voleu col·laborar en la traducció:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a>
Podeu demanar ajuda i consell des de:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a>
___________________________________________________
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>