<div dir="ltr">podeu revisar el que està fet (~80-90%) a <a href="http://fhr-dev.allizom.org/ca/">http://fhr-dev.allizom.org/ca/</a><br></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">On Fri, May 10, 2013 at 12:10 AM, Eduard Gamonal <span dir="ltr"><<a href="mailto:egamonal@softcatala.cat" target="_blank">egamonal@softcatala.cat</a>></span> wrote:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">ho he avançat una mica. demà m'hi dedico més i quan acabi em poso amb l'aurora.<br><br>si algú ho  continua que avisi per no sobrescriure la feina.<br>

<a href="https://svn.mozilla.org/projects/l10n-misc/trunk/firefoxhealthreport/locale/ca/fhr.lang" target="_blank">https://svn.mozilla.org/projects/l10n-misc/trunk/firefoxhealthreport/locale/ca/fhr.lang</a><br>
</div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote"><div class="im">On Tue, May 7, 2013 at 2:20 PM, Toni Hermoso Pulido <span dir="ltr"><<a href="mailto:toniher@softcatala.cat" target="_blank">toniher@softcatala.cat</a>></span> wrote:<br>


</div><div><div class="h5"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hola,<br>
<br>
algú vol donar un cop de mà en això?<br>
Mireu el bug.<br>
<br>
Salut,<br>
<div><br>
<br>
---------- Forwarded message ----------<br>
From:  <<a href="mailto:bugzilla-daemon@mozilla.org" target="_blank">bugzilla-daemon@mozilla.org</a>><br>
</div><div>Date: 2013/5/7<br>
Subject: [Bug 854640] [ca] Translate .lang file for Firefox Health<br>
Report (about:healthreport)<br>
</div><div><div>To: <a href="mailto:toniher@softcatala.cat" target="_blank">toniher@softcatala.cat</a><br>
<br>
<br>
<a href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=854640" target="_blank">https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=854640</a><br>
<br>
Pascal Chevrel:pascalc <<a href="mailto:pascalc@gmail.com" target="_blank">pascalc@gmail.com</a>> changed:<br>
<br>
           What    |Removed                     |Added<br>
----------------------------------------------------------------------------<br>
                 CC|                            |<a href="mailto:bbuch@softcatala.org" target="_blank">bbuch@softcatala.org</a>,<br>
                   |                            |<a href="mailto:jesus@softcatala.org" target="_blank">jesus@softcatala.org</a>,<br>
                   |                            |<a href="mailto:jmas@softcatala.org" target="_blank">jmas@softcatala.org</a>,<br>
                   |                            |<a href="mailto:jordis@softcatala.cat" target="_blank">jordis@softcatala.cat</a><br>
<br>
--- Comment #2 from Pascal Chevrel:pascalc <<a href="mailto:pascalc@gmail.com" target="_blank">pascalc@gmail.com</a>><br>
2013-05-07 05:16:33 PDT ---<br>
Putting more Softcatala people into the loop.<br>
<br>
--<br>
Configure bugmail: <a href="https://bugzilla.mozilla.org/userprefs.cgi?tab=email" target="_blank">https://bugzilla.mozilla.org/userprefs.cgi?tab=email</a><br>
<br>
-------------------------------<br>
Product/Component: Mozilla Localizations :: ca / Catalan<br>
<br>
<br>
------- You are receiving this mail because: -------<br>
You are on the CC list for the bug.<br>
<br>
<br>
</div></div>--<br>
Toni Hermoso Pulido<br>
<a href="http://www.cau.cat" target="_blank">http://www.cau.cat</a><br>
____________________________________________________<br>
Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
<a href="http://www.mozilla.cat" target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
<a href="http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org" target="_blank">http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org</a><br>
___________________________________________________<br>
<a href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org" target="_blank">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
</blockquote></div></div></div><br></div>
</blockquote></div><br></div>