<div dir="ltr"><div>"Aquests principis no s'establiran per si sols. Cal que la gent faci 
Internet oberta i <b>participativa -les</b> persones com a individus, 
treballant plegades en grups o liderant equips."<br><br></div>El guionet entre "participativa" i "les" hauria de ser un guió llarg, no?<br></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">

2013/5/24 Xavi Ivars <span dir="ltr"><<a href="mailto:xavi.ivars@gmail.com" target="_blank">xavi.ivars@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr">2013/5/24 Eduard Gamonal <span dir="ltr"><<a href="mailto:egamonal@softcatala.cat" target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span><br><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div class="im">

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr"><div>veieu alguna errada en <a href="https://www.allizom.org/ca/about/manifesto/" target="_blank">https://www.allizom.org/ca/about/manifesto/</a> ?</div><div><br></div><div>és un text important per Mozilla i hauria de fer patxoca. jo no n'he vist cap excepte que el títol està en anglès, però és un error conegut i algú de mozilla ho solucionarà aviat</div>


<div><br></div></div></blockquote><div><br></div></div><div>Jo canviaria les eles geminades de "ŀl" a "l·l" (és a dir, no utilitzaria el caràcter ŀ, que estem intentant deixar d'utilitzar a tot arreu)</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><div class="im"><div dir="ltr"><div><div class="gmail_quote">


---------- Forwarded message ----------<br>
From: <b class="gmail_sendername">Francesco Lodolo [:flod]</b> <span dir="ltr"><<a href="mailto:flod@lodolo.net" target="_blank">flod@lodolo.net</a>></span><br>


Date: Thu, May 23, 2013 at 7:51 AM<br>Subject: [l10n-web] Important: please check how the Mozilla Manifesto looks in your locale<br>To: Mozilla projects web content localization <<a href="mailto:dev-l10n-web@lists.mozilla.org" target="_blank">dev-l10n-web@lists.mozilla.org</a>><br>


<br><br>Hi,<br>
Steven Garrity has been doing a great job porting the existing localized versions of Mozilla Manifesto to Bedrock [1], moving from static html to a .lang file.<br>
The process has finished, but we'd like all teams to check if the Manifesto looks right in their locale or if you find any issue.<br>
<br>
You can find your version of the Mozilla Manifesto on the stage server (replace LOCALE with your locale code)<br>
<a href="https://www.allizom.org/LOCALE/about/manifesto/" target="_blank">https://www.allizom.org/<u></u>LOCALE/about/manifesto/</a><br>
<br>
So, for Arabic it would be <a href="https://www.allizom.org/ar/about/manifesto/" target="_blank">https://www.allizom.org/ar/<u></u>about/manifesto/</a> and so on.<br>
<br>
This a list of the locales ported to BedRock: ar, ast, bs, ca, cs, de, el, es (es-AR, es-CL, es-ES, es-MX), eu, fi, fr, fur, fy-NL, gl, hr, hu, id, it, ja, ko, mk, ms, nl, pl, pt-BR, ro, ru, sk, sl, sq, sr, sv-SE, tr, vi, zh-CN, zh-TW.<br><br>
Please reply to dev-l10n-web if you find issues, note that the right menu and the newsletter box at the bottom are displayed in English for all locales at this moment.<br>
If your locale looks good and you want to let us know that you checked, you can reply directly to me, so we don't create too much traffic on the mailing list ;-)<br>
<br>
Francesco<br>
<br>
[1] <a href="https://wiki.mozilla.org/Mozilla.com/Bedrock" target="_blank">https://wiki.mozilla.org/<u></u>Mozilla.com/Bedrock</a><br>
______________________________<u></u>_________________<br>
dev-l10n-web mailing list<br>
<a href="mailto:dev-l10n-web@lists.mozilla.org" target="_blank">dev-l10n-web@lists.mozilla.org</a><br>
<a href="https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-web" target="_blank">https://lists.mozilla.org/<u></u>listinfo/dev-l10n-web</a><br>
</div><br></div></div>
<br></div>____________________________________________________<br>
Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
<a href="http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org</a><br>
___________________________________________________<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
<br></blockquote></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>< Xavi Ivars ><br>< <a href="http://xavi.ivars.me" target="_blank">http://xavi.ivars.me</a> >
</font></span></div></div>
<br>____________________________________________________<br>
Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
<a href="http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org</a><br>
___________________________________________________<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>