<div dir="ltr">edu@debian:~/mozilla/web-tb$ svn ci -m "translates whatsnew page for thunderbird 24 into catalan (ca). josep sanchez work."<br>Sending        thunderbird/24.0/whatsnew/index.html<br>Transmitting file data .<br>

<b>Committed revision 121810.</b><br>edu@debian:~/mozilla/web-tb$ <br><br></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2013/10/31  <span dir="ltr"><<a href="mailto:papapep@gmx.com" target="_blank">papapep@gmx.com</a>></span><br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Avui m'han creat l'usuari a l'LDAP, no sé si manca cap altre pas per a que pugui pujar xixa.<br>
<br>
Salut.<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
<br>
____________________________________________________<br>
Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
<a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>