<p dir="ltr">Ep<br>
Se m'acaba d'actualitzar l'aurora 28 a l'android i em surt completament en anglès... Algú sap què pot passar? Coses de sign-offs?</p>
<p dir="ltr">salut,<br>
jordi s</p>