<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep<br>
    De fet, aquestes cadenes buides no compten per al reocmpte de
    paraules que el Pootle diu que falten.<br>
    Moltes d'aquests casos són cadenes que en anglès (i en altres
    locales) queden buides, però que en algunes llengües pot sere que
    les necessitin. Per exemple, en alemany moltes vegades el verb va al
    darrere, i a voltes hi posen una cadena buida per si fóra necessari
    afegir-hi alguna cosa al final<br>
    <br>
    Un altre exemple, aquesta vegada ens toca de prop:<br>
    <br>
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://pootle.softcatala.org/ca/mozilla/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd.po/translate/?unit=301409"><http://pootle.softcatala.org/ca/mozilla/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd.po/translate/?unit=301409></a><br>
    <tt>#. LOCALIZATON NOTE</tt><tt><br>
    </tt><tt>#. Some languages use a preposition when describing dates:</tt><tt><br>
    </tt><tt>#. Portuguese: 6 de Setembro</tt><tt><br>
    </tt><tt>#. English: 6 [of] September</tt><tt><br>
    </tt><tt>#. event.recurrence.pattern.yearly.of.label is "of" in</tt><tt><br>
    </tt><tt>#. Edit recurrence window -> Recurrence pattern ->
      Repeat yearly</tt><tt><br>
    </tt><tt>#: event.recurrence.pattern.yearly.of.label</tt><tt><br>
    </tt><tt>msgctxt "event.recurrence.pattern.yearly.of.label"</tt><tt><br>
    </tt><tt>msgid ""</tt><tt><br>
    </tt><tt>msgstr "de"</tt><br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 27/09/2013 22:59, Eduard Gamonal ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CADHW9ad8M9hD2E0_=Fztqh0nrmDmKk09VcfQumwpi5josTm-EQ@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <p dir="ltr">Passa :)<br>
        I de moment passa tambe de tot el que siguin lletres soltes,
        normalment accesskeys i commandkeys, per evitar sorpreses amb
        els testos. <br>
      </p>
      <div class="gmail_quote">El 27/09/2013 22:57, "Josep Sanchez" <<a
          moz-do-not-send="true" href="mailto:papapep@gmx.com">papapep@gmx.com</a>>
        va escriure:<br type="attribution">
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----<br>
          Hash: SHA1<br>
          <br>
          Al 27/09/13 22:55, En/na Eduard Gamonal ha escrit:<br>
          > No pateixis, es normal. El camp ha de seguir en blanc.
          Sense<br>
          > espais. Tal com estava.<br>
          <br>
          Entesos. Però quan et trobes amb una "no-cadena" així, s'ha de
          fet el<br>
          suggeriment de deixar-lo com està o no cal fer cap actuació i
          es passa<br>
          d'ell directament, com si no hi fos?<br>
          <br>
          Salut.<br>
          <br>
          <br>
          <br>
          -----BEGIN PGP SIGNATURE-----<br>
          Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)<br>
          Comment: Using GnuPG with Thunderbird - <a
            moz-do-not-send="true" href="http://www.enigmail.net/"
            target="_blank">http://www.enigmail.net/</a><br>
          <br>
iQIcBAEBAgAGBQJSRfEsAAoJEJBOJru8PbFKjOoP/2zi+AeRcOdPgxVoctHX8u2Z<br>
e84dfTp2F8o4jqAOYn5Mv+o+rSkSHnT8LzzHLiKRVSDzsAIckxyi8Wia5ZMIdxir<br>
JZShsxRu8+k80esZHSnRo0MDh8yRkuNyYo7sjkH47a/MdjdK47Xr/oFq/kW/6JA4<br>
PewNDNmYOqm8XP5XEFIXEXWp1HZBIKmqVpq8YuMOt0g8BQ20GpsratoqSPtCRhVy<br>
uqwBS5/rzuigBZFCGD3OWyy35fxDjHLlV2uOl1GwGyzUytW4WrOMEcrj5tOlQruj<br>
oBFX3aKjtcfn4xpbwEnLztId+tfypIZyWmKYW8TiV967fBit7jB5SDzy0daI/cCo<br>
uXlsd0EUmNEWOGDM48xWIYaY0t9sGSuEYNy9Tpng4XZfNnAbbQmQHQN15uiek60/<br>
H2gwD8kMwmN65xqIGzSsYc+IAhsMwWOGcrcblZmb9RfHBDoHrZbNll4yzFB9+rGd<br>
43nJm94blq4A5RWF0B3u0mlDT4InyxGb5ZndbDBieTQ2ie6SrF04QP6AeZgKITQj<br>
c/GCqpC8UTkJgf6uf1Ora4eldmoXnOxKYw9N+FyHoIIfcIsG7T9PaYWzu3F+PHKW<br>
hCArDx9XyXVW276WEyTD+ck3fjM3NU/x9AbywDhtw1zzOM4o2q/AeAF1cyOKuu2u<br>
          q45hqAtH1d091sHWh21U<br>
          =u7g0<br>
          -----END PGP SIGNATURE-----<br>
          ____________________________________________________<br>
          Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
          <a moz-do-not-send="true" href="http://www.mozilla.cat"
            target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
          Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla"
            target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
          Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org"
            target="_blank">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a><br>
          ___________________________________________________<br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla"
            target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
          _______________________________________________<br>
          Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true"
            href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
            target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">____________________________________________________
Estigueu al dia de Mozilla des de:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.mozilla.cat">http://www.mozilla.cat</a>
Si voleu col·laborar en la traducció:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a>
Podeu demanar ajuda i consell des de:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org">http://www.mibbit.com/#mozilla-cat@irc.mozilla.org</a>
___________________________________________________
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>