<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep<br>
    Sobre el home.lang, aquí:<br>
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://l10n.mozilla-community.org/~pascalc/langchecker/?locale=ca"><http://l10n.mozilla-community.org/~pascalc/langchecker/?locale=ca></a><br>
    veig que diu:<br>
    <blockquote type="cite">
      <h3 class="filename"><a style=""
href="http://l10n.mozilla-community.org/%7Epascalc/langchecker/?locale=ca#mozorg/home.lang">mozorg/home.lang</a></h3>
      <h3>Strings identical to English:</h3>
      <ul>
        <li><i>Look</i> ahead</li>
        <li>Look ahead</li>
        <li>Mozilla Festival</li>
        <li>Become a Mobilizer today.</li>
      </ul>
    </blockquote>
    Que, tal com comentava l'Anna, és el que discutíem aquí i que
    pensava que ja havíem resolt.<br>
    Però no sé si tu Edu (o algú altre?) ahir vas enviar alguna
    correcció dels fitxers.<br>
    No sé on mirar quins són els fitxers .lang que vas enviar aquest cap
    de setmana.<br>
    Si em poso a modificar aquest que m'apareix a la pàgina web de dalt,
    no sé si estic editant un fitxer obsolet o si és l'últim :-/<br>
    On es mira?<br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 30/09/2013 8:04, Eduard Gamonal ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CADHW9af8WhHZO1qrB_iU7Z+4ez4bZREqDaUg5F6x-gL=sAjJyg@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <p dir="ltr">Jo no podré fer commit fins les 9 de la nit. No tinc
        les claus a la feina. <br>
        A home.labg pensava que estava tot. Què falta?<br>
        Jordi, es pot però al vespre. Potser algú altre pot reparar-ho
        abans.</p>
      <div class="gmail_quote">El 30/09/2013 2:15, "Jordi Serratosa"
        <<a moz-do-not-send="true"
          href="mailto:jordis.lists@gmail.com">jordis.lists@gmail.com</a>>
        va escriure:<br type="attribution">
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> Ep<br>
            Hi ha temps de solucionar això?<br>
            <img src="cid:part3.05030800.06000700@gmail.com" alt=""><br>
            viu ---> viva !!!<br>
            Tot i que és femení, "Internet" normalment s'escriu sense
            article. Jo posaria: <br>
            "treballem per mantenir Internet viva i accessible"<br>
            <br>
            salut<br>
            jordi s<br>
            <br>
            <br>
            <div>El 30/09/2013 1:57, Anna Rosich Soler ha escrit:<br>
            </div>
            <blockquote type="cite">
              <div dir="ltr">
                <div>D'acord!<br>
                  <br>
                </div>
                Abans he coincidit amb en Pascal a l'IRC i m'ha comentat
                que al fitxer home.lang hi havia algunes frases sense
                traduir. Són les d'aquests dubtes, no sé si les voleu
                editar i traduir ;) Que m'ha dit que demà es publica la
                pàgina o alguna cosa així!<br>
              </div>
              <div class="gmail_extra"><br>
                <br>
                <div class="gmail_quote">El dia 30 de setembre de 2013
                  0.10, Eduard Gamonal <span dir="ltr"><<a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:egamonal@softcatala.cat"
                      target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span>
                  ha escrit:<br>
                  <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                    .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                    <div dir="ltr">s'ha quedat com "mireu endavant", de
                      moment<br>
                    </div>
                    <div>
                      <div>
                        <div class="gmail_extra"> <br>
                          <br>
                          <div class="gmail_quote">2013/9/26 Eduard
                            Gamonal <span dir="ltr"><<a
                                moz-do-not-send="true"
                                href="mailto:egamonal@softcatala.cat"
                                target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span><br>
                            <blockquote class="gmail_quote"
                              style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px
                              #ccc solid;padding-left:1ex">
                              <div dir="ltr">
                                <div>1. ok</div>
                                <div><br>
                                </div>
                                <div>2. i "mireu endavant" ?</div>
                                <div><br>
                                </div>
                                <div>jo no canviaria "mirar" per un
                                  altre verb en previsió de nous jocs de
                                  paraules o de gràfics de marketing
                                  fent gracietes amb "mirar".</div>
                              </div>
                              <div class="gmail_extra"><br>
                                <br>
                                <div class="gmail_quote">
                                  <div>
                                    <div>2013/9/26 Anna Rosich Soler <span
                                        dir="ltr"><<a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="mailto:arosichsoler@gmail.com"
                                          target="_blank">arosichsoler@gmail.com</a>></span><br>
                                    </div>
                                  </div>
                                  <blockquote class="gmail_quote"
                                    style="margin:0 0 0
                                    .8ex;border-left:1px #ccc
                                    solid;padding-left:1ex">
                                    <div>
                                      <div>
                                        <div dir="ltr">
                                          <div>
                                            <div>
                                              <div>
                                                <div>
                                                  <div>Hola!<br>
                                                    <br>
                                                    Estic traduint la
                                                    home page i hi ha un
                                                    parell de cadenes
                                                    que contenen
                                                    eslògans. L'Eduard
                                                    m'ha comentat que
                                                    encara no s'havia
                                                    decidit quina en
                                                    seria la traducció.
