<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Al 28/03/13 19:59, En/na Eduard Gamonal
      ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CADHW9aeenAmZWRr37a9L4J1EjPAvnqLeGk9+MQjZU9r9WQZh8Q@mail.gmail.com"
      type="cite"><br>
      <br>
      <div class="gmail_quote">2013/3/28 Pau Sellés i Garcia <span
          dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span><br>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          Acabe d'observar que ha estan totes les cadenes de ChatZilla
          traduïdes.<br>
          Per tant, m'imagine (no ho he comprovat encara) que a:<br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://www.mozilla.cat/pootle/chatzilla/ca/strings/"
            target="_blank">http://www.mozilla.cat/pootle/chatzilla/ca/strings/</a>
          es generarà dos<br>
          fitxer, un .tgz i un .log, que són els que caldria descarregar
          per poder<br>
          fer el complement. Correcte?<br>
        </blockquote>
        <div><br>
          sí. es genera cada matí a les 6 però avui hem fet una excepció
          i en toni l'ha generat manualmenta les 17.35.<br>
          <br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          <br>
          El que ja no tinc tant clar és una vegada descarregats els dos
          fitxers<br>
          què cal fer-hi i si el compare-locales està implicat. Supose
          que caldria<br>
          descarregar-se la versió en anglés de ChatZilla i "comparar"
          les<br>
          versions. En cas que la traducció fóra satisfactòria,
          "convertir" els<br>
          dos fitxer en el complement. Correcte?<br>
          <div class="im HOEnZb"><br>
          </div>
        </blockquote>
        <div><br>
          jo tampoc ho tinc clar. el compare locales diu les diferències
          entre la darrera versió original i el que tenim. per exemple,
          si ens falten cadenes, si en sobren, si s'ha d'esborrar algun
          fitxer, etc.<br>
          el resultat esperat del pootle és que no hi hagi diferències,
          però a vegades passa. <br>
          quant a què fer quan les cadenes són correctes, no ho sé. ho
          podem mirar junts.<br>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    En uns 30 minuts arribe a casa...<br>
    <blockquote
cite="mid:CADHW9aeenAmZWRr37a9L4J1EjPAvnqLeGk9+MQjZU9r9WQZh8Q@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div class="gmail_quote">
        <div> </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          <div class="im HOEnZb">
            --<br>
            Una salutació,<br>
            ----------------------<br>
            Pau Sellés i Garcia<br>
            <a moz-do-not-send="true" href="mailto:pau.selles@josoc.cat">pau.selles@josoc.cat</a><br>
            ----------------------<br>
            <br>
          </div>
          <div class="HOEnZb">
            <div class="h5">____________________________________________________<br>
              Estigueu al dia de Mozilla des de:<br>
              <a moz-do-not-send="true" href="http://www.mozilla.cat"
                target="_blank">http://www.mozilla.cat</a><br>
              Si voleu col·laborar en la traducció:<br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla"
                target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a><br>
              Podeu demanar ajuda i consell des de:<br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org"
                target="_blank">http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org</a><br>
              ___________________________________________________<br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a><br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla"
                target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a><br>
              _______________________________________________<br>
              Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true"
                href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
                target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
            </div>
          </div>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">____________________________________________________
Estigueu al dia de Mozilla des de:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.mozilla.cat">http://www.mozilla.cat</a>
Si voleu col·laborar en la traducció:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Mozilla</a>
Podeu demanar ajuda i consell des de:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org">http://www.mibbit.com/#softcatala@irc.gimp.org</a>
___________________________________________________
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Mozilla@llistes.softcatala.org">Mozilla@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/mozilla</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Una salutació,
----------------------
Pau Sellés i Garcia
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:pau.selles@josoc.cat">pau.selles@josoc.cat</a>
----------------------</pre>
  </body>
</html>