<div dir="ltr"><br><div class="gmail_quote"><br><br><div dir="ltr"><div><div><div><div>En jordi, l'anna i jo hem acabat la traducció del firefox/thunderbird/seamonkey/etc aurora 30.<br>el dilluns 17 s'agafen les cadenes. el 18 es publica.<br>

</div><br></div>Demà 16 faré push als servidors de mozilla. si algú vol fer-hi correccions té fins demà a les 3 de la tarda.<br>
</div>si no teniu permís per enviar cadenes, sinó suggeriments, aviseu per assegurar-vos que ho veig!<br><br></div>bona feina!<br><div><div><br><br></div></div></div>
</div><br></div>