<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Al 12/03/13 16:33, En/na Xavi Ivars ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAPrYy1QDX_ZO8r1oHtoZ26AqOB36LELYys3vz1j_s++=hKx=dQ@mail.gmail.com"
      type="cite"><br>
      <br>
      <div class="gmail_quote">El 12 de març de 2013 16.17, Pau Sellés i
        Garcia <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:pau.selles@josoc.cat" target="_blank">pau.selles@josoc.cat</a>></span>
        ha escrit:<br>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          <div>
            <div class="h5"><br>
            </div>
          </div>
          Supose que els fitxer "importants" són install.js i
          install.rdf, no? Amb<br>
          quina aplicació les òbric?<br>
          <span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
            </font></span></blockquote>
        <div><br>
        </div>
        <div>Són fitxers de text. Qualsevol editor de text tipus "bloc
          de notes" valdria.</div>
      </div>
      -- <br>
      < Xavi Ivars ><br>
      < <a moz-do-not-send="true" href="http://xavi.ivars.me"
        target="_blank">http://xavi.ivars.me</a> >
      <br>
    </blockquote>
    Gràcies Xavi!<br>
    <br>
    Estic utilitzant: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.barebones.com/products/textwrangler/">http://www.barebones.com/products/textwrangler/</a> Si
    trobeu cap aplicació mac per a fer aquesta tasca m'ho dieu.<br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Una salutació,
----------------------
Pau Sellés i Garcia
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:pau.selles@josoc.cat">pau.selles@josoc.cat</a>
----------------------</pre>
  </body>
</html>