<div dir="ltr"><div><div><div>Bon vespre!<br><br>Estava fent la traducció d'unes cadenes i he cercat una cosa al Transvision. He trobat una traducció al català que em sembla que té un error, ja he fet el corresponent suggeriment al Pootle, però us ho comento també per aquí.<br>
<br></div>La cadena anglesa és:<br><br>An XBL file <u><span class="">is</span> <span class="">malformed</span></u>. Did you forget the XBL namespace on the bindings tag?
                    <br><br></div>I la traducció catalana que hi ha:<br><br>Un fitxer XBL <u>no té un format incorrecte</u>. Vàreu oblidar l'espai de noms XBL a l'etiqueta de vinculacions?<br><br></div>Suposo que hauria de ser <u>té un format incorrecte</u>. He fet el suggeriment al Pootle.<br>
<br>;-)<br></div>