<p dir="ltr">Home en tot cas, si es tradyeix jo faria 'mozillià', que el plural coincideix amb l'angles....</p>
<p dir="ltr">salut,<br>
jordi s</p>
<div class="gmail_quote">El 02/10/2013 11.24, "Anna Rosich Soler" <<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com">arosichsoler@gmail.com</a>> va escriure:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr"><div><div>Hm, ok! I què us sembla "mozillers"? He mirat el web i, per si algun dia l'hem de traduir, hi ha frases com aquesta, per exemple:<br><br>"This site lists all core individuals and groups that participate in the 
Mozilla Project. We call ourselves Mozillians and this is where we 
connect and share with one another."<br><br></div>I això dels ambaixadors ("Firefox Student Ambassadors program")<br><br>"Programa d'estudiants ambaixadors del Firefox"<br><br><br></div>S'accepten crítiques i suggeriments!<br>

</div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El dia 2 d’octubre de 2013 11.13, Eduard Gamonal <span dir="ltr"><<a href="mailto:egamonal@softcatala.cat" target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span> ha escrit:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote"><div>2013/10/2 Anna Rosich Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div><div><div>Ja ho tinc!<br><br>Però tinc alguns dubtes...<br><br>;Email updates for vouched Mozillians on <a href="http://mozillians.org" target="_blank">mozillians.org</a>.<br><br></div>He estat buscant si ja abans s'havia traduït "Mozillians", no ho he trobat i en Pascal m'ha dit que no en tenim cap traducció, ja que mai s'ha fet la traducció al català de "<a href="http://mozillians.org" target="_blank">mozillians.org</a>". Em podrieu confirmar que no tenim cap traducció per "mozillian"? Gràcies! :-)<br></div></div></div></div></blockquote><div><br></div></div><div>no en tenim cap. </div><div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">

<div><div><div>


<br>I un altre:<br><br>;Former University program from 2008-2011, now retired and relaunched as the Firefox Student Ambassadors program.<br><br></div>"Firefox Student Ambassadors program" s'ha de traduir? <br>
</div>Aquí (<a href="http://l10n.mozilla-community.org/~pascalc/langchecker/?action=translate&file=newsletter.lang" target="_blank">http://l10n.mozilla-community.org/~pascalc/langchecker/?action=translate&file=newsletter.lang</a>) hi ha les traduccions en alemany, albanès i suec. En alemany i ablanès ho han adaptat. En suec ho han deixat en anglès.<br>
<br></div></div></blockquote><div><br></div></div><div>podem traduir-ho però revisem que som consistents i que apareix traduït a tot arreu. jo no recordo haver-ho vist mai així que deu ser el primer cop (?)</div><div><div>

<div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr"><div><br></div>Les altres cadenes diria que les he pogut resoldre sense problema. Les envio ja o m'espero que tinguem els dubtes aclarits?<br><div><br>Gràcieeeeeeees :-)<br></div></div><div class="gmail_extra"><br><br>
<div class="gmail_quote">El dia 2 d’octubre de 2013 10.26, Anna Rosich Soler <span dir="ltr"><<a href="mailto:arosichsoler@gmail.com" target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span> ha escrit:<div><div>

<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr">Bon dia! <br><br>Ara ho faig :-)<br></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El dia 2 d’octubre de 2013 10.22, Eduard Gamonal <span dir="ltr"><<a href="mailto:egamonal@softcatala.cat" target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span> ha escrit:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div><div dir="ltr"><div><div>bona nit,<br></div>s'han afegit noves cadenes al newsletter.lang<br>
<a href="http://l10n.mozilla-community.org/~pascalc/langchecker/?locale=ca" target="_blank">http://l10n.mozilla-community.org/~pascalc/langchecker/?locale=ca</a><br><br></div>és poqueta feina. si algú s'hi vol dedicar i necessita ajuda que m'avisi.<br><div><br></div><div>els que tingueu l'entorn amb subversion, </div><div><br></div><div>$ cd web-pyhton-ca</div><div>$ svn up</div></div>
<br></div></div>____________________________________________________<br>
Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
<a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>
</blockquote></div></div></div><br></div>
<br>____________________________________________________<br>
Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
<a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
<br></blockquote></div></div></div><br></div></div>
<br>____________________________________________________<br>
Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
<a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>
<br>____________________________________________________<br>
Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
<a href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
<br></blockquote></div>