<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2013/10/29 Eduard Gamonal <span dir="ltr"><<a href="mailto:egamonal@softcatala.cat" target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p dir="ltr">Cal especial atenció pel diccionari i teclat en les proves del gaia.</p></blockquote><div><br></div></div>
Ep! no tinc cap dispositiu i l'emulador no aconsegueixo fer-lo rutllar bé. Si algú pot provar-ho amb el terminal, millor. No hem tocat res des de fa setmanes, hauria de rutllar bé.<br><br></div><div class="gmail_extra">
Joan Montané<br></div></div>