                                                    Hi he estat pensant
                                                    i us voldria
                                                    proposar les meves
                                                    traduccions, a veure
                                                    què us semblen.<br>
                                                    <br>
                                                    1) "Become a
                                                    Mobilizer today."<br>
                                                    <br>
                                                  </div>
                                                  En Pascal m'ha dit
                                                  això: "so there is a
                                                  play on words on this
                                                  one because it means
                                                  engaging people (to
                                                  mobilize) but also to
                                                  get them on mobile
                                                  (Android / FxOS)"<br>
                                                  <br>
                                                </div>
                                                Així doncs, jo aviat
                                                pensat de traduir
                                                "Mobilizer" com
                                                "mobilitzador", del verb
                                                "mobilitzar" i de la
                                                paraula "mòbil".<br>
                                                <br>
                                                2)<br>
                                                <br>
                                              </div>
                                              "Look ahead"<br>
                                              <br>
                                            </div>
                                            He fet una traducció literal
                                            i també m'he basat en les
                                            traduccions d'altres idiomes
                                            per a aquesta cadena: Die
                                            Zukunft im Blick / Mira
                                            hacia el futuro /
                                            Regardez&nbsp;l'avenir /
                                            Contempla l'avegnir<br>
                                            <br>
                                          </div>
                                          Què us sembla "Mireu cap al
                                          futur". No tinc clar que com a
                                          eslògan funcioni...<br>
                                          <br>
                                          <br>
                                          Tota aportació o crítica serà
                                          benvinguda :-)<span><font
                                              color="#888888"><br>
                                              <div>
                                                <div>
                                                  <div><br>
                                                    <br>
                                                  </div>
                                                  <div>Anna<br>
                                                  </div>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </font></span></div>
                                        <br>
                                      </div>
                                    </div>
                                    <div>____________________________________________________<br>
                                      Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
                                      <a moz-do-not-send="true"
                                        href="http://www.mozilla.cat"
                                        target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
                                      Si voleu col·laborar en la
                                      traducció:<br>
                                      <a moz-do-not-send="true"
                                        href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla"
                                        target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
                                      Podeu demanar ajuda i consell des
                                      de:<br>
                                      <a moz-do-not-send="true"
                                        href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org"
                                        target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
___________________________________________________<br>
                                      <a moz-do-not-send="true"
                                        href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org"
                                        target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
                                      <a moz-do-not-send="true"
                                        href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla"
                                        target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
                                      Codi de conducta: <a
                                        moz-do-not-send="true"
                                        href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
                                        target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                                      <br>
                                    </div>
                                  </blockquote>
                                </div>
                                <br>
                              </div>
                            </blockquote>
                          </div>
                          <br>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                    <br>
                    ____________________________________________________<br>
                    Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
                    <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
                    Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
                    <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla"
                      target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
                    Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
                    <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org"
                      target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
                    ___________________________________________________<br>
                    <a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org"
                      target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
                    <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla"
                      target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
                    _______________________________________________<br>
                    Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
                      target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                    <br>
                  </blockquote>
                </div>
                <br>
              </div>
              <br>
              <fieldset></fieldset>
              <br>
              <pre>____________________________________________________
Estigueu al dia de Mozilla des de:
<a moz-do-not-send="true" href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a>
Si voleu col·laborar en la traducció:
<a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a>
Podeu demanar ajuda i consell des de:
<a moz-do-not-send="true" href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a>
___________________________________________________
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a>
</pre>
            </blockquote>
            <br>
          </div>
          <br>
          ____________________________________________________<br>
          Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
          <a moz-do-not-send="true" href="http://www.mozilla.cat"
            target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
          Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla"
            target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
          Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org"
            target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
          ___________________________________________________<br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla"
            target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
          _______________________________________________<br>
          Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true"
            href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
            target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
          <br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">____________________________________________________
Estigueu al dia de Mozilla des de:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.mozilla.cat">http://www.mozilla.cat</a>
Si voleu col·laborar en la traducció:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a>
Podeu demanar ajuda i consell des de:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a>
___________________________________________________
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>