<div dir="ltr">En <a href="http://pootle.softcatala.org/ca/" target="_blank">català</a> » <a href="http://pootle.softcatala.org/ca/mozilla/" target="_blank">Mozilla (Aurora)</a>
     »
    
    <a href="http://pootle.softcatala.org/ca/mozilla/browser/" target="_blank">browser</a> /
    
    <a href="http://pootle.softcatala.org/ca/mozilla/browser/metro/" target="_blank">metro</a> /
    
    <a href="http://pootle.softcatala.org/ca/mozilla/browser/metro/chrome/" target="_blank">chrome</a> /
    
    
    
     
 <a href="http://pootle.softcatala.org/ca/mozilla/browser/metro/chrome/browser.properties.po/translate" target="_blank">browser.properties.po</a> hi ha una cadena<div></div><div><br></div><div><div dir="ltr" lang="en">
Search %S for "%S"</div></div><div dir="ltr" lang="en"><br></div><div lang="en">que abans era </div><div lang="en"><br></div><div lang="en">Cerca «%2$S» a %1$S<br></div><div lang="en">
<br></div><div lang="en">Tal com està ara no es pot canviar l'ordre dels arguments, no?</div><div lang="en">Si és així obriré un bug</div></div>